Recent Submissions

 • Мікроелектронний пристрій для виміру магнітної індукції 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchuk, Volodymyr Stepanovych; Osadchuk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Мікроелектронний пристрій для виміру магнітної індукції містить джерело постійної напруги і резистор. У вимірювач введені магніточутливий тунельно-резонансний діод, пасивна індуктивність і конденсатор. Перший полюс джерела ...
 • Мікроелектронний вимірювач освітленості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchuk, Volodymyr Stepanovych; Osadchuk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Мікроелектронний вимірювач освітленості містить джерело постійної напруги і резистор. У вимірювач введені оптичночутливий тунельно-резонансний діод, пасивна індуктивність і конденсатор. Перший полюс джерела постійної напруги ...
 • Мікроелектронний пристрій для виміру тиску 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchuk, Volodymyr Stepanovych; Osadchuk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Мікроелектронний пристрій для виміру тиску містить джерело постійної напруги і резистор. Введені тензочутливий тунельно-резонансний діод, пасивна індуктивність і конденсатор. Перший полюс джерела постійної напруги з'єднаний ...
 • Мікроелектронний вимірювач температури 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchuk, Volodymyr Stepanovych; Osadchuk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Мікроелектронний вимірювач температури містить джерело постійної напруги і резистор. У вимірювач введені термочутливий тунельно-резонансний діод, конденсатор і пасивна індуктивність, причому перший полюс джерела постійної ...
 • Спосіб порогового паралельного додавання тривалостей групи часових інтервалів 

  Кожем'яко, Володимир Прокопович; Мартинюк, Тетяна Борисівна; Вербицький, Ігор Анатолійович; Мартинюк, Ольга Борисівна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Вербицкий, Игорь Анатольевич; Мартынюк, Ольга Борисовна; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Verbytskyi, Ihor Anatoliiovych; Martyniuk, Olha Borysivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Спосіб порогового паралельного додавання тривалостей групи часових інтервалів грунтується на накопиченні кратних тривалостей і полягає у наступному. Порівнюють тривалості часових інтервалів групи та виділяють часовий ...
 • Вітродвигун з вихровим пристроєм 

  Горенюк, Віктор Васильович; Горенюк, Виктор Васильевич; Hreniuk, Viktor Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Вітродвигун з вихровим пристроєм містить вертикальні рухомі лопатки закріплені на нерухомій опорно-направляючій системі, вихідний перетин турбіни та вітроколесо. Вертикальні рухомі лопатки виконані у вигляді односторонніх ...
 • Вимірювальний перетворювач 

  Молчанов, Павло Анатолійович; Муляр, Павло Сергійович; Молчанов, Павел Анатольевич; Муляр, Павел Сергеевич; Molchanov, Pavlo Anatoliyovych; Mulyar, Pavlo Serhiyovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Вимірювальний перетворювач містить транзистор, ємність коливального контуру, індуктивність, ємність зворотного зв'язку, резистивний чутливий елемент з додатковим резистором та джерело живлення. В перетворювач введені ...
 • Ємнісний вимірювальний перетворювач 

  Молчанов, Павло Анатолійович; Муляр, Павло Сергійович; Подобна, Юлія Юріївна; Молчанов, Павел Анатольевич; Муляр, Павел Сергеевич; Подобна, Юлия Юрьевна; Molchanov, Pavlo Anatoliyovych; Mulyar, Pavlo Serhiyovych; Podobna, Yulia Yuriivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Ємнісний вимірювальний перетворювач містить транзистор, вимірювальну ємність, індуктивність коливального контуру та джерело живлення. В перетворювач введені підстроєчна ємність зворотного зв'язку, роздільна ємність, перший, ...
 • Гіраторний вимірювальний перетворювач 

  Молчанов, Павло Анатолійович; Бурехін, Арсен Валерійович; Муляр, Павло Сергійович; Корнійчук, Тетяна Кирилівна; Молчанов, Павел Анатольевич; Бурехин, Арсен Валериевич; Муляр, Павел Сергеевич; Корнийчук, Татьяна Кирилловна; Molchanov, Pavlo Anatoliyovych; Burekhin, Arsen Valeriyovych; Mulyar, Pavlo Serhiyovych; Korniichuk, Tetiana Kyrylivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-07-16)
  Гіраторний вимірювальний перетворювач містить перший та другий транзистори і вимірювальну ємність. В нього введені регулюючий транзистор з двома резисторами зміщення та перетворювальна і роздільна ємності. У якості першого ...
 • Радіоімпульсний логічний елемент "І" 

  Кичак, Василь Мартинович; Болюх, Микола Маркович; Кичак, Василий Мартынович; Болюх, Николай Маркович; Kychak, Vasyl Martynovych; Boliukh, Mykola Markovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-05-15)
  Винахід належить до високочастотної інформаційно-вимірювальної техніки і може бути використаним для побудови спеціалізованих обчислювальних структур з частотним методом кодування інформації при обробці радіосигналів ...
 • Радіоімпульсний логічний елемент "АБО" 

  Кичак, Василь Мартинович; Болюх, Микола Маркович; Кичак, Василий Мартынович; Болюх, Николай Маркович; Kychak, Vasyl Martynovych; Boliukh, Mykola Markovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-05-15)
  Винахід належить до високочастотної інформаційно-вимірювальної техніки і може бути використаним для побудови спеціалізованих обчислювальних структур з частотним методом кодування інформації при обробці радіосигналів ...
 • Оптоелектронний багатозначний універсальний логічний елемент 

