Recent Submissions

 • Мультиспектральний біосенсор 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Петрук, Василь Григорович; Солдаткін, Олексій Петрович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-06-25)
  Мультиспектральний біосенсор містить дифузний відбивач для освітлення зразка неоднорідного біологічного середовища, до якого оптично під'єднано об'єктив, ПЗЗ-камера оптично з'єднана з об'єктивом, ПЗЗ-камера підключена ...
 • Спосіб синтезу стибій(ІІІ)- та бісмут(ІІІ)вмісних координаційних сполук ніколу(ІІ) з N,N'-БІС(саліциліден)семикарбазидом 

  Сидорук, Тетяна Іванівна; Євсєєва, Марія Василівна; Ранський, Анатолій Петрович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-06-25)
  Спосіб синтезу стибій(III)- та бісмут(III)вмісних координаційних сполук ніколу(ІІ) з Ν,Ν'- біс(саліциліден)семикарбазидом включає взаємодії гетерометалічної комплексної сполуки в хлороформі з хлоридом металу у ацетоні в ...
 • Спосіб синтезу станумвмісних координаційних сполук купруму(ІІ) з N,N'- БІС(саліциліден)семикарбазидом 

  Сидорук, Тетяна Іванівна; Євсєєва, Марія Василівна; Ранський, Анатолій Петрович; Ющенко, Тетяна Іванівна (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-05-25)
  Спосіб синтезу станумвмісних координаційних сполук купруму(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом, що включає взаємодію калій- або амоній-[N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидатокупратів(ІІ)] в хлороформі з хлоридом металу ...
 • Спосіб очищення промислової стічної води від сульфід- та гідросульфід-іонів 

  Ранський, Анатолій Петрович; Худоярова, Ольга Степанівна; Гордієнко, Ольга Анатоліївна; Тітов, Тарас Сергійович; Церклевич, Денис Романович; Корнієнко, Богдан Валерійович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-12-26)
  Спосіб очищення промислової стічної води хімічних та нафтохімічних виробництв від сульфід- та гідросульфід-іонів адсорбцією включає обробку сорбентами при перемішуванні з наступним фільтруванням. Як сорбент використовують ...
 • Контейнер для компактних люмінесцентних ламп 

  Іщенко, Віталій Анатолійович; Петрук, Василь Григорович; Кватернюк, Сергій Михайлович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-05-10)
  Контейнер для зберігання і транспортування трубчастих люмінесцентних ламп, що містить корпус, завантажувальний отвір і пристрій для сповільнення швидкості опускання ламп при завантажуванні, який виконаний у вигляді ...
 • Оптичний неінвазивний пристрій для визначення рівня периферійного кровонаповнення 

  Козловська, Тетяна Іванівна; Колісник, Петро Федорович; Павлов, Володимир Сергійович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-05-10)
  Оптичний неінвазивний пристрій для визначення рівня периферійного кровонаповнення містить два датчики, причому один з них складається з джерела інфрачервоного випромінювання та фотоприймача, а другий складається з джерела ...
 • Спосіб отримання модифікованих поліме­рів 

  Прокопчук, Сергій Павлович; Прокопчук, Сергей Павлович; Prokopchuk, Serhii Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-07-15)
  Винахід належить до способу отримання модифікованих полімерів шляхом дії на модифікуючий полімер кисневмісним газом. Спосіб полягає у тому, що спочатку кисневмісний газ вводиться в зону полімеризації і проводиться подальше ...
 • Спосіб регенерації суміші активованого вугілля та кізельгуру від органічних забруднювачів 

  Ранський, Анатолій Петрович; Худоярова, Ольга Степанівна; Гордієнко, Ольга Анатоліївна; Крикливий, Ростислав Дмитрович; Тітов, Тарас Сергійович (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ), 2019-05-10)
  Спосіб регенерації суміші активованого вугілля та кізельгуру від органічних забруднювачів, що включає перемішування суміші з водою, фільтрування з наступною термообробкою і обробкою розчином хлоридної кислоти, який ...
 • Спосіб синтезу стибій(III) та бісмут(III)вмісних координаційних сполук купруму(II) з N,N'- біс(саліциліден)семикарбазидом 

  Євсєєва, Марія Василівна; Панченко, Тетяна Іванівна; Ранський, Анатолій Петрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
  Спосіб синтезу стибій(III) та бісмут(III)вмісних координаційних сполук купруму(II) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом, який полягає у взаємодії калій або амоній N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидатокупратів(II)] в ...
 • Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму (II) та ніколу (II) з N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом 

  Панченко, Тетяна Іванівна; Ранський, Анатолій Петрович; Євсєєва, Марія Василівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
  Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму(II) та ніколу(II) з N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом, який полягає у взаємодії етанольних розчинів ліганду, солі d-металу, саліцилового альдегіду ...
 • Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук 

