Show simple item record

dc.contributor.authorВарламова, Н. Б.uk
dc.date.accessioned2016-05-25T20:31:50Z
dc.date.available2016-05-25T20:31:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationВарламова Н. Б. Розробка мікропроцесорного регулятора температури системи теплопостачання [Електронний ресурс] : [презентація] / Н. Б. Варламова ; Вінницький національний технічний університет ; Центр післядипломної освіти ; Кафедра обчислювальної техніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,82 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/10342
dc.descriptionКерівник : Богомолов С. В.uk
dc.description.abstractУ дипломному проекті здійснено розробку програмної та апаратної частини мікропроцесорного регулятора температури теплопостачання на основі мікроконтролера ATmega8. Живлення пристрою можливе як від джерела напругою 5 В, так і від мережі 220 В. Пристрій дозволяє регулювати температуру в зворотньому трубопроводі при зниженні температури в приміщенні. У проекті проведено аналіз параметрів та характеристики регулятора температури, визначаються переваги та недоліки пристрою, що розробляється, у порівнянні з іншими пристроями аналогічного призначення. Розроблено алгоритм роботи регулятора температури, згідно принципу роботи. Розроблено програмне забезпечення на мові Assembler у середовищі AVR Studio. Проведено моделювання роботи блоку керування у середовищі Proteus VSM.uk
dc.description.abstractВ дипломном проекте осуществлена разработка программной и аппаратной части микропроцессорного регулятора температуры теплоснабжения на основе микроконтроллера ATmega8 . Питание устройства возможно как от источника напряжением 5 В, так и от сети 220 В. Устройство позволяет регулировать температуру в обратном трубопроводе при снижении температуры в помещении. В проекте проведен анализ параметров и характеристики регулятора температуры, определяются преимущества и недостатки разрабатываемого устройства, по сравнению с другими устройствами аналогичного назначения. Разработан алгоритм работы регулятора температуры, согласно принципу работы. Разработано программное обеспечение на языке Assembler в среде AVR Studio. Проведено моделирование работы блока управления в среде Proteus VSM.ru
dc.description.abstractIn the thesis project was the development of hardware and software microprocessor temperature controller heating on microcontroller ATmega8. Power supply unit as possible from the source voltage of 5 V, and from 220 V. The device allows you to adjust the temperature in the outlet when the temperature in the room. The project analyzed the characteristics and parameters of temperature controller are determined advantages and disadvantages of the device , developed in comparison with other devices of similar purpose. The algorithm of the thermostat according to the principle of work. Software developed in Assembler language environment in AVR Studio. The modeling of the control environment in Proteus VSM.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject7.05010201
dc.subjectкомп'ютерні системи та мережіuk
dc.titleРозробка мікропроцесорного регулятора температури системи теплопостачанняuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record