Останні додані

 • Спосіб фазової томографічної діагностики патологій молочної залози 

  Заболотна, Наталія Іванівна; Павлов, Володимир Сергійович; Олійниченко, Богдан Петрович; Заболотная, Наталья Ивановна; Павлов, Сергей Владимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-06-26)
  Спосіб фазової томографічної діагностики патологій молочної залози, в якому зразок плазми крові людини опромінюють циркулярно поляризованим пучком, утвореним при пропусканні випромінювання низько когерентного напівпровідникового ...
 • Оптико-електронний прилад для визначення функціонального стану людини 

  Кожем'яко, Володимир Прокопович; Злепко, Сергій Макарович; Козловська, Тетяна Іванівна; Павлов, Володимир Сергійович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-06-12)
  Оптико-електронний прилад для визначення функціонального стану людини, який містить блок запуску, блок корекції, блок керування індикацією часу, блок визначення температури, та оптоелектронний індикатор, набір оптоелектронних ...
 • Спосіб лазерної поляризаційної діагностики раку молочної залози за поляризаційними мапами плазми крові людини 

  Заболотна, Наталія Іванівна; Павлов, Сергій Володимирович; Олійниченко, Богдан Петрович; Заболотная, Наталья Ивановна; Павлов, Сергей Владимирович; Zabolotna, Nataliia Ivanivna; Pavlov, Serhii Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-05-25)
  Спосіб лазерної поляризаційної діагностики раку молочної залози за поляризаційними мапами плазми крові людини, в якому для оцінки патологічних змін проводять оцінку лінійно поляризованого випромінювання з довжиною хвилі ...
 • Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів 

  Мокін, Борис Іванович; Грабко, Володимир Віталійович; Боцула, Мирослав Павлович; Мокин, Борис Иванович; Грабко, Владимир Витальевич; Боцула, Мирослав Павлович; Mokin, Borys Ivanovych; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Botsula, Myroslav Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2003-07-15)
  Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів містить сенсор комутації, блок установки нуля, віднімаючий лічильник імпульсів, дешифратор, перший і другий генератори імпульсів, перший, другий і ...
 • Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів 

  Мокін, Борис Іванович; Грабко, Володимир Віталійович; Боцула, Мирослав Павлович; Мокин, Борис Иванович; Грабко, Владимир Витальевич; Боцула, Мирослав Павлович; Mokin, Borys Ivanovych; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Botsula, Myroslav Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2003-07-15)
  Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів містить сенсор комутації, блок установки нуля, віднімаючий лічильник імпульсів, дешифратор, перший і другий генератори імпульсів, перший, другий і ...
 • Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів 

  Мокін, Борис Іванович; Грабко, Володимир Віталійович; Боцула, Мирослав Павлович; Мокин, Борис Иванович; Боцула, Мирослав Павлович; Грабко, Владимир Витальевич; Mokin, Borys Ivanovych; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Botsula, Myroslav Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2003-07-15)
  Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів містить сенсор комутації, блок установки нуля, віднімаючий лічильник імпульсів, дешифратор, перший і другий генератори імпульсів, перший, другий і ...
 • Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів 

  Мокін, Борис Іванович; Грабко, Володимир Віталійович; Боцула, Мирослав Павлович; Мокин, Борис Иванович; Грабко, Владимир Витальевич; Боцула, Мирослав Павлович; Mokin, Borys Ivanovych; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Botsula, Myroslav Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-03-15)
  Винахід відноситься до області електротехніки. Пристрій містить перший масштабуючий підсилювач, аналого-цифровий перетворювач, цифровий суматор, перший регістр, індикатор, датчик напруги, перетворювач змінної напруги в ...
 • Пристрій для вимірювання спрацювання силових статичних конденсаторів 

