Now showing items 1-100 of 76

  студенти (13)
  health (8)
  students (8)
  здоров’я (8)
  фізичне виховання (8)
  physical education (7)
  здоровий спосіб життя (7)
  отрицательное сопротивление (7)
  студент (6)
  частота (6)
  витривалість (5)
  від'ємний опір (5)
  фізична культура (5)
  student (4)
  аналіз (4)
  рухова активність (4)
  технічний ВНЗ (4)
  функція перетворення (4)
  analysis (3)
  physical activity (3)
  вимірювання (3)
  здоров'я (3)
  здоровье (3)
  здоров’язберігаюча компетентність (3)
  компетентність (3)
  людина (3)
  педагогічний експеримент (3)
  рухова підготовленість (3)
  стрельба из лука (3)
  тестування (3)
  тренувальний процес (3)
  физическое воспитание (3)
  частотный преобразователь (3)
  classroom training (2)
  competence (2)
  extracurricular activities (2)
  health preserving competence (2)
  motor activity (2)
  motor preparedness (2)
  technical university (2)
  training process (2)
  анкетування (2)
  аудиторні заняття (2)
  біоелектричний інпенданс (2)
  двигательная активность (2)
  здоров’язберігаюче середовище (2)
  кваліфіковані волейболісти (2)
  концентрація газу (2)
  легка атлетика (2)
  лук (2)
  навчальний процес (2)
  показники складу тіла (2)
  радиоизмерительный прибор (2)
  сенсор давления (2)
  спортсмен (2)
  стрелок (2)
  тренування (2)
  факультативні заняття (2)
  физическая культура (2)
  фізичний стан (2)
  циклічні вправи (2)
  частотний сигнал (2)
  чотириполюсник (2)
  ігрові види спорту (2)
  a healthy lifestyle (1)
  aerobic (1)
  archery (1)
  athletics (1)
  basketball players (1)
  bioelectrical prognosis (1)
  body composition indices (1)
  body rejuvenation (1)
  clinical examination (1)
  development (1)
  development of physical abilities (1)
  disease (1)
  educational activities (1)
  endurance runners (1)
  essence (1)
  female basketball players (1)
  football (1)
  football players (1)
  free throw (1)
  frequency transducers (1)
  functional readiness (1)
  group health (1)
  happiness (1)
  hardening (1)
  hazards (1)
  health children's-spotrsmen’s (1)
  health-saving competence (1)
  healthcare (1)
  healthy lifestyle (1)
  healthy lifestyles (1)
  htesting (1)
  human (1)
  level of health (1)
  man (1)
  method of circular training (1)
  model (1)