Зараз показуються 1-20 з 2200

  • Спосіб для визначення середнього розміру диспергованих часток у світлорозсіювальному середовищі та пристрій для його реалізації 

   Петрук, Василь Григорович; Васильківський, Ігор Володимирович; Петрук, Галина Дмитрівна; Петрук, Василий Григорьевич; Васильковский, Игорь Владимирович; Petruk, Vasyl Hryhorovych; Vasylkivskyi, Ihor Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Спосіб для визначення середнього розміру диспергованих часток у світлорозсіювальному середовищі за профілями тіл яскравості та пристрій для його реалізації, в яких, за рахунок введення автоматизованого кінематичного блока ...
  • Шнекова гідроімпульсна машина для неперервного зневоднення вологих мас 

   Іскович-Лотоцький, Ростислав Дмитрович; Обертюх, Роман Романович; Булига, Юрій Володимирович; Поліщук, Олександр Васильович; Андрощук, Віктор Дмитрович; Искович-Лотоцкий, Ростислав Дмитриевич; Обертюх, Роман Романович; Булыга, Юрий Владимирович; Полищук, Александр Васильевич; Iskovych-Lototskyi, Rostyslav Dmytrovych; Obertiukh, Roman Romanovych; Bulyha, Yurii Volodymyrovych; Polischuk, Oleksandr Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Шнекова гідроімпульсна машина для неперервного зневоднення вологих мас, в якій система подачі та виведення матеріалу виконана у вигляді шнекового конвеєра, приймального бункера та каналу виведення матеріалу. Пуансон ...
  • Спосіб формування оператора впливу 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Суприган, Олена Іванівна; Сачанюк, Наталія Василівна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Спосіб формування оператора впливу базується на порівнянні між собою тривалостей часових інтервалів групи та виділенні часового інтервалу найменшої тривалості (Δ-інтервалу), Δ-розбиття виконують на базі найменшого Δ-інтервалу ...
  • Лазерний далекомір 

   Білинський, Йосип Йосипович; Білинський, Володимир Йосипович; Федун, Олексій Вікторович; Билинский, Иосиф Иосифович; Билинский, Владимир Иосифович; Федун, Алексей Викторович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Bilynskyi, Volodymyr Yosypovych; Fedun, Oleksii Viktorovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Лазерний далекомір містить лазер, оптичний фільтр, лінзу, блок фоконів з роздільними оптичними входами та спільним оптичним виходом, сенсор, обчислювальний пристрій та кроковий двигун для керування блоком фоконів.
  • Спосіб промивки гальванічних покрить 

   Дензанов, Геннадій Олександрович; Дензанов, Геннадий Александрович; Denzanov, Hennadii Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-07-15)
   Спосіб промивки гальванічних покрить від електроліту у ваннах накопичення з послідовною промивкою. Промивку проводять луговим розчином складових сполук електроліту з відокремленням осаду, що утворюється.
  • Аналого-цифровий перетворювач 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Яремчук, Сніжана Сергіївна; Матохнюк, Марія Володимирівна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Матохнюк, Мария Владимировна; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Matokhniu, k Mariia Volodymyrivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Аналого-цифровий перетворювач шифратор, блок зчитування, що містить світловипромінювач, баластний опір, розрядну лінійку, яка має ряд розв'язуючих діодів, послідовно встановлені та оптично зв'язані регенеративні оптрони, ...
  • Оптоелектронна інформаційно-енергетична мережа 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Очеретний, Григорій Леонідович; Білан, Степан Миколайович; Кожем'яко, Оксана Володимирівна; Білан, Сергій Степанович; Ільницький, Віталій Анатолійович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Билан, Степан Николаевич; Билан, Сергей Степагович; Ильницкий, Виталий Анатольевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Bilan, Serhii Stepanovych; Ilnytskyi, Vitalii Anatoliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2005-05-16)
   Оптоелектронна інформаційно-енергетична мережа використовується в системах зв'язку та передачі інформації. Система містить телевізійну станцію, АТС з інтегрованим в ній комутатором, електроенергетичну станцію, WEB-сервер, ...
  • Пристрій для зчитування зображень 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Тимченко, Леонід Іванович; Кожем'яко, Костянтин Володимирович; Бітюкова, Жанна Олексіївна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Тымченко, Леонид Иванович; Кожемяко, Константин Владимирович; Битюкова, Жанна Алексеевна; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Tymchenko, Leonid Ivanovych; Kozhemiako, Kostiantyn Volodymyrovych; Bitiukova, Zhanna Oleksiivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2005-08-15)
   Пристрій для зчитування зображень відноситься до галузі автоматики та обчислювальної техніки. Пристрій має блок проекціювання зображень, оптичний затвор, матрицю розміром N x N фотоприймальних комірок, блок комутаторів, ...
  • Спосіб порогового паралельного алгебраїчного додавання тривалостей групи часових інтервалів 

