Collections in this community

Recent Submissions

 • Сопряжение графического растрового дисплея с матричным информационным табло коллективного пользования 

  Верховой, Виктор; Петух, Анатолий; Ободник, Демьян; Романюк, Александр (ЦНИИ "Электроника", Москва, 1986-03-07)
  Предложенный принцип построения устройства сопряжения дает возможность использовать информационное табло коллективного пользования в сложных информационных системах.
 • BLENDING FUNCTIONALLY DEFINED SURFACES 

  Романюк, Олександр; Вяткін, Сергій; Антощук, Світлана; Михайлов, Павло; Чехместрук, Роман (Одеський національний політехнічний університет, 2019-12-20)
  Smooth surfaces with perturbation functions for the creation of complex shapes are considered. The method for describing objects in three-dimensional scenes with a base surface and perturbation functions that have a compact ...
 • FAST ORTHOGONAL MULTIVARIATE TRANSFORMS 

  Кожемяко, В. П.; Майданюк, В. П.; Жуков, К. М.; Kozhemjako, Vladimir; Maidanuk, Vladimir; Zhukov, Konstantin (Minsk, 1999-05)
  Modifications of Nussbaumer-Quandalle Fourier Transform fast algorithm for code lendths 2n 2n are considered. The possibility of calculating of all coefficients for two steps offered. At first step the even first index ...
 • Паралельна обробка багатовимірних перетворень 

  Кожемяко, В. П.; Майданюк, В. П.; Жуков, К. М.; Хамді, Р. Р. (Хмельницький: Вимірювальна та та обчислювальна техніка в технологічних процесах, №3'98, 1998)
  Запропоновано новий підхід до обчислення ДПФ, який грунтується на ШПФ-алгоритмі Нуссбаумера-Кведелла і забезпечує збільшення ступеня паралелізму більше ніж в два рази.
 • Перетворення при ущільненні без втрат 

  Майданюк, В. П. (Вінниця: ВНТУ, 2009-04)
  Розглядаються перетворення при ущільненні без втрат. До таких перетворень відносять перетворення MTF (Move To Front) та перетворення BWT (Burrows-Wheeler Transform).
 • Шифрование данных при их сжатии 

  Майданюк, В. П. (Вінниця: ВНТУ, 2007-05)
  При сжатии данных некоторыми методами существует возможность одновременного шифрования данных почти без дополнительных вычислительных затрат. Показано, что среди известных алгоритмов сжатия наибольшие преимущества с точки ...
 • Схема Лапласа при ущільненні зображень 

  Майданюк, В. П. (Вінниця: ВНТУ, 2007-05)
  Розглядаються питання застосування піраміди Лапласа для ущільнення зображень. Важливою перевагою піраміди Лапласа є багатомаcштабність представлення. Зображення представляється одночасно на декількох рівнях з різною ...
 • Діагностика на основі ієрархічних нечітких реляційних правил 

  Ракитянська, Г. Б. (ВНТУ, 2019)
  Розроблено метод розв`язання ієрархічної системи нечітких логічних рівнянь для задач діагностики на основі реляційних правил
 • УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПОБЛОЧНИМ МЕТОДОМ 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ: http://conf.vntu.edu.ua/kgrz/2012/reports.html, 2012)
  Розглянуто кодування (ущільнення) зображень на основі статистичного поблочного кодування. Показано, що при застосуванні афінних перетворень і виборі відповідного критерію відбору блоків статистичне поблочне кодування може ...
 • КОДУВАННЯ ВІДЕО З ДЕТЕКТУВАННЯМ РУХУ 

  Майданюк, В. П. (Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2010-09)
  Наявність в переданому сигналі низькочастотних компонент дозволяє без значних додаткових апаратурних витрат реалізувати детектор руху, що забезпечує можливість передачі високочастотної складової відео зображення методом ...
 • ВЕКТОРНЕ КВАНТУВАННЯ В JPEG 

  Майданюк, В. П. (Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2010-09)
  Розглядаються методи оптимізації квантування коефіцієнтів ДКП при ущільненні зображень. Показано, що для розв’язання цієї задачі ідеальною є нейронна мережа у вигляді двовимірної карти Кохонена.
 • ПІДВИЩЕННЯШВИДКОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФРАКТАЛЬНОГО УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Майданюк, В. П. (Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2010-09)
  Розглядаються особливості програмної реалізації фрактального ущільнення зображень. Показано, що наряду з застосуванням спеціальних методів підвищення швидкості кодування значного ефекту можна досягнути за рахунок оптимізації ...
 • ДЕТЕКТУВАННЯ РУХУ ТА ПЕРЕДАЧА ВИСОКОЧАСТОТНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗОБРАЖЕННЯ 

  Майданюк, В. П.; Стахов, А. О. (Севастополь: СевНТУ, 2011-04)
  Присутність в послідовності відео кадрів рухомих об‘єктів, викликає міжкадрові зміни яскравості, якими можна скористатися для виявлення руху і оцінки параметрів руху. Безпосереднє віднімання двох послідовних кадрів початкового ...
 • КВАНТУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ДВОВИМІРНИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ УЩІЛЬНЕННІ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Бертран, Саджо; Данилюк, А. М.; Майданюк, В. П. (Севастополь: СевНТУ, 2011-04)
  Розглядаються питання квантування коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення (ДКП) при ущільненні зображень. Одним з підходів до оптимізації квантування коефіцієнтів ДКП є метод векторного квантування. Ідеальними ...
 • ІНФОРМАЦІЙНО - ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Пєтух, А. М.; Рейда, О. М.; Майданюк, В. П.; Кожем’яко, В. П. (ВНТУ, 2010)
  В монографії розглянуто системи формування зображень. Подано загальний аналіз основних методів побудови інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи і алгоритми ущільнення даних. Подано класифікацію і проведено аналіз ...
 • Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій. Кодування зображень. 

  Майданюк, В. П. (ВДТУ, 2001)
  В посібнику розглянуті питання кодування зображень в комп’ютерних системах. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри прикладної математики та обчислювальних систем і програм до дисциплін "Методи і засоби ...
 • СОКРАЩЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПОТОКА ЗА СЧЕТ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

  Майданюк, В. П.; Стахов, А. О. (ВНТУ, 2011-04)
  В работе рассмотрены вопросы межкадрового кодирования видео.
 • ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ УОЛША-АДАМАРА 

  Майданюк, В. П.; Данилюк, А. М.; Бертран, Саджо (ВНТУ, 2011-04)
  Найбільш широке застосування при ущільненні зображень з втратами знаходять двовимірні ортогональні перетворення, зокрема дискретне косинусне перетворення. Однак, дискретне косинусне перетворення потребує великої кількості ...
 • УЩІЛЬНЕННЯ ДАНИХ ЯК МЕТОД КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2011-04)
  Розглядаються алгоритмів шифрування даних, які за один прохід виконують шифрування інформації з її одночасним ущільненням.
 • АРХІТЕКТУРА І ПРОГРАМУВАННЯ 32-Х РОЗРЯДНИХ МІКРОПРОЦЕСОРІВ 

  Пєтух, А. М.; Майданюк, В. П.; Ольшевський, Є. Л. (ВДТУ, 2000)
  У навчальному посібнику розглянуті процесори сімейства х86, а саме їх 32-розрядні нащадки (починаючи з 80386), приведено опис їхньої програмної моделі, режими роботи, система команд, відмінності. Відомості наведені в ...

View more