Недавние добавления

 • Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу 

  Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Bilynsky, Y. Y.; Knysh, B. P. (ВНТУ, 2017)
  Робота спрямована на розв`язання актуальної задачі підвищення вірогідності вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, який перебуває при різних температурах, шляхом знаходження значення ...
 • Метрологічні основи негатроніки 

  Філинюк, М. А.; Гаврілов, Д. В. (ВНТУ, 2006-06)
  В монографії подано класифікацію негатронів і їхніх параметрів, методи і засоби вимірювання параметрів, як фізичних негатронів так і формальних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників, також узагальнено методи і ...
 • Passive Immitance LC-Logic Gates 

  Чехместрук, Р. Ю.; Ліщинська, Л. Б.; Філинюк, М. А.; Войцеховська, О. В.; Чехместрук, Р. Ю.; Войцеховская, Е. В.; Филинюк, Н. А.; Лищинская, Л. Б.; Chekhmestruk, R. Yu.; Lishchynska, L. B.; Filinyuk, N. A.; Voycekhovska, O. V. (TCSET'2014, 2014)
  This article describes the passive components LC-Logic Gates "AND", "NOT", "OR", which you can build without power. Justified mode of operation, filed a truth table.
 • LC-негатрони та їх застосування 

  Філинюк, М. А.; Лазарєв, О. О.; Войцеховська, О. В.; Филинюк, Н. А.; Лазарев, А. А.; Войцеховская, Е. В.; Filinyuk, M. A.; Lazarev, A. A.; Voycekhovska, O. V. (ВНТУ, 2012)
  В монографії розглядаються питання властивостей LC-негатронів та побудови інформаційних електронних пристроїв на їх основі. Показано можливості застосування LC-негатронів в комутуючих, керуючих, частотно-вибіркових, ...