Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • The Use of Information Technologies while Teaching English in Higher Educational Establishments 

  Slobodianiuk, А. А.; Слободянюк, А. А. (ВНТУ, 2022)
  The scheme of organization of educational process while teaching English with the use of information technologies in higher educational establishments is considered.
 • Programmed improvement of mHealth services in Ukraine 

  Товстик, К. О.; Магас, Л. М.; Tovstyk, K. O.; Magas, L. M. (ВНТУ, 2022)
  This paper analyzes ways of implementation of m-Health service in Ukraine, as well as cons with a perspective on its improvement.
 • Analysis of efficiency and complexity of algorithms 

  Захарчук, М. Д.; Магас, Л. М.; Magas, L. M.; Zaharchyk, M. D. (ВНТУ, 2022)
  This article discusses the features of evaluating the effectiveness and complexity of algorithms.
 • Доцільність використання рекуператорів в системі вентиляції 

  Анохіна, К. В.; Anokhina, K. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто використання рекуператорів в системі вентиляції житлових та комерційних будівель та наведено схему роботи роторного рекуператора. Сформульовано основні переваги застосування рекуператорів. На основі переваг ...
 • Методика оцінювання якості знань, отриманих в онлайн-режимі 

  Войцеховська, О. О.; Мокін, Б. І.; Мокін, О. Б.; Пасєка, Б. В.; Voitsekhovska, O. O; Mokin, B. I.; Mokin, O. B.; Pasieka, B. V. (ВНТУ, 2021)
  Для оцінювання якості знань, отриманих студентами в онлайн-режимі, запропоновано методику, розроблену з використанням ідеології чіткого оцінювання якості інтеграції навчання з виробництвом на нечітких математичних моделях, ...
 • Оптимізація моніторингової мережі стану атмосферного повітря Вінницької зони за даними 2016-2020 рр. 

  Мокін, В. Б.; Крижановський, Є. М.; Ящолт, А. Р.; Шмундяк, Д. О.; Паєвський, Б. В.; Mokin, V. B.; Kryzhanovsky, E. N.; Yashcholt, A. R.; Shmundyak, D. O.; Paievskyi, B. V. (ВНТУ, 2022)
  Запропоновано новий метод щодо визначення пріоритетності місць розташування пунктів спостереження за станом атмосферного повітрязвикористанням кососиметричної матриці парних порівнянь Сааті. Наведено приклад його успішного ...
 • Методи розвитку фізичних якостей у футболістів 

  Столярик, В. А.; Підлужняк, О. І.; Овчарук, В. Г.; Stolyaryk, V. A.; Pidluzhniak, O. I.; Ovcharuk, V. G.. (ВНТУ, 2022)
  У даній статті розглянуті методи тренування фізичних якостей, таких як спритність, витривалість, сила та швидкість у футболістів.
 • MCDA assessment of multi-layered envelopes. Case of additive and multiplicative convolution 

  Biks, Y. S.; Ratushnyak, O. G.; Бікс, Ю. С.; Ратушняк, О. Г. (ВНТУ, 2022)
  The Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)has been proposed for the choice of the “best” multilayered assembly in terms of its thermal resistance, mass and cost assessment. In the general case, the multilayered assembly ...
 • Підвищення ефективнорсті викладання дисциплини «Вступ до фаху» на машинобудівних спеціальностях 

  Бурєнніков, Ю. А.; Козлов, Л. Г.; Буда, А. Г.; Burennikov, Y. А.; Kozlov, L. G.; Buda, A. G. (ВНТУ, 2022)
  Розглядається інтегративний алгоритм викладання дисциплін «Вступ до фаху» і «Нарисна геометрія та комп`ютерна графіка» щодо спеціальності «Прикладна механіка», запропонований для прискорення і поглиблення опанування ...
 • Самоменеджмент як одна із умов підвищення ефективності управління на підприємстві 

  Ратушняк, О. Г.; Мураховська, А. Ю.; Ratushnyak, O. G.; Murakhovska, A. Y. (ВНТУ, 2022)
  В тезах розглянуто різні точки зору поняття самоменеджменту та здійснено їх узагальнення. Детально розглянуто основні складові самоменеджменту такі як тайм-менеджмент, постановка цілей, планування діяльності, тім-менеджмент, ...
 • Теоретичні принципи тайм-менеджменту та його особливості 

