Останні додані

 • Design and Simulation of Time-Pulse Coded Optoelectronic Neural 

  Krasilenko, V. G.; Nikolskyy, A. I.; Lazarev, A. A.; Красиленко, В. Г.; Лазарєв, О. О. (IntechInTech, 2011)
  We consider design and hardware realizations of optoelectronic logical elements of twovalued logic with current inputs and current outputs on the basis of CMOS current mirrors. In the chapter we consider the whole family ...
 • Автогенераторні сенсори на L- та С-негатронах 

  Філинюк, М. А.; Лазарєв, О. О.; Бондарюк, Д. В.; Козін, Д. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2015)
  Розроблені та досліджені схеми частотних сенсорів на L- та С-негатронах, Показано, що наявність від’ємної ємності та індуктивності призводить до підвищення чутливості сенсорів в 3-5 разів, а наявність від’ємного активного ...
 • Фільтр нижніх частот на С-негатроні 

  Лазарєв, О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017)
  Розглянуті характеристики фільтра нижніх частот на С-негатроні. Показано, що використання С-негатрона дозволяє усунути фазові спотворення сигналу в фільтрі нижніх частот.
 • Режекторний фільтр на С-негатроні 

  Лазарєв, О. О.; Козін, Д. О. (ВНТУ, 2017)
  Об’єктом даного дослідження є процес частотної селекції електричних сигналів. Предметом дослідження є режекторний фільтр та C-негатрони. В роботі показано, що використання C-негатронів дозволяє покращити характеристики ...
 • Дослідження використання С-негатронів для збільшення коефіцієнта переналаштування генераторів електричних коливань 

  Лазарєв, О. О.; Романько, А. І. (ВНТУ, 2017)
  Об’єктом даного дослідження є процес генерації електричних сигналів. Предметом дослідження є генератор сигналів та C-негатрони. В роботі показано, що використання C-негатронів дозволяє покращити характеристики генераторів ...
 • Досягнення та перспективи використання L-, C-негатронів 

  Лазарєв, Олександр (Вінницький національний технічних університет, 2017)
  Об’єктом даного дослідження є процес перетворення інформаційних сигналів в радіотехнічних пристроях. Предметом дослідження є L-, C-негатрони та радіотехнічні пристрої на їх основі. В роботі показані перспективи використання ...
 • Схемотехнічні L-, C-негатрони 

  Лазарєв, Олександр (Вінницький національний технічних університет, 2016)
  Наведена загальна класифікація схемотехнічних реалізації L-, C-негатронів. Розглянуті схемотехнічні реа-лізації L-, C-негатронів на операційних підсилювачах, біполярних транзисторах та конвеєрах струму. Показані частотні ...
 • Частотний оптичний перетворювач для контролю плазмохімічних процесів 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Кравченко, Ю. С.; Селецька, О. О.; Осадчук, А. В.; Селецкая, Е. А.; Seletska, O. O.; Osadchuk, V. S.; Osadchuk, O. V.; Kravchenko, Yu. S. (Хмельницький національний університет, 2008)
  Експериментально досліджено можливість використання частотного оптичного перетворювача на основі біполярного та польового транзисторів в системі контролю процесу зняття фоторезисту. Дослідження проводились на установці ...
 • Оптичний мікроелектронний перетворювач з фототранзистором для контролю плазмохімічних процесів 

  Селецька, О. О.; Осадчук, В. С.; Кравченко, Ю. С.; Селецкая, Е. А.; Осадчук, В. С.; Кравченко, Ю. С.; Seletska, O.O.; Osadchuk, V. S.; Kravchenko, Yu. S. (Хмельницький національний університет, 2009)
  Розроблено математичну модель мікроелектронного оптичного перетворювача для контролю плазмохімічних процесів, яка складається з біполярного та МДН- транзисторів та фототранзистора в якості фоточутливого елемента, на ...
 • Мікроелектронний частотний перетворювач вологості з ємнісним вологочутливим елементом на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (ІІ) 

  Селецька, О. О.; Осадчук, О. В.; Крилик, Л. В.; Євсєєва, М. П.; Селецкая, Е. А.; Осадчук, А. В.; Крилик, Л. В.; Евсеева, М. П.; Seletska, O. O.; Osadchuk, O. V.; Krylyk, L. V.; Yevseeva, M. P. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Розроблено перетворювач вологості з ємнісним елементом, в якому вологочутливий шар виготовлений на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (ІІ). Експериментально встановлено, що в діапазоні вологості 7 ÷ 30% ...
 • Частотний оптичний перетворювач з фототранзистором та активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів 

