Recent Submissions

 • Intelligent implants in orthopedic surgery 

  Vyatkin, S.; Romanyuk, O. N.; Mykhaylov, P.; Chekhmestruk, R.; Romanyuk, O. V.; Perun, I.; Романюк, О. Н.; Чехместрук, Р. Ю.; Романюк, О. В. (Іnternational Science Group, 2020)
  All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted, in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without ...
 • The analysis of subjective metrics and expert methods for image quality assessment 

  Romanyuk, Olexandr; Romanyuk, Oksana; Romanyuk, Sergey; Titova, Nataliia; Zavalniuk, Evgeny; Романюк, О. Н.; Романюк, О. В.; Романюк, С. О.; Тітова, Н. В.; Завальнюк, Є. К. (SWorld, 2023)
  The paper provides an overview of the main subjective metrics and expert methods for image quality assessment. Four areas of application of subjective image metrics can be distinguished: quality assessment, impairment level ...
 • Моделі гейміфікації в системах управління навчанням 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А. (ВНТУ, 2023)
  Запропонована комплексна модель поєднання визначення рівня активності студента, яка базується на нарахування балів за різні активності в електронному освітньому інформаційному середовищі (ЕОІС) з елементами гейміфікації ...
 • Features of teaching computer graphics 

  Romanyuk, O. N.; Boyko, A.; Korobeinikova, T.; Poida, S.; Velichko, N.; Романюк, О. Н. (SWorld, 2021-10-30)
  Intellectual capital is the foundation of innovative development engineering, computer science, safety, transport, physics and mathematics, biology and ecology, agriculture
 • Multiimmittance logic elements 

  Lishchynska, L. B.; Ліщинська, Л. Б. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Досліджено основні напрями побудови багатоімітаційних логічних елементів, їх структури та основи синтезу багатоімітаційних логічних R-елементів
 • Аnalysis of microfacet and wave approaches to the formation of realistic images of anisotropic surfaces 

  Romanyuk, O. N.; Chan, A. L.; Романюк, О. Н.; Чан, А. Л. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Розглянуто особливості мікрофасетного та хвильового підходу до рендерингу візуально реалістичних зображень фізичних об’єктів на прикладі дистрибутивних функцій відбивної здатності та визначенні коефіцієнта шорсткості ...
 • Аналіз 3D-body сканерів 

  Романюк, О. Н.; Марущак, А. В.; Шмалюх, В. А.; Михайлов, П. І.; Чехместрук, Р. Ю.; Перун, І. В. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Сьогодні широко застосовуються 3D-сканери у науці, медицині, комерції. Вони стають все більш доступними й інтегруються у повсякденне життя людей. 3D-сканери застосовуються не лише для сканування статичних об’єктів неживої ...
 • Використання 3D-сканерів ніг 

  Романюк, О. Н.; Бажан, В. М.; Вяткін, С. І.; Михайлов, П. І.; Чехместрук, Р. Ю.; Перун, І. В. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Наведено аналіз використання тривимірного моделювання ніг з застосуванням 3D-сканерів. Показано, що такі технології ефективно можуть бути задіяні в медицині для діагностики захворювань, для проектування та виготовлення устілок, ...
 • Модифікація методу оцінювальної функції для антиаліайзингу векторів 

  Романюк, О. Н.; Курінний, М. С.; Романюк, С. О.; Коробейнікова, Т, І.; Романюк, О. В. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Розроблено метод антиаліайзингу векторних границь багатокутників з використанням модифікованої оцінювальної функції. Суть методу полягає у використанні спеціальної оцінювальної функції, знак якої визначає координати точок ...
 • Улучшение качества изображений 

  Майданюк, В. П.; Арсенюк, І. Р.; Романюк, О. Н. (SWorl, 2020)
  Показано, що серед методів поліпшення якості зображень методи з просторовою обробкою досить ефективні і не вимагають значних обчислювальних затрат. Для виконання моделювання методів поліпшення якості зображення розроблено ...
 • Increasing the speed of fractal image compression using two-dimensional approximation transformations 