  Ранський, Анатолій Петрович; Панченко, Тетяна Іванівна; Євсєєва, Марія Василівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-06-11)
  Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук, що включає взаємодію етанольних розчинів семикарбазону саліцилового альдегіду, солей d-металів, саліцилового альдегіду в мольному співвідношенні 1:1:1 (розчин ...
 • Спосіб мультиспектральної телевізійної вимірювальної діагностики злоякісних пухлин 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Петрук, Василь Григорович; Петрук, Роман Васильович; Кватернюк, Олена Євгенівна; Кватернюк, Сергей Михайлович; Петрук, Василий Григорьевич; Петрук, Роман Васильевич; Кватернюк, Елена Евгеньевна; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych; Petruk, Vasyl Hryhorovych; Petruk, Roman Vasyliovych; Kvaterniuk, Olena Yevhenivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
  Спосіб мультиспектральної телевізійної вимірювальної діагностики злоякісних пухлин, що включає введення в організм флуоресцентного препарату підшкірно в нижню третину передпліччя, дослідження зникненням флюоресценції в ...
 • Спосіб мультиспектрального телевізійного контролю розмірів розсіювальних частинок у неоднорідних біологічних середовищах 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Кватернюк, Сергей Михайлович; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
  Спосіб мультиспектрального телевізійного контролю розмірів розсіювальних частинок у неоднорідних біологічних середовищах, що включає відбір проб, визначення якісного та кількісного складу завислих частинок за допомогою ...
 • Спосіб мультиспектрального телевізійного вимірювання біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Кватернюк, Сергей Михайлович; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-03-26)
  Спосіб мультиспектрального телевізійного вимірювання біофізичних і структурних параметрів неоднорідних біологічних середовищ, що включає біофізичні дослідження неоднорідних біологічних середовищ, аналіз їх мультиспектральних ...
 • Комплекс для очищення стічних вод та мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю інтегральних параметрів забруднення з використанням вищих водних рослин 

  Кватернюк, Сергій Михайлович; Петрук, Василь Григорович; Кватернюк, Олена Євгенівна; Кватернюк, Сергей Михайлович; Петрук, Василий Григорьевич; Кватернюк, Елена Евгеньевна; Kvaterniuk, Serhii Mykhailovych; Petruk, Vasyl Hryhorovych; Kvaterniuk, Olena Yevhenivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-03-26)
  Комплекс для очищення стічних вод та мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю інтегральних параметрів забруднення з використанням вищих водних рослин, що складається із корпусу біореактора з термоізолюючого ...
 • Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука 

  Осадчук, Олександр Володимирович; Сидорук, Віктор Васильович; Звягін, Олександр Сергійович; Криночкін, Роман Володимирович; Осадчук, Ярослав Олександрович; Сидорук, Віктор Вікторович; Осадчук, Александр Владимирович; Звягин, Александр Сергеевич; Криночкин, Роман Владимирович; Осадчук, Ярослав Александрович; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Zviahin, Oleksandr Serhiiovych; Krynochkin, Roman Volodymyrovych; Osadchuk, Yaroslav Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2016-08-10)
  Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука, яка містить сенсор часу спрацювання клікера, яка відрізняється тим, що в неї введено блок живлення, до якого підключено блок ...
 • Комплексний розчинник для флексографії 

  Ранський, Анатолій Петрович; Кучук, Марина Вікторівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-01-15)
  Комплексний розчинник для флексографії містить етиловий спирт, алкілацетати та діалкілові ефіри щавлевої кислоти.
 • Спосіб переробки високотоксичних речовин 

  Сухий, Михайло Порфирійович; Ранський, Анатолій Петрович; Овчаров, Валерій Іванович; Шаповалова, Лілія Володимірівна; Рябченко, Ірина Вікторівна; Орел, Оксана Миколаївна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-12-25)
  Винахід належить до способів переробки високотоксичних речовин. Спосіб включає термообробку речовин. Пестициди обробляють сульфіднолужною сумішшю з концентрацією лугу 8-12 мас.% при температурі 55-65°С протягом 20-30 хв. ...
 • Мастильна композиція 

  Плошенко, Іван Григорович; Побірченко, Ольга Владиславівна; Ранський, Анатолій Петрович; Моносов, Олександр Борисович; Панасюк, Олександр Григорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1998-02-03)
  Смазочная композиция на основе индустриальных масел и солей карбоновых кислот, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит аминоспирты общей формулы где R = R’ = Н. Аlk; n = 2-6. координационные соединения общей ...
 • Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти 

  Ранський, Анатолій Петрович; Сухий, Михайло Порфирійович; Гайдідей, Ольга Владиславівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (1998-10-30)
  Способ переработки пестицидов на основе трихлоруксусной кислоты, включающий их термообработку, отличающийся тем, что 40% водный раствор пестицидов обрабатывают гидроксокарбонатом меди при температуре 25 - 50°C в течение ...

View more