Вітаємо в інституційному репозитарії Вінницького національного технічного університету, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ.

ISSN 2413-6360
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання

 • Дослідження математичних властивостей лінійних конгруентних генераторів 

  Семеренко, В. П.; Гудименко, О. О. (ВНТУ, 2017-03)
  Запропоновано використати для опису лінійних конгруентних генераторів теорію лінійних послідовнісних схем в кінцевих полях Галуа. Проведено дослідження довжин періодів псевдовипадкових послідовностей чисел, які генерують ...
 • Швидке декодування кодів CRC на основі симетрії часу 

  Семеренко, В. П.; Григорчук, Б. О. (ВНТУ, 2017-03)
  Розглянуто теоретичні основи CRC кодів за допомогою теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Доведено, що паралельне використання прямої та оберненої ЛПС на основі математичного представлення симетрії часу дозволяє вдвічі ...
 • Захист даних в системах ідентифікації об'єктів 

  Крупельницький, Л. В.; Семеренко, В. П.; Савчук, О. І. (ВНТУ, 2017-03)
  Запропоновано поєднання циклічних кодів та криптографії для ідентифікації об’єктів на місцевості. Для захисту даних використовується трирівнева система шифрування з максимальним суміщенням в часі. Як математичний апарат ...
 • Оптимізація маршрутів медичного транспорту в системі GPS-навігації 

  Семеренко, В. П.; Кошолап, М. О. (ВНТУ, 2017-03)
  Розглянута математична модель задачі пошуку оптимального маршруту машин екстреної медичної допомоги. Запропоновано динамічний граф, який в різні моменти часу має змінну кількість вершин та ребер. Проведено аналіз відомих ...
 • Вибір механічних параметрів гідроімпульсного привода вібраційної установки 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Булига, Ю. В. (2016-11-28)
  У тезах наведено вирішення задачі по вибору механічних параметрів гідроімпульсного приводу вібраційної установки складнопросторового навантаження для очищення внутрішніх поверхонь довгомірних труб великого діаметру. ...

View more