Останні додані

 • МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТ РІДИНИ 

  Кучерук, В. Ю.; Ліщун, М. В.; Тихонов, В. К. (ВНТУ, 2017-10-31)
 • Опрацювання результатів непрямих вимірювань з використанням лінійної апроксимації 

  Возняк, О. М.; Дрючин, О. О.; Коломійчук, І. В.; Тихонов, В. К. (Інженерна академія України, 2013)
  Опрацювання результатів непрямих вимірювань з використанням лінійної апроксимації. Розглянуто варіант оцінки результатів непрямих вимірювань як вимірювань залежностей між величинами на основі лінійної апроксимації результатів ...
 • Оптимізація методики тренування футбольних команд 

  Кулик, Д. Г.; Колос, О. А. (Донбаська державна машинобудівна академія, 2014-04-16)
  Побудова тренувального процесу футболістів є актуальною проблемою для спеціалістів футболу. Оптимальне планування тренувального процесу футбольної команди, яка вдало поєднує тренування і відновлювальні заходи, дає змогу ...
 • Аналіз сучасних бортових комп'ютерів 

  Тихонова, С. В.; Возняк, О. М.; Климчук, І. В. (ВНТУ, 2015-10-27)
 • Мотивація студентів до занять фізичною культурою 

  Тихонова, С. В.; Антіпов, О. (Вінницький національний аграрний інститут, 2015-11-19)
 • Використання методів моделювання в тренувальному процесі кваліфікованих спортсменів 

  Овчарук, В. В. (2011)
  Ефективна підготовка спортсменів високої кваліфікації базується на системному теоретико-методичному підході, який обумовлюється використанням новітніх технологій, застосуванням нових методів, форм і засобів. А одним із ...
 • Вимірювання коефіцієнта передачі чотириполюсників за допомогою різницевого методу 

  Васілевський, O. M.; Возняк, О. М.; Тихонов, В. К.; Дудатьєв, І. А.; Мостовий, Д. В. (Інженерна академія України, 2015)
  Здійснено аналіз методів вимірювання параметрів чотириполюсників на основі якого запропоновано новий спосіб вимірювання цих параметрів з підвищеною точністю.
 • Визначення мотивації та ставлення студенток ВНТУ до занять оздоровчою аеробікою 

  Колос, О. А.; Підлужняк, О. І. (Вінницький державний педагогічний університет Ім. М. Коцюбинського, 2016)
  У статті представлені результати дослідження мотивації до занять оздоровчою аеробікою студенток ВНТУ. У дослідженні брали участь 27 студенток. Установлено, що більшість студенток займається з метою корекції фігури та під ...
 • Збереження здоров'я дітей у спортивних школах 

  Шемчак, І. А.; Кулик, Д. Г.; Чхань, А. А. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2014)
  У даній статті провели аналіз рівня здоров'я дітей, що займаються в дитячих спортивних школах Вінницької області. Визначено можливість дітей продовжувати тренування. Проведено кількісно-якісний розподіл дітей-спортсменів ...
 • Засоби психологічної підготовки спортсменів 

  Підлужняк, О. І.; Колос, О. А. (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2013)
  У статті розглянуто проблему не лише фізичного, а й психічного здоров’я молоді. Встановлено, що вирішення цієї проблеми може бути можливим за умови вивчення мотивів, потреб, інтересів студентів до занять фізичними вправами, ...
 • Микроэлектронный радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, А. В.; Осадчук, Я. А.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О. (Хмельницький національний університет, 2015)
  В статье представлены характеристики микроэлектронного радиоизмерительного сенсора давления с частотным выходом в виде автогенераторной схемы на основе двух полевых транзисторов с различной проводимостью каналов и ...
 • Измерительно-информационная система мониторинга мощных маслонаполненных энергетических установок 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, А. В.; Крыночкин, Р. В.; Звягин, А. С.; Осадчук, Я. А.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О.; Криночкін, Р. В.; Звягін, О. С. (Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, 2016)
  Измерительно-информационная система мониторинга мощных маслонаполненных энергетических установок предназначена для анализа и определения концентраций газов и других параметров (температура, влажность давление) в реальном ...
 • Радіовимірювальний мікроелектронний сенсор концентрації газу з частотним виходом 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О. (Хмельницький національний університет, 2015)
  В роботі досліджено мікроелектронний сенсор концентрації газу, який представляє собою автогенераторну схему, що складається з двозатворного польового і біполярного транзисторів, в коло зворотного зв'язку автогенератора ...
 • Радіовимірювальний перетворювач тиску на основі двоколекторного тензотранзистора 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015)
  Запропонована конструкція радіовимірювального перетворювача тиску з частотним вихідним сигналом, яка складається з біполярного двоколекторного тензотранзистора і двозатворного польового транзистора, що утворюють автоге-нераторний ...
 • Радіовимірювальний перетворювач тиску з чутливим MEMS конденсатором 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О. (Хмельницький національний університет, 2016)
  В статті розглянуто частотний перетворювач тиску на основі біполярно-польової транзисторної структури з від'ємним опором з тензочутливим MEMS конденсатором. Розроблена динамічна математична модель радіовимірювального ...
 • Формування здоров’язберігаючого середовища для студентів ВНЗ 

  Овчарук, В. В.; Овчарук, В. Г. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2012-09-20)
  У статті проаналізовано основні поняття здоров’язберігаючого середовища, визначено його сутність, розглянута проблема збереження та зміцнення здоров’я студентів, функції здоров’язберігаючого середовища, принципи та пріоритети ...
 • Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки спортсменов в стрельбе из лука 

  Осадчук, А. В.; Осадчук, Я. А.; Крыночкин, Р. В.; Сидорук, В. В. (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2016)
  В статье рассмотрен радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки спортсменов, который предназначен для анализа и определения основных характеристик системы "лук-стрелок" в реальном масштабе времени.
 • Радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, А. В.; Осадчук, Я. А.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О. (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2015)
  В статье представлены характеристики радиоизмерительного сенсора давления с частотным выходом в виде автогенераторной схемы на основе двух полевых транзис-торов с различной проводимостью каналов и чувствительным к давлению ...
 • Многоканальная измерительная система контроля физической подготовки спортсменов-стрелков из лука 

  Осадчук, А. В.; Сидорук, В. В.; Крыночкин, Р. В.; Осадчук, Я. О.; Звягин, А. С.; Осадчук, О. В.; Криночкін, Р. В.; Звягін, О. С. (Sp. zo. o "Nauka i studia", 2016-01)
  Развитие современной диагностической аппаратуры биомедицинского и спортивного назначения характеризуются стремительным расширением физических методов измерительного преобразования функциональных возможностей, повышением ...
 • Частотний перетворювач тиску на основі двоколекторного тензотранзистора 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. О. (Хмельницький національний університет, 2014)
  У роботі представлені дослідження частотного перетворювача тиску на основі двоколекторного тензочутливого біполярного транзистора і двозатворного польового транзистора. Отримані аналітичні зачежності функції перетворення ...

View more