Коллекции данного сообщества

Последние добавления

 • Перспективи використання біомаси ціанобактерій для отримання відновлювальних енергоносіїв 

  Мальований, М.; Нікіфоров, В.; Харламова, О.; Синельніков, О. (ВНТУ, 2015-09)
  Біомаса (відходи перероблення деревини, сільськогосподарської продукції, спеціальні посадки енергетичних рослин у лісівництві та сільському господарстві) займає чільне місце в ряду відновлювальних джерел енергії. Найбільш ...
 • Низькотемпературний піроліз харчових відходів 

  Сидорчук, Ю. Ю.; Жуйко, К. К.; Радомська, А. О. (ВНТУ, 2015-09)
  Низькотемпературна переробка харчових відходів не знайшла належного впровадження в світовій практиці, що пов’язують з великим вмістом води в їх складі і, як наслідок, високою енергоємністю таких технологій.
 • Проблема відпрацьованих автомобільних шин та їх переробка 

  Березюк, А. П. (ВНТУ, 2015-09)
  Проблемою відпрацьованих автомобільних є те що велика їх кількість після закінчення терміну експлуатації скидається на сміттєзвалища. Шини – це відходи, які легко займаються під час пожеж, що виникають на звалищах. При цих ...
 • Перспективний метод очищення стоків об’єктів промислового свинарства 

  Тулайдан, Ю. Ю.; Мальований, М. С.; Сакалова, Г. В.; Sakalova G.V. (ВНТУ, 2015-09)
  В Україні велика кількість ферм з розведення свиней забезпечує м’ясними продуктами місцевий та регіональний ринки. Все більше й більше операторів ринку інвестують у великі м’ясні підприємства, і тому дуже важливим стає ...
 • Екологічні особливості розвитку та шкодочинності короїда-типографа 

  Стецюк, Л. І.; Поліщук, І. О. (ВНТУ, 2015-09)
  В Україні стовбуровим шкідникам присвячено досить мало публікацій і спеціальних досліджень; вплив лісогосподарської діяльності на поширення жуків – короїдів майже не вивчався, тому дане дослідження має певний краєзнавчий ...
 • Екологічний аналіз впливу зони дорожнього ефекту на популяції диких тварин 

  Трач, І. А.; Петрук, В. Г.; Трач, И. А.; Trach, I. A.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-09)
  Транспортна інфраструктура прямо або побічно впливає на навколишнє середовище. Вона змінює ландшафти, створює ряд обмежень для об'єктів тваринного світу, змінює гідрологічний режим, забруднює навколишнє середовище і викликає ...
 • Екологічна оцінка водокористування на території міста Ямпіль 

  Гуровська, О. В.; Надольна, І. П.; Васильківський, І. В.; Васильковский, И. В.; Vasylkivsky, I.V. (ВНТУ, 2015-09)
  Територію міста Ямпіль із загальної кількості жителів 11370 осіб перетинають з півночі на південь невеликі річки: Мурафа, Русава, які впадають в річку Дністер. Гідрогеологічна ситуація території дуже складна. Місто розташоване ...
 • Экологическая безопасность электронных отходов в Украине 

  Данильчук, О. Н. (ВНТУ, 2015-09)
  Отходы электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) – один из наиболее быстро растущих видов отходов. По данным программы ООН по окружающей среде на 2014 год в мире образовалось 48 млн. т электронных отходов, а темпы ...
 • Вирішення проблеми твердих побутових відходів для малих міст 

  Животун, Я. І.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2015-09)
  Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є актуальною і досить гострою для всього світу, в тому числі і для України. Утворення відходів зростає, тоді як значна частка цих відходів видаляється на полігонах та звалищах, які ...
 • Медико-екологічні апекти захворювань дітей 

  Федоренко, Т. Б.; Петрук, Р. В.; Petruk, R. V. (ВНТУ, 2015-09)
  Ні для кого не секрет, що переважна більшість дітей, які народжуються сьогодні, мають певні відхилення від нормального стану здоров’я. І відсоток абсолютно здорових дітей складає близько 5-10. Проте ще 30-40 років тому ...
 • Соціоекологічні ризики під час транспортування небезпечних відходів 

