Recent Submissions

 • Water pollution by special waste 

  Ishchenko, V.; Vasylkivskyi, I.; Hlavatska, L.; Garcia, C.H.U.; Іщенко, В. А.; Васильківський, І. В; Главацька, Л. Ю. (Petro Mohyla Black Sea National University; University of the West of England, 2021)
  The environmental impact of special waste was determined using bioindication method. The results show that even small concentrations (1-2%) of shampoos in the water cause total loss of zooplankton and phytoplankton and ...
 • Assessment of Water Pollution by Bioindication Method 

  Ishchenko, V.; Kvaternyuk, S.; Styskal, O.; Іщенко, В. А.; Кватернюк, С. М.; Стискал, О. А.; Ищенко, В. А.; Стыскал, О. А. (Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine; Univers ity of the Wes t of England, United Kingdom, 2016)
  The quality of polluted water was assessed using bioindication method based on identification of changes of algae reproduction due to the influence of toxic substances contained in aquatic medium. This makes possible to ...
 • Household waste management. The European experience 

  Petruk, V.; Stalder, F.; Ishchenko, V.; Vasylkivskyi, I.; Petruk, R.; Turchyk, P.; Kvaternyuk, S.; Shyrnin, M.; Volovodiuk, V.; Петрук, В. Г.; Сталдер, Ф.; Іщенко, В. А.; Васильківський, І. В.; Петрук, Р. В.; Турчик, П. М.; Кватернюк, С. М.; Ширнін, М. І.; Воловодюк, В. В.; Ищенко, В. А.; Васильковский, И. В.; Ширнин, М. И. (ВНТУ, 2016)
  The actual state of the household waste management is analyzed in the monograph. The characteristics and classification of waste are considered. The modern systems of household waste collection, transportation and disposal ...
 • Організація інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області 

  Петрук, В. Г.; Мудрак, О. В.; Петрук, Р. В.; Яворська, О. Г. (ВНТУ, 2007)
  В монографії проаналізовано фактичний стан організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області. В результаті сформульовані науково-обгрунтовані рекомендації ...
 • Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів 

  Іщенко, В. А.; Петрук, В. Г.; Ищенко, В. А.; Петрук, В. Г.; Ishchenko, V. A.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2010)
  Монографію присвячено зниженню порогу чутливості та збільшенню точності вимірювань і підвищенню вірогідності контролю малих концентрацій газів на основі методу інтегрувальної сфери та розробці відповідного високочутливого ...
 • Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів 

  Петрук, В. Г.; Яворська, О. Г.; Васильківський, І. В.; Ранський, А. П.; Іщенко, В. А.; Петрук, Р. В.; Петрук, Г. Д.; Тхор, І. І.; Кватернюк, С. М.; Петрук, В. Г.; Яворська, О. Г.; Васильковский, И. В.; Ранский, А. П.; Ищенко, В. А.; Петрук, Р. В.; Петрук, Г. Д.; Тхор, И. И.; Кватернюк, С. М.; Petruk, V. G.; Yavorska, O. G.; Vasilkivskiy, I. V.; Ranskyy, A. P.; Ischenko, V. A.; Petruk, R. V.; Petruk, G. D.; Tkhor, I. I.; Kvaternyuk, S. M.; Турчик, П. М. (ВНТУ, 2006)
  В монографії проаналізовані термічні методи знешкодження непридатних отрутохімікатів, стаціонарні печі та пересувні (мобільні) комплекси по переробці некондиційних пестицидів, а також проведені експериментальні дослідження ...
 • Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині 

  Петрук, В. Г.; Мудрак, О. В.; Яворська, О. Г.; Черній, В. В.; Кватернюк, С. М.; Турчик, П. М.; Петрук, Р. В.; Петрук, В. Г.; Мудрак, О. В.; Яворская, О. Г.; Черний, В. В.; Кватернюк, С. М.; Турчик, П. М.; Петрук, Р. В.; Petruk, V. G.; Mudrak, O. V.; Yavorska, O. G.; Cherniy, V. V.; Kvaternyuk, S. M.; Turchyk, P. M.; Petruk, R. V. (ВНТУ, 2007)
  В монографії проаналізовано фактичний стан організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області. В результаті сформульовані науково-обґрунтовані рекомендації ...
 • Спектрополяриметричний контроль концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ 

  Кватернюк, С. М.; Петрук, В. Г.; Кватернюк, С. М.; Петрук, В. Г.; Kvaternyuk, S. M.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2012)
  В монографії досліджено можливості підвищення вірогідності контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ. Вдосконалено математичні моделі перенесення поляризованого випромінювання об’єктом контролю, що ...