Останні додані

 • Запірно-пломбувальний пристрій 

  Шелеп, Віктор Іванович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-07-25)
  Запірно-пломбувальний пристрій, що містить порожнистий корпус з розміщеними на одній осі наскрізними отворами для проходження запірного елемента у вигляді троса, і розташований у порожнині корпусу для фіксації запірного ...
 • Частотний вимірювальний перетворювач з транзисторним піроелектричним температурним сенсором 

  Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Володимир Степанович; Барабан, Сергій Володимирович; Коваль, Костянтин Олегович; Щепанівський, Віталій Юрійович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-07-25)
  Частотний вимірювальний перетворювач з транзисторним піроелектричним температурним сенсором містить польовий транзистор, індуктивність, конденсатор, перше і друге джерело напруги, при цьому затвор польового транзистора ...
 • Підсилювач постійного струму 

  Азаров, Олексій Дмитрович; Павлов, Сергій Володимирович; Богомолов, Сергій Віталійович; Чирва, Павло Васильович; Грабовський, Євгеній Васильович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Павлов, Сергей Владимирович; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-07-25)
  Підсилювач постійного струму, який містить перше та друге джерела струму, шину нульового потенціалу, шини позитивного та негативного живлення, вихідну шину, шістнадцять транзисторів, другий транзистор в діодному включенні ...
 • Установка для аналізу і сортування твердих побутових відходів 

  Дудар, Ігор Никифорович; Яворовська, Ольга Василівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-07-25)
  Установка для аналізу і сортування твердих побутових відходів, яка складається з стрічкового конвеєра та розміщеного над ним опромінювача ультрафіолетового, датчиків, сортувальних засобів, яка відрізняється тим, що в неї ...
 • Мультисенсорний аналізатор витрат та рельєфності потоку 

  Білинський, Йосип Йосипович; Городецька, Оксана Степанівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-07-25)
  Мультисенсорний аналізатор витрат та рельєфності потоку, який містить встановлені всередині трубопроводу сенсори тиску циліндричної форми, який відрізняється тим, що в нього введено блок зберігання та обробки інформації, ...
 • Комплексний розчинник для флексографії 

  Ранський, Анатолій Петрович; Кучук, Марина Вікторівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-01-15)
  Комплексний розчинник для флексографії містить етиловий спирт, алкілацетати та діалкілові ефіри щавлевої кислоти.
 • Спосіб переробки високотоксичних речовин 

  Сухий, Михайло Порфирійович; Ранський, Анатолій Петрович; Овчаров, Валерій Іванович; Шаповалова, Лілія Володимірівна; Рябченко, Ірина Вікторівна; Орел, Оксана Миколаївна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-12-25)
  Винахід належить до способів переробки високотоксичних речовин. Спосіб включає термообробку речовин. Пестициди обробляють сульфіднолужною сумішшю з концентрацією лугу 8-12 мас.% при температурі 55-65°С протягом 20-30 хв. ...
 • Мастильна композиція 

  Плошенко, Іван Григорович; Побірченко, Ольга Владиславівна; Ранський, Анатолій Петрович; Моносов, Олександр Борисович; Панасюк, Олександр Григорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1998-02-03)
  Смазочная композиция на основе индустриальных масел и солей карбоновых кислот, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит аминоспирты общей формулы где R = R’ = Н. Аlk; n = 2-6. координационные соединения общей ...
 • Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти 

  Ранський, Анатолій Петрович; Сухий, Михайло Порфирійович; Гайдідей, Ольга Владиславівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (1998-10-30)
  Способ переработки пестицидов на основе трихлоруксусной кислоты, включающий их термообработку, отличающийся тем, что 40% водный раствор пестицидов обрабатывают гидроксокарбонатом меди при температуре 25 - 50°C в течение ...
 • Застосування комплексних сполук міді (II) на основі N - арил-, N -алкіламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуючої домішки до ароматичних поліамідів 

  Ситар, Володимир Іванович; Ранський, Анатолій Петрович; Стовпник, Олександр Володимирович; Панасюк, Олександр Григорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2008-06-25)
  Застосування комплексних сполук міді (II) на основі N - арил-, N -алкіламідів бензімідазол-2-тіокарбонової кислоти як модифікуючої домішки до ароматичних поліамідів
 • Спосіб переробки високотоксичних речовин 

