Зараз показуються 1-20 з 552

  • Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Мартинюк, Володимир Валерійович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Шаргало, Ілля Васильович; Осадчук, Александр Владимирович; Мартинюк, Владимир Валерьевич; Крилик, Людмила Викторовна; Жагло (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-05-25)
   Пристрій вимірювання індукції магнітного поля, який містить два резистори, магніточутливий діод, біполярний транзистор джерело постійної напруги, перший полюс якого з'єднаний з першим виводом першого резистора другий вивід ...
  • Вимірювач газу 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Володимир Степанович; Савицький, Антон Юрійович; Осадчук, Ярослав Олександрович; Осадчук, Александр Владимирович; Осадчук, Владимир Степанович; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
   Вимірювач газу, який містить джерело постійної напруги, що першим полюсом підключено до першого вивода ємності і через індуктивність з'єднано з першим виводом газочутливого опору та опір, сполучений з першим та другим ...
  • Вимірювач газу 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Володимир Степанович; Савицький, Антон Юрійович; Осадчук, Ярослав Олександрович; Осадчук, Александр Владимирович; Осадчук, Владимир Степанович; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
   Вимірювач газу, який містить джерело постійної напруги, що першим полюсом підключено до першого вивода ємності і через індуктивність з’єднано з першим виводом газочутливого опору та опір, сполучений з першим та другим ...
  • Напівпровідниковий гігрометричний сенсор 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Звягін, Олександр Сергійович; Шутило, Микола Артемович; Савицький, Антон Юрійович; Осадчук, Александр Владимирович; Звягин, Александр Сергеевич; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Zviahin, Oleksandr Serhiiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
   Напівпровідниковий гігрометричний сенсор, який містить з'єднані між собою витоками два двозатворних вологочутливих польових транзистора, на затворі одного з них створено гребінчасту структуру вологочутливого матеріалу, ...
  • Пристрій для вимірювання вологості 

   Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Селецька, Олена Олександрівна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-04-25)
   Пристрій для вимірювання вологості, що містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено біполярний транзистор, обмежувальний конденсатор, вологочутливий ...
  • Мікроелектронний перетворювач вологості 

   Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Осадчук, Ярослав Олександрович; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Владимир Степанович; Крилик, Людмила Викторовна; Жагловская, Елена Николаевна; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Krylyk, Liudmyla Viktorivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-03-12)
   Мікроелектронний перетворювач вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено перший і другий біполярний транзистори, обмежувальний конденсатор, ...
  • Імітансний сенсор 

   Лазарєв, Олександр Олександрович; Фурса, Світлана Євгенівна; Ліщинська, Людмила Броніславівна; Лазарев, Александр Александрович; Фурса, Светлана Евгеньевна; Лищинская, Людмила Брониславовна; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Fursa, Svitlana Yevheniivna; Lischynska, Liudmyla Bronislavivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-03-12)
   Імітансний сенсор, який містить триполюсник, вихідну клему, спільну шину, який відрізняється тим, що в нього введено два напівхвильових відрізки лінії передачі, блок індикації, кінцеву котушку індуктивності, два логічні ...
  • Джерело опорної напруги 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Павлов, Сергій Володимирович; Обертюх, Максим Романович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Павлов, Сергей Владимирович; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych; Obertiukh, Maksym Romanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-03-12)
   Джерело опорної напруги, що містить шину живлення, шину нульового потенціалу два транзистори, три резистори і стабілітрон, причому перший резистор сполучений першим входом з емітером першого транзистора і другим входом з ...
  • Пристрій контролю резистивного стану поверхні 

   Лазарєв, Олександр Олександрович; Фурса, Світлана Євгенівна; Ліщинська, Людмила Броніславівна; Стахов, Володимир Петрович; Лазарев, Александр Александрович; Фурса, Светлана Евгеньевна; Лищинская, Людмила Брониславовна; Стахов, Владимир Петрович; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Fursa, Svitlana Yevhenivna; Lischynska, Liudmyla Bronislavivna; Stahov, Volodymyr Petrovych (ВНТУ, 2018-01-25)
   Пристрій контролю резистивного стану поверхні, який містить вихідну клему та спільну шину, який відрізняється тим що в нього введено m логічних R-елементів "АБО", кожен з яких складається з n резисторів та n чвертьхвильових ...
  • Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Сидорук, Віктор Васильович; Звягін, Олександр Сергійович; Криночкін, Роман Володимирович; Осадчук, Ярослав Олександрович; Сидорук, Віктор Вікторович; Осадчук, Александр Владимирович; Звягин, Александр Сергеевич; Криночкин, Роман Владимирович; Осадчук, Ярослав Александрович; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych; Zviahin, Oleksandr Serhiiovych; Krynochkin, Roman Volodymyrovych; Osadchuk, Yaroslav Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2016-08-10)
   Багатоканальна вимірювальна система контролю фізичної підготовки спортсменів-стрілків з лука, яка містить сенсор часу спрацювання клікера, яка відрізняється тим, що в неї введено блок живлення, до якого підключено блок ...
  • Імітансний сенсор на базі пасивних імітансних елементів 

