Recent Submissions

 • Features Of Teaching Foreign Language Grammar 

  Slobodianiuk, A. A.; Слободянюк, А. А. (ВНТУ, 2019)
  The main purpose of studying grammar of a foreign language is forming of grammatical language skills, as one of important components of language abilities in the manner of speaking, reading, listening and writing. One ...
 • Аналіз об'ємно-планувальних рішень однокімнатних квартир багатоповерхових будинків у місті Вінниця 

  Загоруйко, А. О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено однокімнатні квартири багатоповерхових будинків у місті Вінниця, а саме житлових комплек- сів «ЖК Avalon», «ЖК Софія», «ЖК Premier Tower» за загальною площею, відношенням житлової площі до загальної, ціною ...
 • Роздільна технологія приготування композиційних в'яжучих 

  Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П. (ВНТУ, 2018)
  Дана робота присвячена питанню вивчення приготування нових видів змішаних в'яжучих речовин на базі таких відходів промисловості як бокситовий шлам. Зазначенні відходи, на нашу думку, за рахунок хімічного та мінералогічного ...
 • Аналіз енергоефективності в закладах ресторанного господарства 

  Червінська, О. О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018)
  Визначено специфіку енергозабезпечення підприємств ресторанного комплексу, запропоновано шляхи під- вищення ефективності використання енергії при дотриманні необхідних умов комфорту, представлені ре- зультати застосування ...
 • Актуальність реконструкції кінотеатру "Росія" у місті Вінниця 

  Трофименко, К. О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглядається актуальність реконструкції кінотеатру «Росія» котрий знаходиться у центральній частині міста,займає досить велику прибудинкову ділянку та майже 20 років не функціонує. Реконструкція даного кінотеатру ...
 • Особливості об'ємно-планувальних рішень зблокованих будинків 

  Гурман, Я. В.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018)
  Проведено аналіз особливостей об’ємно-планувальних рішень зблокованих будинків . Наведені типи зблоко- ваних будинків й переваги і недоліки над іншими житловими будинками
 • Архітектурно-планувальні аспекти модернізації промислових об'єктів у сформованому міському середовищі 

  Ковальський, В. П.; Варчук, Р. В. (ВНТУ, 2018)
  Спираючись на вітчизняний та закордонний досвід, сформовано ряд проблем, що виникають під час зміни функціонального призначення та на дання нової специфіки об’єктам промислового призначення під час їх ревіталізації.
 • Сучасні об’ємно-планувальні рішення при будівництві малоповерхових житлових будинків 

  Акімов, Н. А.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто рішення щодо проектування малоповерхових житлових будинків та раціонального використання площі будівлі. Наведені оптимальні розміри площі приміщень будинку. Проаналізовано метод проектування двоповерхових ...
 • Можливості зведення енергоефективних панельних будинків 

  Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П.; Бондар, А. В. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто два сучасних методи утеплення панельних будинків, які забезпечують необхідні теплоізоляційні вимоги та є енергоефективними.
 • В’яжуче з відходів для дорожнього будівництва 

  Ковальський, В. П.; Постолатій, М. О.; Комаринський, А. В. (ВНТУ, 2018)
  В роботі проведений аналітичний огляд та дослідження з приводу використання промислових техногенних відходів червоного шламу та фосфогіпсу для дорожнього будівництва . Встановлено, що можливе використання червоного ...
 • Пінобетон на змішаному вяжучому 

  Ковальський, В. П.; Вознюк, І. М.; Войтюк, Д. О. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто перспективні напрямки застосування вторинних ресурсів у виробництві ніздрюватих бетонів. Доведено доцільність виготовлення теплоізоляційного пінобетону на модифікованому в'яжучому на основі відходів промисловості ...
 • Особливості реконструкції готельних закладів 

  Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Матвійчук, Є. Р.; Бондар, А. В. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто особливості реконструкції та перепрофілювання готельних закладів. Наведено заходи щодо підприємств, залежно від специфіки їх діяльності, залежність варіантів просторового розширення готелів при реконструкції ...
 • Визначення впливу добавок золи-винесення на властивості грунтоцементу 

