Collections in this community

Recent Submissions

 • Особливості візуалізації результатів ранжування у сортувальнику числових масивів 

  Мартинюк, T. Б.; Богомолов, С. В.; Круківський, Б. І. (ВНТУ, 2021)
  Запропоновано структурну організацію сортувальника, який виконує сортування елементів числових масивів з формуванням їх рангів, а також реалізує візуалізацію результатів.
 • Процесс ранжирования объектов и его реализация 

  Мартинюк, Т. Б.; Круковський, Б. І.; Мартынюк, Т. Б.; Круковский, Б. И. (European Scientific Platform, 2021)
  Ранжирование числовых данных в качестве объектов цифровой обработки является специфической операцией. Ее реализация связана с сортировкой числовой последовательности и является ее результатом, который позволяет сделать ...
 • Захист баз даних в операційній системі Android 

  Городецька, О. С.; Артоуз, А. О. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано методи та засоби захисту баз даних від загроз, характерних для пристроїв з операційною системою Android
 • Спеціалізовані програмні засоби для моделювання характеристики перетворення АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю 

  Захарченко, С. М.; Гуменюк, Р. С.; Захарченко, М. Г. (Scientific Publishing Center ―Sci-conf.com.ua‖, 2021)
  В роботі розглянуто можливості застосування вагової надлишковості для контролю відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення в режимі основного перетворення, що дозволить оперативно реагувати на погіршення метрологічних ...
 • Огляд сучасного стану питання в галузі оцінювання ризиків мережевої безпеки 

  Таченко, І. А.; Коробейнікова, Т. І.; Захарченко, С. М. (Scientific Publishing Center «InterConf», 2021)
  Ця робота присвячена основним аспектам технологічного ланцюга оцінки та усунення ризиків; перегляду кроків для опису процесу знаходження вразливостей в компанії чи організації; отримання належного аналізу і впровадження ...
 • Методи та засоби комплексного захисту корпоративної мережі 

  Чинчик, Д. М.; Коробейнікова, Т. І.; Захарченко, С. М. (Scientific Publishing Center «InterConf», 2021)
  Тут будуть розглянуті деякі механізми мережевої безпеки, використання яких допоможе забезпечити надійний захист активів корпоративної мережі. Основним завданням під час розроблення подібних рішень захисту є розгляд ...
 • Ефективність одиничного кодування даних 

  Мартинюк, Т. Б.; Войцеховська, О. В.; Войцеховская, Е. В.; Мартынюк, Т. Б.; Martyniuk, T. B.; Voytsekhovska, O. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі проведено аналіз реалізаційних властивостей одиничних кодів як альтернативних до класичних двійкових. Показана можливість формування логіко-часового коду, який є симбіозом двох відомих одиничних кодів: одиничного ...
 • Особливості розгортання веб-додатків у хмарному середовищі Microsoft Azure 

  Марценюк, Д. В.; Войцеховська, О. В. (ВНТУ, 2021)
  Виконано порівняння хмарних середовищ для розміщення веб-сервісів розроблених на платформі .Net core. Розглянуто сервіси, які надає середовище Microsoft Azure. Розгорнуто веб-додаток у хмарному середовищі з використанням ...
 • Використання хмарних технологій в методології Devops та CI/CD процесі 

  Рудь, Л. І.; Войцеховська, О. В. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  У даній роботі було доведено важливість CI/CD процесу в сучасному циклі розробки програмного забезпечення, охарактеризовано основні переваги використання хмарних технологій в методології DevOps, їх роль в CI/CD.
 • Забезпечення безперервної інтеграції та безперервного розгортання в Azure 

  Марценюк, Д. В.; Войцеховська, О. В.; Городецька, О. С. (ВНТУ, 2021)
  Виконано порівняння інструментів для забезпечення безперервної інтеграції та безперервного розгортання додатків. Розглянуто послугу Bitbucket Pipilines системи контролю версій Bitbucket Cloud. Виконано налаштування ...
 • Візуалізації 3D моделей зі збереженням деталізації карт нормалей 

