Останні додані

 • Пристрій контролю резистивного стану поверхні 

  Лазарєв, Олександр Олександрович; Фурса, Світлана Євгенівна; Ліщинська, Людмила Броніславівна; Стахов, Володимир Петрович; Лазарев, Александр Александрович; Фурса, Светлана Евгеньевна; Лищинская, Людмила Брониславовна; Стахов, Владимир Петрович; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Fursa, Svitlana Yevhenivna; Lischynska, Liudmyla Bronislavivna; Stahov, Volodymyr Petrovych (ВНТУ, 2018-01-25)
  Пристрій контролю резистивного стану поверхні, який містить вихідну клему та спільну шину, який відрізняється тим що в нього введено m логічних R-елементів "АБО", кожен з яких складається з n резисторів та n чвертьхвильових ...
 • Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука 

  Осадчук, Олександр Володимирович; Сидорук, Віктор Васильович; Звягін, Олександр Сергійович; Криночкін, Роман Володимирович; Осадчук, Ярослав Олександрович; Сидорук, Віктор Вікторович; Осадчук, Александр Владимирович; Звягин, Александр Сергеевич; Криночкин, Роман Владимирович; Осадчук, Ярослав Александрович; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Zviahin, Oleksandr Serhiiovych; Krynochkin, Roman Volodymyrovych; Osadchuk, Yaroslav Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2016-08-10)
  Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука, яка містить сенсор часу спрацювання клікера, яка відрізняється тим, що в неї введено блок живлення, до якого підключено блок ...
 • Імітансний сенсор на базі пасивних імітансних елементів 

  Лазарєв, Олександр Олександрович; Фурса, Світлана Євгенівна; Ліщинська, Людмила Броніславівна; Лазарев, Александр Александрович; Фурса, Светлана Евгеньевна; Лищинская, Людмила Брониславовна; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Fursa, Svitlana Yevheniivna; Lischynska, Liudmyla Bronislavivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-01-10)
  Імітансний сенсор на базі пасивних імітансних елементів, який містить вихідну клему та спільну шину, який відрізняється тим, що в нього введено кінцевий триполюсник, кінцевий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі, блок ...
 • Окуляри для діагностики та управління когнітивними функціями людини 

  Навроцька, Ксенія Сергіївна; Злепко, Сергій Макарович; Штофель, Дмитро Хуанович; Коваль, Леонід Григорович; Костішин, Сергій Володимирович; Макогон, Віталій Іванович; Навроцкая, Ксения Сергеевна; Злепко, Сергей Макарович; Штофель, Дмитрий Хуанович; Коваль, Леонид Григорьевич; Костишин, Сергей Владимирович; Макогон, Виталий Иванович; Navrotska, Kseniia Serhiivna; Zlepko, Serhii Makarovych; Shtofel, Dmytro Khuanovych; Koval, Leonid Grygorovych; Kostishyn, Serhii Volodymyrovych; Makohon, Vitalii Ivanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-26)
  Окуляри для діагностики та управління когнітивними функціями людини, які містять генератор стимулів зорового аналізатора, формувач прямокутних імпульсів, перемикач режимів, регулятор тривалості імпульсів, регулятора ...
 • Пристрій для вимірювання вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Селецька, Олена Олександрівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (ВНТУ, 2017-12-26)
  Пристрій для вимірювання вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено два біполярних транзистори, два резистори, один з яких вологочутливий, ...
 • Мостовий індуктивний негасенсор 

  Лазарєв, Олександр Олександрович; Войцеховська, Олена Валеріївна; Ковалюк, Олександр Миколайович; Лазарев, Александр Александрович; Войцеховская, Елена Валериевна; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Voitsekhovska, Olena Valeriivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
  Мостовий індуктивний негасенсор, який містить індуктивність первинного вимірювального перетворювача, перший вивід якої з'єднано з першим виводом вимірювального блока, та через другу індуктивність з першою вхідною клемою, ...
 • Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві 

  Злепко, Сергій Макарович; Тітова, Наталія Володимирівна; Навроцька, Ксенія Сергіївна; Костішин, Сергій Володимирович; Павлов, Сергій Володимирович; Злепко, Сергей Макарович; Павлов, Сергей Владимирович; Zlepko, Serhii Makarovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
  Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві, який містить колбу Вейса для інкубації ікри циліндричної форми та насос при чому вихід насоса з'єднаний з входом колби Вейса, який відрізняється тим, що в нього ...
 • Ультразвуковий пристрій для вимірювання густини 

