Recent Submissions

 • Вивчення безпекових дисциплін за допомогою інформаційних технологій 

  Самолюк, І. А. (Маріуполь : ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", 2020)
  Застосування інформаційних технологій для навчання, перевірки і оцінки знань студентів в процесі вивчення безпекових дисциплін є новітнім, прогресивним методом, що заслуговує на їхнє широке впровадження в навчальний процес ...
 • Шляхи поводження з вітчизняними твердими побутовими відходами 

  Цимбалюк, Л. О. (ВНТУ, 2021)
  У роботі висвітлено методи поводження з твердими побутовими відходами та напрямки їх утилізації.
 • Перспективи широкого використання водневої енергетики в Україні 

  Оніщук, М. О. (Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021)
  Наша держава має неабиякі ресурси, які при правильному використанні можуть зробити нашу країну енергонезалежною, а також збільшити кількість коштів у казні, що відобразиться також і на добробуті й житті українців.
 • Influence of humidity of municipal solid waste on its calorific value 

  Bereziuk, O. (Одеса : ПНЦ НАН України і МОН України, 2021)
  The dependence of the calorific value of municipal solid waste on their humidity is determined, which can be processed to determine the paired regression dependence of the calorific value of solid waste on their humidity ...
 • Зависимость теплотворной способности ТБО от их влажности 

  Березюк, О. В. (Одеса : ОНАХТ, 2021)
  Определена зависимость теплотворной способности ТБО от их влажности, что может быть обработана для определения парной регрессионной зависимости теплотворной способности ТБО от их влажности с помощью разработанной компьютерной ...
 • Protection against electromagnetic radiation by shielding 

  Gonchar, O. I. (ВНТУ, 2021)
  The paper describes the importance of protection against electromagnetic radiation.
 • Modern conditions of information security and human life 

  Didur, I. V. (ВНТУ, 2021)
  The paper describes modern conditions of information security and human life.
 • Use of the reference summary of lectures in higher mathematics at the technical university during the pandemic 

  Petruk, V. A; Klieopa, I. A.; Петрук, В. А.; Клєопа, І. А. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2021)
  We consider the problem of online teaching of higher mathematicians of the Technical University using the electronic system of Vinnytsia National Technical University JetIQ based on the use of a key lecture, which allows ...
 • Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням 

  Азаров, О. Д.; Муращенко, О. Г.; Черняк, О. І. (ВНТУ, 2021)
  В монографії описано розробку методу та засобів генерування пилко-подібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням. Метою досліджень є покращення лінійності цифрових генераторів пилкоподібних ...
 • Особливості комп’ютерної технології Unreal Engine 5 

  Романюк, Олександр; Ковтун, Богдан; Денисюк, Алла (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  Unreal Engine 5 принесе справжню революцію у створенні комп’ютерних ігор. Нові технології: Lumen та Nanit сильно спростять створення комп’ютерних ігор і тому розробка комп’ютерних ігор стане дешевшим і доступнішим для ...
 • Інтегральний кластер для розробки високоефективних методів і засобів діагностики захворювань з використанням тривимірного моделювання 

  Романюк, Олександр; Михайлов, Павло; Чехместрук, Роман; Перун, Ігор; Безсмертний, Юрій (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  Тривимірна модель людини при діагностуванні забезпечує отримання об’єктивних параметрів про стан кістково м’язової системи. Таку детальну інформацію поки не може дати інша існуюча сьогодні технологія по виявленню проблем ...
 • Галузі використання боді-сканерів 

  Романюк, Олександр; Бажан, Вікторія; Михайлов, Павло; Чехместрук, Роман (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  Використання боді сканерів в медицині дозволяє виявити понад 700 генетичних захворювань; створювати індивідуальні протези; виготовляти зубні імплантати; оцінювати стан шкіри від зморшок і пігментації до меланом для раннього ...
 • Використання нейронних мереж для обробки та розпізнавання зображень 

  Романюк, Олександр; Найдюк, Валерія (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  За допомогою алгоритмів глибокого навчання та нейронних мереж можна навчити розпізнавати, обробляти та інтерпретувати зображення так, як це потрібно для певного завдання. Прогрес у впровадженні обробки зображень на основі ...
 • Порівняльний аналіз графічних редакторів для створення векторних зображень 

  Романюк, Олександр; Маренко, Дана (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  Було проведено аналіз графічних редакторів для створення векторних зображень, який показав, що можливим вибором для початківця буде редактор Inkscape, оскільки він безкоштовний та має простий інтерфейс. Професіоналам ...
 • Порівняльний аналіз технології трасування променів і растеризації 

  Романюк, Олександр; Кагальняк, Руслан (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  Технологія трасування променів дозволяє створювати значно реалістичніше освітлення у тривимірних сценах порівняно з растеризацією. Проте, технологія RTX досить вимоглива до апаратного забезпечення, тому растеризація досі ...
 • Аналіз АРІ OpenGL 

  Захарчук, Максим; Романюк, Оксана (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  OpenGL є одним з універсальних і зручних засобів, що допомагає в роботі з двовимірним і тривимірним простором. Його головні переваги над іншими API – зручність, простота, стабільність, багатоплатформеність та простота у ...
 • Порівняльний аналіз DirectX11 і DirectX12 

  Романюк, Олександр; Захарчук, Максим (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  DirectX12 на відмінну від DirectX11: підтримує використання нових архітектур відеокарт та нових технологій обробки даних, забезпечує більш високу продуктивність, швидкість обробки даних, оптимізацію роботи центрального ...
 • Особливості комп’ютерної технології Unreal Engine 5 

  Романюк, Олександр; Ковтун, Богдан; Денисюк, Алла (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  DirectX12 на відмінну від DirectX11: підтримує використання нових архітектур відеокарт та нових технологій обробки даних, забезпечує більш високу продуктивність, швидкість обробки даних, оптимізацію роботи центрального ...
 • Аналіз останніх зловмисних дій у кіберпросторі 

  Романюк, Олександр; Борисова, Катерина (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  Безпека даних наразі залежить від захисту процесів, інформації та діяльності в кіберпросторі. Відсутність заходів кібербезпеки може призвести до порушення конфіденційності
 • Використання морфологічного антиаліайзингу для покращення якості зображень 

  Романюк, Олександр; Ковтун, Богдан (Житомирська політехніка, 2021-04-01)
  Морфологічний антиаліайзинг (MLAA) і покращена версія SMAA Enhanced Subpixel Morphological Antialiasing (вдосконалене субпіксельне морфологічне згладжування) є сучасними алгоритмами згладжування. Вони широко використовуються ...

View more