Collections in this community

Recent Submissions

 • Особливості атестації робочих місць на промисловому підприємстві за умовами праці 

  Кондратюк, В. В.; Березюк, О. В. (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, 2022, 2022)
  Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", інших пільг та компенсацій, а також розроблення і ...
 • Транспортування ТПВ як безпекова складова міського господарства 

  Коломієць, В. І.; Березюк, О. В. (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, 2022)
  Потребу перевізників у спеціалізованій техніці, що здійснює перевезення ТПВ, з різними технічними характеристиками визначають такі чинники: умови об'єктів обслуговування; об'єми ТПВ, характеристики контейнерів та їх ...
 • Особливості збирання та перевезення твердих побутових відходів 

  Пелешок, А. П.; Березюк, О. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022)
  За статистичними даними в Україні сортують лише 4% відходів, а решту спалюють або вивозять.
 • Витрати на менеджмент з питань охорони праці 

  Липецька, О. Р.; Березюк, О. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022)
  Дослідження й вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових безпечних умов, у яких працює людина є одним з найголовніших завдань у розробці нових технологій і систем виробництва.
 • Перевезення ТПВ – складова транспортної системи міст 

  Коломієць, В. І.; Березюк, О. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022)
  Потребу перевізників у спеціалізованій техніці, що здійснює перевезення ТПВ, з різними технічними характеристиками визначають такі чинники: умови об'єктів обслуговування; об'єми ТПВ, характеристики контейнерів та їх ...
 • Екологістика як напрям розвитку вітчизняних підприємств 

  Гаврилюк, А. А.; Березюк, О. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022)
  Екологістика розглядається як нова філософія, спрямована на збалансовану інтеграцію економічних, екологічних та соціальних аспектів у логістичній системі.
 • Підприємництво у галузі поводження з ТПВ 

  Бабієнко, К. В.; Юрченко, М. Д.; Березюк, О. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022)
  Наведено основні принципи управління відходами в ЄС.
 • Мікробіологічне забруднення ґрунтових вод у місці знаходження полігону твердих побутових відходів 

  Березюк, О. В. (Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України, 2021)
  На основі даних, наведених в роботі, можна отримати регресійну залежність рівня мікробіологічного забруднення загальними коліформами ґрунтових вод від вiдстані до полiгону ТПВ.
 • Застосування комп'ютерної програми "Reganaliz" для визначення регресії коефіцієнта ущільнення ТПВ від висоти полігона 

  Березюк, О. В. (Херсонський національний технічний університет, 2021)
  Встановно, що при збільшенні висоти полігона коефіцієнт ущільнення ТПВ зростає за гіперболічною залежністю.
 • Use of virtual laboratory stand "Measuring the resistance of the current of grounding devices, specific soil resistance, isolation of networks and electrical installations" 

  Bereziuk, O. V.; Березюк, О. В. (Херсонський національний технічний університет, 2021)
  Summing up the foregoing one can conclude that learning using the developed virtual laboratory stand, computer test assessment and knowledge of students' knowledge is progressive, the latest method that creates rational ...
 • Regression analysis of the influence of auger surface hardness on its wear during dehydration of solid waste in a garbage truck 

  Bereziuk, O. V.; Savulyak, V. I.; Kharzhevskyi, V. O.; Березюк, О. В.; Савуляк, В. І.; Харжевський, В. О. (Хмельницький національний університет, 2021)
  The article is devoted to the study of the influence of the surface hardness of the auger on its wear during dehydration of solid waste in the garbage truck. Using the method of regression analysis, the logarithmic dependences ...
 • The influence of auger wear on the parameters of the dehydration process of solid waste in the garbage truck 

  Bereziuk, O. V.; Savulyak, V. I.; Kharzhevskyi, V. O.; Березюк, О. В.; Савуляк, В. І.; Харжевський, В. (Хмельницький національний університет, 2021)
  The article is dedicated to the study of the influence of auger wear on the parameters of the dehydration process of municipal solid waste in the garbage truck. An improved mathematical model of the drive operation of ...
 • Modern garbage trucks in the market of municipal solid waste logistics 

  Мельничук, О. І. (Інститут проблем природокористування та екології НАН України, 2021)
  The implementation of the scheme of separate collection of solid waste in Ukraine is in line with global approaches to waste management, and will help improve the ecological environment, reuse raw materials, save resources ...
 • Основные вопросы безопасности продуктов питания 

  Сеферян, А. А. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  В Украине увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в последние годы позволило повысить объемы потребления наиболее распространенных пищевых продуктов на душу населения.
 • Особенности небезопасности лекарственных средств 

  Кoзeрeнкo, М. П. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Непредвиденные и опасные реакции на лекарственные средства относят к основным причинам смерти во многих странах мира. Много негативных реакций на лекарства можно предотвратить. Повышению безопасности пациентов способствует ...
 • Безопасность нанотехнологической продукции в области пищевых производств 

  Козин, Д. О.; Козін, Д. О. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Широкое применение наноматериалов в мире может привести к самым непредсказуемым последствиям. Сторонники нанотехнологий обязаны доказать, что их товары или материалы безопасны, прежде чем вводить в общее пользование. Для ...
 • Економічні витрати на заходи з охорони праці 

  Липецька, О. Р. (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021)
  Дослідження й вирішення проблем, що пов'язані із забезпеченням здорових безпечних умов, у яких працює людина – одне з найголовніших завдань у розробці нових технологій і систем виробництва.
 • Техногенна безпека видобування звалищного газу на полігонах ТПВ 

  Крекотень, Є. Г. (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021)
  Великі перспективи отримання та подальшого використання звалищного газу має технологія переробки ТПВ на полігонах їх захоронення.
 • Проведення атестації робочих місць за умовами праці 

  Кондратюк, В. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021)
  Атестація робочих місць за умовами праці – це процедура, що включає комплексну оцінку всього переліку чинників трудового процесу і середовища виробництва на предмет відповідності існуючих робочих місць таким критеріям: ...
 • Радіоелектронні пристрої, як джерело забруднення твердими побутовими відходами 

  Коваленко, А. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021)
  Встановлено що, якщо держава врегулює законодавство, цим самим зобов’язавши всіх громадян утилізовувати або переробляти відходи, то у твердих відходів від радіоелектронної апаратури є шанс бути використаними повторно або ...

View more