Останні додані

 • Електричне та електронне обладнання автомобілів 

  Видмиш, А. А.; Богачук, В. В. (Вінницький державний технічний університет, 2000)
  Навчальний посібник в двох частинах присвячений викладенню питань електричного та електронного обладнання автомобілів. Перша частина присвячена електричному обладнанню автомобілів. Наведено опис систем електропостачання, ...
 • Маркетинг енергії 

  Бурбело, М. Й.; Бірюков, О. О.; Мельничук, Л. М.; Бурбело, М. И.; Бирюков, А. А.; Мельничук, Л. М.; Burbelo, M. J.; Biriukov, O. O.; Melnychuk, L. M. (ВНТУ, 2008)
  В навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади функціонування оптового ринку електроенергії та практичні аспекти розрахунків тарифів на електроенергію. Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни ...
 • Математичні методи ідентифікації динамічних систем 

  Мокін, Б. І.; Мокін, В. Б.; Мокін, О. Б.; Mokin, B. I.; Mokin, V. B.; Mokin, O. B. (ВНТУ, 2010)
  Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в ...
 • Методологія та організація наукових досліджень 

  Мокін, Б. І.; Мокін, О. Б.; Mokin, B. I.; Mokin, O. B. (ВНТУ, 2014)
  В навчальному посібнику з використанням ідеології системного аналізу викладена методологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, починаючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням ...
 • Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів 

  Мокін, Б. І.; Мокін, В. Б.; Мокін, О. Б. (ВНТУ, 2005)
  В навчальному посібнику з використанням ідеології системного аналізу викладена методологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, починаючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням ...
 • Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування 

  Грабко, В. В.; Розводюк, М. П.; Грабко, Вал. В.; Hrabko, V. V.; Rozvodiuk, M. P. (ВНТУ, 2012)
  В навчальному посібнику викладено підходи до розрахунку цифрової системи керування електроприводом ТП-Д. Наведені вихідні дані та завдання для курсового та дипломного проектування, а також приклад розрахунку в математичному ...
 • Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування 

  Грабко, В. В.; Розводюк, М. П.; Грабко, В. В.; Розводюк, М. П.; Грабко, В. В.; Hrabko, V. V.; Rozvodiuk, M. P.; Hrabko, V. V. (ВНТУ, 2010)
  В навчальному посібнику викладено підходи до розрахунку системи підпорядкованого керування електроприводом ТП-Д. Наведені вихідні дані та завдання для курсового та дипломного проектування, а також приклад розрахунку в ...
 • Охорона праці в робітничій професії 

  Кобилянський, О. В.; Присяжнюк, В. В.; Богачук, В. В. (ВНТУ, 2008)
  В посібнику розглянуто основні аспекти законодавства про охорону праці в Україні, організаційні та технічні заходи та засоби електробезпеки та пожежної безпеки, правила надання першої допомоги при нещасних випадках. В ...