Останні додані

 • Молодіжний ринок праці як складова соціально-економічного розвитку країни 

  Коваль, Н. О. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017)
  У статті розглянуто актуальні проблеми сучасного стану та механізму регулювання молодіжного ринку праці. Представлено його вплив на соціально-економічний розвиток країни та основні складові ринку праці молоді. Запропоновано ...
 • Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Хмельницький національний університет, 2017)
  В статті систематизовано підходи, подано авторський погляд на сутність інтелектуального капіталу. Обґрунтовано важливість активізації використання потенціалу інтелектуального капіталу як способу підвищення ефективності ...
 • Сутність інвестиційного потенціалу підприємства 

  Єпіфанова, І. Ю.; Бардадин, О. А. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017)
  У роботі систематизовано підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу підприємства. Виявлено, що в науковій літературі є три основні підходи до визначення сутності цієї економічної категорії: ресурсний, цільовий ...
 • Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Стемблевська, О. Г. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
  У статті розглянуто та узагальнено особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України. Проаналізовано джерела формування капіталу на підприємстві. Виявлено фактори впливу на ефективність управління ...
 • Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Оранська, Н. О. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017-06)
  Метою роботи є систематизація методичних підходів до оцінювання ефективності антикризового управління за умов інноваційного розвитку для запобігання кризового стану на підприємстві. У статті розглянуто основні методики ...
 • Роль венчурного капіталу у фінансуванні інноваційного підприємництва 

  Зянько, В. В. (Львівський торговельно-економічний університет, 2017)
  Розглянуто роль венчурного капіталу у фінансуванні інноваційного підприємництва
 • Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Мукачівський державний університет, 2017)
  В статті розглянуто особливості впровадження інноваційних рішень в системі управління енергозбереженням вітчизняних підприємств. Акцентовано увагу на перспективному напрямку енергозбереження – використанні сонячної енергії ...
 • Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах 

  Єпіфанова, І. Ю.; Дзюбко, М. Ю. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Досліджено теоретичні питання стратегії розвитку підприємства. Розглянуто базові стратегії розвитку підприємства. Визначено основні види ризиків розвитку підприємства та основні методи їх аналізу.
 • Методи аналізу фінансових ризиків суб’єктів господарювання 

  Зянько, В. В.; Дзюбко, М. Ю. (Запорізька державна інженерна академія, 2017)
  У статті досліджено сутність фінансового ризику та його ознаки. Проаналізовано сучасні методи аналізу фінансових ризиків суб’єктів господарювання, виявлено їх особливості. Розглянуто найбільш поширені у практиці господарювання ...
 • Чинники інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі 

  Зянько, В, В.; Слободянюк, О. Е. (Мукачівський державний університет, 2017)
  Стаття присвячена актуальним питанням визначення чинників інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі. Досліджено сучасні методики оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі. ...
 • Мотивація персоналу як чинник активізації інноваційної діяльності 

  Єпіфанова, І. Ю. (Національна металургійна академія України, 2017)
  Розглянуто особливості мотивації персоналу як чинника активізації інноваційної діяльності.Досліджено головні умови, які визначають формування соціального клімату, який призводить до розвитку інновацій
 • Моніторинг як інструмент антикризового управління 

  Єпіфанова, І. Ю. (Житомирський національний агроекологічний університет, 2016)
  Досліджено методи антикризового управління. Обґрунтовано ефективність використання моніторингу як інструмента антикризового управління підприємством та проаналізовано доцільність його використання на підприємствах ...
 • Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Цвик, О. Г. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017)
  Метою написання статті є систематизація підходів щодо розгляду інноваційної діяльності вітчизняних підприємств як провідного чинника забезпечення конкурентоспроможності. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ...
 • Особливості ефективності саморегуляції у здійсненні та реалізації соціальної політики в країні 

  Коваль, Н. О. (Мукачівський державний університет, 2016)
  У статті розглянуті актуальні проблеми оцінювання ефективності соціальної політики, представлена специфіка механізму об’єктивної соціальної саморегуляції. Представлені основні напрями підвищення соціальних стандартів життя. ...
 • Сучасні методичні підходи до оцінювання кредитоспроможності підприємства 

  Джеджула, В. В.; Цвик, О. Г. (Мукачівський державний університет, 2016)
  В статті розглянуто питання визначення кредитоспроможності вітчизняних підприємств. Систематизовано підходи до визначення сутності кредитоспроможності та сформовано авторське визначення. Проаналізовано існуючі методики ...
 • Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України 

  Єпіфанова, І. Ю.; Стемблевська, О. Г. (Мукачівський державний університет, 2016)
  У статті систематизовано сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України. Систематизовано підходи до визначення сутності поняття «оптимізація капіталу», ...
 • 成本管理的可行性创新 

  Zianko, V. V.; 董志伟; Зянько, В, В.; Дун, Чживей (天津外国语大学 = Тяньцзиньський університет іноземних мов, 2016)
  Досліджено механізм управління витратами інноваційної діяльності на сучасному національному та зовнішньому ринках. Обґрунтовано необхідність створення ефективного механізму управління витратами інноваційної діяльності підприємств.
 • 小型创新企业在乌克兰的发展:中国探究 

  Zianko, V. V.; 董新颖; Зянько, В. В.; Дун, Сіньїн (天津外国语大学 = Тяньцзиньський університет іноземних мов, 2016)
  Досліджено досвід Китаю та інших високорозвинених країн щодо сприяння розвитку малого бізнесу. Обґрунтовано умови підвищення ефективності розвитку малих підприємств в Україні. Запропоновано шляхи активізації інноваційної ...
 • Інституціональний вимір становлення інноваційної економіки 

  Зянько, В. В. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016-10)
 • Сучасний стан професійної підготовки трудових ресурсів 

  Коваль, Н. О. (Сумський державний університет, 2009)
  Оцінено традиційну систему професійної підготовки трудових ресурсів, ураховуючи особливості регіонального ринку освітніх послуг. Виявлено основні проблеми системи підготовки висококваліфікованих трудових ресурсів. Запропоновано ...

View more