Recent Submissions

 • What Exactly Is A Raspberry Pi? 

  Гадайчук, Н. М.; Крекотень, Є. Г. (2019)
  У цій роботі розглядається плата Raspberry Pi, описується її призначення і основні структурні елементи.
 • Testing. Basic concepts of testing software 

  Медведєва, С. О.; Абдуллаєв, О. А. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні концепції та види тестування програмного забезпечення, а також окреслено важливість приділення йому великої уваги у інших сферах.
 • Neural networks in Machine learning 

  Medvedieva, S. O.; Bogach, I. V.; Kovenko, V. A.; Медведєва, С. О.; Богач, І. В.; Ковенко, В. А. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянуті основи роботи з нейронними мережами, особливу увагу приділено моделі мережі під назвою «перцептрон», запровадженої Френком Розенблаттом. До того ж було розкрито тему найпоширеніших мов програмування, ...
 • The prospects of application of Google services in the process of foreign languages teaching 

  Медведєва, С. О. (ВНТУ, 2019)
  Дана робота розкриває суть дистанційного навчання, окреслює важливість використання дистанційних навчальних курсів; також вивчається та аналізується навчальна платформа Google Classroom та оцінюються перспективи її ...
 • Basic principles of the blockchain technology and its application 

  Медведєва, С. О.; Мальований, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні принципи роботи технології блокчейн, її практичну цінність та способи застосування у науковій, медичній, соціальній та фінансовій сферах.
 • Career in IT: Team Leader 

  Медведєва, С. О.; Степанова, Т. М. (ВНТУ, 2019)
  В даній роботі розглядаються професійні обов`язки командного керівника, визначаються особливості даної професії, і надаються поради щодо вдосконалення професійних навичок.
 • From .PSD to interactive website: modern instruments for front-end development 

  Semeniuk, A. V.; Magas, L. M.; Семенюк, А. В.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  Today, information is the most important instrument in all areas of our life. It`s important to develop tools that can transfer pieces of information one point to another. Moreover, it`s adaptive for every user. Web-application ...
 • The effects of technology on humanity 

  Magas, L.; Lukashuk, A.; Магас, Л. М.; Лукашук, О. О. (ВНТУ, 2019)
  This article describes the issues of technology impact on our lives. It stresses effect on you all those hours you spend staring at your smartphone, tablet, or computer and what you can do about it.
 • Ефективні в’яжучі з використанням промислових відходів 

  Лемішко, К. К. (ВНТУ, 2019)
  В роботі запропоновано використання промислових техногенних відходів для отримання ефективного комплексного металозолофосфатного в‘яжучого.
 • Concequences of a paradigm shift in higher education 

  Magas, L. M.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  The article surveys the concept of a paradigm shift. Types and reasons of it are given. Higher education is changing but is still very important. JetIQ is being introduced in VNTU.
 • Концепція розвитку архітектурно- планувальної структури внутрішньо дворового простору житлової забудови 

  Сердюк, Т. В.; Потапова, Т. Є.; Бармалюк, В. М.; Кобилянський, В. О. (ВНТУ, 2018)
  В даній статті дослідили сутність та основні характеристики архітектурно-планувальної структури внутрішньо дворового простору багатоповерхової та середньо поверхової житлової забудови на прикладі українських міст та ...
 • Особливості інноваційної діяльності на будівельних підприємствах 

  Сердюк, Т. В.; Пляцок, М. С. (ВНТУ, 2018)
  Будівельна галузь є надзвичайно чутливою та залежною від загального стану економіки. Адже в періоди фінансових криз в країні показники будівництва погіршувались значно більшими темпами, ніж в середньому по економіці, і ...
 • Використання залишків піролізної переробки мулових осадів стічних вод в будівельних сумішах 

  Сердюк, В. Р.; Христич, О. В.; Терещенко, О. П.; Жердецький, В. Ф.; Житник, В. В. (ВНТУ, 2018)
  Підтверджено, що екологічний стан довкілля в Україні є на сьогодні однією з найгостріших соціально- економічних проблем, а забруднення водних екосистем є величезною небезпекою для майбутніх поколінь. Висвітлено актуальність ...
 • Етнокультурна орнаменталістика роману Льюіс Ердріч “Lovemedicine”: Лінгвосеміотичний аспект 

  Варчук, Л. В. (Київський національний лінгвістичний університет, 2019)
  Із багатьох концептуально значущих сфер поетики художнього тексту питання своєрідності наративної організації його прозового різновиду все більше привертає увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників (U. Margulin, W. Schmid, ...
 • Використання інтерактивних методів навчання при викладанні іноземних мов в немовному вузі 

  Медведєва, С. О.; Вяхк, І. А. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2013)
  Тези доповідей присвячені методиці та практиці використання інтерактивних методів навчання іноземним мовам (на прикладі англійсської) у вищих навчальних закладах.
 • Studying English via the Internet 

  Medvedieva, Svitlana; Медведєва, С. О. (Рівненський державний гуманітарний університет, 2013)
  The article gives an overview of the resources that can be applied with the purpose of language learning and teaching. The key emphasis is put on the on-line teaching projects and distance education
 • Методологічні засади навчання антиципованому читанню 

  Медведєва, С. О.; Зубенко, О. В. (Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет", 2014)
  В статті підкреслюється роль професійно-орієнтованого читання в навчанні майбутніх технічних фахівців, розглядаються режими читання, підкреслюється важливість формування антиципації в процесі читання фахової літератури та ...
 • Перспективи використання змішаного навчання в сучасних ЗВО 

  Медведєва, С. О. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2018)
  Розглянуто механізм реалізації концепції змішаного навчання, як процесу, що передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища та організації такої системи комунікації, що надаватиме всю необхідну навчальну ...
 • Будівельні вироби з використанням промислових техногенних відходів 

  Черепаха, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  В роботі запропоновано виготовляти бетони з використанням відходів промисловості. В'яжучим таких бетонів є безвипалювальне, отримане на основі фосфогіпсу, червоного шламу та золи-винос
 • Methods of Teaching English to Future Mathematicians in Ukraine: the Author`s Experience 

  Medvedieva, S. O.; Losyeva, N. M.; Медведєва, С. О. (Katedra Administracji i Socjologii Akademia Pomorska w Słupsku, 2018)
  The aim of the paper is to study the most efficient means and methods of the English language teaching to future mathematicians at Ukrainian universities. It also states the importance to apply up-to-date techniques in ...

View more