Останні додані

 • Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Гуменюк, В, С. (Запорізька державна інженерна академія, 2018)
  У статті систематизовано основні теоретичні аспекти конкуренції та конкурентоспроможності. Проаналізовано генезис економічних теорій конкуренції. Досліджено сучасні дефініції конкурентоспроможності підприємства. Виявлено, ...
 • Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О.; Dzhedzhula, V. V.; Yepifanova, I. Yu.; Hladka, D. A. (Мукачівський державний університет, 2018)
  У статті проведено моніторинг сучасного стану та перспектив розвитку молочного ринку в Україні. Досліджено питання виробництва, експорту та імпорту сировини та готової продукції. Ідентифіковано основні проблеми виробництва ...
 • Інноваційний маркетинг в діяльності підприємств 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Житомирський державний технологічний університет, 2018)
  Систематизовано підходи до визначення сутності інноваційного маркетингу. Подано авторське визначення інноваційного маркетингу. Визначено основні види інноваційного маркетингу.
 • Підходи до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства 

  Гуменюк, В. С. (Національний авіаційний університет, 2018)
  Систематизовано підходи до визначення сутності конкурентоспроможності, досліджено чинникик впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства
 • Енергозбереження як чинник забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства 

  Джеджула, В. В. (Національний авіаційний університет, 2018)
  Досліджено основні енергетичні резерви підприємства, напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок енергозберігаючих заходів
 • Стратегічне управління підприємствами за умов інноваційного розвитку 

  Єпіфанова, І. Ю. (Національний авіаційний університет, 2018)
  Розглянуто особливості стратегічного управління підприємствами за умов інноваційного розвитку
 • Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies 

  Dzhedzhula, V.; Yepifanova, I; Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Publishing House “Baltija Publishing”, 2018)
  Modern economic world tendencies and practice of the developed countries testify that in the conditions of the high level of financial risks and influence of various crisis factors, one of the main problems of operation ...
 • Фінансовий механізм стимулювання активності інноваційного бізнесу.. 

  Зянько, В. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  Розкрито роль фінансового механізму в підвищенні ефективності інноваційного розвитку економіки України; визначено основні джерела фінансового забезпечення розвитку інноваційного бізнесу.
 • Сучасні підходи розвитку безперервної системи підготовки робітників в умовах модернізації економіки 

  Коваль, Н. О.; Koval, N. O. (Мукачівський державний університет, 2018)
  В статті розглянуті сучасні підходи до вдосконалення організації професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Виявлені особливості системи безперервної професійної підготовки робітничих кадрів в умовах ...
 • Теоретичні основи управління прибутком підприємств 

  Гуменюк, В. С. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  У статті досліджено особливості поняття управління прибутком. Окреслено роль прибутку у діяльності підприємства та головні завдання управління ним. Розглянуто основні типи орієнтацій підприємств на прибуток. Систематизовано ...
 • Фінансові аспекти стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій 

  Коваль, Н. О. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018)
  Дана стаття присвячена дослідженню та розробці практичних рекомендацій щодо фінансових аспектів стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій. Виокремлено принципи фінансового стимулювання професійної ...
 • Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital 

  Dzhedzhula, V. V.; Yepifanova, I. Yu.; Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  The components of intellectual capital have been investigated. The indexes of knowledge economy of Ukraine and developed countries have analyzed. The essence of crowdsourcing and its components have been defined; the modern ...
 • Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise 

  Dzhedzhula, V. V.; Yepifanova, I. Yu.; Джеджула, І. Ю.; Єпіфанова, І. Ю. (Publishing House “Baltija Publishing”, 2018)
  Intellectual capital has a significant impact on the energy-saving policy, which is an indicator of levels of competitiveness and efficiency of the enterprise. Making decisions on improving the efficiency of energy-saving ...
 • Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Дзюбко, М. Ю. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2018)
  Метою статті є розробка науково обгрунтованих пропозицій щодо визначення шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ "Вінницький молочний завод "Рошен". У статті розглянуто проблемні ...
 • Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring 

  Myronenko, M.; Polova, O.; Khaietska, O.; Koval, N. O.; Коваль, Н. О. (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2018)
  In the article, the essence of the concept of a banking institution “capitalization” is revealed. The current state of capitalization level of domestic banks is investigated. The directions of strengthening the capitalization ...
 • Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Мукачівський державний університет, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню основних підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства. Узагальнено та доповнено поняття «інноваційний потенціал підприємства». Визначено основні складові інноваційного ...
 • Сутність та шляхи підвищення ефективності використання інноваційних витрат 

  Зянько, В. В. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2017)
  Досліджено економічний зміст та види інноваційних витрат підприємства. Проаналізовано становище інноваційної діяльності підприємств в Україні та провідних країнах.
 • Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Дзюбко, М. Ю. (Мукачівський державний університет, 2017)
  У статті сформовано напрями зменшення впливу ризиків на стратегії розвитку підприємств молочної галузі. Здійснено оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ «Вінницький молочний завод ...
 • Інвестиційний потенціал Вінницького регіону 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017)
  У статті досліджено економічну сутність інвестиційного потенціалу. Досліджено інвестиційний потенціал Вінницького регіону. Розглянуто інвестиційні пріоритети Вінницької області,а також джерела фінансування капітальних ...
 • Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Національна академія Національної гвардії України, 2017)
  Розглянуто напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності: стимулюючі заходи непрямої дії матеріального та нематеріального характеру, методи японської системи управління

View more