  Мокін, Борис Іванович; Грабко, Володимир Віталійович; Боцула, Мирослав Павлович; Мокин, Борис Иванович; Грабко, Владимир Витальевич; Боцула, Мирослав Павлович; Mokin, Borys Ivanovych; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Botsula, Myroslav Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-02-15)
  Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використаний для вимірювання робочого ресурсу силових статичних конденсаторів. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення пристрою, в якому за рахунок ...
 • Пристрій для вимірювання частоти обертання вала і діагностування електромеханічних систем 

  Васілевський. Олександр Миколайович; Поджаренко, Володимир Олександрович; Василевський, Александр Николаевич; Поджаренко, Владимир Александрович; Vasylevskyi. Oleksandr Mykolaiovych; Podzharenko, Volodymyr Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2005)
  Пристрій для вимірювання частоти обертання вала і діагностування електромеханічних систем, який складається із блока утворення взаємокореляційної функції та визначення часу затримки між виміряними сигналами, блока обчислення ...
 • Комірка однорідної структури 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Кожем'яко, Андрій Вікторович; Перебейніс, Олександр Миколайович; Безкревний, Олександр Сергійович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2016-09-12)
  Комірка однорідної структури, що містить мультиплексор, лічильник, елементи НІ, І та блок налаштування, що містить елементи І, НІ та АБО, причому інформаційні входи першої групи комірки з'єднані з першими інформаційними ...
 • Спосіб визначення мікроциркуляції кровотоку в щелепно-лицьовій ділянці 

  Павлов, Сергій Володимирович; Барило, Олександр Семенович; Тимофєєв, Олексій Олександрович; Марков, Сергій Михайлович; Шевчук, Ірина Володимирівна; Павлов, Сергей Владимирович; Барыло, Александр Семенович; Тимофеев, Алексей Александрович; Марков, Сергей Михайлович; Шевчук, Ирина Владимировна; Pavlov, Serhii Volodymyrovych; Barylo, Oleksandr Semenovych; Tymofieiev, Oleksii Oleksandrovych; Markov, Serhii Mykhailovych; Shevchuk, Iryna Volodymyrivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-10-10)
  Корисна модель належить до медичної техніки і може бути використана для вивчення закономірностей локальної гемодинаміки в щелепно-лицьовій ділянці, а також визначення ступеня насичення крові киснем.
 • Спосіб вимірювання фізичних величин 

  Шабатура, Юрій Васильович; Зелена, Ольга Вікторівна; Шабатура, Юрий Васильевич; Зелена, Ольга Викторовна; Shabatura, Yurii Vasyliovych; Zelena, Olha Viktorivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-12)
  Спосіб вимірювання фізичних величин полягає у тому, що піддають фізичному впливу чутливий елемент, з використанням електричного параметра чутливого елемента, в результаті чого формують електричний сигнал, здійснюють програмну ...
 • Пристрій для класифікації образів 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Бітюкова, Жанна Олексіївна; Кравченко, Олександр Михайлович; Топчанюк, Максим Володимирович; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Битюкова, Жанна Алексеевна; Кравченко, Александр Михайлович; Топчанюк, Максим Владимирович; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Bitiukova, Zhanna Oleksiivna; Kravchenko, Oleksandr Mykhailovych; Topchaniuk, Maksym Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-12)
  Пристрій для класифікації образів належить до автоматики та обчислювальної техніки і може бути використана в адаптивних системах класифікації, розпізнавання, діагностики, ідентифікації, прогнозування та керування.
 • Оптоелектронний пристрій 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Кожем'яко, Андрій Вікторович; Вільонько, Руслан Михайлович; Маршук, Сергій Олександрович; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Кожемьяко, Андрей Викторович; Вильонько, Руслан Михайлович; Маршук, Сергей Александрович; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Kozhemiako, Andrii Viktorovych; Vilonko, Ruslan Mykhailovych; Marshuk, Serhii Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-12)
  Оптоелектронний пристрій, який містить групу (n+1) оптоелектронних регістрів, перший і другий елементи АБО-НІ, (n-1) третіх елементів АБО-НІ, RS-тригер, елемент АБО, кожна розрядна комірка оптоелектронних регістрів містить ...
 • Освітлювальний пристрій 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Ходяков, Євгеній Олександрович; Зеленюк, Галина Петрівна; Бойко, Оксана Аркадіївна; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Ходяков, Евгений Александрович; Зеленюк, Галина Петровна; Бойко, Оксана Аркадиевна; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Khodiakov, Yevhenii Oleksandrovych; Zeleniuk, Halyna Petrivna; Boiko, Oksana Arkadiivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-12)
  Освітлювальний пристрій містить відбивач, суміщений з корпусом, вузол кріплення з вивідним контактом, струмопровідний елемент для з'єднання вивідного контакту з штоковим штекером. Вивідний контакт установлено співвісно ...
 • Пристрій для моделювання нейрона 

