Recent Submissions

 • Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі 

  Ковальов, Д. В.; Пономаренко, А. Б. (Донецький національний університет ім. В. Стуса, 2019)
  У статті розглядається інформаційний вплив на дітей та молодь в умовах гібридної війни на непідконтрольній Україні території Окремих районів Донецької та Луганської областей. Метою даної статті є аналіз основних форм і ...
 • Політична відповідальність народу 

  Пономаренко, А. Б.; Ковальов, Д. В. (Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, 2019)
  У статті розглядається політична відповідальність народу як особливий вид соціальної відповідальності. Метою даної статті є дослідження поняття та характерних рис політичної відповідальності державно-організованого народу ...
 • Екологізм як нова соціально-політична парадигма розвитку суспільства 

  Денисюк, C. Г. (Видавництво «Гілея», 2019)
  Проаналізовано теоретичні і практичні значення категорії "екологізм"
 • Політичний спічрайтинг як PR-технологія 

  Денисюк, А. В. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано політичний спічрайтинг як ефективну технологію. Визначено, що спічрайтинг впливає на імідж політика, свідомість громадян. Розвиток технології дозволяє політику охопити значну аудиторію громадян, але й ...
 • Особливості формування іміджу жінки-політика в сучасних умовах 

  Денисюк, А. В.; Окуньовська, Ю. В. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано чинники формування іміджу жінки-політика. Стверджується, що українські виборці схильні підтримати жінок у політиці. Обґрунтовано необхідність введення гендерних квот задля збільшення представництва жiнок ...
 • Співпраця влади і громадянського суспільства як основа модернізації сучасної України 

  Денисюк, А. В.; Андрущенко, Т. В. (ВНТУ, 2016)
  Аналізується проблематика пошуку оптимального співвідношення взаємодії влади та громадянського суспільства як запоруки проведення успішних модернізаційних перетворень в сучасній Україні. Охарактеризовано вестернізаційний, ...
 • Українки у політиці: реальність і стереотипи 

  Денисюк, А. В. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто місце жінки в сучасній українській політиці. Зазначено, що збільшення жінок у політикумі сприятиме ефективному прийняттю рішень. Пропонується введення квот для підтримки жінок у політиці.
 • Електронне голосування як механізм ефективної взаємодії громадянського суспільства і влади 

  Денисюк, А. В.; Окуньовська, Ю. В. (ВНТУ, 2016)
  Досліджено сутність і переваги електронного голосування. Проаналізовано умови впровадження такого механізму. Виокремлено можливі недоліки, що можуть виникнути в процесі реалізації
 • Менталітет як детермінанта прийняття політичних рішень громадянами 

  Карнаух, А. А.; Денисюк, А. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014)
  Розглядається менталітет як основа взаємодії між громадянами і політиками. Менталітет аналізується через вплив на сприйняття політичних процесів, кризових явищ, політичної інформації. Виокремлюються характерні риси ...
 • Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів 

  Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І.; Денисюк, А. В. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
  Статті розкриваються поняття хакерства, як співтовариство хакерів - висококваліфікованих програмістів, які займаються несанкціонованим проникненням у комп’ютерні мережі, бази даних тощо. Визначається вплив діяльності ...
 • Вербальний вимір іміджу політика: "спочатку було слово…" 

  Бобрук, А. М.; Похило, І. Д.; Денисюк, А. В. (Видавництво «Гілея», 2017)
  Проаналізовано вербальний вимір іміджу політичного лідера. Акцентовано увагу на відповідність промов політичного лідера із його політичної діяльністю.
 • Громадський лобізм в Україні: проблеми і перспективи розвитку 

  Денисюк, А. В. (Видавництво «Гілея», 2015)
  Аналізується громадський лобізм як ефективний інструмент взаємодії між владою і суспільством. Він розглядається як скоординована практика відстоювання інтересів або вчинення тиску на законодавців і чиновників громадськими ...
 • Громадська дипломатія як механізм реалізації політичного діалогу 

  Годлевська, В. Ю.; Денисюк, А. В. (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2015)
  Проаналізовані сутність і роль громадської дипломатії в побудові діалогічних відносин у сучасному політичному просторі. Акцентовано увагу на зростаючому впливові неурядових громадських організацій на прийняття важливих ...
 • Форми політичного діалогу: ефективність в сучасному українському суспільстві 

  Денисюк, А. В. (ВНТУ, 2020)
  Проаналізовано сутність і форми діалогу між владою і громадянами. Розглянуто моделі політичного діалогу в сучасному українському суспільстві.
 • Особливості владно-громадського діалогу в українському суспільстві 

  Денисюк, А. В. (SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine, 2020)
  Розкрити особливості і важливість реалізації політичного діалогу між владою і громадянським суспільством в умовах сучасного розвитку України.
 • Рeculiarities of the political-cultural dialogue in conditions of globalization 

  Stepanova, I.; Neprytska, T.; Denysiuk, А. (ВНТУ, 2020)
  The article substantiates the role and functions of a political-cultural dialogue. It analyses its essence as well as its technological nature.
 • Математичне моделювання політичного діалогу 

  Денисюк, А. В. (ВНТУ, 2020)
  Проаналізовано можливості теорії ігор для моделювання політичного діалогу. Розглядається алгоритм побудови моделі діалогу. Визначено ризики при створенні математичної моделі політичного діалогу.
 • Діалог "влада — громадянське суспільство": рівні інституалізації 

  Денисюк, А. В. (ВНТУ, 2020)
  Проаналізовано рівні інституалізації діалогу між владою і громадянським суспільством. Визначено необхідність оптимізації діалогу для підвищення ефективності комунікації і демократизації сучасного українського суспільства.
 • Аспекти теорії результативності: наративи, когерентні ефекти 

  Бурєннікова, Н. В.; Ярмоленко, В. О.; Завгородній, І. В. (Харківський національний економічний університет, 2020)
  Метою статті є запропонування та висвітлення результатів авторських досліджень щодо існуючої в теорії результативності концепцій наративів, когнітивних проєктів і когерентних ефектів як складових механізму SEE-управління ...
 • Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах 

  Єпіфанова, І. Ю. (ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», 2020)
  У статті досліджено теоретико-методичні аспекти формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Узагальнено підходи до визначення сутності інноваційної стратегії. Систематизовано та адаптовано ...

View more