   Мартинюк, Тетяна Борисівна; Хом'юк, Віктор Вікторович; Куперштейн, Леонід Михайлович; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Хомюк, Виктор Викторович; Куперштейн, Леонид Михайлович; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Khomiak, Viktor viktorovych; Kupershtein, Leonid Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ, 2005-09-15)
   Спосіб порогового паралельного алгебраїчного додавання тривалостей групи часових інтервалів відноситься до галузі автоматики та обчислювальної техніки і може бути використаний в обчислювальних пристроях для процесу порогової ...
  • Спосіб визначення кута орієнтації фігури 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Кормановський, Сергій Іванович; Білан, Степан Миколайович; Білан, Сергій Степанович; Коваль, Дмитро Михайлович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Кормановский, Сергей Иванович; Билан, Степан Николаевич; Билан, Сергей Степагович; Коваль, Дмитрий Михайлович; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Kormanovskyi, Serhii Ivanovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Bilan, Serhii Stepanovych; Koval, Dmytro Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2005-09-15)
   Винахід належить до автоматики та обчислювальної техніки і може бути використаний при аналізі зображень в системах технічного зору, а саме при визначенні кута орієнтації фігури. Заявлено спосіб визначення кута орієнтації ...
  • Паля 

   Попович, Микола Миколайович; Попович, Николай Николаевич; Popovych, Mykola Mykolaiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2006-08-15)
   Паля включає стовбур, виконаний по висоті складеним з окремих рухомих елементів. Для підвищення несучої здатності палі рухомі елементи розташовані ярусами, причому кожен ярус складається з двох рухомих елементів. Зовнішні ...
  • Спосіб порогового паралельного додавання тривалостей групи часових інтервалів 

   Мартинюк, Тетяна Борисівна; Гайда, Валерій Борисович; Павлов, Сергій Володимирович; Куперштейн, Леонід Михайлович; Мартынюк, Татьяна Борисовна; Гайда, Валерий Борисович; Павлов, Сергей Владимирович; Куперштейн, Леонид Михайлович; Martyniuk, Tetiana Borysivna; Haida, Valerii Borysovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych; Kupershtein, Leonid Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2007-10-10)
   Спосіб порогового паралельного додавання тривалостей групи часових інтервалів належить до автоматики та обчислювальної техніки та може бути використаний в обчислювальних пристроях для порогової обробки масиву чисел, зокрема, ...
  • Многоядерные гетерометаллические (za, ba, cu) содержащие n, n4 -бис-(салицилиден)изосемикарбазидаты как исходные вещества для получения сверхпроводящих материалов 

   Самусь, Нина Михайловна; Гандзий, Мария Васильевна; Хорошун, Ирина Владимировна; Цапков, Виктор Иванович; Киоссе, Георгий Александрович[; Гандзій, Марія Василівна (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 1996-04-20)
   Изобретение относится к новым многоядерным координационным соединениям, содержащим одновременно атомы меди, бария и одного из редкоземельных элементов (РЗЭ) в соотношении Cu:Ba:РЗЭ 4:2:1 и N1,N4-бис-(салицилиден)семикарбазид ...
  • Способ получения тетракис-3-(метоксо)-(метоксо)- пентакис(ацетилацетонато) медь (II) рзэ (III) бария 

