Show simple item record

dc.contributor.authorРзазаде, Насір Маммад Оглиuk
dc.date.accessioned2016-06-24T08:20:48Z
dc.date.available2016-06-24T08:20:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationРзазаде Насір Маммад Огли Управління стратегічною стійкістю підприємства легкої промисловості (на прикладі ПАТ «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина») [Електронний ресурс] : [презентація] / Рзазаде Насір Маммад Огли ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет менеджменту ; Кафедра менеджменту та моделювання в економіці. - Електронні текстові дані (1 файл: 4,73 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12471
dc.descriptionКерівник : к.е.н., доц. Штовба О. В.uk
dc.description.abstractВ магістерській кваліфікаційній роботі розглядаються проблеми управління стратегічною стійкістю підприємства легкої промисловості. В першому розділі роботи розглянуто теоретико - методологічні засади дослідження стратегічної стійкості в системі управління підприємством. В другому розділі проведено оцнювання сучасного стану галузі легкої промисловості та на прикладі ПАТ «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина» проаналізовано рівень стратегічної стійкості у системі управління підприємством. На основі проведеного аналізу роззроблено ряд пропозицій та рекомендацій щодо зміцнення стратегічної стійкості у системі управління підприємством ПАТ «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина»uk
dc.description.abstractВ магистерской квалификационной работе рассматриваются проблемы управления стратегической устойчивостью предприятия легкой промышленности. В первом разделе работы рассмотрены теоретико - методологические основы исследования стратегической устойчивости в системе управления предприятий. Во втором разделе проведено оценивание современного состояния отрасли легкой промышленности и на примере ПАО «Ивано-Франковское производственно-торговое швейное предприятие «Галичина» проанализирован уровень стратегической устойчивости в системе управления предприятием. На основе проведенного анализа обосновано ряд предложений и рекомендаций по укреплению стратегической устойчивости в системе управления предприятием ПАО «Ивано-Франковское производственно-торговое швейное предприятие «Галичина »ru
dc.description.abstractIn the master's qualification work the problems of strategic stability manadgment light industry are considered. In the first chapter theoretical - methodological basis of the study of strategic stability in the management of enterprises are studied. In the second chapter current state light industry is considered and level of strategic stability in the system management of PJSC «Ivano-Frankivsk industrial and commercial sewing company" Galicia " is analyzed for the example Based on the analysis number of proposals and recommendations for strengthening strategic stability in the system of PJSC «Ivano-Frankivsk industrial and commercial sewing company" Galicia " are proposed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.03060101
dc.subjectменеджмент організацій і адмініструванняuk
dc.subjectстратегічна стійкістьuk
dc.subjectфінансова стійкістьuk
dc.subjectстратегічне управлінняuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectекономічна ефективністьuk
dc.subjectstrategic stabilityen
dc.subjectfinancial stabilityen
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjecteconomic efficiencyen
dc.subjectстратегическая устойчивостьru
dc.subjectфинансовая устойчивостьru
dc.subjectстратегическое управлениеru
dc.subjectконкурентоспособностьru
dc.subjectэкономическая эффективностьru
dc.titleУправління стратегічною стійкістю підприємства легкої промисловості (на прикладі ПАТ «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина»)uk
dc.title.alternativeУправление стратегической устойчивостью предприятия легкой промышленности (на примере ПАО «Ивано-Франковское производственно-торговое швейное предприятие «Галичина»)ru
dc.title.alternativeManagement of strategic stability light industry (for example, PJSC «Ivano-Frankivsk industrial and commercial sewing company «Galicia»)en
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record