Последние добавления

 • ПРОВІДНА РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (на матеріалі збірки поезій «Думи і мрії») 

  Поздрань, Ю. В.; Дубова, І. О. (Ужгородський національний університет, 2019)
  The article examines the evolution of Lesya Ukrainka’s views on the role and purpose of art in society, which based on the collection of poems «Thoughts and Dreams». Proved that the social role of art and the appointment ...
 • Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців : словник 

  Азарова, Л.Є.; Поздрань, Ю. В.; Сташкевич, І. А. (ВНТУ, 2019)
  Словник містить основні терміни з програмування, інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, що дасть змогу іноземним-студентам оволодіти основами цих наук та поповнити словниковий запас професійною лексикою. ...
 • Experimental research of turbo-codes application in telemedicine systems with wireless body area sensor networks 

  Kvetny, R. N.; Іvanov, Yu. Yu.; Kulyk, Y. A.; Knysh, B. P.; Krivogubchenko, S. G.; Ivanov, I. Yu.; Wojcik, W.; Sagymbekova, A.; Askarova, N.; Квєтний, Р. Н.; Іванов, Ю. Ю.; Кулик, Я. А.; Книш, Б. П.; Кривогубченко, С. Г.; Іванов, І. Ю. (Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Elektryków i Elektroników, 2019)
  The paper shows telemedicine system with wireless body area sensor networks as a potential technology to provide extremely high quality and convenience for people.We discuss a communication process unit with turbo-codec, ...
 • Low computational complexity algorithm for recognition highly corrupted QR codes based on Hamming-Lippmann neural network 

  Kvetny, R. N.; Іvanov, Yu. Yu.; Pivoshenko, V. V.; Kulyk, Y. A.; Knysh, B. P.; Smolarz, A.; Muslimov, K.; Turgynbekov, Y.; Квєтний, Р. Н.; Іванов, Ю. Ю.; Півошенко, В. В.; Кулик, Я. А.; Книш, Б. П. (Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Elektryków i Elektroników, 2019)
  This article describes the architecture of the Hamming-Lippmann neural network and the math of the modified learning-recognition algorithm and presents some practical aspects for using it for solving an image recognition ...
 • The enhanced method of a window estimation 

  Kulyk, Y. A.; Knysh, B. P.; Іvanov, Yu. Yu.; Poplavskyy, A. V.; Kotyra, A.; Denissova, N.; Ziyatbekova, G.; Кулик, Я. А.; Книш, Б. П.; Іванов, Ю. Ю.; Поплавський, А. В. (Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Elektryków i Elektroników, 2019)
  In this paper is proposed the advanced method of the spectrum’s window estimation, which, in opposition to currently existing methods, uses the mean multiwindow estimation of the logarithm’ signal spectrum, which cause ...
 • Блок керування вантажним безпілотним літальним апаратом 

  Книш, Б. П.; Курячий, Р. О. (2019)
  У роботі описано перспективи використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та розроблено блок керування вантажним, безпілотним літальним апаратом. Наведено залежність тяги БПЛА від обертів двигунів та пропелерів.
 • Безпілотні літальні апарати для охорони об`єктів 

  Книш, Б. П.; Алєксєєв, М. А. (ВНТУ, 2019)
  В роботі проаналізовано стан та можливості використання безпілотних апаратів для охорони об`єктів.Розглянуто чинники, що впливають на їх використання в даній сфері.
 • Багатство китайської мови 

  Зозуля, І. Є.; Ян, Ке (ВНТУ, 2019)
  У статті коротко описано ієрогліфічну систему китайської мови, подано аналіз 4 її тонів. Окреслено основні труднощі, які виникають під час вивчення китайської мови в іноземних студентів.
 • Вивчення лексики української мови як іноземної 

  Зозуля, І. Є. (ВНТУ, 2019)
  У статті висвітлено питання ролі лексики у вивченні української мови як іноземної. Доведено, що лексична навичка – це найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання української мови як іноземної. Виділено основні ...
 • Моделювання криптографічних перетворень кольорових зображень з верифікацією цілісності криптограм на основі матричних моделей перестановок 

  Красиленко, В. Г.; Нікітович, Д. В. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016-04)
 • Проблема двомовності в Україні 

  Азарова, Л. Є.; Білоус, О. О. (ВНТУ, 2019)
  У роботі йдеться про проблеми білінгвізму в Україні у контексті національної свідомості та єдності нації; згадуються причини і наслідки двомовності в Україні. Висловлюється теза, що багатомовність на державному рівні є ...
 • Вплив творчості Шевченка на розвиток української літератури, мистецтва, духовної культури 

  Азарова, Л. Є.; Маренко, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглянуто творчість Т. Г. Шевченко. Визначено, що надбання письменника має величезний вплив на розвиток української літератури, мистецтва та духовної культури.
 • Шляхи формування науково-технічних термінів 

  Азарова, Л. Є.; Кривенька, В. О. (ВНТУ, 2019)
  У роботі представлено деякі засади формування української науково-технічної термінології. Розглянуто проблему запозичення наукових термінів та переклад їх на українську мову.
 • Мовна ситуація в Україні 

  Азарова, Л. Є.; Грабарчук, А. В. (ВНТУ, 2019)
  У статті висвітлено роль мови як джерела духовного життя народу. Окреслено перспективи розвитку та функціонування української мови в Україні.
 • Роль Шевченка в розвитку української літератури та літературної мови 

  Азарова, Л. Є.; Бажан, В. В. (ВНТУ, 2019)
  У статті досліджено творчу спадщину Шевченка та його вклад у розвиток української літератури та літературної мови.
 • Мова як головна ознака ідентичності української нації 

  Азарова, Л. Є. (ВНТУ, 2019)
  У статті висвітлено роль мови як джерела духовного життя народу, визначального чинника і головної ознаки ідентичності української нації. Окреслено перспективи розвитку та функціонування української мови в Україні.
 • Мова як головна ознака самобутності українського народу 

  Азарова, Л. Є.; Ісаков, А. В. (ВНТУ, 2019)
  У статті подано інформацію щодо впливу української мови на національну самоідентифікацію людини.
 • Simulating optical pattern recognition algorithms for object tracking based on nonlinear models and subtraction of frames 

  Krasilenko, V. G.; Nikolskyy, O. I.; Lazarev, A. A.; Nikitovich, D. V.; Красіленко, В. Г.; Нікольський, О. І.; Лазарєв, О. О.; Нікітович, Д. В. (Український державний хіміко-технологічний університет, 2015)
  We have proposed and discussed optical pattern recognition algorithms for object tracking based on nonlinear equivalence models and subtraction of frames. Experimental results of suggested algorithms in Mathcad and LabVIEW ...
 • Основи радіоелектроніки 

  Гаврілов, Д. В.; Гаврілова, Н. М. (ВНТУ, 2018)
  Навчальний посібник складається з десяти лабораторних робіт. Описи робіт містять короткі теоретичні відомості та програми виконання дослідів, домашні завдання i контрольні запитання. Він розроблений згідно з планом кафедри ...
 • Основи комп`ютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2 

  Гаврілов, Д. В.; Звягін, О. С.; Осадчук, О. В.; Савицький, А. Ю. (ВНТУ, 2017)
  Матеріал лабораторного практикуму орієнтований на отримання навичок схемотехнічного моделювання в середовищі Orcad Pspice і може бути викорис-таний у підготовці студентів електротехнічних спеціальностей та буде корисним ...

Просмотреть больше