Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Особливості трансформації політичної системи Польщі 

  Денисюк, С. Г. (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2017)
  Розкриваютья питання ефективністі трансформації політичної системи в Польщі
 • Децентралізація: стан і перспективи реалізації в Україні 

  Денисюк, C. Г. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано особливості реалізації реформи децентралізації в Україні. Визначено здобутки децентралізації і переваги для громадян. Виокремлено проблеми реалізації цієї реформи, що гальмує процес євроінтеграції України.
 • Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів 

  Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І.; Денисюк, А. В. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
  Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційова- ним співтовариством, в якому виокремлюються угрупо- вання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ.
 • Problems of E-Governance Implementation in Ukraine 

  Denysiuk, Svitlana; Neprytska, Tetyana; Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017)
  The article analyses the essence and perspectives of e-governance development in Ukraine. The factors that limit the introduc- tion of e-governance in Ukraine have been determined. Attention is paid to the model of improvement ...
 • Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації 

  Корнієнко, В. О.; Антемюк, В. Д.; Буряченко, О. В. (ВНТУ, 2018)
  В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження іміджу та репутації політичної партії як відображення політичної свідомості українських громадян й визначення особливостей їх формування в умовах ...
 • Політична відповідальність української владної еліти 

  Корнієнко, В. О.; Неприцька, Т. І. (ВНТУ, 2018)
  В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження ...
 • Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування 

  Аксельрод, Р. Б.; Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2018)
  В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної компетентності. Виявлено чинники й механізми її формування як ціннісної складової політичної культури владної еліти України, ...
 • Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві 

  Корнієнко, В. О.; Бобрук, А. М. (ВНТУ, 2018)
  Проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної мімікрії в контексті політичної культури українського суспільства/
 • Формування європейської ідентичності: аргументи для України 

  Корнієнко, В. О.; Денисюк, С. Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  Європейський Союз сьогодні позиціонують як найбільш успішне втілення уніфікації економічного та соціально-культурного життя європейських держав, що дозволяє говорити про формування так званої європейської ідентичності.
 • Принцип національної держави в конституції Пилипа Орлика 

  Ковальов, Д. В.; Пономаренко, А. Б. (Вінницький національний аграрний університет, 2015)
  Досліджується зміст конституційного принципу національної держави та його закріплення в Конституції Пилипа Орлика. Визначено місце української Конституції серед перших національних конституцій ХVIII ст.: США, Польщі ...
 • Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії 

  Пономаренко, А. Б.; Ковальов, Д. В. (Донецький національний університет ім. В. Стуса, 2017)
  Досліджується використання інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації громадянами своїх політичних прав, зокрема, при проведенні виборів, референдумів та здійсненні інших форм безпосередньої (прямої) демократії. ...
 • Еміграція громадян як загроза національної безпеки України 

  Денисюк, С. Г.; Корнієнко, В. О. (Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, 2018)
  Показано, що одним з центральних завдань України є забезпечення національної безпеки. Однією із важливих загроз є еміграція українців.
 • Практичні виклики та реальні потенції е-демократії: український варіант 

  Денисюк, С. Г.; Корнієнко, В. О. (Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, 2017)
  Показано розуміння е-демократії як важливого механізму становлення й розвитку держави, вагомої комунікативною складовою взаємодії між владою та громадянським суспільством .
 • Ризик як складова прийняття політичного рішення політичним лідером 

  Похило, І. Д.; Слободянюк, А. В.; Pokhylo, I. D.; Slobodyanyuk, A. V. (Донецький національний університет імені Василя Стуса., 2017)
  У статті автори намагаються визначити необхідність врахування політичного ризику при прийнятті політичних рішень основним суб’єктом політики – політичним лідером. Досліджуються чинники, що впливають на прийняття ризикових ...
 • Соціологічна оцінка патріотичних настроїв сучасної молоді 

  Слободянюк, А. В.; Slobodyanyuk, А. V. (Донецький державний університет управління, 2017-06-09)
  В роботі зроблена соціологічна оцінка патріотичних настроїв сучасної молоді. Показано роль громадської думки, соціальних норм та цінностей в процесі утвердження влади.
 • Європейська ідентичність: міф чи реальність? 

  Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2018)
  Визначаються чинники й основи теоретичного розуміння й практичного втілення феномену «європейська ідентичність».
 • Виховання екологічної культури студентів ВНТУ на заняттях соціально-гуманітарного циклу 

  Денисюк, С. Г.; Зінько, О. В.; Зинько, Е. В.; Denisyuk, S. G.; Zinko, O. V. (ВНТУ, 2017-09)
  Складна екологічна ситуація вимагає розуміння студентською молоддю глибини та важливості екологічних проблем. Сьогодні екологічна культура – це знання основних закономірностей та взаємозв’язків у природі і суспільстві що, ...
 • "Шустеризація" 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито сутність терміну «шустеризація» — як процесу перетворення політики на великий політ. цех, продукт масової культури, в ході якого відбувається перехід від проблемного поля політики до її видовищно-захоплюючого варіанту .
 • Тимократія 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито поняття тимократії як однієї із найбільш стародавніх форм влади
 • Праксеологія політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розуміння політичної праксеології як теорії і практики ефективної організації політичної діяльності

View more