Останні додані

 • Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області 

  Петрук, В.Г.; Іщенко, В.А.; Петрук, Р.В.; Кватернюк, С.М.; Petruk V.; Ishchenko V.; Petruk R.; Kvaternyuk S. (ВНТУ, 2017-05)
  У роботі запропоновані заходи щодо оптимізації існуючої системи поводження з побутовими відходами у Вінницькій області, зокрема обгрунтовано необхідність роздільного збирання відходів.
 • Поводження з відходами електронного та електричного обладнання у Вінницькій області 

  Главацька, Л. Ю.; Іщенко, В. А.; Hlavatska, L.; Ishchenko, V. (Національний університет "Львівська політехніка", 2018)
  Проаналізовано поводження з відходами електронного та електричного обладнання у Вінницькій області. Визначені організації, які займаються збиранням та утилізацією таких відходів
 • Забезпечення техногенно-екологічної безпеки АЗС 

  Ільніцький, С. І.; Іщенко, В. А.; Васильківський, І. В.; Ilnitskyi, S.; Ishchenko, V.; Vasylkivskyi, I. (Національний університет "Львівська політехніка", 2018)
  Розглянуті питання забруднення повітря при роботі автозаправних станцій
 • Environment contamination with heavy metals contained in waste 

  Ishchenko, V. A.; Іщенко, В. А. (Національний університет "Львівська політехніка", 2018)
  The paper analyzes the sources of the most widespread heavy metals contained in waste. Different directions of human activity are considered with emphasis on waste containing heavy metals. As the largest heavy metals ...
 • Toxic substances in hazardous household waste 

  Ishchenko, Vitalii; Pohrebennyk, Volodymyr; Borowik, Bohdan; Falat, Pawel; Shaikhanova, A.; Іщенко, В. А. (STEF92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, 2018-07)
  Many countries have no waste separation and mixed household waste accumulated mostly in landfills could pose serious environmental risk if landfills do not fulfill the requirements. The risk becomes much higher with ...
 • Перспективи використання біомаси ціанобактерій для отримання відновлювальних енергоносіїв 

  Мальований, М.; Нікіфоров, В.; Харламова, О.; Синельніков, О. (ВНТУ, 2015-09)
  Біомаса (відходи перероблення деревини, сільськогосподарської продукції, спеціальні посадки енергетичних рослин у лісівництві та сільському господарстві) займає чільне місце в ряду відновлювальних джерел енергії. Найбільш ...
 • Низькотемпературний піроліз харчових відходів 

  Сидорчук, Ю. Ю.; Жуйко, К. К.; Радомська, А. О. (ВНТУ, 2015-09)
  Низькотемпературна переробка харчових відходів не знайшла належного впровадження в світовій практиці, що пов’язують з великим вмістом води в їх складі і, як наслідок, високою енергоємністю таких технологій.
 • Проблема відпрацьованих автомобільних шин та їх переробка 

  Березюк, А. П. (ВНТУ, 2015-09)
  Проблемою відпрацьованих автомобільних є те що велика їх кількість після закінчення терміну експлуатації скидається на сміттєзвалища. Шини – це відходи, які легко займаються під час пожеж, що виникають на звалищах. При цих ...
 • Перспективний метод очищення стоків об’єктів промислового свинарства 

  Тулайдан, Ю. Ю.; Мальований, М. С.; Сакалова, Г. В.; Sakalova G.V. (ВНТУ, 2015-09)
  В Україні велика кількість ферм з розведення свиней забезпечує м’ясними продуктами місцевий та регіональний ринки. Все більше й більше операторів ринку інвестують у великі м’ясні підприємства, і тому дуже важливим стає ...
 • Екологічні особливості розвитку та шкодочинності короїда-типографа 

  Стецюк, Л. І.; Поліщук, І. О. (ВНТУ, 2015-09)
  В Україні стовбуровим шкідникам присвячено досить мало публікацій і спеціальних досліджень; вплив лісогосподарської діяльності на поширення жуків – короїдів майже не вивчався, тому дане дослідження має певний краєзнавчий ...
 • Екологічний аналіз впливу зони дорожнього ефекту на популяції диких тварин 

