Recent Submissions

 • Організація баз даних і знань 

  Романюк, О. Н.; Савчук, Т. О. (Вінницький державний технічний університет, 2003)
  В навчальному посібнику розглянуто основи організації та управління базаи даних та знань, викладені основні положення, наведені приклади і рекомендації по їх засвоєнню. Велика увага приділена сучасним засобам управління ...
 • Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти 

  Паламарчук, Є. А.; Яцковська, Р. О. (ВНТУ, 2015)
  Основна освітня парадигма вищої школи побудована на германській (прусскій) системі, яка своїми коренями йде у минуле. Її суть полягає у використанні детермінованих навчальних циклів з певним набором лекційних курсів і ...
 • Кодування та захист інформації 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2009-07)
  В посібнику розглянуто основи теорії інформації та кодування включно з криптографією, а також оглядово питання пов’язані з загрозами інформаційній безпеці, які несе програмне забезпечення комп’ютерних систем. Навчальний ...
 • Комп'ютерна графіка 

  Романюк, О. Н.; Романюк, А. Н.; Romanyuk, O. N. (Вінницький державний технічний університет, 1999-05-20)
  Викладені алгоритмічні основи двохвимірної та трьохвимірної комп'ютерної графіки, матеріали по базовому програмному забезпеченню, методам і засобам побудови інтерактивних графічних систем. Приведені ...
 • Веб-дизайн і комп’ютерна графіка 

  Романюк, О. Н.; Катєльніков, Д. І.; Косовець, О. П.; Романюк, А. Н.; Кательников, Д. И.; Косовец, А. П.; Romanyuk, O. N.; Katelnikov, D. I.; Kosovets, O. P. (ВНТУ, 2007-11-09)
  У посібнику розглянуто основи дизайну веб-сторінок з урахуванням основних аспектів – композиції, контенту, графічного та шрифтового оформлення. Розглянуто також принципи функціонування мережі Internet, ...
 • Системи автоматизованого проектування засобів обчислювально техніки 

  Рейда, О. М.; Романюк, О. Н.; Пєтух, А. М.; Рейда, А. Н.; Романюк, А. Н.; Петух, А. М.; Reyda, O. M.; Romanyuk, O. N.; Petuh, A.M. (ВНТУ, 2009-07-01)
  Лабораторний практикум призначено для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки" і буде корисним студентам напряму "Програмне забезпечення ...