Останні додані

 • Переддипломна практика 

  Савуляк, В. І.; Шиліна, О. П. (ВНТУ, 2014)
  В методичних вказівках подано порядок та організацію проведення переддипломної практики, правила оформлення, зміст та порядок захисту переддипломної практики. В додатках наведені необхідні обов’язкові документи, які є ...
 • Практикум з електрозварювання 

  Шиліна, О. П.; Осадчук, А. Ю.; Шилина, Е. П.; Осадчук, А. Ю.; Shilina, E. P.; Osadtshuk, A. Y. (Вінницький державний технічний університет, 2002)
  Посібник містить 14 лабораторних робіт, 11 з яких в значній мірі охоплюють курс електрозварювання, а 3 відносяться до паяння. В додатках широко представлено паспортні данні на електроди для ручного дугового ...
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи обробки матеріалів» для студентів напряму “Зварювання”, спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” 

  Шиліна, О. П.; Шилина, Е. П.; Shilina, E. P. (ВНТУ, 2011)
  В методичних вказівках наведено теоретичні відомості до лабораторних робіт, які допомагають студентам вивчати фізичні явища, що відбуваються в процесі різання металів. Подано порядок та організація виконання, контрольні ...
 • Газотермічна обробка матеріалів 

  Шиліна, О. П.; Осадчук, А. Ю.; Шилина, Е. П.; Осадчук, А. Ю.; Shilina, E. P.; Osadtshuk, A. Y. (ВНТУ, 2004)
  Практикум містить 15 лабораторних робіт, які в значній мірі охоплюють курси дисциплін „Газотермічна обробка металів” та „Технологія та обладнання для напилення”. Виконання лабораторних робіт дозволить студентам отримати ...
 • Вакуумно-конденсаційне напилювання покрить 

  Шиліна, О. П.; Савуляк, В. І.; Осадчук, А. Ю.; Шилина, Е. П.; Савуляк, В. И.; Осадчук, А. Ю.; Shilina, E. P.; Savulyak, V. I.; Osadtshuk, A. Y. (ВНТУ, 2007)
  В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи технологічних процесів вакуумно-конденсаційного напилювання покрить. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмам дисциплін "Розпилюючі ...
 • Газотермічні методи напилювання покрить 

  Шиліна, О. П.; Осадчук, А. Ю.; Шилина, Е. П.; Осадчук, А. Ю.; Shilina, E. P.; Osadtshuk, A. Y. (ВНТУ, 2007)
  В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи технологічних процесів газотермічного напилювання покриттів та характерні практичні задачі. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та дисципліни ...
 • Технологія конструкційних матеріалів. (Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво.) 

  Клименко, В. М.; Шиліна, О. П.; Осадчук, А. Ю.; Клименко, В. М.; Шилина, Е. П.; Осадчук, А. Ю.; Klimenko, V. M.; Shilina, E. P.; Osadtshuk, A. Y. (Вінницький національний технічний університет, 2005)
  В посібнику розглянуті фундаментальні фізико-хімічні та металургійні основи сучасного виробництва металів, їхня класифікація й властивості. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмами дисциплін ...
 • Технологія конструкційних матеріалів. Ч. 2 Заготівельне виробництво 

  Клименко, В. М.; Шиліна, О. П.; Осадчук, А. Ю.; Клименко, В. М.; Шилина, Е. П.; Осадчук, А. Ю.; Klimenko, V. M.; Shilina, E. P.; Osadtshuk, A. Y. (ВНТУ, 2005)
  В посібнику (другій частині) стисло розглянуто основні технологічні методи і способи виробництва з конструкційних матеріалів заготовок для деталей машин. Зокрема розглядаються ливарне виробництво, обробка тиском, зварювання, ...
 • Технологія конструкційних матеріалів. Ч. 3 Основи механичної обробки материалів 

  Клименко, В. М.; Шиліна, О. П.; Осадчук, А. Ю.; Клименко, В. М.; Шилина, Е. П.; Осадчук, А. Ю.; Klimenko, V. M.; Shilina, E. P.; Osadtshuk, A. Y. (ВНТУ, 2008)
  В посібнику (третій частині) описані сучасні, найбільш поширені в практиці обробки заготовок і перетворення їх в готові деталі машин технологічні методи та способи обробки різанням, пластичним деформуванням без зняття ...
 • Матеріалознавство 

  Шиліна, О. П.; Шаповалова, О. В.; Шилина, Е. П.; Шаповалова, О. В.; Shilina, E. P.; Shapovalova, O. V. (ВНТУ, 2010)
  В лабораторному практикумі розглянуто фундаментальні основи сучасного проведення макро– та мікроструктурного аналізів металів і сплавів, вміння аналізувати процеси, які відбуваються в сплавах при їх охолодженні і формуванні ...
 • Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум 

  Шиліна, О. П.; Осадчук, А. Ю.; Шилина, Е. П.; Осадчук, А. Ю.; Shilina, E. P.; Osadtshuk, A. Y. (ВНТУ, 2010)
  В навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи сучасного виробництва заготовок, класифікація способів виробництва заготовок методом лиття, переваги та недоліки способів лиття, параметри точності та шорсткості, ...
 • Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки 

  Дусанюк, Ж. П.; Шиліна, О. П.; Репінський, С. В.; Дусанюк, С. В.; Дусанюк, Ж. П.; Шилина, Е. П.; Репинский, С. В.; Дусанюк, С. В.; Dusaniuk, Zh. P.; Shilina, E. P.; Repinskyi, S. V.; Dusaniuk, S. V. (ВНТУ, 2009)
  В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи сучасного виробництва заготовок, класифікація способів виробництва заготовок методом лиття, переваги та недоліки способів лиття, параметри точності та шорсткості, ...
 • Виконання ремонтних креслень у дипломному і курсовому проектуванні 

  Гайдамак, О. Л.; Савуляк, В. І.; Архіпова, Т. Ф.; Гайдамак, О. Л.; Савуляк, В. И.; Архипова, Т. Ф.; Gaidamak, O. L.; Savuliak, V. I.; Arhipova, T. F. (ВНТУ, 2004)
  Методичні вказівки встановлють правила виконання ремонтних креслень, специфікацій, відомостей і інших документів на вироби, що ремонтуються, у дипломному проектуванні, а також при виконанні розрахункових, лабораторних та ...
 • Проектування та виробництво заготовок методами штампування 

  Гайдамак, О. Л.; Гайдамак, О. Л.; Gaidamak, O. L. (ВНТУ, 2008)
  У навчальному посібнику наведені розрахунки та проектування технологічних процесів штампування які поширюється на сталеві штамповані поковки масою не більш 250 кг і (або) з п габаритним розміром не більш 2500 мм, виготовлені ...
 • Вузли та деталі ремонтного виробництва автотракторної техніки 

  Гайдамак, О. Л.; Савуляк, В. І.; Гайдамак, О. Л.; Савуляк, В. И.; Gaidamak, O. L.; Savulyak, V. I. (ВНТУ, 2006)
  В лабораторному практикумі висвітлені питання організації, зміст та необхідна інформаційна база для підготовки та виконання лабораторних робіт з дефектування та контролю під час ремонту та відновленні деталей автотракторної ...