  Білинський, Йосип Йосипович; Огородник, Костянтин Володимирович; Билинский, Иосиф Иосифович; Огородник, Константин Владимирович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ogorodnik, Kostiantyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
  Ультразвуковий пристрій для вимірювання густини, який складається з індикатора та досліджуваного середовища, який відрізняється тим, що введено мікроконтролер, генератор змінної частоти, два ультразвукових перетворювача, ...
 • Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ 

  Білинський, Йосип Йосипович; Городецька, Оксана Степанівна; Гладишевський, Микола Володимирович; Яхимович, Ярослав Вікторович; Билинский, Иосиф Иосифович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
  Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ характеризується тим, що він включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти потоку досліджуваного середовища, прийом коливань, ...
 • Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач 

  Білинський, Йосип Йосипович; Стахов, Володимир Петрович; Билинский, Иосиф Иосифович; Стахов, Владимир Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Stahov, Volodymyr Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
  Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач, який містить перший діод, анод якого з'єднаний з вхідною клемою, а катод через перший конденсатор підключений до клеми заземлення, який відрізняється тим, що в нього введено ...
 • Вимірювач вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Селецька, Олена Олександрівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-11-10)
  Вимірювач вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено третій і четвертий резистор, перший і другий біполярний транзистор, обмежувальний ...
 • Вимірювач частоти свіп-генератора 

  Кононов, Сергій Павлович; Негур, Андрій Анатолійович; Кононов, Сергей Павлович; Kononov, Serhii Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Вимірювач частоти свіп-генератора, що складається з послідовно з'єднаних блока перестройки, свіп-генератора, змішувача, послідовно з'єднаних формувача міток і блока керування та обчислення, а також першого і другого опорних ...
 • Бездротовий моноімітансний логічний R-елемент "Виключне АБО" 

  Білинський, Йосип Йосипович; Стахов, Володимир Петрович; Билинский, Иосиф Иосифович; Стахов, Владимир Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Stahov, Volodymyr Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Безпровідний моноімітансний логічний R-елемент «Виключне АБО», який містить перший резистор, який підключений одним виводом до першого входу першого перемикача, а іншим виводом до клеми заземлення, другий резистор, який ...
 • Ультразвуковий пристрій для вимірювання товщини 

  Білинський, Йосип Йосипович; Огородник, Костянтин Володимирович; Билинский, Иосиф Иосифович; Огородник, Константин Владимирович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ogorodnik, Kostiantyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Ультразвуковий пристрій для вимірювання товщини, який складається з індикатора, приймаючого підсилювача та об'єкта контролю, який відрізняється тим, що введено мікроконтролер, генератор змінної частоти, два ультразвукових ...
 • Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті 

  Білинський, Йосип Йосипович; Ранський, Анатолій Петрович; Городецька, Оксана Степанівна; Білинська, Валентина Павлівна; Билинский, Иосиф Иосифович; Ранский, Анатолий Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті, який включає відбір і підготовку проби з двохстадійним термостатуванням при температурі 50-70 °C та при температурі 15-20 °C з одночасним витісненням ...
 • Перетворювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Білилівська, Ольга Петрівна; Крилик, Людмила Вікторівна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Перетворювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом, який містить двостоковий магніточутливий МОН-транзистор, два джерела постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший ...
 • Пристрій для вимірювання вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Селецька, Олена Олександрівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для вимірювання вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено два біполярні транзистори, два резистори, один з яких вологочутливий, ...
 • Пристрій для аналого-цифрового перетворення 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для аналого-цифрового перетворення, який містить блок вибірки та зберігання, вхід якого під'єднано до шини джерела вхідного сигналу, який підлягає перетворенню, малорозрядний АЦП, тактовий вхід якого під'єднано ...
 • Паралельно-послідовний аналого-цифровий перетворювач 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Паралельно-послідовний аналого-цифровий перетворювач, який містить m-розрядний паралельний АЦП старших розрядів, аналоговий вхід якого під'єднано до виходу блоку вибірки та зберігання, вхід якого під'єднано до шини джерела ...
 • Сонячна панель автономної роботи 

  Білий, Руслан Ігорович; Навроцька, Ксенія Сергіївна; Костішин, Сергій Володимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Сонячна панель автономної роботи, що містить каскад панелей сонячних батарей, шарнірні з'єднання, нерухому основу, причому вихід каскаду панелей сонячних батарей з'єднано із входом шарнірних з'єднань, вихід шарнірних ...

View more