Recent Submissions

 • Biometric Identification Technologies Based on Modern Data Mining Methods 

  Romanyuk, Olexandr; Romanyuk, Oksana; Pavlov, Sergey; Bilan, Stepan (Springer International Publishing, 2021-02-10)
  This book emphasizes recent advances in the creation of biometric identification systems for various applications in the field of human activity. The book displays the problems that arise in modern systems of biometric ...
 • Multiimmittance logic elements 

  Ліщинська, Л. Б.; Lishchynska, L. B. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021)
  Досліджено основні напрями побудови багатоімітаційних логічних елементів, їх структури та основи синтезу багатоімітаційних логічних R-елементів
 • Метод та система оцінювання динамічних змін біомедичних зображень в офтальмології 

  Бабюк, Наталія (комп’ютерний інформаційно-видавничий центр Вінницького національного технічного університету, 2016-04-12)
  Роботу присвячено подальшому розвитку систем для оцінювання динамічних змін шляхом аналізу біомедичних зображень, що дозволяє автоматизувати етапи діагностики і здійснювати кількісний моніторинг патологічних змін судин.
 • .Аnalysis of microfacet and wave approaches to the formation of realistic images of anisotropic surfaces 

  Романюк, Олександр; Чан, Аліна; Romanyuk, Olexandr (2021-02-27)
  Розглянуто особливості мікрофасетного та хвильового підходу до рендерингу візуально реалістичних зображень фізичних об’єктів на прикладі дистрибутивних функцій відбивної здатності та визначенні коефіцієнта шорсткості ...
 • Аналіз 3D-body сканерів 

  Романюк, Олександр; Шмалюх, Владислав; Марущак, Артем; Михайлов, Павло; Чехместрук, Роман; Перун, Іван («Астропринт», 2021-02-27)
  Сьогодні широко застосовуються 3D-сканери у науці, медицині, комерції. Вони стають все більш доступними й інтегруються у повсякденне життя людей. 3D-сканери застосовуються не лише для сканування статичних об’єктів неживої ...
 • Використання 3D-сканерів ніг 

  Романюк, Олександр; Бажан, Вікторія; Михайлов, Павло; Вяткін, Сергій; Чехместрук, Роман; Перун, Іван («Астропринт», 2021-02-27)
  Наведено аналіз використання тривимірного моделювання ніг з застосуванням 3D-сканерів. Показано, що такі технології ефективно можуть бути задіяні в медицині для діагностики захворювань, для проектування та виготовлення устілок, ...
 • Модифікація методу оцінювальної функції для антиаліайзингу векторів 

  Романюк, Олександр; Романюк, Сергій; Курінний, Михайло; Романюк, Оксана; Коробейнікова, Татяна («Астропринт», 2021-02-27)
  Розроблено метод антиаліайзингу векторних границь багатокутників з використанням модифікованої оцінювальної функції. Суть методу полягає у використанні спеціальної оцінювальної функції, знак якої визначає координати точок ...
 • НА ШЛЯХУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛЮВАННЯ, ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, АВТОМАТИЗАЦІЯ 

  Романюк, Олександр; Шмалюх, Владислав; Марущак, Артем; Романюк, Сергій («Астропринт», 2021-02-27)
  У монографії узагальнено і проаналізовано рівень сучасного стану розвитку інформаційних технологій, комп’ютерного та математичного моделювання, автоматизації процесів управління, штучного інтелекту, робототехніки, розпізнавання ...
 • Инновационные технологии в жизни современного человека. Часть 3: Серия монографий. Глава 3. Улучшение качества изображений. 

  Майданюк, В. П.; Арсенюк, І. Р.; Романюк, О. Н. (Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2020)
  Показано, що серед методів поліпшення якості зображень методи з просторовою обробкою досить ефективні і не вимагають значних обчислювальних затрат. Для виконання моделювання методів поліпшення якості зображення розроблено ...
 • Wissenschaft für den modernen menschen: technik und technologie, informatik, sicherheit. Chapter 8. Increasing the speed of fractal image compression using two-dimensional approximation transformations. 

