Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital 

  Dzhedzhula, V. V.; Yepifanova, I. Yu.; Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  The components of intellectual capital have been investigated. The indexes of knowledge economy of Ukraine and developed countries have analyzed. The essence of crowdsourcing and its components have been defined; the modern ...
 • Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise 

  Dzhedzhula, V. V.; Yepifanova, I. Yu.; Джеджула, І. Ю.; Єпіфанова, І. Ю. (Publishing House “Baltija Publishing”, 2018)
  Intellectual capital has a significant impact on the energy-saving policy, which is an indicator of levels of competitiveness and efficiency of the enterprise. Making decisions on improving the efficiency of energy-saving ...
 • Організаційно-економічний механізм енергозбереження 

  Дзядикевич, Ю. В.; Брич, В. Я.; Джеджула, В. В.; Гевко, Р. Б.; Гевко, Б. Р.; Єпіфанова, І. Ю.; Любезна, І. В. (Тернопільський національний економічний університет, 2018)
  Монографія присвячена проблемі впровадження організаційно-економічного механізму енергозбереження, що дозволить підвищити енергоефективність виробничих процесів на підприємстві. Побудовано математичну модель витрат ...
 • Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Дзюбко, М. Ю. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2018)
  Метою статті є розробка науково обгрунтованих пропозицій щодо визначення шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ "Вінницький молочний завод "Рошен". У статті розглянуто проблемні ...
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» 

  Єпіфанова, І. Ю. (ВНТУ, 2018)
  В методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання, перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, ...
 • Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (ПП «Ліра ЛТД», 2018)
  Систематизовано підходи до визначення поняття «сталий розвиток». Здійснено ретроспективний аналіз підходів представників різних теорій щодо впливу інновацій на економічний розвиток. Визначено фактори, які впливають на ...
 • Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring 

  Myronenko, M.; Polova, O.; Khaietska, O.; Koval, N. O.; Коваль, Н. О. (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2018)
  In the article, the essence of the concept of a banking institution “capitalization” is revealed. The current state of capitalization level of domestic banks is investigated. The directions of strengthening the capitalization ...
 • Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Мукачівський державний університет, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства. Узагальнено та доповнено поняття «інноваційний потенціал підприємства». Визначено основні складові інноваційного ...
 • Банківський менеджмент 

  Зянько, В. В.; Коваль, Н. О.; Єпіфанова, І. Ю. (ВНТУ, 2018)
  Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Банківський менеджмент». Посібник містить основні теоретичні розділи, які розкривають суть курсу, запитання для перевірки знань, плани практичних занять, тестові ...
 • Сутність та шляхи підвищення ефективності використання інноваційних витрат 

  Зянько, В. В. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Досліджено економічний зміст та види інноваційних витрат підприємства. Проаналізовано становище інноваційної діяльності підприємств в Україні та провідних країнах.
 • Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності 

  Єпіфанова, І. Ю. (Вежа-Друк, 2017)
  У монографії представлено результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та розробок щодо процесного та соціально-компетентного управління інноваційним розвитком підприємницьких ...
 • Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Дзюбко, М. Ю. (Мукачівський державний університет, 2017)
  У статті сформовано напрями зменшення впливу ризиків на стратегії розвитку підприємств молочної галузі. Здійснено оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ «Вінницький молочний завод ...
 • Фінанси підприємств 

  Фурик, В. Г.; Кулик, І. М. (ВНТУ, 2010)
  Практикум містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з 10 основних тем дисципліни "Фінанси підприємств" в обсязі повної програми курсу, стуктурно-логічні схеми та таблиці, які допоможуть студентам ...
 • Інвестиційний потенціал Вінницького регіону 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017)
  У статті досліджено економічну сутність інвестиційного потенціалу. Досліджено інвестиційний потенціал Вінницького регіону. Розглянуто інвестиційні пріоритети Вінницької області,а також джерела фінансування капітальних ...
 • Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Національна академія Національної гвардії України, 2017)
  Розглянуто напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності: стимулюючі заходи непрямої дії матеріального та нематеріального характеру, методи японської системи управління
 • Методика оцінювання прибутковості підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гуменюк, В. С. (Мукачівський державний університет, 2017)
  Стаття присвячена систематизації та формуванню методики оцінювання прибутковості підприємств. Розглянуто сутність прибутку та рентабельності підприємства. Наведено факторну модель оцінювання чистого прибутку підприємства. ...
 • Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю 

  Єпіфанова, І. Ю. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Систематизовано підходи до визначення прибутку. Проаналізовано рівень прибутку вітчизняних підприємств. Визначено місце прибутку в управлінні інноваційною діяльністю.
 • Нормативно-правові та фінансові засади забезпечення ефективної інноваційної діяльності малих підприємств 

  Зянько, В. В.; Нікіфорова, Л. О.; Дун, Сіньїн (Національна металургійна академія, 2017)
 • Перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності 

  Єпіфанова, І. Ю. (Університет державної фіскальної служби України, 2017)
  Проаналізовано перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності.
 • Model of financial support for innovative Activities of small enterprises 

  Zianko, V. V.; Nikiforova, L. O.; Dong, X. (Ужгородський національний університет, 2017)
  In the article the authors proposed a multi-factor model of financial support for innovative activities of small enterprises, in which, unlike the existing similar models, the factors that have a clear financial dimension ...

View more