• Activation of gold-cement binding systems 

  Drukovanyy, М.; Ocheretnyi, V.; Kovalskiy, V.; Друкований, М. Ф.; Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2021-03)
  The formation of ash and slag wastes of the energy industry abroad and in Ukraine is analyzed. Mechanical, chemical and thermal methods of activation of raw materials and production wastes are considered. Mechanical and ...
 • Способи підвищення радіаційно-захисних властивостей бетонної суміші 

  Олійник, Ю. Г.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021-04)
  Практичне значення проведених досліджень полягає в розробці технологічного управління радіаційними властивостями будівельних матеріалів і виробів із бетону на етапі їх розробки і виготовлення без втрати їх експлутаційно- ...
 • Державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей з охорони праці 

  Лемешев, М. С.; Березюк, О. В. (ВНТУ, 2017)
  Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів під час підготовки бакалаврів будівельних спеціальностей. Наведено чинні в Україні норми охорони праці станом на 2016 р.
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посібник 

  Зянько, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Мельничук, Д. П. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми – Менеджмент фінансово-кредитної ...
 • Будівельні матеріали для термомодернізації огороджувальних конструкцій житлових будівель 

  Музира, Є. О.; Сич, В.О. (Дніпро, 2021)
  Реалізація технологічних рішень з термомодернізації існуючих житлових будівель, підвищення рівня умов проживання мешканців – це складне економічне завдання, яке потребує розроблення державної концепції. Інженерно-технічні ...

View more