  Майданюк, В. П.; Арсенюк, І. Р.; SHADI M. S. HILLES (Karlsruhe: NetAkhatAV, 2020)
  Основним недоліком фрактального методу є низька швидкість кодування, яка пов’язана з тим, що для отримання високої якості зображення для кожного рангового блока необхідно виконати перебір всіх доменних блоків, і для ...
 • РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ В XXI СТОЛІТТІ 

  Романюк, Олександр; Шмалюх, Владислав; Марущак, Антон (Одесса: КУПРИЕНКО СВ,, 2020-11-17)
  Монографія містить наукові дослідження авторів в області техніки і технологій. Може бути корисна для інженерів, конструкторів та інших працівників підприємств і організацій, а також викладачів, здобувачів, аспірантів, ...
 • Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві : колективна монографія 

  Романюк, Олександр; Катєльніков, Денис; Шмалюх, Владислав (Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020-11-07)
  Колективна монографія присвячена застосуванню інформатичних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві. Колективна монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, інформаційних технологій, ...
 • РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОГО КОНТРОЛЕРА «ATmega328P» 

  Рейда, Олександр; Дєгтярьов, Денис (ВНТУ, 2020-04-27)
  Розглянуто особливості конструювання приладу на базі мікроконтролеру з використанням периферійних датчиків та подальшим його програмуванням.
 • РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНИХ ВЕБ-ДОДАТКІВ 

  Рейда, Олександр; Лічман, Едуард (Молодіжна наукова ліга, 2020-05-29)
  Розглянуто архітектуру, принципи роботи, етапи створення, розробку, дизайн, тестування інтерактивних веб-додатків.
 • МЕТОД КОНТРОЛЮ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОГО КОНТРОЛЕРА 

  Рейда, Олександр; Дєгтярьов, Денис (Херсонський національний технічний університет, 2020-06-04)
  Розглянуто метод вимірювання швидкості газових потоків. Запропоновано метод оптимізації пневмометричного методу вимірювання.
 • Аналіз інтерактивних додатків для запам’ятовування із використанням флеш-карт 

  Рейда, Олександр; Островський, Сергій (Херсонський національний технічний університет, 2020-06-04)
  Проведено аналіз програмних засобів з використанням інтерактивних технологій, що забезпечують вивчення слів.
 • Аналіз інтерактивних додатків для контролю курсу лікування пацієнта 

  Рейда, Олександр; Мартиросян, Артур (Херсонський національний технічний університет, 2020-06-04)
  Проведено аналізу програмних засобів з використанням технологій, що забезпечують інтерактивну взаємодію пацієнта і лікаря, для вчасного відстежуванням та корегування курсу лікування.
 • ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. Часть 3. 

  Романюк, Александр; Павлов, Сергей; Романюк, Оксана; Вяткин, Сергей (КУПРИЕНКО СВ,, 2020-07-28)
  Монография содержит научные исследования авторов в области техники и технологий. Может быть полезна для инженеров, руководителей и других работников предприятий и организаций, а также преподавателей, соискателей, аспирантов, ...
 • Особливості відтворення офсетної поверхні тривимірних об’єктів 

  Романюк, Олександр; Чан, Аліна (2020)
  Проаналізовано особливість формування офсетної структури поверхні нп основі моделі Кука-Торренса та виявлено, які саме чинники впливають на формування шорсткої поверхні при створенні реалістичних зображень в комп’ютерній графіці
 • Optimized volume rendering in object space 

  Vyatkin, Sergey; Romanyuk, Olexandr; Romanyuk, Oksana (Видавництво ОНАХТ, 2020)
  In this paper, we propose a method of visualization of volumetric data using the developed storage format models voxel-based approach. As a rendering algorithm was chosen splatting, optimized by rejecting invisible ...

View more