Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Design and Simulation of Time-Pulse Coded Optoelectronic Neural 

  Krasilenko, V. G.; Nikolskyy, A. I.; Lazarev, A. A.; Красиленко, В. Г.; Лазарєв, О. О. (IntechInTech, 2011)
  We consider design and hardware realizations of optoelectronic logical elements of twovalued logic with current inputs and current outputs on the basis of CMOS current mirrors. In the chapter we consider the whole family ...
 • Автогенераторні сенсори на L- та С-негатронах 

  Філинюк, М. А.; Лазарєв, О. О.; Бондарюк, Д. В.; Козін, Д. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2015)
  Розроблені та досліджені схеми частотних сенсорів на L- та С-негатронах, Показано, що наявність від’ємної ємності та індуктивності призводить до підвищення чутливості сенсорів в 3-5 разів, а наявність від’ємного активного ...
 • Фільтр нижніх частот на С-негатроні 

  Лазарєв, О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017)
  Розглянуті характеристики фільтра нижніх частот на С-негатроні. Показано, що використання С-негатрона дозволяє усунути фазові спотворення сигналу в фільтрі нижніх частот.
 • Режекторний фільтр на С-негатроні 

  Лазарєв, О. О.; Козін, Д. О. (ВНТУ, 2017)
  Об’єктом даного дослідження є процес частотної селекції електричних сигналів. Предметом дослідження є режекторний фільтр та C-негатрони. В роботі показано, що використання C-негатронів дозволяє покращити характеристики ...
 • Дослідження використання С-негатронів для збільшення коефіцієнта переналаштування генераторів електричних коливань 

  Лазарєв, О. О.; Романько, А. І. (ВНТУ, 2017)
  Об’єктом даного дослідження є процес генерації електричних сигналів. Предметом дослідження є генератор сигналів та C-негатрони. В роботі показано, що використання C-негатронів дозволяє покращити характеристики генераторів ...
 • Досягнення та перспективи використання L-, C-негатронів 

  Лазарєв, Олександр (Вінницький національний технічних університет, 2017)
  Об’єктом даного дослідження є процес перетворення інформаційних сигналів в радіотехнічних пристроях. Предметом дослідження є L-, C-негатрони та радіотехнічні пристрої на їх основі. В роботі показані перспективи використання ...
 • Схемотехнічні L-, C-негатрони 

  Лазарєв, Олександр (Вінницький національний технічних університет, 2016)
  Наведена загальна класифікація схемотехнічних реалізації L-, C-негатронів. Розглянуті схемотехнічні реа-лізації L-, C-негатронів на операційних підсилювачах, біполярних транзисторах та конвеєрах струму. Показані частотні ...
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» 

  Жагловська, О. М. (ВНТУ, 2015)
  У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно ...
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Твердотільна електроніка" для студентів напрямів "Мікро- та наноелектроніка" і "Електронні пристрої та системи" 

  Кравченко, Ю. С.; Кравченко, С. Ю. (ВНТУ, 2011)
  Наведено основні вимоги щодо організації та проведення лабораторних досліджень приладів твердотільної електроніки, практичні рекомендації щодо забезпечення точності та достовірності таких досліджень
 • Електронні системи 

  Білинський, Й. Й.; Огородник, К. В.; Юкиш, М. Й. (ВНТУ, 2011)
  У навчальному посібнику розглядаються основи теорії електронних систем. Зокрема розглядаються питання : інформаційних оцінок електронних систем, моделювання сигналів та завад, передачі, прийому та реєстрації інформації у ...
 • Основи мікроелектроніки 

  Павлов, С. М. (ВНТУ, 2010)
  В навчальному посібнику викладені основні принципи і напрями розвитку мікроелектроніки, проведена класифікація виробів мікроелектроніки і їх загальна характеристика, описані фізико-хімічні основи і технологія виготовлення ...
 • Частотний оптичний перетворювач для контролю плазмохімічних процесів 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Кравченко, Ю. С.; Селецька, О. О.; Осадчук, А. В.; Селецкая, Е. А.; Seletska, O. O.; Osadchuk, V. S.; Osadchuk, O. V.; Kravchenko, Yu. S. (Хмельницький національний університет, 2008)
  Експериментально досліджено можливість використання частотного оптичного перетворювача на основі біполярного та польового транзисторів в системі контролю процесу зняття фоторезисту. Дослідження проводились на установці ...
 • Оптичний мікроелектронний перетворювач з фототранзистором для контролю плазмохімічних процесів 

