Recent Submissions

 • Лабораторний практикум з органічної та біоорганічної хімії 

  Ранський, А. П.; Сакалова, Г. В. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019)
  У посібнику викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних та неорганічних сполук ...
 • Органічна хімія і екологія. Частина 2. Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні 

  Ранський, А. П. (ВНТУ, 2012)
  Навчальний посібник містить методи добування, будову, фізичні і хімічні властивості ароматичних вуглеводнів та функціональних аліфатичних і ароматичних похідних. Екологічні питання органічної хімії охоплюють аналіз сучасного ...
 • Органічна хімія і екологія. Частина 1. Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні 

  Ранський, А. П. (ВНТУ, 2012)
  Навчальний посібник містить теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук. Розглянуті методи добування, будова, фізичні і хімічні властивості аліфатичних вуглеводнів. Екологічні питання органічної хімії ...
 • Органічна хімія. Теорія та практика 

  Ранський, А. П.; Євсєєва, М. В.; Гордієнко, О. А. (ВНТУ, 2011)
  В посібнику викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези ...
 • Органічна хімія. Збірник задач 

  Ранський, А. П.; Прокопчук, С. П.; Тітов, Т. С. (ВНТУ, 2013)
  В збірнику задач викладені завдання для самостійної та контрольної робіт студентам денної і заочної форми навчання з дисципліни «Органічна хімія в технологічних процесах». Збірник задач складається з трьох розділів, в яких ...