Вітаємо в інституційному репозитарії Вінницького національного технічного університету, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ.

ISSN 2413-6360
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Терміни архівування та самоархівування документів в IR VNTU
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

 • Актуальні проблеми полігонів твердих побутових відходів 

  Наконечна, А. В.; Лемешев, М. С. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018)
  В роботі встановлено що, організація переробки відходів ускладнюється цілим рядом факторів. Серед яких особливе значення мають: відсутність роздільного збору та наявність вільних територій для захоронення відходів.
 • Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Dzhedzhula, V.; Yepifanova, I (Baltija Publishing, 2018)
  Modern economic world tendencies and practice of the developed countries testify that in the conditions of the high level of financial risks and influence of various crisis factors, one of the main problems of operation ...
 • Метод визначення теплопровідності будівельних матеріалів та виробів 

  Риндюк, Світлана Володимирівна; Рындюк, Светлана Владимировна; Ryndiuk, S. (ВНТУ, 2018)
  У дисертаційній роботі проведено експериментальні дослідження зміни температури в конструкції не тільки на протилежних гранях, а і в кожному шарі матеріалу, шляхом встановлення термопар як на стиках матеріалів, так і в них ...
 • Рекомендаційний покажчик літератури з питань вищої школи за ІII кв. 2018 р. 

  Квятківська, Лариса Володимирівна; Квятковская, Лариса Владимировна; Kvyatkivska, Larysa (ВНТУ, 2018-10)
  Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-виховній роботі. Покажчик включає матеріали з книг та періодичних видань за ІII кв. 2018 р.
 • Сировинна суміш для виготовлення керамічної будівельної цегли 

  Сердюк, Василь Романович; Христич, Олександр Володимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-25)
  Сировинна суміш для виготовлення керамічної будівельної цегли, яка містить глину, золу-винос, подрібнене вугілля, яка відрізняється тим, що до сировинної суміші введено добавку фосфатного фільтраційного шламу з наступним ...

View more