Now showing items 1-100 of 305

  фітопланктон (21)
  екологічна безпека (16)
  біоіндикація (15)
  навколишнє середовище (10)
  environment (8)
  біотканини (8)
  тверді побутові відходи (8)
  landfill (7)
  забруднення (7)
  побутові відходи (7)
  поводження з відходами (7)
  сміттєзвалище (7)
  утилізація (7)
  bioindication (6)
  waste management (6)
  water (6)
  водні об’єкти (6)
  макрофіти (6)
  тверді побутові відходи (ТПВ) (6)
  цифрова колориметрія (6)
  household waste (5)
  phytoplankton (5)
  аерозолі (5)
  бытовые отходы (5)
  вода (5)
  екологічний моніторинг (5)
  пестициди (5)
  стічні води (5)
  contamination (4)
  heavy metals (4)
  recycling (4)
  антропогенна діяльність (4)
  атмосфера (4)
  биоиндикация (4)
  екологічний контроль (4)
  екологія (4)
  засіб контролю (4)
  нормальні біотканини (4)
  охорона довкілля (4)
  патологічні біотканини (4)
  питна вода (4)
  поводження з ТПВ (4)
  полідисперсне водне середовище (4)
  радіоактивне забруднення (4)
  управління ТПВ (4)
  якість води (4)
  biological tissue (3)
  digital colorimetry (3)
  ecological monitoring (3)
  ecological safety (3)
  forensic examination (3)
  macrophytes (3)
  pollution (3)
  separate waste collection (3)
  биологические ткани (3)
  важкі метали (3)
  горіння (3)
  гуморальні середовища (3)
  екологічна мережа (3)
  загрязнение (3)
  люмінесцентні лампи (3)
  лідарний контроль (3)
  меланома кожи (3)
  мультиспектральний контроль (3)
  полигон бытовых отходов (3)
  полігон побутових відходів (3)
  природно-заповідний фонд (3)
  роздільне збирання відходів (3)
  спектри дифузного відбивання (3)
  судово-медична експертиза (3)
  теріофауна (3)
  фитопланктон (3)
  хлорорганічні сполуки (3)
  biofilm (2)
  biological importance (2)
  chlorine dioxide (2)
  disinfection (2)
  environmental impact (2)
  gaseous pollutants (2)
  hazardous household waste (2)
  mathematical model (2)
  melanoma (2)
  monitoring (2)
  multispectral measurements (2)
  municipal solid waste (2)
  natural gas (2)
  organochlorine compounds (2)
  pesticides (2)
  protected areas (2)
  rapid assessment (2)
  soil (2)
  toxic substances (2)
  vulnerability (2)
  waste (2)
  waste processing (2)
  waste tyres (2)
  автомагістралі (2)
  автоматизований контроль (2)
  аерозольне забруднення (2)
  атмосферне повітря (2)