Останні додані

 • Організація баз даних і знань 

  Романюк, О. Н.; Савчук, Т. О. (Вінницький державний технічний університет, 2003)
  В навчальному посібнику розглянуто основи організації та управління базаи даних та знань, викладені основні положення, наведені приклади і рекомендації по їх засвоєнню. Велика увага приділена сучасним засобам управління ...
 • Комп’ютерні мережі. Частина 1 

  Арсенюк, І. Р.; Яровий, А. А. (ВНТУ, 2008)
  В першій частині наведено еволюцію, класифікацію, основи побудови і вимоги, що висуваються до комп’ютерних мереж; розглянуто основні стандартні стеки комунікаційних протоколів, особливо OSI та TCP/IP, а також основи ...
 • Експертні системи. Частина 1 

  Месюра, В. І.; Яровий, А. А.; Арсенюк, І. Р. (ВНТУ, 2006)
  В першій частині посібника розглядаються основні поняття та перспективи розвитку прикладних систем штучного інтелекту в контексті їх використання в технологіях експертних систем. Проаналізовано методи подання й обробки ...
 • Комп’ютерні мережі. Частина 2 

  Арсенюк, І. Р.; Яровий, А. А. (ВНТУ, 2011)
  В другій частині посібника розглянуто питання адресації в ІР-мережах, про-токоли міжмережевого і транспортного рівнів ТСР/ІР, основні пристрої комп’ютерних мереж, основи роботи CISCO IOS, а також детально розглянуто протоколи ...