Recent Submissions

 • Місце і роль транспортного права в системі права України 

  Ковальчук, І. В.; Kovalchuk, I. V. (Ужгородський національний університет, 2024)
  The article reveals the place and role of transport law in the legal system of Ukraine and characterizes the peculiarities of transport relations, sources of transport law. It is noted that transport law is a complex ...
 • Application of Geoinformation Systems for Assessment of Effective Integration of Renewable Energy Technologies in the Energy Sector of Ukraine 

  Ostapenko, O.; Olczak, P.; Koval, V.; Нren, L.; Matuszewska, D.; Postupna, О.; Остапенко, О. П. (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2024)
  The scientific novelty of the results presented in this article is to substantiate and expand the possibilities of using global and local geographic information systems (GIS) to assess the potential of renewable energy ...
 • Я хочу познайомитись з великим світом 

  Малетіна, Ольга Василівна; Maletina, Olha (ВНТУ, 2024-02)
  15 лютого 1564 року народився відомий італійський астроном, фізик, математик, літературний критик і мислитель епохи Відродження Галіле́о ді Вінче́нцо Бонаю́ті де Галіле́й. Галілей вважається батьком спостережної астрономії, ...
 • Штрихи до портрета вченого. Осадчук Олександр Володимирович 

  Тарануха, Наталія Олександрівна; Taranukha, Nataliya (ВНТУ, 2024-03)
  До ювілею Олександра Володимировича Осадчука пропонується віртуальна виставка, в якій висвітлюються матеріали про життя та діяльність доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри інформаційних радіоелектронних ...
 • Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи здобувачами спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» 

  Маєвська, І. В.; Блащук, Н. В.; Попович, М. М. (ВНТУ, 2022)
  Методичні вказівки складені для здобувачів освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво». В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної роботи здобувачів-будівельників над виконанням ...
 • Олімпіади з програмування. Прості задачі 

  Жмурко, О. І.; Охріменко, Т. О. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2020)
  Розглянуто програмування простих задач спортивного програмування. Наведені та пояснені розв'язки задач. Видання може бути корисним студентам та учням при вивченні програмування та підготовці до олімпіад з програмування ...
 • Класична та квантова механіка 

  Жмурко, О. І. (Вінницький державний технічний університет, 2001)
  В посібнику даються основи класичної механіки для вивчення курсів квантової механіки та статистичної фізики. Показано різницю, спільне та взаємозв'язоккласичної та квантової фізики. Розраховано на студентів радіотехнічних ...
 • Вступ до фаху 

  Клименко, М. О.; Петрук, В. Г.; Мудрак, О. В.; Петрук, Р. В.; Клименко, Л. В. (Національний університет водного господарства та природокористування, 2023)
  У підручнику подані загальна інформація зі спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», основний понятійно-термінологічний апарат екології, об`єкт вивчення екології, історія її розвитку, ...
 • Проектний менеджмент 

  Бурєннікова, Н. В. (ВНТУ, 2021)
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і ...
 • Лабораторний практикум з курсу «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» 

  Крижановський, В. Г.; Чернов, Д. В. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2023)
  Наведено теоретичні відомості та інструкції з лабораторних робіт із курсу «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». Наведено теми затвердженої програми ЄДКІ для спеціальності 125 «Кібербезпека», які ...
 • Енергоефективні пристрої інтернету речей (ІоТ) 

  Крижановський, В. Г.; Сергієнко, С. П. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020)
  Розглядаються особливості побудови систем Інтернету речей (ІоТ) зі зниженим рівнем споживання енергії, які мають найбільші перспективи широкого впровадження. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за ...
 • Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини 

  Крижановський, В. Г.; Сергієнко, С. П.; Чернов, Д. В. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020)
  Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих ...
 • До практичної реалізації пристроїв Інтернету речей (ІоТ) 

  Крижановський, В. Г.; Сергієнко, С. П. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019)
  Розглядаються особливості побудови реалізованих систем Інтернету речей (ІоТ), починаючи з простих прикладів, які можливо відтворити навіть у домашніх умовах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за ...
 • Проблеми застосування банківських послуг для розвитку підприємств 

  Вітюк, А. В. (Університет імені Альфреда Нобеля, 2023)
 • Аналіз ринку кавових напоїв в Україні 

  Вітюк, А. В.; Залєвська, А. О. (ВНТУ, 2024)
  The article examines the coffee industry market in Ukraine. The countries producing coffee beans are identified and described. The volumes of export and import of coffee to Ukraine during 2020-2021 were analyzed. The ...
 • Structural-functional model of a parallel-hierarchical optical network as a systematic tool for artificial intelligence methods 

  Tymchenko, Leonid; Kokriatska, Natalia; Tverdomed, Volodymyr; Pavlov, Sergii; Bondarenko, Zlata; Vitiuk, Anna; Didenko, Yurii; Semenova, Liudmyla; Zhuk Dmytro; Sawicki, Daniel,; Amirgaliyev, Yedilkhan; Smailova, Saule; Павлов, С. В.; Бондаренко, З. В.; Вітюк, А. В. (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2023)
  The article discusses the challenges of real-time data processing and analyzes various methods used to solve them, with a focus on image processing. It points out the limitations of existing methods and argues for the need ...
 • Проблеми математичної дистанційної освіти студентів очної форми навчання та шляхи їх подолання 

  Петрук, В. А.; Клєопа, І. А.; Дубова, Н. Б. (ВНТУ, 2024)
  Some problems of distance education of full-time students in universities are considered, which affect both the content of the sections of the higher mathematics course and the methodology of their teaching
 • Деякі аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком промислових підприємств у контексті діджиталізації 

  Бурєннікова, Н. В.; Віштак, І. В. (ВНТУ, 2024)
  У статті викладено методичні підходи до формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств на основі моделей складових результативності Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка, які засновано на ...
 • Атака «BRUTE FORCE» та способи підвищення стійкості шифрів 

  Бондаренко, І. О.; Скидан, Т. М. (ВНТУ, 2024)
  The article provides the most common type of attack on a cipher - brute force (or the "full search" method). Its features and vulnerabilities were analyzed, as well as ways to increase the resistance of ciphers to this ...
 • Вплив ботів у соціальних мережах та їх небезпека 

  Бондаренко, І. О.; Порицька, В. В. (ВНТУ, 2024)
  The report is devoted to an overview of the impact of bots on users in social networks and their danger. The impact and risks posed by bots to society and information security are analyzed.

View more