Останні додані

 • Спосіб синтезу стибій(III) та бісмут(III)вмісних координаційних сполук купруму(II) з N,N'- біс(саліциліден)семикарбазидом 

  Євсєєва, Марія Василівна; Панченко, Тетяна Іванівна; Ранський, Анатолій Петрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
  Спосіб синтезу стибій(III) та бісмут(III)вмісних координаційних сполук купруму(II) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом, який полягає у взаємодії калій або амоній N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидатокупратів(II)] в ...
 • Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму (II) та ніколу (II) з N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом 

  Панченко, Тетяна Іванівна; Ранський, Анатолій Петрович; Євсєєва, Марія Василівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
  Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму(II) та ніколу(II) з N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом, який полягає у взаємодії етанольних розчинів ліганду, солі d-металу, саліцилового альдегіду ...
 • Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук 

  Ранський, Анатолій Петрович; Панченко, Тетяна Іванівна; Євсєєва, Марія Василівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-06-11)
  Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук, що включає взаємодію етанольних розчинів семикарбазону саліцилового альдегіду, солей d-металів, саліцилового альдегіду в мольному співвідношенні 1:1:1 (розчин ...
 • Спосіб мультиспектральної телевізійної вимірювальної діагностики злоякісних пухлин 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Петрук, Василь Григорович; Петрук, Роман Васильович; Кватернюк, Олена Євгенівна; Кватернюк, Сергей Михайлович; Петрук, Василий Григорьевич; Петрук, Роман Васильевич; Кватернюк, Елена Евгеньевна; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych; Petruk, Vasyl Hryhorovych; Petruk, Roman Vasyliovych; Kvaterniuk, Olena Yevhenivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
  Спосіб мультиспектральної телевізійної вимірювальної діагностики злоякісних пухлин, що включає введення в організм флуоресцентного препарату підшкірно в нижню третину передпліччя, дослідження зникненням флюоресценції в ...
 • Спосіб мультиспектрального телевізійного контролю розмірів розсіювальних частинок у неоднорідних біологічних середовищах 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Кватернюк, Сергей Михайлович; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
  Спосіб мультиспектрального телевізійного контролю розмірів розсіювальних частинок у неоднорідних біологічних середовищах, що включає відбір проб, визначення якісного та кількісного складу завислих частинок за допомогою ...
 • Спосіб мультиспектрального телевізійного вимірювання біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Кватернюк, Сергей Михайлович; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-03-26)
  Спосіб мультиспектрального телевізійного вимірювання біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ, що включає біофізичні дослідження неоднорідних біологічних середовищ, аналіз їх мультиспектральних ...
 • Комплекс для очищення стічних вод та мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю інтегральних параметрів забруднення з використанням вищих водних рослин 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Петрук, Василь Григорович; Кватернюк, Олена Євгенівна; Кватернюк, Сергей Михайлович; Петрук, Василий Григорьевич; Кватернюк, Елена Евгеньевна; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych; Petruk, Vasyl Hryhorovych; Kvaterniuk, Olena Yevhenivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-03-26)
  Комплекс для очищення стічних вод та мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю інтегральних параметрів забруднення з використанням вищих водних рослин, що складається із корпусу біореактора з термоізолюючого ...
 • Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука 

  Осадчук, Олександр Володимирович; Сидорук, Віктор Васильович; Звягін, Олександр Сергійович; Криночкін, Роман Володимирович; Осадчук, Ярослав Олександрович; Сидорук, Віктор Вікторович; Осадчук, Александр Владимирович; Звягин, Александр Сергеевич; Криночкин, Роман Владимирович; Осадчук, Ярослав Александрович; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Zviahin, Oleksandr Serhiiovych; Krynochkin, Roman Volodymyrovych; Osadchuk, Yaroslav Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2016-08-10)
  Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука, яка містить сенсор часу спрацювання клікера, яка відрізняється тим, що в неї введено блок живлення, до якого підключено блок ...
 • Комплексний розчинник для флексографії 

  Ранський, Анатолій Петрович; Кучук, Марина Вікторівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-01-15)
  Комплексний розчинник для флексографії містить етиловий спирт, алкілацетати та діалкілові ефіри щавлевої кислоти.
 • Спосіб переробки високотоксичних речовин 

  Сухий, Михайло Порфирійович; Ранський, Анатолій Петрович; Овчаров, Валерій Іванович; Шаповалова, Лілія Володимірівна; Рябченко, Ірина Вікторівна; Орел, Оксана Миколаївна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-12-25)
  Винахід належить до способів переробки високотоксичних речовин. Спосіб включає термообробку речовин. Пестициди обробляють сульфіднолужною сумішшю з концентрацією лугу 8-12 мас.% при температурі 55-65°С протягом 20-30 хв. ...
 • Мастильна композиція 

