Now showing items 1-100 of 216

  вимірювання (25)
  адитивна похибка (9)
  кутова швидкість (9)
  вимірювальний перетворювач (8)
  метрологічне забезпечення (8)
  мультиплікативна похибка (8)
  вимірювальний канал (7)
  метрологічна атестація (7)
  uncertainty (6)
  детерминированный хаос (6)
  динамічні вимірювання (6)
  електрична машина (6)
  засіб вимірювання (6)
  калібрування (6)
  frequency characteristic (5)
  момент інерції (5)
  міжповірочний інтервал (5)
  невизначеність вимірювань (5)
  спектральна функція (5)
  measurement (4)
  sensitivity (4)
  spectral function (4)
  математична модель (4)
  метрологія (4)
  непевність (4)
  ряд Тейлора (4)
  технічний стан (4)
  точність (4)
  частота обертання (4)
  частотна характеристика (4)
  reader (3)
  resistance-voltage conversion (3)
  transponder (3)
  активність іонів (3)
  вібродіагностика (3)
  доїльне обладнання (3)
  діагностування (3)
  клас точності (3)
  котельна установка (3)
  крутний момент (3)
  лабораторний практикум (3)
  метрологічні характеристики (3)
  невизначеність вимірювання (3)
  покриття (3)
  рівняння перетворення (3)
  рідер (3)
  синхронізація (3)
  стандартна невизначеність (3)
  статична характеристика (3)
  статичні характеристики (3)
  якість (3)
  індекс відтворюваності (3)
  індекс придатності (3)
  additive errors (2)
  Atmel (2)
  AVR (2)
  czułość (2)
  determined chaos (2)
  dynamic measurements (2)
  dynamic uncertainty of measurement devices (2)
  fitness index (2)
  inductive coupling (2)
  ion activity (2)
  Ladder Diagram (2)
  measurement uncertainty (2)
  measurements (2)
  metrological certification (2)
  metrological risks (2)
  metrological support (2)
  milking machines (2)
  multiplicative errors (2)
  nieautonomiczny generator oscylacji chaotycznych (2)
  no autonomous generator of chaotic oscillations (2)
  przetwarzanie rezystancji na napięcie (2)
  quality assurance of dynamic measurements (2)
  reproducibility index (2)
  standard uncertainty (2)
  torque (2)
  uncertainty of measurement (2)
  vibration (2)
  автоматизація (2)
  активність  іонів (2)
  асинхронний електродвигун (2)
  випадкова величина (2)
  виробничий процес (2)
  вібрація (2)
  вібропараметри (2)
  віброприскорення (2)
  відтворюваність (2)
  газоаналітична система (2)
  динамічна невизначеність (2)
  динамічний момент (2)
  динамічний хаос (2)
  дисперсія (2)
  длительность доения (2)
  доение (2)
  доїння (2)
  заклади освіти (2)
  закон розподілу (2)
  измерительный канал (2)