  Магас, Андрій Тарасович; Магас, Оксана Тарасівна; Філінюк, Микола Антонович; Магас, Андрей Тарасович; Магас, Оксана Тарасовна; Филинюк, Николай Антонович; Mahas, Andrii Tarasovych; Magas, Oksana Tarasivna; Filiniuk, Mykola Antonovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-05-15)
  Оптоелектронний багатозначний універсальний логічний елемент із двома інформаційними і k2 настроювальними входами та одним виходом. Число модулів дорівнює значності k. Кожний модуль додатково має другий інформаційний вхід ...
 • Вібраційний змішувач 

  Іскович-Лотоцький, Ростислав Дмитрович; Берник, Максим Павлович; Паламарчук, Ігор Павлович; Искович-Лотоцкий, Ростислав Дмитриевич; Берник, Максим Павлович; Паламарчук, Игорь Павлович; Iskovych-Lototskyi, Rostyslav Dmytrovych; Bernyk, Maksym Pavlovych; Palamarchuk, Ihor Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-05-15)
  Винахід нгалежить до пристроїв для перемішування сипких або пластичних матеріалів та може знайти використання і в сільськогосподарському виробництві, харчовій та хімічній промисловості. Вібраційний змішувач містить ...
 • Пристрій оптоелектронного вимірювання тривалості світлового імпульсу 

  Білинський, Йосип Йосипович; Федун, Олексій Вікторович; Билинский, Иосиф Иосифович; Федун, Алексей Викторович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Fedun, Oleksii Viktorovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-04-16)
  Винахід відноситься до вимірювальної техніки та може бути використаний для вимірювання тривалості світлових імпульсів. Пристрій оптоелектронного вимірювання тривалості світлового імпульсу містить джерело світла та ...
 • Пристрій для множення 

  Білан, Степан Миколайович; Кіров, Максим Володимирович; Билан, Степан Николаевич; Киров, Максим Владимирович; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Kirov, Maksym Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-04-16)
  Винахід належить до автоматики та обчислювальної техніки і може бути використаний в інформаційно-вимірювальних системах. Пристрій для множення містить два входи часово-імпульсних сигналів, лічильник, генератор імпульсів. ...
 • Пристрій канального кодування 

  Марценюк, Валерій Пантелеймонович; Вакарчук, Оксана Миколаївна; Кузьменко, Юлія Миколаївна; Марценюк, Валерий Пантелеймонович; Вакарчук, Оксана Николаевна; Кузьменко, Юлия Николаевна; Martseniuk, Valerii Panteleimonovych; Vakarchuk, Oksana Mykolaivna; Kuzmenko, Yuliia Mykolaivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-04-16)
  Винахід належить до обчислювальної техніки, пристроїв формування сигналів для високощільного запису цифрової інформації на магнітний носій. Пристрій канального кодування містить генератор, вхідну шину, регістри зсуву, ...
 • Автоматичний регулятор конденсаторних батарей 

  Рогальський, Броніслав Станіславович; Непийвода, Василь Мусійович; Вознюк, Сергій Іванович; Рогальский, Бронислав Станиславович; Непийвода, Василий Моисеевич; Вознюк, Сергей Иванович; Rohalskyi, Bronislav Stanislavovych; Nepyivoda, Vasyl Musiiovych; Vozniuk, Serhii Ivanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-04-16)
  Винахід відноситься до електроенергетики і може бути використаний на любому підприємстві для автоматичного управління конденсаторними установками (КУ). В основу винаходу поставлено задачу створення автоматичного регулятора ...
 • Секційний гідророзподільник 

  Бурєнніков, Юрій Анатолійович; Козлов, Леонід Геннадійович; Буренников, Юрий Анатольевич; Козлов, Леонид Геннадиевич; Burennikov, Yurii Anatoliiovych; Kozlov, Leonid Hennadiiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-04-16)
  Винахід відноситься до галузі гідропривода і може бути використаний в мобільних машинах у випадку, коли необхідно, щоб від одного джерела живилися декілька споживачів, наприклад, у гідросистемах тракторів або екскаваторів. В ...
 • Елемент індикації з пам'яттю 

  Кожем'яко, Володимир Прокопович; Лисенко, Геннадій Леонідович; Вербицький, Ігор Анатолійович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Лысенко, Геннадий Леонидович; Вербицкий, Игорь Анатольевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Lysenko, Hennadii Leonidovych; Verbytskyi, Ihor Anatoliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-04-16)
  Винахід відноситься до інформаційної та обчислювальної техніки, та може бути використаний при побудові пристрою відображення інформації та вузлів обчислювальних пристроїв. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення ...
 • Прецизійний калібратор фази 

  Рудик, Андрій Вікторович; Барановський, Ігор Васильович; Рудык, Андрей Викторович; Барановский, Игорь Васильевич; Rudyk, Andrii Viktorovych; Baranovskyi, Ihor Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-04-16)
  Винахід відноситься до області фазовимірювальної техніки та може використовуватися для повірки фазовимірювальної апаратури. В основу винаходу покладена задача створення прецизійного калібратора фази, в якому за рахунок ...

View more