  Маєвська, І. В.; Очеретний, В. П.; Гончарук, М. С. (ВНТУ, 2018)
  В даній роботі описано перші результати експерименту з визначення впливу мінеральних добавок, а саме золи-винесення, на властивості грунтоцемену.
 • Students` Attitude To The Academic Integrity Principles Adherence In Higher Education Institutions 

  Rudnytska, T. H.; Slobodianiuk, A. A.; Podolianchuk, K. V.; Рудницька, Т. Г.; Слободянюк, А. А.; Подолянчук, К. В. (2019)
  The article considers the students` attitude to adherence to the principles of academic integrity by university students and faculty. The outcome of the research presented is aimed at solving the problem of adherence to ...
 • Визначення економічної ефективності використання сонячної енергії на дахах торговельно-розважальних центрів 

  Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П.; Корецький, О. О.; Дмитрів, О. В.; Ocheretnyj, V. P.; Kovalskyi, V. P.; Koretsky, O. O.; Dmytriv, O. V. (ВНТУ, 2018)
  В Україні річне надходження сонячного випромінювання перебуває на одному рівні з країнами, які активно використовують сьогодні сонячні колектори (Швеція, Німеччина, США тощо). Уся територія України придатна для розвитку ...
 • Особливості інноваційної діяльності на будівельних підприємствах 

  Сердюк, Т. В.; Пляцок, М. С.; Serdyuk, T. V.; Plyatsоk, M. S. (ВНТУ, 2018)
  Будівельна галузь є надзвичайно чутливою та залежною від загального стану економіки. Адже в періоди фінансових криз в країні показники будівництва погіршувались значно більшими темпами, ніж в середньому по економіці, і ...
 • Особливості формування бізнес-центрів 

  Ковальський, В. П.; Терещенко, О. П.; Шамраєва, О. О.; Kovalskiy, V. P.; Tereschenko, O. P.; Shamraeva, O. O. (ВНТУ, 2018)
  У статті з’ясовано зміст поняття «бізнес-центри», «бізнес-парки». Визначено актуальність архітектурних рис. Зафіксовано важливу функціональну відмінність між бізнес-центрами і бізнес-парками. Визначено передумови виникнення ...
 • Використання залишків піролізної переробки мулових осадів стічних вод в будівельних сумішах 

  Сердюк, В. Р.; Христич, О. В.; Жердецький, В. Ф.; Житник, В. В.; Терещенко, О. П.; Serdyuk, V. R.; Khristich, A. V.; Zherdetsky, V. F.; Zhitnik, V. V.; Tereschenko, O. P. (ВНТУ, 2018)
  Підтверджено, що екологічний стан довкілля в Україні є на сьогодні однією з найгостріших соціально-економічних проблем, а забруднення водних екосистем є величезною небезпекою для майбутніх поколінь. Висвітлено актуальність ...
 • Використання нанофарби в будівництві 

  Ковальський, В. П.; Риндюк, С. В.; Зузяк, С. Ю.; Kovalskiy, V.; Ryndiuk, S.; Zuziak, S. (Академія технічних наук України, 2019-04)
  Майбутнє будівельного матеріалознавства багато в чому пов’язане з нанотехнологіями. Звичайно, впровадження таких технологій в будівництво вимагає чимало затрат, але завдяки своїм властивостям вони покращать процес будівництва. ...
 • Концепція розвитку архітектурно- планувальної структури внутрішньо дворового простору житлової забудови 

  Сердюк, Т. В.; Потапова, Т. Е.; Кобилянський, В. О.; Бармалюк, В. М.; Serdyuk, T. V.; Potapova, T. Ye.; Barmalyuk, V. O.; Kobyliyanskyi, V. O. (ВНТУ, 2018)
  В даній статті дослідили сутність та основні характеристики архітектурно-планувальної структури внутрішньо дворового простору багатоповерхової та середньо поверхової житлової забудови на прикладі українських міст та розробили ...

View more