Recent Submissions

  • Перетворення параметрів елементів замкнених кіл 

    Роїк, О. М.; Арсенюк, І. Р.; Месюра, В. І. (ВНТУ, 2004)
    В монографії розглядаються методи та засоби підвищення точності інваріан- тних перетворень параметрів елементарних компонентів у складі друкованих вуз- лів електронної апаратури. Розглянуто тенденції розвитку систем ...
  • Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури 

    Роїк, О. М.; Арсенюк, І. Р. (ВНТУ, 2005)
    В монографії розглянуто методи та засоби діагностування аналогових вузлів електронної апаратури. Запропоновано математичні моделі аналого- вих об’єктів. Виконано аналітичний огляд методів діагностування аналого- вих ...