  Селецька, О. О.; Осадчук, О. В.; Осадчук, В. С.; Звягін, О. С.; Селецкая, Е. А.; Осадчук, А. В.; Осадчук, В. С.; Звягин, О. С.; Seletska, O. O.; Osadchuk, V. S.; Osadchuk, O. V.; Zviahin, O. S. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Розроблено математичну модель частотного оптичного перетворювача з фототранзистором та активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів, яка складається з біполярного і МДН¬ транзисторів та двох ...
 • Дослідження вибору розмірності маски для методу підвищення різкості до максимального нахилу примежової кривої 

  Ратушний, П. М.; Огородник, К. В.; Мартинюк, В. В.; Ратушный, П. Н.; Огородник, К. В.; Мартынюк, В. В.; Ratushny, P. M.; Ogorodnyk, K. V.; Martynyuk, V. V. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Стаття присвячена цифровій обробці зображень. Розроблений раніше метод підвищення різкості до максимального нахилу примежової кривої вимагає адекватного вибору розмірності маски вагових коефіцієнтів. В статті наведено ...
 • Аналізатор кількісного вмісту скрапленого нафтового газу та дослідження його статичних метрологічних характеристик 

  Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Білинська, В. П.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Билинская, В. П.; Bilinskiy, Y. Y.; Knysh, B. P.; Bilinskiy, V. P. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015)
  Запропоновано аналізатор кількісного вмісту скрапленого нафтового газу, який дає змогу при різних температурних режимах визначати кількісний вміст не тільки основних компонентів суміші (пропан і бутан), але й вміст вуглеводних ...
 • Оптичний частотний перетворювач для визначення часу плазмохімічних процесів 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Кравченко, Ю. С.; Селецька, О. О. (ВНТУ, 2010)
  Базовим елементом системи управління плазмохімічних технологічних процесів є безперервний моніторинг їх фізичних та технологічних параметрів , який здійснюється за рахунок збору та обробки інформації від спеціальних ...
 • Магнітний частотний сенсор 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Мартинюк, В. В. (Хмельницький національний університет, 2005)
  В статті показано можливість прямого перетворення індукції магнітного поля в частоту на основі гібридної інтегральної схеми, що складається з двоколекторного магніточутливого транзистора, польового двозатворного транзистора ...
 • Математична модель засобу вимірювального контролю кількісного вмісту скрапленого нафтового газу 

  Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Стасюк, М. О.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Стасюк, М. И.; Bilinskiy, Y. Y.; Knysh, B. P.; Stasiuk, M. O. (Хмельницький національний університет, 2015)
  В роботі розроблено математичну модель, що адекватно описує засіб вимірювального контролю кількісного вмісту скрапленого нафтового газу, який дозволяє визначати не тільки вміст пропану й бутану, але й домішок. Наведено ...
 • Дослідження кількісного вмісту скрапленого газу шляхом використання модельних рідинних систем 

  Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Юкиш, М. Й.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Юкиш, М. И.; Bilinskiy, Y. Y.; Knysh, B. P.; Yukysh, М. Y. (ВНТУ, 2014)
  Запропоновано методику експериментальних досліджень по вибору модельної рідинної системи, яка являє собою сполуку близьку до скрапленого нафтового газу, та визначенню її температурної залежності, що дає можливість підтвердити ...
 • Визначення кількісного вмісту компонентів парової фази скрапленого нафтового газу 

  Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Bilinskiy, Y. Y.; Knysh, B. P. (ВНТУ, 2014)
  Запропоновано метод визначення кількісного вмісту компонентів парової фази суміші скрапленого нафтового газу, що дозволяє підвищити загальну точність завдяки врахуванню не тільки кількісного складу пропану й бутану, але й ...
 • Ємнісні сенсори вологості на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (ІІ) 

  Осадчук, О. В.; Крилик, Л. В.; Євсєєва, М. В.; Осадчук, А. В.; Крылик, Л. В.; Евсеева, М. В.; Оsadchuk, O. V.; Krylik, L. V.; Evseeva, M. V. (Хмельницький національний університет, 2015-01-25)
  Створено ємнісні елементи в яких вологочутливий шар виготовлений на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (ІІ). Експериментально доведено, що природа гетерометалевої комплексної сполуки суттєво впливає на ...
 • Оптичний актинометричний метод контролю плазмохімічних процесів в мікроелектронній технології 

  Кравченко, Ю. С.; Селецька, О. О.; Кравченко, Ю. С.; Селецкая, Е. А.; Kravchenko, Y. S.; Seletska, O. O. (Хмельницький національний університет, 2014)
  На прикладі плазмохімічного травлення стуктур р-Si/SiO2/Si проаналізовані можливості і перспективи використання оптичного актиметричного методу контролю плазмохімічного травлення при виготовленні приладів сучасної мікро- ...

View more