Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Виховання екологічної культури студентів ВНТУ на заняттях соціально-гуманітарного циклу 

  Денисюк, С. Г.; Зінько, О. В.; Денисюк С. Г.; Зинько О. В.; Denisyuk S.G.; Zinko O.V. (ВНТУ, 2017-09)
  Складна екологічна ситуація вимагає розуміння студентською молоддю глибини та важливості екологічних проблем. Сьогодні екологічна культура – це знання основних закономірностей та взаємозв’язків у природі і суспільстві що, ...
 • "Шустеризація" 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито сутність терміну «шустеризація» — як процесу перетворення політики на великий політ. цех, продукт масової культури, в ході якого відбувається перехід від проблемного поля політики до її видовищно-захоплюючого варіанту .
 • Тимократія 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито поняття тимократії як однієї із найбільш стародавніх форм влади
 • Праксеологія політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розуміння політичної праксеології як теорії і практики ефективної організації політичної діяльності
 • Політичний менеджмент 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Політичний менеджмент — особливий вид управл. в політиці, наука і мистецтво аналізу тенденцій політ, розвитку, передбачення його наслідків, вироблення рекомендацій для політ. керівництва, забезпечення їх реалізації в ...
 • Поліс 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Показано значення поліса у суспільно-політичному житті стародавньої Греції, його устрій і організація
 • Олігархономіка 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Визначено, що олігархічна економіка - є своєрідною формою організаційного зв'язку олігархічного прошарку сусп-ва з його економікою, який формується поза меж ринкових механізмів
 • Олігархізація влади 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Показано, що олігархізація влади — це процес, за якого відбувається процес формування умов для своєрідного «сусп. договору» між бюрократією та бізнесом, в якому в якості громад. норми закріплюється відносно вільний допуск ...
 • Мімікрія політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкривається сутність політичної мімікрії як складний комплекс захисних заходів й пристосувань соц.-політ. характеру, що дозволяють вижити і зберегтися тим особистостям, соц. групам, силам і прошаркам, для яких у сусп-ві ...
 • Легітимність 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито поняття легітимності як визнання сусп-вом або його переважною більшістю влади, прав і повноважень певної особи, органу, організації, їх поведінки, політики і практичної діяльності.
 • Культ особи 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Визначено, що культ особи — надмірне звеличання чогонебудь або кого-небудь, інструмент підпорядкування керівника волі ін. людей, що стоять нижче керівника за ієрархією
 • Компетентність політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Показано, що компетентність політична - широкий комплекс знань і повноважень, здібностей і політ, досвіду суб'єкта політики, його здатність реалізувати їх в практ. діяльності
 • Ідеал політичний 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розміння політичного ідеалу, як взірця досконалості, котрий виступає для суб'єктів політики й широких верств населення моделлю бажаного, критерієм оцінки дійсності.
 • Етика політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розуміння політичної етики, що досліджує моральні засади політики і влади, професійну етику суб'єктів політ, дія-сті.
 • Діяч державний 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Діяч державний - термін, який використовується засобами мас-медіа для позначення найбільш шанованих, авторитетних політ. діячів.
 • Вестернізація 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито поняття вестернізації як засвоєння та тотальне поширення в світі сучасних зах. технологій, організаційних форм екон.вир-ва і військ.-техн. культури, зах. цінностей, усього комплексу соціокульт. норм соц. регуляції
 • Антропологія політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито сутність політичної антропології як науки про походження й еволюцію людини.
 • Автаркія політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розуміння політичної автаркії як сукупність заходів і засобів, які використовуються держ. та політико-недерж. суб'єктами, що спрямовані на відокремлення політ, ін-тів з метою створення замкнутої політ, системи,
 • Субкультура політична 

  Денисюк, С. Г. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розуміння політичної субкультури як сукупності особливостей політ. культури певної соц. групи, які відрізняють цю політ. культуру від культури іншої групи людей
 • Політична свідомість 

  Денисюк, С. Г. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розуміння політичної свідомості як опосередкованого відображення політ. життя сусп.-ва, суттю якого є проблеми влади, формування, розвиток і задоволення інтересів та потреб політ. суб’єктів; сукупність поглядів, ...

View more