Welcome to the Electronic Archive of VNTU!

Welcome to the Institutional Repository of Vinnytsia National Technical University, which accumulates, preserves, distributes and provides continuous, permanent and reliable access to scientific works of the faculty, employees, students, postgraduates and Ph.D. of the VNTU.

ISSN 2413-6360
Publisher agreement of transfer non-exclusive rights of using the work
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU (тимчасова)
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П.; Риндюк, В. І.; Бондарь, А. В. (ВНТУ, 2008)
  Розроблена та запропонована організаційно-структурна модель існуючої диференціації навчання у вищих навчальних закладах. Встановлена питома вага нормативної та варіативної складової у змісті навчального плану підготовки ...
 • Ковальський, В. П.; Очеретний, В. П.; Машницький, М. П.; Kovalskyi, V. P.; Ocheretnyj, V. P. (ВНТУ, 2006)
  введення бокситового шламу в золоцементне в’яжуче суттєво впливає на зміну мінерально-фазового складу новоутворень золоцементного каменю. Оксиди заліза – Fe2O3 та оксид алюмінію Al2O3 які містяться в червоному бокситовому ...
 • Кравченко, Юрій Степанович; Дудник, Дмитро Петрович; Кравченко, Юрий Степанович; Дудник, Дмитрий Петрович; Kravchenko, Yurii Stepanovych; Dudnyk, Dmytro Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2008-04-10)
  Спосіб визначення моменту закінчення процесу плазмохімічного травлення належить до області електронної техніки і може бути використаний для контролю плазмохімічних процесів в різноманітних пристроях автоматичного керування ...
 • Денисюк, С. Г. (Олді-плюс, 2011)
  Проаналізовано шляхи модернізації політичної комунікації, яка має як технологічний, так і ціннісний аспекти.
 • Денисюк, С. Г. (Новий Світ-2000, 2015)
  Надано визначення поняття "субкультура політична", розкрито сутність і особливості. Показана її роль у політичній системі суспільства.

View more