Recent Submissions

 • Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із дисципліни "Україна в Європі і світі" для студентів денної форми навчання всіх напрямків підготовки 

  Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2017)
  Визначається мета і завдання курсу «Україна в Європі і світі», наводяться тематика та сітка годин курсу. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури.
 • Україна в Європі і світі 

  Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2017)
  У посібнику висвітлено проблеми інтеграції України до європейського політичного, економічного, правового простору. Розкривається сутність євроінтеграції, практична природа, міфи, принципи, правові основи та її значення для ...
 • Політологія 

  Корнієнко, В. О.; Денисюк, С. Г. (ВНТУ, 2007)
  На основі комлексного навчально-методичного забезпечення розкрито теоретико-методологічні проблеми політологічного знання, показани погляди видатних зарубіжних і вітчизняних мислителів на політику, проаналізовано місце та ...
 • Основи підприємницького права України (загальна частина) 

  Довбиш, В. А. (ВНТУ, 2016)
  У навчальному посібнику розкрито основні інститути Загальної частини навчальної дисципліни «Підприємницьке право», показано його предмет, джерела, правовий статус основних суб’єктів підприємницької діяльності, правові ...
 • Політична модернізація 

  Корнієнко, В. О. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  На кожному історичному етапі свого розвитку кожне суспільство прагне модернізуватися. Для країн посткомуністичного суспільства це означає швидкий рух до сучасних цивілізованих структур, високого рівня життя. А цього можна ...
 • Основні політико-ідеологічні доктрини та глобальні проблеми сучасності 

  Корнієнко, В. О.; Буртяк, Г. Я. (ВНТУ, 2003)
  Розглянуто найпоширеніші політико-ідеологічні доктрини сучасності: комуністичну, соціал-демократичну, консервативну, ліберальну, фашистську. Розкрито сутність, причини виникнення та шляхи вирішення основних глобальних ...
 • Особа в сфері політики. Політична свідомість і політична культура 

  Корнієнко, В. О.; Туренко, В. В. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Розглядається місце і роль особи в сфері політичних процесів
 • Демографічні проблеми політичного розвитку людини і суспільства 

  Корнієнко, В. О. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Розглядається сутність демографічної політики як сукупність програмних настанов, соціально-значимих цілей, рішень тих чи інших суб’єктів політичної діяльності, направленої на регулювання чисельності обумовлених соціальних ...
 • Теорія соціально-політичних відносин 

  Бондар, В. І.; Буртяк, Г. Я.; Коваль П. Х.; Корнієнко, В. О. (Вінницький політехнічний інститут, 1993)
  Один із перших навчальних посібників із політичної науки, в якому висвітлюється сутність політичної влади, політичної системи суспільства, політичної культури та ідеології, глобальних проблем сучасності тощо.
 • Політична влада 

  Корнієнко, В. О.; Дмитренко, С. П. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Розглядається сутність політичної влади як суспільного феномену, різновиди влади, концепції політичної влади, характерні ознаки і джерела
 • Витоки і розвиток політичної думки в Україні 

  Корнієнко, В. О.; Туренко, В. В. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Розглядається виникнення та розвиток політичної думки в Україні від Київської Русі до ХХ ст.
 • Основні віхи світової політичної думки 

  Корнієнко, В. О.; Стадніченко, О. О. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Розгляється еволюція політичної думки Стародавнього світу, Стародавньої Греції, Середніх віків, Нового та Новітнього часу
 • Політика як суспільне явище 

  Корнієнко, В. О. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Розглядається сутність політики як суспільного явища. Подаються основи її класифікації та види. Визначається структура
 • Політичні конфлікти 

  Денисюк, С. Г. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Проаналізовано сутність поняття "політичний конфлікт", фактори і основні параметри конфліктів. Охарактеризовано теорії конфліктів. Описано типи конфліктів та передумови їх виникнення. Акцентовано увагу на сутності ...
 • Моделювання політичних процесів 

  Денисюк, С. Г.; Шиян, А. А. (ВЦ «Академія», 2008)
  За нечіткої прогнозованості результатів політичних процесів неабияке теоретичне і практичне значення має політичне моделювання, яке методологічно спирається на формальні математичні моделі опису політичних феноменів. ...
 • Поняття та основні характеристики політичної системи суспільства 

  Кавка, В. В. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011)
  Розкрито сутність та види політичних систем сучасності
 • Гуманітарна складова технічної освіти у ВНТУ 

  Зінько, О. В.; Буяльська, Т. Б.; Азарова, Л. Є.; Громова, Л. П.; Корнієнко, В. О.; Мацко, Л. А.; Хома, О. І.; Степанова, І. С.; Слободянюк, А. В.; Прищак, М. Д.; Стрельбицький, М. П.; Філонов, Л. В.; Кадочнікова, Л. О.; Грозна, Н. З.; Залюбівська, О. Б.; Слободянюк, О. М.; Харьков, М. Г.; Zinko, O. V.; Pryschak, M. D. (ВНТУ, 2006)
  В методичному посібнику представлена система гуманітаризації технічної освіти у ВНТУ, яка є невід’ємною складовою процесів гуманізації. Створена система ґрунтується на принципах послідовності, взаємозв’язків, взаємодоповнень, ...
 • Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання 

  Зінько, О. В.; Буяльська, Т. Б.; Мацко, Л. А.; Слободянюк, А. В.; Петренко, М. І.; Мишанська, Л. Р.; Zinko, O. V. (ВНТУ, 2006)
  Представлені концептуальні засади та шляхи реалізації проекту “Гуманізація технічної освіти у ВПІ. Наведені історичні довідки розвитку Інституту Гуманітарно-педагогічних проблем та виховання, кафедр, що входять до його ...
 • Основи трудового та цивільного законодавства 

  Северин, Л. І.; Довбиш, В. А.; Андрущенко, Н. О. (ВНТУ, 2003)
  Викладено основні питання трудового та цивільного законодавства України.
 • Основи транспортного права України 

  Северин, Л. І.; Довбиш, В. А.; Северин, С. Л. (Вінницький державний технічний університет, 2002)
  Розглядаються поняття, принципи, предмет,джерела транспортного права України

View more