  Ратушняк, О. Г.; Мотрук, Д. А.; Ratushnyak, O. G.; Motruk, D. A. (ВНТУ, 2022)
  В тезах розглянуто теоретичні аспекти та основні принципи тайм-менеджменту в сучасних умова господарюванням. Визначено сутність тайм-менеджменту, розглянуто основні ключові блоки та правила роботи з тайм-менеджменту, ...
 • Сучасний стан інноваційної діяльності промислових підприємств України 

  Ратушняк, О. Г.; Гавура, К. В.; Ratushnyak, O. G.; Gavura, K. V. (ВНТУ, 2022)
  В тезах проаналізовано кількість інноваційно активних промислових підприємств та їх динаміку за останні роки, проведено аналіз витрат на інноваційну діяльність та джерел фінансування. Наведено основні фактори, які перешкоджають ...
 • Засіб моніторингу користувацької активності. Розробка модуля побудови профілів користувачів 

  Чорна, К. С.; Лукічов, В. В.; Chorna, K.; Lukichov, V. (ВНТУ, 2022)
  В даній роботі досліджуються методи створення профілів користувачів для подальшого моніторингу їх активності. Застосунок для уникнення інцидентів викрадення конфіденційної інформації, на основі яких можна вважати, що з ...
 • Засіб моніторингу користувацької активності. Розробка модуля моніторингу та аналізу 

  Гуцуляк, Н. О.; Лукічов, В. В.; Hutsuliak, N.; Lukichov, V. (ВНТУ, 2022)
  В даній роботі досліджуються методи створення профілів користувачів для подальшого моніторингу їх активності. Застосунок для уникнення інцидентів викрадення конфіденційної інформації, на основі яких можна вважати, що з ...
 • Система захисту даних для спеціальних задач 

  Смолявський, І. С.; Лукічов, В. В.; Волокітенко, І. О.; Smoliavskyi, I. S.; Lukichov, V. V.; Volokitenko, I. O. (ВНТУ, 2022)
  В роботі розглядається міжнародний стандарт безпеки інформаційних технологій ISO/IEC 27001. Розглядається його впровадження в інформаційні системи, структура цього стандарту а також все сімейство стандартів ISO/IEC 27x. ...
 • Захищена система аналізування даних для спеціальних задач 

  Касьянчук, М. Ф.; Лукічов, В. В.; Волокітенко, І. О.; Kasianchuk, M. F.; Lukichov, V. V.; Volokitenko, I. O. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто основні методи та засоби збору даних для веб-систем, визначено їх переваги, недоліки та вразливості захисту. Також розглянуто стандарт управління ризиками ДСТУ ISO/IEC 27005:2019 (ISO/IEC 27005:2018, IDT), ...
 • Чинники комфортності багатоквартирного житла, що залежать від його поверховості 

  Очеретний, В. П.; Ковальський, О. В.; Ковальський, В. П.; Сівак, Р. В.; Ocheretnyi, V. P.; Kovalskiy, O. V.; Kovalskiy, V. P.; Sivak, R. V. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналітичний огляд чинників комфортності багатоквартирного житла та систем її оцінки і категорування. По результатам проведеного аналізу виділено 10 чинників комфортності багатоквартирного житла, на які безпосередньо ...
 • Метод побудови підсилювача постійного струму 

  Фігас, А. С. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто принцип побудови підсилювача постійного струму, з покращеними характеристиками, порівняно з найближчими аналогами. Розглянуто принципову схему приладу. Ключові слова: підсилювач постійного струму.
 • Відбивачі струму на біполярних транзисторах із підвищеним вихідним опором 

  Фігас, А. С. (ВНТУ, 2020)
  Запропоновано нові підходи до побудови струмових дзеркал з підвищеним опором. Здійснено схемотехнічне моделювання ВС з підвищеним опором, побудованого із застосуванням композиції інтегральних транзисторів np-n і p-n-p ...
 • Use of fly ash in production wall materials 

  Lyubarsky, V. S.; Kovalskiy, V. P.; Любарський, В. С.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2022)
  The possibility of using fly ash for the production of building wall materials, physical and chemical processes in the heat treatment of ash-clay materials and the technology for manufacturing ash bricks by semi-dry pressing ...

View more