  Кожем'яко, Володимир Прокопович; Мартинюк, Тетяна Борисівна; Кожем'яко, Андрій Вікторович; Мороз, Ірина Віталіївна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Кожемьяко, Андрей Викторович; Мороз, Ирина Витальевна; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Kozhemiako, Andrii Viktorovych; Moroz, Iryna Vitaliivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-12)
  Пристрій для моделювання нейрона містить n блоків зміни синаптичних ваг, перші і другі входи яких є інформаційними входами пристрою, суматор, перші n входів якого з'єднані відповідно з виходами n блоків зміни синаптичних ...
 • Пристрій для відтворення кольорових зображень 

  Кожем'яко, Володимир Прокопович; Волонтир, Людмила Олексіївна; Дорощенков, Геннадій Дмитрович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Волонтир, Людмила Алексеевна; Дорощенков, Геннадий Дмитриевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Volontir, Liudmula Oleksiivna; Doroshenkov, Hennadii Dmytrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-12)
  Пристрій для відтворення кольорових зображень містить блок відображення, N вертикальних шин якого з'єднані з відповідними виходами блока паралельно-послідовних регістрів, а М горизонтальних шин - з відповідними виходами ...
 • Пристрій для виділення складових сегментів у мовному сигналі 

  Биков, Микола Максимович; Ковтун, Вячеслав Васильович; Савінова, Наталія Геннадіївна; Быков, Николай Максимович; Ковтун, Вячеслав Васильевич; Савинова, Наталия Геннадьевна; Bykov, Mykola Maksymovych; Kovtun, Viacheslav Vasyliovych; Savinova, Nataliia Hennadiivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-26)
  Пристрій для виділення складових сегментів у мовному сигналі містить акустичний датчик, підключений до входу підсилювача сигналу, вихід якого підключений до блока спектрального аналізу, який містить два фільтри, а також ...
 • Сигнальний ліхтар 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Ходяков, Євгеній Олександрович; Зеленюк, Галина Петрівна; Бойко, Оксана Аркадіївна; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Ходяков, Евгений Александрович; Зеленюк, Галина Петровна; Бойко, Оксана Аркадиевна; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Khodiakov, Yevhenii Oleksandrovych; Zeleniuk, Halyna Petrivna; Boiko, Oksana Arkadiivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-11-26)
  Сигнальний ліхтар належить до світлотехніки і може бути використано на безрейкових транспортних засобах, у вуличних світлофорах, семафорах і в інших випадках, коли необхідно дотримуватись двох протилежних вимог: при обмеженій ...
 • Конвеєрний пристрій 

  Кожем'яко, Володимир Прокопович; Онищенко, Віктор Константинович; Мартинюк, Тетяна Борисівна; Мороз, Ірина Віталіївна; Чечельницький, Олег Іванович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Оныщенко, Виктор Константинович; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Мороз, Ирина Витальевна; Чечельницкий, Олег Иванович; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Onyschenko, Viktor Kostiantynovych; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Moroz, Iryna Vitaliivna; Chechelnytskyi, Oleh Ivanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-12-10)
  Конвеєрний пристрій, який містить n входів і n комірок, крім того і-та комірка містить блок порівняння, суматор, мініматор, три регістри, D-тригер, мультиплексор і блок логічних елементів І, також пристрій містить блок ...

View more