Recent Submissions

 • Communicative competence development among students of non-linguistic universities with the help of brainstorming in foreign language lessons 

  Nykyporets, S. S.; Никипорець, С. С. (NGO «European Scientific Platform», 2021)
  The article is devoted to the advantages of using the \"brainstorming\" technology in foreign language classes at a non-linguistic technical university. Examples of using this method in various communicative situations in ...
 • Some special features of the work on foreign language professional texts in technical higher education institution 

  Ibrahimova, L.; Nykyporets, S.; Derun, V.; Herasymenko, N.; Ібрагімова, Л. М.; Никипорець, С. С.; Дерун, В. Г.; Герасименко, Н. В. (NGO European Scientific Platform; LLC International Centre Corporative Management, 2021)
  The article discusses the problem of teaching reading in non-linguistic universities and states that it is one of the most burning one. It also gives a brief description of some features of the work with professional ...
 • Information and communication technologies as a means of teaching foreign languages in technical higher non-linguistic universities 

  Ibrahimova, L.; Nykyporets, S.; Derun, V.; Herasymenko, N.; Ібрагімова, Л. М.; Никипорець, С. С.; Дерун, В. Г.; Герасименко, Н. В. (Scientific Publishing Center «InterConf», 2021)
  The article deals with information and communication technologies as a means of teaching foreign languages to students of non-linguistic technical universities. The role of the teacher as an organizer, leader, expert and ...
 • Вибір оптимальних характеристик сенсору кутової швидкості 

  Кучерук, В. Ю.; Кулаков, П. І.; Войтович, О. П. (Інженерна академія України, 2007)
  Запропоновано використання сенсорів кутової швидкості з адаптивною зміною роздільної здатності. Визначено залежності оптимальної розрізнювальної здатності частотного перетворювача та оптимальні параметри диференціювання ...
 • Визначення необхідної точності вимірювання контрольованих параметрів 

  Поджаренк, В. О.; Кучерук, В. Ю.; Кулаков, П. І.; Севастьянов, В. М.; Войтович, О. П. (Інженерна академія України, 2008)
  Однією з основних характеристик вимірювальних каналів при їх проектуванні є необхідна точність вимірювання контрольованих параметрів. Точність вимірювання цих параметрів визначає ризики виробника та замовника, загальну ...
 • Датчик угловой скорости и углового ускорения 

  Поджаренко, В. А.; Кулаков, П. И.; Поджаренко, В. О.; Кулаков, П. І. (Technical University of Szczecin, 1996)
  Приводится описание датчика угловой скорости и углового ускорения, у которого выходные сигналы двух его линейных фотоэлектрических преобразователей, представляющие собой импульсы треугольной формы, скорость изменения фронтов ...
 • One example of exactly solvable quantum mechanics problem of position dependent mass 

  Burdeynyy, V. M. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017)
  This communication has been dedicated to quantum dynamics of particle whose mass depends on coordinate. We considered one dimensional model which admits to obtain the exact solution of wave equation. The position dependent ...
 • Конкурентоспроможність як визначальний показник ефективності діяльності підприємства. 

  Коваль, Н. О.; Ткачук, Л. М.; Буряченко, О. В.; Buryachenko, O.; Tkachuk, L.; Koval, N. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів конкуренції та конкурентоспромож-ності підприємства як найбільш важливих категорії економічного механізму ринкової економіки. Узагальнено економічну сутність ...
 • Фізичні властивості гібридних вірус-неорганічних комплексів ВТМ–Au 

  Касіяненко, В. Х.; Карбівська, Л. І.; Курган, Н. А.; Кузнецова, О. Я.; Карбівський, В. Л. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2017)
  Методами зондової мікроскопії та спектроскопії атомової роздільчої здатности проведено дослідження фізичних, фізико-хемічних властивостей і морфології нанодротів на основі вірусів тютюнової мозаїки (ВТМ) та наночастинок ...
 • Renewable Energy Generation and Impacts on E-Mobility 

  Lakshmi, S. G.; Rubanenko, O.; Hunko, I.; Рубаненко, О. О.; Гунько, І. О. (IOP Publishing, 2020)
  This paper gives information about Renewable Energy Generation and its impacts on E-Mobility. By 2050, the two pillars of modern transformation are E-Mobility and Renewable Energy. This transformation requires adaptation ...
 • Dielectric properties analysis of paper capacitor 

  G. Sree, L.; Rubanenko, O.; Rubanenko, O.; Labzun M.; Рубаненко, О.; Рубаненко, О. (AIP Publishing, 2020)
  The article analyzes the factors that accelerate the aging process of the oil-paper insulation of the condenser type and shorten its service life. Attention is drawn to the fact that the breakdown of flat insulation made ...
 • Гнучка LTE антена для носимих інфокомунікаційних пристроїв 