  Плошенко, Іван Григорович; Побірченко, Ольга Владиславівна; Ранський, Анатолій Петрович; Моносов, Олександр Борисович; Панасюк, Олександр Григорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1998-02-03)
  Смазочная композиция на основе индустриальных масел и солей карбоновых кислот, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит аминоспирты общей формулы где R = R’ = Н. Аlk; n = 2-6. координационные соединения общей ...
 • Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти 

  Ранський, Анатолій Петрович; Сухий, Михайло Порфирійович; Гайдідей, Ольга Владиславівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (1998-10-30)
  Способ переработки пестицидов на основе трихлоруксусной кислоты, включающий их термообработку, отличающийся тем, что 40% водный раствор пестицидов обрабатывают гидроксокарбонатом меди при температуре 25 - 50°C в течение ...
 • Застосування комплексних сполук міді (II) на основі N - арил-, N -алкіламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуючої домішки до ароматичних поліамідів 

  Ситар, Володимир Іванович; Ранський, Анатолій Петрович; Стовпник, Олександр Володимирович; Панасюк, Олександр Григорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2008-06-25)
  Застосування комплексних сполук міді (II) на основі N - арил-, N -алкіламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуючої домішки до ароматичних поліамідів
 • Спосіб переробки високотоксичних речовин 

  Ранський, Анатолій Петрович; Панасюк, Олександр Григорович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Побірченко, Ольга Владиславівна; Бойко, Сергій Романович; Сухой, Михайло Порфирійович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-03-15)
  Винахід належить до способів переробки високотоксичних речовин, наприклад пестицидів, а саме - відпрацьованих лужно-сульфідних розчинів нафтопереробних заводів за допомогою непридатних для цільового використання пестицидів ...
 • Спосіб переробки високотоксичних речовин 

  Ранський, Анатолій Петрович; Панасюк, Олександр Григорович; Ткачук, Михайло Федорович; Побірченко, Ольга Владиславівна; Бойко, Сергій Романович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Герина. Людмила Степановна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-03-15)
  Винахід належить до способів переробки високотоксичних речовин, зокрема відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів нафтопереробних заводів, у корисні та менш шкідливі речовини. Вони надалі можуть використовуватись як складові ...
 • Контактне мастило для ультразвукових вимірювальних приладів 

  Панасюк, Олександр Григорович; Ранський, Анатолій Петрович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Гронський, Валерій Йосипович; Селянин, Володимир Віталійович; Степаненко, Євгеній Іванович; Шадов, Анатолій Федорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-03-15)
  Винахід належить до галузі розробки складу контактних мастильних композицій (мастил), які застосовуються в ультразвукових вимірювальних приладах, зокрема, в акустичних трактах перетворювачів ультразвукових лічильників – ...
 • Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю 

  Ранський, Анатолій Петрович; Лук'яненко, Володимир Васильович; Лук'яненко, Артур Валерійович; Бондарук, Валерій Миколайович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2009-08-25)
  Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю шляхом обробки водно-лужним розчином, що містить полярні органічні добавки із класу амінів і амідів. В бензольну фракцію, що містить сірковуглець, ...
 • Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю 

  Ранський, Анатолій Петрович; Лук'яненко, Володимир Васильович; Лук'яненко, Артур Валерійович; Бондарук, Валерій Миколайович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2009-08-25)
  Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю шляхом обробки водно-лужним розчином, що містить полярні органічні добавки із класу амінів і амідів. В бензольну фракцію, що містить сірковуглець, ...
 • Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів 

  Плошенко, Іван Григорович; Митрохін, Олександр Анатолійович; Ранський, Анатолій Петрович; Гайдідей, Ольга Владиславівна; Панасюк, Олександр Григорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2002-11-16)
  Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів включає попередню очистку поверхні, покриття поверхні робочим розчином трихлорацетату міді(ІІ), патоки та гліцерину, подальшу обробку металевої поверхні ...
 • Спосіб очистки промислових стічних вод 

  Ранський, Анатолій Петрович; Плоксієнко, Ірина Леонідівна; Шрам, Віктор Петрович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Гайдідей, Ольга Владиславівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2003-05-15)
  Спосіб очистки промислових стічних вод включає коректування величини рН середовища, додавання стехіометричної кількості фосфат-іонів, відстоювання осаду подвійних солей та їх виділення. Коректування рН середовища ведуть ...

View more