  Турчик, П. М.; Петрук, В. Г.; Turchik, P. M.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-09)
  Соціоекологічний ризик може бути представлений за допомогою кривих F(N) , де F – частота всіх аварій, які призводять до смерті N або більше осіб.
 • Безпечні методи знезараження питної води 

  Стискал, О. А.; Петрук, В. Г.; Stiskal, O. A.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-09)
  Сьогодні існують різноманітні методи дезінфекції води, однак багато з них мають значні недоліки. Зокрема, утворення токсичних і канцерогенних побічних продуктів — хлорорганічних сполук, мутагенних і токсичних продуктів ...
 • Розробка оптимальних маршрутів перевезення ТПВ у Вінницькій області 

  Петрук, Р. В.; Петрова, О. А.; Petruk, R. V. (ВНТУ, 2015-09)
  Аналіз поводження з побутовимивідходами свідчить про різносторонність та актуальність цієї проблеми. Утворення побутових відходів щодня збільшується, тим самим несе за собою негативні наслідки як для здоров’я людей так для ...
 • Екологічна безпека візуального сприйняття природного та штучного середовища 

  Бондарчук, О. В.; Петрук, В. Г.; Цвенько, О. О.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-08)
  Кожен мешканець великого міста постійно піддається впливу не лише хімічного, електромагнітного, шумового забруднення, а також зорового. Останнє охоплює візуальне середовище – архітектуру, кольорову гаму будівель, ландшафти, ...
 • Екологічна безпека впливу хімічних реагентів відпрацьованих батарейок на довкілля 

  Давиденко, В. О.; Трач, І. А.; Трач, И. А.; Trach, I. A. (ВНТУ, 2015-09)
  Вплив людини на навколишнє середовище є перетворюючим, причому далеко не завжди в кращу сторону. Викидаючи відпрацьовану батарейку разом з іншими відходами, ми навіть не здогадуємося, що вбиваємо довкілля та самих себе.
 • Очищення стічних вод від іонів хрому(ІІІ) на природних адсорбентах 

  Мальований, М. С.; Братащук, А. О.; Сакалова, Г. В.; Василінич, Т. М.; Sakalova, G. V. (ВНТУ, 2015-09)
  Метою роботи є дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів хрому(ІІІ) природним глинистим сорбентом бентонітом.
 • Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теорія і практика 

  Мудрак, О. В.; Овчинникова, Ю. Ю.; Мудрак, Г. В.; Кавун, Ж. А. (ВНТУ, 2017-09)
  Важливим аспектом збалансованого розвитку суспільства будь-якого регіону є формування його екологічної мережі, яка має значення для всіх сфер людської діяльності (економічної, соціальної, екологічної), що істотно впливає ...
 • Вплив екологічних факторів на популяцію населення Вінниччини 

  Чугункін, О. П.; Бігун, П. П. (ВНТУ, 2017-09)
  На сьогоднішній день Україна переживає демографічну кризу, тому дослідження різноманітних чинників, що впливають на демографічну ситуацію, та демографічних процесів є актуальним. Покращення народжуваності та зниження ...
 • Оцінка забрудненості річки Південний Буг методами біоіндикації 

  Лошак, Г. В.; Бігун, П. П. (ВНТУ, 2017-09)
  Питна вода - найважливіший фактор здоров'я людини. Практично всі джерела піддаються антропогенному і техногенному впливу різної інтенсивності. Санітарний стан більшої частини відкритих водойм України в останні роки покращився ...
 • Екологічнa освітa як важлива складова сталого розвитку бізнесу 

  Моісєєв, Ю. О. (ВНТУ, 2017-09)
  В сучасних умовах бізнес – середовища має місце стійка тенденція формування нового типу управління, принципово орієнтованого на розвиток екологічного виробництва й екологічної культури, життєдіяльності людини – екологічний ...

Просмотреть больше