Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (ПП «Ліра ЛТД», 2018)
  Систематизовано підходи до визначення поняття «сталий розвиток». Здійснено ретроспективний аналіз підходів представників різних теорій щодо впливу інновацій на економічний розвиток. Визначено фактори, які впливають на ...
 • Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring 

  Myronenko, M.; Polova, O.; Khaietska, O.; Koval, N. O.; Коваль, Н. О. (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2018)
  In the article, the essence of the concept of a banking institution “capitalization” is revealed. The current state of capitalization level of domestic banks is investigated. The directions of strengthening the capitalization ...
 • Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Мукачівський державний університет, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства. Узагальнено та доповнено поняття «інноваційний потенціал підприємства». Визначено основні складові інноваційного ...
 • Банківський менеджмент 

  Зянько, В. В.; Коваль, Н. О.; Єпіфанова, І. Ю. (ВНТУ, 2018)
  Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Банківський менеджмент». Посібник містить основні теоретичні розділи, які розкривають суть курсу, запитання для перевірки знань, плани практичних занять, тестові ...
 • Сутність та шляхи підвищення ефективності використання інноваційних витрат 

  Зянько, В. В. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Досліджено економічний зміст та види інноваційних витрат підприємства. Проаналізовано становище інноваційної діяльності підприємств в Україні та провідних країнах.
 • Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності 

  Єпіфанова, І. Ю. (Вежа-Друк, 2017)
  У монографії представлено результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та розробок щодо процесного та соціально-компетентного управління інноваційним розвитком підприємницьких ...
 • Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Дзюбко, М. Ю. (Мукачівський державний університет, 2017)
  У статті сформовано напрями зменшення впливу ризиків на стратегії розвитку підприємств молочної галузі. Здійснено оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ «Вінницький молочний завод ...
 • Фінанси підприємств 

  Фурик, В. Г.; Кулик, І. М. (ВНТУ, 2010)
  Практикум містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з 10 основних тем дисципліни "Фінанси підприємств" в обсязі повної програми курсу, стуктурно-логічні схеми та таблиці, які допоможуть студентам ...
 • Інвестиційний потенціал Вінницького регіону 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017)
  У статті досліджено економічну сутність інвестиційного потенціалу. Досліджено інвестиційний потенціал Вінницького регіону. Розглянуто інвестиційні пріоритети Вінницької області,а також джерела фінансування капітальних ...
 • Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Національна академія Національної гвардії України, 2017)
  Розглянуто напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності: стимулюючі заходи непрямої дії матеріального та нематеріального характеру, методи японської системи управління
 • Методика оцінювання прибутковості підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гуменюк, В. С. (Мукачівський державний університет, 2017)
  Стаття присвячена систематизації та формуванню методики оцінювання прибутковості підприємств. Розглянуто сутність прибутку та рентабельності підприємства. Наведено факторну модель оцінювання чистого прибутку підприємства. ...
 • Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю 

  Єпіфанова, І. Ю. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Систематизовано підходи до визначення прибутку. Проаналізовано рівень прибутку вітчизняних підприємств. Визначено місце прибутку в управлінні інноваційною діяльністю.
 • Нормативно-правові та фінансові засади забезпечення ефективної інноваційної діяльності малих підприємств 

  Зянько, В. В.; Нікіфорова, Л. О.; Дун, Сіньїн (Національна металургійна академія, 2017)
 • Перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності 

  Єпіфанова, І. Ю. (Університет державної фіскальної служби України, 2017)
  Проаналізовано перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності.
 • Model of financial support for innovative Activities of small enterprises 

  Zianko, V. V.; Nikiforova, L. O.; Dong, X. (Ужгородський національний університет, 2017)
  In the article the authors proposed a multi-factor model of financial support for innovative activities of small enterprises, in which, unlike the existing similar models, the factors that have a clear financial dimension ...
 • Фінанси підприємств 

  Фурик, В. Г.; Зянько, В. В.; Вальдшмідт, І. М. (ВНТУ, 2017)
  Практикум містить методичні рекомендації, структурно-логічні схеми та практичні завдання для самостійної підготовки студентів з дисципліни «Фінанси підприємств» в обсязі повної програми курсу.
 • Банківський менеджмент 

  Коваль, Н. О.; Єпіфанова, І. Ю. (ВНТУ, 2017)
  В практикумі розглянуто фундаментальні основи проведення практичного аналізу банківських операцій, оцінювання стану комерційних банків, наведено питання для самостійного контролю. Практикум розроблено відповідно до плану ...
 • Пріоритети фінансової політики України у сфері інноваційної діяльності 

  Зянько, В. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017)
  Визначено пріоритети фінансової політики України у сфері інноваційної діяльності
 • Молодіжний ринок праці як складова соціально-економічного розвитку країни 

  Коваль, Н. О. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017)
  У статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану та механізму регулювання молодіжного ринку праці. Представлено його вплив на соціально-економічний розвиток країни та основні складові ринку праці молоді. Запропоновано ...
 • Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Хмельницький національний університет, 2017)
  В статті систематизовано підходи, подано авторський погляд на сутність інтелектуального капіталу. Обґрунтовано важливість активізації використання потенціалу інтелектуального капіталу як способу підвищення ефективності ...

View more