   Лазарєв, Олександр Олександрович; Фурса, Світлана Євгенівна; Ліщинська, Людмила Броніславівна; Лазарев, Александр Александрович; Фурса, Светлана Евгеньевна; Лищинская, Людмила Брониславовна; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Fursa, Svitlana Yevheniivna; Lischynska, Liudmyla Bronislavivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-01-10)
   Імітансний сенсор на базі пасивних імітансних елементів, який містить вихідну клему та спільну шину, який відрізняється тим, що в нього введено кінцевий триполюсник, кінцевий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі, блок ...
  • Окуляри для діагностики та управління когнітивними функціями людини 

   Навроцька, Ксенія Сергіївна; Злепко, Сергій Макарович; Штофель, Дмитро Хуанович; Коваль, Леонід Григорович; Костішин, Сергій Володимирович; Макогон, Віталій Іванович; Навроцкая, Ксения Сергеевна; Злепко, Сергей Макарович; Штофель, Дмитрий Хуанович; Коваль, Леонид Григорьевич; Костишин, Сергей Владимирович; Макогон, Виталий Иванович; Navrotska, Kseniia Serhiivna; Zlepko, Serhii Makarovych; Shtofel, Dmytro Khuanovych; Koval, Leonid Grygorovych; Kostishyn, Serhii Volodymyrovych; Makohon, Vitalii Ivanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-26)
   Окуляри для діагностики та управління когнітивними функціями людини, які містять генератор стимулів зорового аналізатора, формувач прямокутних імпульсів, перемикач режимів, регулятор тривалості імпульсів, регулятора ...
  • Пристрій для вимірювання вологості 

   Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Селецька, Олена Олександрівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (ВНТУ, 2017-12-26)
   Пристрій для вимірювання вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено два біполярних транзистори, два резистори, один з яких вологочутливий, ...
  • Мостовий індуктивний негасенсор 

   Лазарєв, Олександр Олександрович; Войцеховська, Олена Валеріївна; Ковалюк, Олександр Миколайович; Лазарев, Александр Александрович; Войцеховская, Елена Валериевна; Lazarev, Oleksandr Oleksandrovych; Voitsekhovska, Olena Valeriivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Мостовий індуктивний негасенсор, який містить індуктивність первинного вимірювального перетворювача, перший вивід якої з'єднано з першим виводом вимірювального блока, та через другу індуктивність з першою вхідною клемою, ...
  • Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві 

   Злепко, Сергій Макарович; Тітова, Наталія Володимирівна; Навроцька, Ксенія Сергіївна; Костішин, Сергій Володимирович; Павлов, Сергій Володимирович; Злепко, Сергей Макарович; Павлов, Сергей Владимирович; Zlepko, Serhii Makarovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві, який містить колбу Вейса для інкубації ікри циліндричної форми та насос при чому вихід насоса з'єднаний з входом колби Вейса, який відрізняється тим, що в нього ...
  • Ультразвуковий пристрій для вимірювання густини 

   Білинський, Йосип Йосипович; Огородник, Костянтин Володимирович; Билинский, Иосиф Иосифович; Огородник, Константин Владимирович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ogorodnik, Kostiantyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Ультразвуковий пристрій для вимірювання густини, який складається з індикатора та досліджуваного середовища, який відрізняється тим, що введено мікроконтролер, генератор змінної частоти, два ультразвукових перетворювача, ...
  • Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ 

   Білинський, Йосип Йосипович; Городецька, Оксана Степанівна; Гладишевський, Микола Володимирович; Яхимович, Ярослав Вікторович; Билинский, Иосиф Иосифович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ характеризується тим, що він включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти потоку досліджуваного середовища, прийом коливань, ...
  • Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач 

   Білинський, Йосип Йосипович; Стахов, Володимир Петрович; Билинский, Иосиф Иосифович; Стахов, Владимир Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Stahov, Volodymyr Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-12-11)
   Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач, який містить перший діод, анод якого з'єднаний з вхідною клемою, а катод через перший конденсатор підключений до клеми заземлення, який відрізняється тим, що в нього введено ...
  • Вимірювач вологості 

   Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Селецька, Олена Олександрівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-11-10)
   Вимірювач вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено третій і четвертий резистор, перший і другий біполярний транзистор, обмежувальний ...
  • Вимірювач частоти свіп-генератора 

   Кононов, Сергій Павлович; Негур, Андрій Анатолійович; Кононов, Сергей Павлович; Kononov, Serhii Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
   Вимірювач частоти свіп-генератора, що складається з послідовно з'єднаних блока перестройки, свіп-генератора, змішувача, послідовно з'єднаних формувача міток і блока керування та обчислення, а також першого і другого опорних ...