Останні додані

 • Інформаційні аспекти лічби у модифікованій фібоначчієвій системі числення 

  Азаров, О. Д.; Черняк, О. І.; Муращенко, О. Г. (ВНТУ, 2017)
  У статті подано інформаційні аспекти, покладені в основу організації швидкої лічби у модифікованій фібоначчієвій системі числення. Наведено аналітичні вирази для опису базису і алфавіту даної системи числення. Описано ...
 • Джерело опорної напруги на основі генератора термостабільного струму 

  Азаров, О. Д.; Гарнага, В. А.; Обертюх, М. Р. (ВНТУ, 2017)
  В роботі проаналізовано підходи до побудови джерел опорної напруги та визначено їх переваги та недоліки. Запропоновано альтернативний шлях побудови таких пристроїв, при якому використовується як опорний елемент генератор ...
 • Метод ключового хешування теоретично доведеної стійкості на основі еліптичних кривих 

  Лужецький, В. А.; Олексюк, А. О. (Черкаський державний технологічний університет, 2013)
  У зв'язку зі швидким розвитком інформаційних технологій, захисту інформації приділяється підвищена увага. Хеш-функції відіграють значну роль в автентифікації повідомлень та цифровому підписуванні. З появою успішних атак ...
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" 

  Лужецький, В. А.; Квітка, М. А.; Тарасова, О. М. (Вінницький державний технічний університет, 1998)
  У методичних вказівках наведено короткі теоретичні відомості щодо кодування інформації та контролю арифметичних операцій, приклади розв'язання типових задач, контрольні задачі та питання до практичних занять з дисципліни ...
 • Арифметичні основи комп'ютерної техніки 

  Лужецький, В. А.; Лега, Ю. Г. (Черкаський державний технологічний університет, 2007)
  У посібнику розглянуто питання представлення даних у комп'ютерах і методи виконання арифметичних операцій у двійковій системі числення. Приділено увагу методам прискореного виконання арифметичних операцій, а також методам ...
 • Основи інформаційної безпеки 

  Лужецький, В. А.; Войтович, О. П.; Кожухівський, А. Д. (Черкаський державний технологічний університет, 2008)
  У посібнику розглядаються основні поняття інформаційної безпеки і компоненти системи захисту інформації. Описуються заходи та засоби законодавчого, адміністративного, організаційного та інженерно-технічного рівнів забезпечення ...