Останні додані

 • Модифікація білінійного текстурування з використнням кругової моделі пікселя 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Romaniuk, O. N.; Dudnyk, O. O. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Розглянуто процесс текстурування методом білінійної фільтрації. Запропоновано метод підвищення якості білінійного текстурівнння за рахунок субтексельної фільтрації з використанням кругової моделі пікселя.
 • Визначення типів крокових приростів для побудови кола на гексагональному растрі 

  Романюк, О. Н.; Мельник, О. В.; Абрамчук, І. В.; Romanyuk, O. N.; Melnyk, O. V; Abramchyk, I. V. (Хмельницький національний університет, 2017)
  Запропоновано типи крокових приростів для побудови кола на гексагональному растрі. Показано залежність вибору крокових приростів від октанту, в якому інтерполюється дуга кола.
 • Метод вычисления текстурных координат для отображения текстуры на плоские полигоны 

  Вяткин, С. И.; Романюк, А. Н.; Крищук, С. О.; Вяткін, С. І.; Романюк, О. Н.; Крищук, С. О. (Хмельницький національний університет, 2012)
  Запропоновано метод розрахунку текстурних координат. Досліджено вплив точності розрахунків на якість зображення.
 • Метод итерационного приближения полигональных моделей неявными функциями 

  Вяткин, С. И.; Романюк, С. А.; Величко, П. А.; Вяткін, С. І.; Романюк, С. О.; Величко, П. О.; Vyatkin, S. I.; Romanyuk, S. A; Velichko, P. A. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Предлагается итерационный метод создания неявных поверхностей на базе функций возмущения из полигональных моделей.
 • Базовые операции для формирования рельефа и изменения формы сложных функциональных поверхностей в системах компьютерной визуализации 

  Вяткин, С. И.; Романюк, А. Н.; Романюк, О. В.; Вяткін, С. І.; Романюк, О. Н. (Інститут проблем реєстрації і інформації НАН України, 2010)
  Рассмотрены вопросы использования функций возмущения для визуа- лизации поверхностей трехмерных объектов в реальном времени. Предложены методы задания и визуализации трехмерных поверхно- стей, адаптированные для реализации ...
 • Анізотропна фільтрація текстур з використанням методів кешування 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Romaniuk, O. N.; Dudnyk, O. O.; Романюк, А. Н.; Дудник, A. A. (ВНТУ, 2017)
  Для підвищення продуктивності текстурування запропоновано методи кешування проміжних результатів обчислень при визначенні коефіцієнтів рівняння еліпса для анізотропної фільтрації текстур.
 • Geometric modeling with scalar perturbation functions 

  Vyatkin, S. I.; Romanyuk, S. A.; Dudnyk, O. O.; Вяткін, С. І.; Романюк, C. О.; Дудник, О. О.; Вяткин, С. И.; Романюк, C. А.; Дудник, А. А. (Хмельницький національний університет, 2014)
  For deciding the problems, in accordance with the automation of process of preparing the databases from CAD models, with provision for specifics different (CAM/CAD) systems is offered way of preparing the databases for ...
 • Підвищення реалістичності зафарбовування тривимірних графічних об'єктів 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Романюк, А. Н.; Дудник, A. A.; Romaniuk, O. N.; Dudnyk, O. O. (Херсонський національний технічний університет, 2016)
  Запропоновано метод підвищення реалістичності зафарбовування тривимірних об’єктів методом Фонга з урахуванням положення спостерігача. Метод дозволяє більш точно визначати інтенсивність кольорів пікселів на екрані.
 • Підвищення продуктивності текстурування з виконанням процедурних операцій в об’єктному просторі 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Романюк, А. Н.; Дудник, A. A.; Romanyuk, O. N.; Dudnyk, O. O. (Донецький національний технічний університет, 2016)
  Пропонується метод підвищення реалістичності формування графічних зображень, який усуває артефакти, характерні для методів текстурування в екранній площині. Метод передбачає виконання текстурування в просторі об’єкта з ...
 • Метод підвищення продуктивності перспективно-коректного текстурування 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Romaniuk, O. N.; Dudnyk, O. O.; Романюк, А. Н.; Дудник, A. A. (Донецький національний технічний університет, 2016)
  Запропоновано модифікацію методу Хекберта, в якій використано ітераційні формули для визначення координат текселів, що дозволило зменшити кількість операцій додавання та множення, і як наслідок підвищити продуктивність. ...
 • Function-based gpu architecture 