  Ранський, Анатолій Петрович; Панасюк, Олександр Григорович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Побірченко, Ольга Владиславівна; Бойко, Сергій Романович; Сухой, Михайло Порфирійович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-03-15)
  Винахід належить до способів переробки високотоксичних речовин, наприклад пестицидів, а саме - відпрацьованих лужно-сульфідних розчинів нафтопереробних заводів за допомогою непридатних для цільового використання пестицидів ...
 • Спосіб переробки високотоксичних речовин 

  Ранський, Анатолій Петрович; Панасюк, Олександр Григорович; Ткачук, Михайло Федорович; Побірченко, Ольга Владиславівна; Бойко, Сергій Романович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Герина. Людмила Степановна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-03-15)
  Винахід належить до способів переробки високотоксичних речовин, зокрема відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів нафтопереробних заводів, у корисні та менш шкідливі речовини. Вони надалі можуть використовуватись як складові ...
 • Контактне мастило для ультразвукових вимірювальних приладів 

  Панасюк, Олександр Григорович; Ранський, Анатолій Петрович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Гронський, Валерій Йосипович; Селянин, Володимир Віталійович; Степаненко, Євгеній Іванович; Шадов, Анатолій Федорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-03-15)
  Винахід належить до галузі розробки складу контактних мастильних композицій (мастил), які застосовуються в ультразвукових вимірювальних приладах, зокрема, в акустичних трактах перетворювачів ультразвукових лічильників – ...
 • Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю 

  Ранський, Анатолій Петрович; Лук'яненко, Володимир Васильович; Лук'яненко, Артур Валерійович; Бондарук, Валерій Миколайович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2009-08-25)
  Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю шляхом обробки водно-лужним розчином, що містить полярні органічні добавки із класу амінів і амідів. В бензольну фракцію, що містить сірковуглець, ...
 • Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю 

  Ранський, Анатолій Петрович; Лук'яненко, Володимир Васильович; Лук'яненко, Артур Валерійович; Бондарук, Валерій Миколайович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2009-08-25)
  Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю шляхом обробки водно-лужним розчином, що містить полярні органічні добавки із класу амінів і амідів. В бензольну фракцію, що містить сірковуглець, ...
 • Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів 

  Плошенко, Іван Григорович; Митрохін, Олександр Анатолійович; Ранський, Анатолій Петрович; Гайдідей, Ольга Владиславівна; Панасюк, Олександр Григорович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2002-11-16)
  Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів включає попередню очистку поверхні, покриття поверхні робочим розчином трихлорацетату міді(ІІ), патоки та гліцерину, подальшу обробку металевої поверхні ...
 • Спосіб очистки промислових стічних вод 

  Ранський, Анатолій Петрович; Плоксієнко, Ірина Леонідівна; Шрам, Віктор Петрович; Шебітченко, Людмила Нікифорівна; Гайдідей, Ольга Владиславівна; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2003-05-15)
  Спосіб очистки промислових стічних вод включає коректування величини рН середовища, додавання стехіометричної кількості фосфат-іонів, відстоювання осаду подвійних солей та їх виділення. Коректування рН середовища ведуть ...
 • Смазочная композиция 

  Бовыкин, Б. А.; Площенко, И. Г.; Ранский, Анатолий Петрович; Митрохин, А. А.; Штанько, А. Я.; Суховой, С. П.; Седлецкий, В. Д.; Ранський, Анатолій Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 1988-07-15)
  Изобретение относится к смазочным композициям, используемым для повышения износостойкости пар трения.
 • Способ получения ариламидов гетерилтиокарбоновых кислот 

  Бурмистров, С. И.; Романовская, Л. Г.; Ранский, Анатолий Петрович; Мащенко, Т. Я.; Ранський, Анатолій Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 1984-10-30)
  Изобретение относится к органической химии и представляет собой способ получения ариламидов гетерилтиокарбоновых кислот, используемых в качестве фунгицидов. лекарственных препаратов и промежуточных продуктов в химической ...
 • Спосіб одержання карбамідоформальдегідної смоли, яка містить неорганічну сполуку 

  Виходцев, Сергій Іванович; Мельников, Борис Іванович; Ранський, Анатолій Петрович; Ранский, Анатолий Петрович; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-27)
  Спосіб включає гелеутворення карбамідоформальдегідної смоли шляхом змішування водного розчину первинного карбамідоформальдегідного конденсату з агентом гелеутворення з наступним додаванням лужного реагенту в карбамідофор ...

View more