  Семенов, А. О.; Семенова, О. О.; Коваль, К. О; Пастушенко, О. Л. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  У роботі пропонується гнучка конструкція антени для пристроїв LTE-m1. Гнучка антена сконструйована відповідно для діапазону частот B3 1800 МГц (DCS, висхідний канал 1710 - 1785 MHz, низхідний канал 1805 - 1880 MHz) і B20 ...
 • Дослідження характеристик вітчизняних радіонепрозорих тканин Н1, Н2 та Н3 при різних комбінаціях їхнього застосування 

  Яремчук, Ю. Є.; Катаєв, В. С.; Гижко, М. Ю.; Павловський, П. В.; Яремчук, Ю. Е.; Катаев, В. С.; Гижко, М. Ю.; Павловский, П. В.; Iaremchuk, I.; Kataiev, V.; Guzhko, M.; Pavlovskiy, P. (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, 2016)
  Експериментально досліджено радіонепрозорі тканини вітчизняного виробництва Н1, Н2 та Н3 і визначено загальний коефіцієнт екранування при різних варіаціях поєднання цих тканин. Лабораторні виміри проведено у діапазоні ...
 • Дослідження характеристик різних типів шумів для захисту інформації від витоку лазерним каналом 

  Катаєв, В. С.; Яремчук, Ю. Є.; Сінюгін, В. В. (Національний технічний університет України “Киівський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 2016)
  Експерементально досліджено характеристики різних типів шумів у питаннях захисту інформації, зокрема для виявлення можливості реалізації в пристроях активного захисту мовної інформації від витоку лазерним каналом.
 • Increasing radiation resistance of memory devices based on amorphous semiconductors 

  Кичак, В. М.; Kychak, V.; Slobodian, I.; Vovk, V.; Слободян, І. В.; Вовк, В. (Lublin University of Technology, 2020)
  A memory cell structure is proposed that uses a Schottky barrier thin film transistor based on an amorphous semiconductor as a junction element, and a chalcogenide glassy semiconductor film as a switching element. A physical ...
 • Semantic, Digitization, Design and Implementation of Ontology in Social Internet-Services 

  Mumtaz, N.; Begum, A.; Gul, B.; Noor, S.; Odarchenko, R.; Machalin, I.; Saliieva, O.; Салієва, ‪О. В. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2019)
  Due to natural disasters, climatic changes, and lack of resources with the local heritage preservation authorities. Pakistan, in general, is losing some very important historical records. The heritage preservation is of ...
 • Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності системи захисту інформації та об'єкта критичної інфраструктури за результатами когнітивного моделювання 

  Салієва, О. В.; Яремчук, Ю. Є.; Saliieva, O. V.; Yaremchuk, Yu. E. (Черкаський державний технологічний університет, 2020)
  У роботі проведено дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності системи захисту інформації та об`єкта критичної інфраструктури, визначеного за сценарним моделюванням на основі когнітивного підходу. Водночас ...
 • Динамічний часовий аналіз впливу факторів загроз на рівень захищеності об`єкта критичної інфраструктури 

  Салієва, О. В.; Яремчук, Ю. Є.; Салиева, О. В.; Saliіeva, O.; Яремчук, Ю. Е.; Yaremchuk, Yu. (Національний авіаційний університет, 2020)
  Порушення функціонування об`єктів критичної інфраструктури (КІ) може призвести до розвитку надзвичайних ситуацій, які матимуть масштабні негативні наслідки для життєдіяльності як окремих міст, так і усієї держави у цілому. ...
 • Когнітивна модель для дослідження рівня захищеності об'єкта критичної інфраструктури 

  Салієва, О. В.; Яремчук, Ю. Є.; Салиева, О. В.; Яремчук, Ю. Е.; Saliіeva, O.; Yaremchuk, Yu. (Національний авіаційний університет, 2020)
  Для вирішення питань щодо забезпечення захищеності об`єктів критичної інфраструктури необхідно проаналізувати потенційні загрози, дослідити взаємозв`язки між ними та визначити вплив даних загроз на досліджувану систему. ...
 • Дослідження причин пошкодження синхронних генераторів 

  Рубаненко, О. О.; Янович, В. П.; Гунько, І. О.; Rubanenko, O. O.; Yanovych, V. P.; Hunko, I. O. (Хмельницький національний університет, 2019)
  В статті проаналізовано інформацію щодо стану обладнання теплових електричних станцій в Україні. Досліджено пошкоджуваність основних елементів синхронних генераторів. Виявлено потенційно «слабкі» місця генератора, які ...

View more