Останні додані

 • Формування європейської ідентичності: аргументи для України 

  Корнієнко, В. О.; Денисюк, С. Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  Європейський Союз сьогодні позиціонують як найбільш успішне втілення уніфікації економічного та соціально-культурного життя європейських держав, що дозволяє говорити про формування так званої європейської ідентичності.
 • Принцип національної держави в конституції Пилипа Орлика 

  Ковальов, Д. В.; Пономаренко, А. Б. (Вінницький національний аграрний університет, 2015)
  Досліджується зміст конституційного принципу національної держави та його закріплення в Конституції Пилипа Орлика. Визначено місце української Конституції серед перших національних конституцій ХVIII ст.: США, Польщі ...
 • Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії 

  Пономаренко, А. Б.; Ковальов, Д. В. (Донецький національний університет ім. В. Стуса, 2017)
  Досліджується використання інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації громадянами своїх політичних прав, зокрема, при проведенні виборів, референдумів та здійсненні інших форм безпосередньої (прямої) демократії. ...
 • Еміграція громадян як загроза національної безпеки України 

  Денисюк, С. Г.; Корнієнко, В. О. (Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, 2018)
  Показано, що одним з центральних завдань України є забезпечення національної безпеки. Однією із важливих загроз є еміграція українців.
 • Практичні виклики та реальні потенції е-демократії: український варіант 

  Денисюк, С. Г.; Корнієнко, В. О. (Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, 2017)
  Показано розуміння е-демократії як важливого механізму становлення й розвитку держави, вагомої комунікативною складовою взаємодії між владою та громадянським суспільством .
 • Ризик як складова прийняття політичного рішення політичним лідером 

  Похило, І. Д.; Слободянюк, А. В.; Pokhylo, I. D.; Slobodyanyuk, A. V. (Донецький національний університет імені Василя Стуса., 2017)
  У статті автори намагаються визначити необхідність врахування політичного ризику при прийнятті політичних рішень основним суб’єктом політики – політичним лідером. Досліджуються чинники, що впливають на прийняття ризикових ...
 • Соціологічна оцінка патріотичних настроїв сучасної молоді 

  Слободянюк, А. В.; Slobodyanyuk, А. V. (Донецький державний університет управління, 2017-06-09)
  В роботі зроблена соціологічна оцінка патріотичних настроїв сучасної молоді. Показано роль громадської думки, соціальних норм та цінностей в процесі утвердження влади.
 • Європейська ідентичність: міф чи реальність? 

  Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2018)
  Визначаються чинники й основи теоретичного розуміння й практичного втілення феномену «європейська ідентичність».
 • Виховання екологічної культури студентів ВНТУ на заняттях соціально-гуманітарного циклу 

  Денисюк, С. Г.; Зінько, О. В.; Зинько, Е. В.; Denisyuk, S. G.; Zinko, O. V. (ВНТУ, 2017-09)
  Складна екологічна ситуація вимагає розуміння студентською молоддю глибини та важливості екологічних проблем. Сьогодні екологічна культура – це знання основних закономірностей та взаємозв’язків у природі і суспільстві що, ...
 • "Шустеризація" 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито сутність терміну «шустеризація» — як процесу перетворення політики на великий політ. цех, продукт масової культури, в ході якого відбувається перехід від проблемного поля політики до її видовищно-захоплюючого варіанту .
 • Тимократія 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито поняття тимократії як однієї із найбільш стародавніх форм влади
 • Праксеологія політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито розуміння політичної праксеології як теорії і практики ефективної організації політичної діяльності
 • Політичний менеджмент 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Політичний менеджмент — особливий вид управл. в політиці, наука і мистецтво аналізу тенденцій політ, розвитку, передбачення його наслідків, вироблення рекомендацій для політ. керівництва, забезпечення їх реалізації в ...
 • Поліс 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Показано значення поліса у суспільно-політичному житті стародавньої Греції, його устрій і організація
 • Олігархономіка 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Визначено, що олігархічна економіка - є своєрідною формою організаційного зв'язку олігархічного прошарку сусп-ва з його економікою, який формується поза меж ринкових механізмів
 • Олігархізація влади 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Показано, що олігархізація влади — це процес, за якого відбувається процес формування умов для своєрідного «сусп. договору» між бюрократією та бізнесом, в якому в якості громад. норми закріплюється відносно вільний допуск ...
 • Мімікрія політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкривається сутність політичної мімікрії як складний комплекс захисних заходів й пристосувань соц.-політ. характеру, що дозволяють вижити і зберегтися тим особистостям, соц. групам, силам і прошаркам, для яких у сусп-ві ...
 • Легітимність 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Розкрито поняття легітимності як визнання сусп-вом або його переважною більшістю влади, прав і повноважень певної особи, органу, організації, їх поведінки, політики і практичної діяльності.
 • Культ особи 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Визначено, що культ особи — надмірне звеличання чогонебудь або кого-небудь, інструмент підпорядкування керівника волі ін. людей, що стоять нижче керівника за ієрархією
 • Компетентність політична 

  Корнієнко, В. О. (Львів : «Магнолія 2006», 2017)
  Показано, що компетентність політична - широкий комплекс знань і повноважень, здібностей і політ, досвіду суб'єкта політики, його здатність реалізувати їх в практ. діяльності

View more