  Трач, І. А.; Петрук, В. Г.; Трач, И. А.; Trach, I. A.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-09)
  Транспортна інфраструктура прямо або побічно впливає на навколишнє середовище. Вона змінює ландшафти, створює ряд обмежень для об'єктів тваринного світу, змінює гідрологічний режим, забруднює навколишнє середовище і викликає ...
 • Екологічна оцінка водокористування на території міста Ямпіль 

  Гуровська, О. В.; Надольна, І. П.; Васильківський, І. В.; Васильковский, И. В.; Vasylkivsky, I.V. (ВНТУ, 2015-09)
  Територію міста Ямпіль із загальної кількості жителів 11370 осіб перетинають з півночі на південь невеликі річки: Мурафа, Русава, які впадають в річку Дністер. Гідрогеологічна ситуація території дуже складна. Місто розташоване ...
 • Экологическая безопасность электронных отходов в Украине 

  Данильчук, О. Н. (ВНТУ, 2015-09)
  Отходы электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) – один из наиболее быстро растущих видов отходов. По данным программы ООН по окружающей среде на 2014 год в мире образовалось 48 млн. т электронных отходов, а темпы ...
 • Вирішення проблеми твердих побутових відходів для малих міст 

  Животун, Я. І.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2015-09)
  Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є актуальною і досить гострою для всього світу, в тому числі і для України. Утворення відходів зростає, тоді як значна частка цих відходів видаляється на полігонах та звалищах, які ...
 • Медико-екологічні апекти захворювань дітей 

  Федоренко, Т. Б.; Петрук, Р. В.; Petruk, R. V. (ВНТУ, 2015-09)
  Ні для кого не секрет, що переважна більшість дітей, які народжуються сьогодні, мають певні відхилення від нормального стану здоров’я. І відсоток абсолютно здорових дітей складає близько 5-10. Проте ще 30-40 років тому ...
 • Соціоекологічні ризики під час транспортування небезпечних відходів 

  Турчик, П. М.; Петрук, В. Г.; Turchik, P. M.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-09)
  Соціоекологічний ризик може бути представлений за допомогою кривих F(N) , де F – частота всіх аварій, які призводять до смерті N або більше осіб.
 • Безпечні методи знезараження питної води 

  Стискал, О. А.; Петрук, В. Г.; Stiskal, O. A.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-09)
  Сьогодні існують різноманітні методи дезінфекції води, однак багато з них мають значні недоліки. Зокрема, утворення токсичних і канцерогенних побічних продуктів — хлорорганічних сполук, мутагенних і токсичних продуктів ...
 • Розробка оптимальних маршрутів перевезення ТПВ у Вінницькій області 

  Петрук, Р. В.; Петрова, О. А.; Petruk, R. V. (ВНТУ, 2015-09)
  Аналіз поводження з побутовимивідходами свідчить про різносторонність та актуальність цієї проблеми. Утворення побутових відходів щодня збільшується, тим самим несе за собою негативні наслідки як для здоров’я людей так для ...
 • Екологічна безпека візуального сприйняття природного та штучного середовища 

  Бондарчук, О. В.; Петрук, В. Г.; Цвенько, О. О.; Petruk, V. G. (ВНТУ, 2015-08)
  Кожен мешканець великого міста постійно піддається впливу не лише хімічного, електромагнітного, шумового забруднення, а також зорового. Останнє охоплює візуальне середовище – архітектуру, кольорову гаму будівель, ландшафти, ...
 • Екологічна безпека впливу хімічних реагентів відпрацьованих батарейок на довкілля 

  Давиденко, В. О.; Трач, І. А.; Трач, И. А.; Trach, I. A. (ВНТУ, 2015-09)
  Вплив людини на навколишнє середовище є перетворюючим, причому далеко не завжди в кращу сторону. Викидаючи відпрацьовану батарейку разом з іншими відходами, ми навіть не здогадуємося, що вбиваємо довкілля та самих себе.

View more