  Maidaniuk, V. P.; Arseniuk, I. R.; Майданюк, В. П.; Арсенюк, І. Р. (NetAkhatAV, 2020)
  Основним недоліком фрактального методу є низька швидкість кодування, яка пов’язана з тим, що для отримання високої якості зображення для кожного рангового блока необхідно виконати перебір всіх доменних блоків, і для ...
 • Формирование графического изображения путем масштабирования видеокарт 

  Романюк, А. Н.; Романюк, О. В.; Снигур, А. В.; Марущак, А. В.; Шмалюх, В. А.; Снігур, А. В.; Романюк, О. Н. (SWorld, 2020)
  Монографія містить наукові дослідження авторів в області техніки і технологій. Може бути корисна для інженерів, конструкторів та інших працівників підприємств і організацій, а також викладачів, здобувачів, аспірантів, ...
 • Комп'ютерне моделювання протезів 

  Романюк, О. Н.; Катєльніков, Д. І.; Шмалюх, В, А. (Херсонський національний технічний університет, 2020)
  Розглянуто питання використання тривимірного моделювання для розробки та виготовлення протезів
 • Метод построения формы и внешнего вида функциональных моделей для интерпретации новых изображений 

  Павлов, С. В.; Романюк, А. Н.; Романюк, О. В.; Вяткин, С. И.; Денисюк, А. В.; Романюк, О. Н.; Вяткін, С. І. (SWorld, 2020)
  Монография содержит научные исследования авторов в области техники и технологий. Может быть полезна для инженеров, руководителей и других работников предприятий и организаций, а также преподавателей, соискателей, аспирантов, ...
 • Applying of hexagonal raster in image formation 

  Melnik, O. V.; Romanyuk, O. N.; Romanyuk, O. V.; Savratsky, V.; Мельник, О. В.; Романюк, О. Н.; Романюк, О. В. (Іnternational Science Group, 2020)
  All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted, in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without ...
 • The use of three-dimensional modeling for human spine diagnostics and treatment. 

  Romanyuk, O. N.; Romanyuk, O. V.; Chekhmestruk, R. Y.; Perun, I. V.; Mykhaylov, P. I.; Романюк, О. Н.; Романюк, О. В.; Чехместрук, Р. Ю. (SWorld Germany, 2020)
  The monograph contains scientific studies of authors in the field technologies, informatics, security, transport. It may be useful for engineers, designers and other employees of enterprises and organizations, as well as ...
 • Blending functionally defined surfaces 

  Romanyuk, O. N.; Vyatkin, S. I.; Antoshchuk, S. G.; Mykhaylov, P. I.; Chekhmestruk, R. Y.; Романюк, О. Н.; Вяткін, С. І.; Антощук, С. Г.; Михайлов, П. І.; Чехместрук, Р. Ю. (Одеський національний політехнічний університет, 2019)
  Smooth surfaces with perturbation functions for the creation of complex shapes are considered. The method for describing objects in three-dimensional scenes with a base surface and perturbation functions that have a compact ...
 • Інформаційно-вимірювальні системи відновлення і ущільнення зображень 

  Пєтух, А. М.; Рейда, О. М.; Майданюк, В. П.; Кожем’яко, В. П. (ВНТУ, 2010)
  В монографії розглянуто системи формування зображень. Подано загальний аналіз основних методів побудови інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи і алгоритми ущільнення даних. Подано класифікацію і проведено аналіз ...
 • Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» 

  Арсенюк, І. Р.; Яровий, А. А.; Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2018)
  У методичних вказівках наведено основні рекомендації щодо вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи та типові розв’язування задач з урахуванням вимог до оформлення результатів.
 • Дешифрование изображений с использованием скалярных функций возмущения 

  Романюк, А. Н.; Чан, А. В.; Панфилова, Ю. О.; Романюк, О. Н.; Панфілова, Ю. О. (SWorld, 2019)
  В данной работе предложен метод распознавания трехмерных объектов на основе скалярных функций возмущения и теоретико-множественной операции вычитания. Предлагаемый метод распознавания отличается тем, что в процессе проверки ...

View more