Collections in this community

Recent Submissions

 • Аналіз алгоритмів стиснення зображень із втратами 

  Кавка, О. О.; Майданюк, В. П.; Романюк, О. Н.; Завальнюк, Є. К. (Вінницький національний технічний університет, 2023-12-29)
  У статті розглянуто та проведено аналітичний огляд алгоритмів стиснення зображень зі втратами. Обґрунтовано актуальність дослідження за допомогою статистичних даних. Розглянуто та проаналізовано метод колірної субдискретизації. ...
 • Optical system visualization of combined reflectance model based on cubic and quadratic functions 

  Romanyuk, Oleksandr; Zavalniuk, Yevhen; Titova, Nataliia; Kaduk, Oleksandr; Wójcik, Waldemar; Kalimoldayev, Maksat; Shermantayeva, Zhazira; Романюк, Олександр; Завальнюк, Євген; Тітова, Наталія; Кадук, Олександр (SPIE, 2023-12-20)
  In the article the combined reflectance model based on quadratic and cubic polynomials is discussed. The main characteristics of physically accurate Torrance-Sparrow, Löw models and empirical Blinn, Phong, Schlick models ...
 • Використання тензорів у машинному навчанні 

  Бобко, О. Л.; Рейда, О. М. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Машинне навчання знайшло своє застосування у багатьох галузях науки і техніки. Тому що дозволяє автоматизувати процеси, що не піддаються автоматизації за допомогою імперативного або декларативного алгоритмічного програмування. ...
 • Вдосконалений алгоритм Дейкстри 

  Гончар, С. І.; Рейда, О. М. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Сучасний світ вимагає постійного вдосконалення технологій та методів управління транспортними засобами, зокрема в умовах програмних систем позиціювання в режимі реального часу. Тема «Методи оптимізації траєкторії руху ...
 • Аналіз ринку відеоігор 

  Романюк, О. Н.; Джаман, М. В.; Ціхановська, О. М. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Ринок відеоігор продовжував зростати в 2021 році. За даними, розмір ринку відеоігор у 2021 році становив $189,3 мільярдів. Основними факторами, які сприяють зростанню ринку, є збільшення кількості гравців, розвиток технологій ...
 • Використання тензорів у машинному навчанні 

  Бобко, О. Л.; Рейда, О. М. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Машинне навчання знайшло своє застосування у багатьох галузях науки і техніки. Тому що дозволяє автоматизувати процеси, що не піддаються автоматизації за допомогою імперативного або декларативного алгоритмічного програмування. ...
 • Редагування та розробка відеоігор у сучасній тенденції розвитку інформаційних технологій. 

  Складанюк, О. О.; Майданюк, В. П. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Відеоігри стали невіддільною частиною сучасної розваги, а їх успіх значною мірою залежить від якості геймплею та візуального втілення. У цьому контексті важливим аспектом є редагування відеоігор з метою поліпшення гравцівського ...
 • Вибір методу зафарбовування для задач рендерингу 

  Романюк, О. Н.; Чехместрук, Р. Ю.; Мазур, В. В. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Найбільш складні та трудомісткі обчислення на етапі рендерингу мають місце при зафарбовуванні тривимірних графічних об’єктів. При зафарбовуванні для всіх точок поверхонь визначають координати, а також їх інтенсивності ...
 • Використання інформаційних технологій у системах штучного інтелекту, блокчейну та Інтернет-речей 

  Романюк, О. Н.; Форостяний, А. Б. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Останнім часом інформаційні технології стають невід’ємною частиною нашого життя. Проявом цього є стрімкий розвиток цих технологій, який впливає на різні сфери: бізнес, освіта, медицина, надання різноманітних послуг тощо. ...
 • Шейдерна технологія зафарбовування 

  Романюк, О. Н.; Станіславенко, Є. Г.; Шевченко, О. О. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Важливою задачею комп’ютерної графіки є підвищення продуктивності та реалістичності, що передбачає розробку нових апаратних і програмних рішень . Останніми роками широкого поширення отримала технологія шейдеров. Шейдер є ...
 • Багатопроектні середовища та спільна розробка інтерактивних веб-інтерфейсів 

  Прус, О. В.; Майданюк, В. П. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Сучасне інформаційне суспільство надає величезний акцент на інтернет як найпоширеніше та динамічне середовище для взаємодії, споживання інформації та здійснення операцій. Ця зростаюча залежність від веб-технологій створює ...
 • Метапрограмування в .Net з використанням Expression 

  Позур, М. Ю.; Войтко, В. В. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Використання метапрограмування у процесі розробки програмного забезпечення засобами платформи .NET є доволі поширеною практикою, адже це дозволяє писати більш узагальнений код. Такий підхід дозволяє розробляти додатки зі ...
 • Формування зображення рельєфної поверхні тривимірних об’єктів 

  Мазур, В. В.; Глоба, А. Р.; Романюк, О. Н. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  У процесі формування реалістичних зображень у комп’ютерній графіці важливу роль відіграють оптичні властивості відтворюваного об’єкта, за які відповідає двопроменева дистрибутивна функція відбивної здатності (ДФВЗ). ДФВЗ ...
 • Аналіз векторних графічних редакторів 

  Глоба, А. Р.; Дмитрієв, В. Г.; Романюк, О. Н. (Херсонський національний технічний університет, 2023)
  Векторні графічні редактори - це тип програмного забезпечення, призначеного для створення та редагування векторної графіки. Векторна графіка відрізняється від растрової тим, що вона базується на математичних формулах для ...
 • Удосконалення методів оцінювання та ранжування проєктів за допомогою інтелектуальних алгоритмів 

  Ярошевич, М. С.; Коваленко, О. О. (НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2023)
  Дана теза присвячена дослідженню впровадження інтелектуальних алгоритмів у процес оцінки краудфандінгових проектів. Зокрема, аналізуються існуючі методи оцінок їх основні недоліки та використання інтелектуальних алгоритмів ...
 • Рекомендаційна система для вибору рекреаційних зон 

  Яровий, І.О.; Тужанський, С.Є. (НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2023)
  Розглянуто проблему вибору рекреаційних зон відпочинку в умовах інформаційної перенасиченості та динамічних змін вподобань сучасного користувача. Обґрунтовано необхідність створення рекомендаційної системи, яка має базуватись ...
 • Методи та програмні засоби оптимізації структури витрат з використанням штучного інтелекту 

  Ярмола, В. С.; Майданюк, В. П. (НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2023)
  В роботі виконано аналіз методів та програмних засобів для ефективної оптимізації структури витрат з використанням штучного інтелекту. Центральне місце займає розробка новаторського мобільного додатку, що використовує ...
 • Аналіз платформ для роботи з флеш-картками 

  Шклярук, М.Б.; Пастух, М.В.; Сопрун, М.В.; Тумак, А.О.; Романюк, О. В. (НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2023)
  Розглянуто функціональні можливості платформ, що дозволяють працювати з електронним варіантом флеш-карток. Визначено напрямки розвитку таких платформ.
 • Геймифікація в мобільних системах підтримки дистанційного навчання 

  Шевчук, А. С.; Майданюк, В. П. (НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2023)
  Системи підтримки дистанційного навчання – це системи, які покращують та полегшують процеси дистанційного навчання, включаючи гейміфікацію всього процесу, що є інноваційним підходом до навчання, який поєднує в собі ...
 • Метод скінченних елементів для симуляції тканин 

  Чехместрук, Р. Ю.; Романюк, О. Н.; Мазур, В. В.; Глоба, А.Р.; Тітова, Н. В. (НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2023)
  Проаналізовано метод скінченних елементів для симуляції тканин.

View more