  Селецька, О. О.; Осадчук, В. С.; Кравченко, Ю. С.; Селецкая, Е. А.; Осадчук, В. С.; Кравченко, Ю. С.; Seletska, O.O.; Osadchuk, V. S.; Kravchenko, Yu. S. (Хмельницький національний університет, 2009)
  Розроблено математичну модель мікроелектронного оптичного перетворювача для контролю плазмохімічних процесів, яка складається з біполярного та МДН- транзисторів та фототранзистора в якості фоточутливого елемента, на ...
 • Мікроелектронний частотний перетворювач вологості з ємнісним вологочутливим елементом на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (ІІ) 

  Селецька, О. О.; Осадчук, О. В.; Крилик, Л. В.; Євсєєва, М. П.; Селецкая, Е. А.; Осадчук, А. В.; Крилик, Л. В.; Евсеева, М. П.; Seletska, O. O.; Osadchuk, O. V.; Krylyk, L. V.; Yevseeva, M. P. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Розроблено перетворювач вологості з ємнісним елементом, в якому вологочутливий шар виготовлений на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (ІІ). Експериментально встановлено, що в діапазоні вологості 7 ÷ 30% ...
 • Операційна система Linux 

  Семеренко, В. П.; Крилик, Л. В. (ВНТУ, 2006)
  Навчальний посібник присвячено вивченню теорії та практичній роботі в операційній системі Linux. Детально вивчається текстовий інтерфейс користувача (команди операційної системи, мова програмування оболонки bash) і графічний ...
 • Частотний оптичний перетворювач з фототранзистором та активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів 

  Селецька, О. О.; Осадчук, О. В.; Осадчук, В. С.; Звягін, О. С.; Селецкая, Е. А.; Осадчук, А. В.; Осадчук, В. С.; Звягин, О. С.; Seletska, O. O.; Osadchuk, V. S.; Osadchuk, O. V.; Zviahin, O. S. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Розроблено математичну модель частотного оптичного перетворювача з фототранзистором та активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів, яка складається з біполярного і МДН¬ транзисторів та двох ...
 • Дослідження вибору розмірності маски для методу підвищення різкості до максимального нахилу примежової кривої 

  Ратушний, П. М.; Огородник, К. В.; Мартинюк, В. В.; Ратушный, П. Н.; Огородник, К. В.; Мартынюк, В. В.; Ratushny, P. M.; Ogorodnyk, K. V.; Martynyuk, V. V. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Стаття присвячена цифровій обробці зображень. Розроблений раніше метод підвищення різкості до максимального нахилу примежової кривої вимагає адекватного вибору розмірності маски вагових коефіцієнтів. В статті наведено ...
 • Аналізатор кількісного вмісту скрапленого нафтового газу та дослідження його статичних метрологічних характеристик 

  Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Білинська, В. П.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Билинская, В. П.; Bilinskiy, Y. Y.; Knysh, B. P.; Bilinskiy, V. P. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015)
  Запропоновано аналізатор кількісного вмісту скрапленого нафтового газу, який дає змогу при різних температурних режимах визначати кількісний вміст не тільки основних компонентів суміші (пропан і бутан), але й вміст вуглеводних ...
 • Оптичний частотний перетворювач для визначення часу плазмохімічних процесів 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Кравченко, Ю. С.; Селецька, О. О. (ВНТУ, 2010)
  Базовим елементом системи управління плазмохімічних технологічних процесів є безперервний моніторинг їх фізичних та технологічних параметрів , який здійснюється за рахунок збору та обробки інформації від спеціальних ...
 • Магнітний частотний сенсор 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Мартинюк, В. В. (Хмельницький національний університет, 2005)
  В статті показано можливість прямого перетворення індукції магнітного поля в частоту на основі гібридної інтегральної схеми, що складається з двоколекторного магніточутливого транзистора, польового двозатворного транзистора ...

View more