   Самусь, Нина Михайловна; Гандзий, Мария Васильевна; Цапков, Виктор Иванович; Хорошун, Ирина Владимировна; Синица, Инна Вилоровна; Гандзій, Марія Василівна (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 1996-07-07)
   Изобретение относится к способу получения гетерометаллических ацетилацетонатов, содержащих атомы меди, бария и одного из редкоземельных элементов (РЗЭ) в соотношении Сu:Ва:Р3Э 3:2:1. Эти вещества способны после низкотемпературного ...
  • Спосіб електролітичного отримання сплаву мідь-стибій 

   Корчинський, Георгій Антонович; Звуздецька, Надія Сергіївна; Євсєєва, Марія Василівна; Гордієнко, Ольга Анатоліївна; Корчинский, Георгий Антонович; Звуздецька, Надежда Сергеевна; Евсеева, Мария Васильевна; Гордиенко, Ольга Анатольевна; Korchynskyi, Heorhii Antonovych; Zvuzdetska, Nadiia Serhiivna; Yevseeva, Mariia Vasylivna; Hordienko, Olha Anatoliivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2001-02-15)
   Винахід відноситься до електролітичного осадження сплаву мідь-стибій на мідну поверхню. Спочатку проводять попередню підготовку мідного електрода (знежирення, промивку в дистильованій воді). Потім електрод витримують в ...
  • Спосіб електролітичного осадження стибію на металічну поверхню виробів 

   Корчинський, Георгій Антонович; Ющенко, Тетяна Іванівна; Гандзій, Марія Василівна; Корчинский, Георгий Антонович; Ющенко, Татьяна Ивановна; Гандзий, Мария Васильевна; Korchynskyi, Heorhii Antonovych; Yuschenko, Tetiana Ivanivna; Handzii, Mariia Vasylivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1998-08-31)
   Спосіб електролітичного осадження стибію на металічну поверхню виробів здійснюють при температурі 30-60°С та густині струму 1,0-1,5 А/дм, в електроліті, який містить 70-100 г/л стибієво-виннокислого калію та 70-100 r/л ...
  • Цифровой линейный интерполятор 

   Романюк, Александр Никифорович; Сенчик, В. С.; Мельник, Е. П.; Пилипчук, И. Е.; Романюк, Олександр Никифорович; Romaniuk, Oleksandr Nykyforovych (ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 1993-04-07)
   Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах отображения графической информации, а также в системах с ЧПУ.
  • Линейный интерполятор 

   Петух, Анатолий Михайлович; Романюк, Александр Никифорович; Дрейзис, Д. Л.; Майданюк, Владимир Павлович; Ободник, Демьян Тихонович; Пєтух, Анатолій Михайлович; Романюк, Олександр Никифорович; Майданюк, Володимир Павлович; Обідник, Дем'ян Тихонович; Romaniuk, Oleksandr Nykyforovych; Maidaniuk, Volodymyr Pavlovych; Obidnyk, Demian Tikhonovich (ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 1988-11-23)
   Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах программного управления станками и графических устройствах ввода-вывода цифровых вычислительных машин.
  • Линейный интерполятор 

   Стахов, Алексей Петрович; Петух, Анатолий Михайлович; Романюк, Александр Никифорович; Ободник, Демьян Тихонович; Стахов, Олексій Петрович; Пєтух, Анатолій Михайлович; Романюк, Олександр Никифорович; Обідник, Дем'ян Тихонович; Romaniuk, Oleksandr Nykyforovych; Obidnyk, Demian Tikhonovich (ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 1987-03-23)
   Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах программного управления станками и графических устройствах ввода-вывода цифровых вычислительных машин.
  • Линейный интерполятор 

   Петух, Анатолий Михайлович; Ободник, Демьян Тихонович; Романюк, Александр Никифорович; Пєтух, Анатолій Михайлович; Обідник, Дем'ян Тихонович; Романюк, Олександр Никифорович; Obidnyk, Demian Tikhonovich; Romaniuk, Oleksandr Nykyforovych (ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 1986-11-23)
   Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике и может быть использовано в устройствах вывода графической информации из ЭВМ.