Останні додані

 • Інвестиційний потенціал Вінницького регіону 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017)
  У статті досліджено економічну сутність інвестиційного потенціалу. Досліджено інвестиційний потенціал Вінницького регіону. Розглянуто інвестиційні пріоритети Вінницької області,а також джерела фінансування капітальних ...
 • Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Національна академія Національної гвардії України, 2017)
  Розглянуто напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності: стимулюючі заходи непрямої дії матеріального та нематеріального характеру, методи японської системи управління
 • Методика оцінювання прибутковості підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гуменюк, В. С. (Мукачівський державний університет, 2017)
  Стаття присвячена систематизації та формуванню методики оцінювання прибутковості підприємств. Розглянуто сутність прибутку та рентабельності підприємства. Наведено факторну модель оцінювання чистого прибутку підприємства. ...
 • Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю 

  Єпіфанова, І. Ю. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Систематизовано підходи до визначення прибутку. Проаналізовано рівень прибутку вітчизняних підприємств. Визначено місце прибутку в управлінні інноваційною діяльністю.
 • Перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності 

  Єпіфанова, І. Ю. (Університет державної фіскальної служби України, 2017)
  Проаналізовано перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності.
 • Model of financial support for innovative Activities of small enterprises 

  Zianko, V. V.; Nikiforova, L. O.; Dong, X. (Ужгородський національний університет, 2017)
  In the article the authors proposed a multi-factor model of financial support for innovative activities of small enterprises, in which, unlike the existing similar models, the factors that have a clear financial dimension ...
 • Пріоритети фінансової політики України у сфері інноваційної діяльності 

  Зянько, В. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017)
  Визначено пріоритети фінансової політики України у сфері інноваційної діяльності
 • Молодіжний ринок праці як складова соціально-економічного розвитку країни 

  Коваль, Н. О. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017)
  У статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану та механізму регулювання молодіжного ринку праці. Представлено його вплив на соціально-економічний розвиток країни та основні складові ринку праці молоді. Запропоновано ...
 • Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Хмельницький національний університет, 2017)
  В статті систематизовано підходи, подано авторський погляд на сутність інтелектуального капіталу. Обґрунтовано важливість активізації використання потенціалу інтелектуального капіталу як способу підвищення ефективності ...
 • Сутність інвестиційного потенціалу підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Бардадин, О. А. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017)
  У роботі систематизовано підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу підприємства. Виявлено, що в науковій літературі є три основні підходи до визначення сутності цієї економічної категорії: ресурсний, цільовий ...
 • Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Стемблевська, О. Г. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
  У статті розглянуто та узагальнено особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України. Проаналізовано джерела формування капіталу на підприємстві. Виявлено фактори впливу на ефективність управління ...
 • Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Оранська, Н. О. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017-06)
  Метою роботи є систематизація методичних підходів до оцінювання ефективності антикризового управління за умов інноваційного розвитку для запобігання кризового стану на підприємстві. У статті розглянуто основні методики ...
 • Роль венчурного капіталу у фінансуванні інноваційного підприємництва 

  Зянько, В. В. (Львівський торговельно-економічний університет, 2017)
  Розглянуто роль венчурного капіталу у фінансуванні інноваційного підприємництва
 • Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Мукачівський державний університет, 2017)
  В статті розглянуто особливості впровадження інноваційних рішень в системі управління енергозбереженням вітчизняних підприємств. Акцентовано увагу на перспективному напрямку енергозбереження – використанні сонячної енергії ...
 • Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах 

  Єпіфанова, І. Ю.; Дзюбко, М. Ю. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Досліджено теоретичні питання стратегії розвитку підприємства. Розглянуто базові стратегії розвитку підприємства. Визначено основні види ризиків розвитку підприємства та основні методи їх аналізу.
 • Методи аналізу фінансових ризиків суб’єктів господарювання 

  Зянько, В. В.; Дзюбко, М. Ю. (Запорізька державна інженерна академія, 2017)
  У статті досліджено сутність фінансового ризику та його ознаки. Проаналізовано сучасні методи аналізу фінансових ризиків суб’єктів господарювання, виявлено їх особливості. Розглянуто найбільш поширені у практиці господарювання ...
 • Чинники інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі 

  Зянько, В, В.; Слободянюк, О. Е. (Мукачівський державний університет, 2017)
  Стаття присвячена актуальним питанням визначення чинників інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі. Досліджено сучасні методики оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі. ...
 • Мотивація персоналу як чинник активізації інноваційної діяльності 

  Єпіфанова, І. Ю. (Національна металургійна академія України, 2017)
  Розглянуто особливості мотивації персоналу як чинника активізації інноваційної діяльності.Досліджено головні умови, які визначають формування соціального клімату, який призводить до розвитку інновацій
 • Моніторинг як інструмент антикризового управління 

  Єпіфанова, І. Ю. (Житомирський національний агроекологічний університет, 2016)
  Досліджено методи антикризового управління. Обґрунтовано ефективність використання моніторингу як інструмента антикризового управління підприємством та проаналізовано доцільність його використання на підприємствах ...
 • Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Цвик, О. Г. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017)
  Метою написання статті є систематизація підходів щодо розгляду інноваційної діяльності вітчизняних підприємств як провідного чинника забезпечення конкурентоспроможності. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ...

View more