  Вяткін, С. І.; Романюк, C. О.; Павлов, C. В.; Дудник, О. О.; Vyatkin, S. I.; Romanyuk, S. A.; Pavlov, S. V.; Dudnyk, O. O.; Вяткин, С. И.; Романюк, C. А.; Павлов, C. В.; Дудник, А. А. (Хмельницький національний університет, 2015)
  For visualizations of high-realistic expressing is realized transition from the scan of two-dimensional space to three-dimensional. Task three types of the free forms of objects alongside with polygonal: 1. Implicit ...
 • Модифікований метод parallax mapping з використанням карти відстаней до поверхні 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Романюк, О. В.; Romanyuk, O. N.; Dudnyk, O. O.; Romanyuk, O. V.; Романюк, А. Н.; Дудник, A. A. (ВНТУ, 2017)
  Запропоновано модифікацію метода Донеллі, яка полягає в уточненні карти відстаней до поверхні для виконання parallax mapping. Осовна ідея уточнення полягає в урахуванні умови видимості точок, що формують карту відстаней, ...
 • Підвищення продуктивності перспективно-коректного текстурування з використанням анізотропної фільтрації 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Романюк, А. Н.; Дудник, A. A.; Romaniuk, O. N.; Dudnyk, O. O. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Запропоновано метод зниження обчислювальної складності визначення часткових похідних в процесі обчислення положення проекції піксела на текстурну площину за методом Хекберта, що дозволяє зменшити кількість операцій додавання ...
 • Метод антиаліайзингу зображень відрізків прямих з використанням додаткових оцінювальних функцій 

  Романюк, О. Н.; Мельник, О. В.; Романюк, О. В.; Romanyuk, O. N.; Melnyk, O. V; Romanyuk, O. V. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Запропоновано метод антиаліайзингу зображення відрізків прямих з використанням додаткових оцінювальних функцій
 • Анізотропна фільтрація з використанням вагової функції на осові Гаусівської моделі пікселя 

  Романюк, О. Н.; Абрамчук, І. В.; Дудник, О. О.; Романюк, А. Н.; Абрамчук, И. В.; Дудник, A. A.; Romaniuk, O. N.; Abramchyk, I. V.; Dudnyk, O. O. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Запропоновано метод підвищення якості анізотропної фільтрації тривимірних зображень за рахунок використання вагової функції на основі Гаусівської моделі пікселя для визначення кольору пікселя в екранній площині.
 • Введение в теорию информационного пространства организации 

  Коваленко, Е. А.; Коваленко, О. О.; Kovalenko, E. (АНС "СибАК", 2013)
  Информационное пространство организации формируется под влиянием многочисленных факторов внешнего и внутреннего окружения. Теоретические правила его оптимизации помогут менеджерам организации сформировать рациональную ...
 • Аналіз архітектур графічних відеокарт 

  Романюк, О. Н.; Обідник, Д. Т.; Поліщук, О. В.; Величко, П. О.; Романюк, А. Н.; Обиднык, Д. Т.; Полищук, А. В.; Величко, П. А.; Romanyuk, O. N.; Obidnik, D. T.; Polishchuk, O. V.; Velichko, P. O. (Донецький національний технічний університет, 2013-09-29)
  В останні роки істотно розширилося застосування засобів комп'ютерної графіки в найрізноманітніших галузях діяльності людини. У сучасному світі, де роль інформації стає все більш важливою, цілком ...
 • Аналіз методів фільтрації текстур 

  Дудник, О.; Романюк, О. Н.; Дудник, А.; Романюк, А. Н.; Dudnik, O.; Romanyuk, O. N. (ВНТУ, 2015-04-23)
  Піксель найменший елемент двовимірного цифрового зображення в растровій графіці, який має адресу та інтенсивність кольору. Для визначення кольору пікселів використовують текстурні зображення, які ...
 • Особливості морфологічного антиаліайзингу 

  Мельник, О.; Романюк, О. Н.; Мельник, А.; Романюк, А. Н.; Melnik, O.; Romanyuk, O. N. (ВНТУ, 2015-04-23)
  Антиаліайзинг зображень дозволяє суттєво підвищити реалістичність формування графічних сцен за рахунок усунення ступінчатого ефекту. MLAA – Morphological Anti-Aliasing – морфологічний антиаліайзинг – один з ...
 • Класифікація методів розпаралелення процесу формування реалістичних зображень 

  Даньковська, О.; Романюк, О. Н.; Даньковская, О.; Романюк, А. Н.; Dankovskaya, O.; Romanyuk, O. N. (ВНТУ, 2015-04-23)
  На даному етапі розвитку комп’ютерної графіки, найбільша увага приділяється формуванню просторових зображень. Просторові зображення є найбільш реалістичними та інформативними, оскільки дозволяють оцінити ...

View more