  Приймич, Я. Б.; Войцеховська, О. В. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  В статті представлений аналіз типів карт нормалей для візуалізації 3D моделей. Проведено моделювання зображення з використанням карти нормалей дотичного простору, яке показало, що використання саме такої карти нормалей ...
 • Аналіз інструментів для роботи з картами нормалей 

  Приймич, Я. Б.; Войцеховська, О. В. (ВНТУ, 2021)
  В роботі представлений аналіз відомих інструментів для оптимальної роботи з картами нормалей. Проведено тестове моделювання однакових моделей в вибраних програмах, яке показало відмінності між представленими інструментами ...
 • Метод багаторівневого захисту даних в корпоративних мережах 

  Захарченко, C. М.; Войцеховська, О. В.; Куцак, Ю. В. (ВНТУ, 2020)
  В роботі проаналізовано методи безпечної передачі даних в корпоративних мережах. Вдосконалено метод захисту корпоративної мережі шляхом поєднання захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз з використанням таких технологій ...
 • Розрахунок енергетичного балансу та структура пакету даних для системи передачі безпілотного літального апарату 

  Козін, Д. О.; Войцеховська, О. В. (ВНТУ, 2019)
  Запропоновано структуру пакету та метод запобігання колізій для безпілотного літального апарату, які дозволили збільшити імовірність прийому коректних даних.
 • Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням 

  Азаров, О. Д.; Муращенко, О. Г.; Черняк, О. І. (ВНТУ, 2021)
  В монографії описано розробку методу та засобів генерування пилко-подібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням. Метою досліджень є покращення лінійності цифрових генераторів пилкоподібних ...
 • Технологія мультисистемного моніторингу корпоративних мереж 

  Каневський, М. В.; Захарченко, С. М. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
  Проводиться огляд та аналіз сучасних систем моніторингу, а також взаємодії між ними. Проаналізовано поточний стан можливостей сучасних систем моніторингу, а також системи візуалізації даних.
 • Розробка математичної моделі двоканального НВЧ вимірювального перетворювача вологості природного газу 

  Білинський, Й. Й.; Городецька, О. С.; Новицький, Д. В.; Bilynsky, Y. Y.; Horodetska, O. S.; Novytskyi, D. V.; Билинский, Й. Й.; Городецкая, О. С.; Новицкий, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  Обґрунтовано вибір хвилеводного надвисокочастотного методу вимірювання вологості природного газу, в якому на відміну від відомих, запропоновано використання біжучої хвилі у хвилеводі, при цьому оцінюються зміни діелектричних ...
 • Метод измерения полного сопротивления 

  Лищинская, Л. Б.; Войцеховская, Е. Б.; Чехместрук, Р. Ю.; Ліщинська, Л. Б.; Войцеховська, О. В. (Українська Державна Академія залізничного транспорту; Приватне підприємство "Технологічний Центр", 2011)
  Запропоновано метод вимірювання повного опору, що дозволяє визначати значення повного опору на різних частотах при відомих параметрах невзаємного чотириполюсника шляхом вимірювання потужності сигналу на виході чотириполюсника ...
 • Амплитудно-фазовий метод вимірювання пapaмeтpiв обмоток електричних машин 

  Возняк, О. М.; Войцеховська, О. В. (Хмельницький національний університет, 2011)
  В cmammi показано, що параметри електричних обмоток (добротність, активний onip, індуктивність) можуть бути визначені при вимірюванні кута фазового зсуву між двома напругами на вuxoдi вимірювального перетворювача, а також ...
 • Дослідження схемотехнічної реалізації L-негатронів на операційному підсилювачі 

  Войцеховська, О. В.; Лазарєв, О. О.; Покотилюк, Л. І.; Чехместрук, Р. Ю. (Хмельницький національний університет, 2012)
  Проведено дослідження реалізації L-негатронів на інверторах від’ємного імпедансу на операційних підсилювачах. Показано, що перевагою реалізації L-негатронів на інверторах від’ємного імпедансу є можливість одержання ...

View more