Вітаємо в інституційному репозитарії Вінницького національного технічного університету, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ.

ISSN 2413-6360
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Терміни архівування та самоархівування документів в IR VNTU
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

 • Здоровий спосіб життя – запорука успіху 

  Підлужняк, О. І. (ВНТУ, 2018)
  Здоровий способ життя – це стиль існування, при якому через застосування певних методів впливу на організм і його оточення, рівень життєздатності стає оптимальним, спостерігається постійне вдосконалення і використання ...
 • Роль політичної культури сучасної української молоді у політичному процесі 

  Похило, І. Д.; Крекотень, Є. Г. (ВНТУ, 2018)
  У даній роботі порушується проблема ролі політичної культури сучасної української молоді у політичному процесі. Автори намагаються здійснити оцінку актуальності даної теми та запропонувати методи для вирішення проблеми ...
 • Характеристика стану рухової підготовленості студентів технічного університету 

  Євсеев, Л. Г. (ВНТУ, 2018)
  У статті висвітлені взаємозв’язки рухової підготовленості з іншими аспектами рухової діяльності людини, її беззаперечний вплив на фізичний стан і здоров’я людини. Дано характеристику руховій підготовленості студентів 1-4 ...
 • Сучасна українська еліта: перспективи розвитку 

  Гладка, Д. О.; Похило, І. Д. (ВНТУ, 2018)
  Аналізується стан сучасної української еліти. Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації.
 • Інформатика. Частина 1 : лабораторний практикум 

  Костішин, С. В.; Штофель, Д. Х.; Белзецький, Р. С.; Kostishyn, S. V.; Shtofel, D. Kh.; Belzetskii, R. S. (Вінницький національний технічний університет, 2018-04-23)
  В лабораторному практикумі з дисципліни «Інформатика» наведено теоретичні відомості та запропоновано практичні рекомендації із формування навичок користування персональним комп’ютером та програмним забезпеченням, а також ...

View more