Now showing items 1-64 of 39

  Maple (3)
  векторна алгебра (2)
  математичний аналіз (2)
  системи комп’ютерної математики (2)
  інформаційно-комунікаційні технології (2)
  DEMO-Maple (1)
  аналітична геометрія (1)
  аналітична функція (1)
  векторне поле (1)
  випадкові величини (1)
  випадкові події (1)
  вища математика (1)
  геометрія (1)
  градієнт (1)
  двоїстий симплекс-метод (1)
  дивергенція (1)
  диференціальні рівняння (1)
  елементи комбінаторики (1)
  задача Коші (1)
  задачі лінійного програмування (1)
  застосування системи Maple (1)
  зведення до канонічного виду (1)
  комбінаторика (1)
  комплексний аналіз (1)
  комплексні числа (1)
  комунікативна компетентність (1)
  кратні інтеграли (1)
  лінійна алгебра (1)
  лінійне програмування (1)
  математика (1)
  математична фізика (1)
  менеджер-аграрій (1)
  метод сіток (1)
  метод Фур'є (1)
  метод характеристик (1)
  мотивація (1)
  нерівності (1)
  оператор Гамільтона (1)
  потік векторного поля (1)
  похідна за напрямом (1)
  прогресія (1)
  підготовче відділення (1)
  ротор (1)
  ряд Лорана (1)
  ряди (1)
  ряди Фур'є (1)
  рівняння (1)
  рівняння математичної фізики (1)
  симплекс-метод (1)
  система комп’ютерної математики Maple (1)
  скалярне поле (1)
  слухачі-іноземці (1)
  спеціальні функції математичної фізики (1)
  термінологічний словник. (1)
  технічний заклад (1)
  тригонометрія (1)
  факти історії (1)
  функціональна залежність (1)
  функціональні ряди (1)
  функції багатьох змінних (1)
  циркуляція векторного поля (1)
  цілочислове програмування (1)
  числові ряди (1)
  історичний розвиток (1)