Recent Submissions

 • Використання промислових відходів підприємств хімічної галузі 

  Бінєвська, О. М. (ВНТУ, 2020)
  В роботі запропоновано використовувати промислові відходи хімічної галузі для отримання низько марочного без випалювального в’яжучого.
 • Низькомарочне в’яжуче з додаванням місцевих відходів 

  Пшеничнюк, С. В.; Багрій, В. В. (ВНТУ, 2020)
  В роботі проведені аналітичні дослідження що до використання золи-винос та червоного бокситового шламу у технологіях виробництва будівельних матеріалів. Встановлено, що додавання таких промислових відходів покращують ...
 • Поліфункціональна добавка для в’яжучого 

  Тарнавський, В. В.; Москаленко, Д. О. (ВНТУ, 2020)
  В роботі проведені аналітичні дослідження впливу поліфункціональної активної мінеральної добавки на фізико-механічні властивості композиційних в’яжучих матеріалів. Використання такої добавки дозволить коригувати пластичність ...
 • Энергоэффективные конструктивные решения термомодернизации ограждающих конструкций 

  Коновалов, С. В.; Салимова, Н. В. (Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Б. Бекетова, 2020)
  В результате проведенных расчетно-аналитических исследований подтверждена эффективность использования в технологии термомодернизации конструкций с вентилируемыми фасадами - воздушной прослойки.
 • Минеральные вяжущие с использованием промышленных отходов. 

  Ковальський, В. П.; Бондар, А. В.; Бурлаков, В. П.; Ковальский, В. П.; Бондарь, А. В.; Бурлаков, В. П. (Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, 2018-11)
  Рассмотрена возможность использования бокситового шлама для активации золы-унос и разработки нового малоклинкерного вяжущего на основе промышленных отходов. Разработан оптимальный состав комплексного вяжущего, модифицированного ...
 • Переробка промислових відходів у будівельні вироби 

  Кулик, В. В. (SWorld, 2017)
  В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що такі промислові відходи як золи-винос, фосфогіпс та червоний бокситовий шлам можна успішно використовувати у технологіях виробництва будівельних матеріалів. ...
 • Электротехнические бетоны для защиты от ЭМИ 

  Стаднийчук, М. Ю.; Лемешев, М. С. (Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2016)
  Приведены результаты исследований радиозащитных свойств электротехнических бетонов. Металонасыщенный бетон плотной структуры можно считать эффективным радиоэкранирующим материалом из-за большого коэффициента отражения. ...
 • Применение электропроводного бетона в отраслях народного хозяйства 

  Логоша, О. В. (Тюменский индустриальный университет, 2015)
  Дисперсный металлический шлам в составе бетона является полифункциональным компонентом. В зависимости от степени оксидирования поверхности металлического порошка, можно получать изделия для как для защиты от электромагнитного ...
 • Параметри радіоактивності будівельних матеріалів 

  Христич, О. В.; Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П. (Академія технічних наук України, 2019-04)
  При виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій необхідно дотримуватися будівельних норм, спрямованих на зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів у будівництві.
 • Інноваційні матеріали для звукоізоляції будинків 

  Ковальський, В. П.; Янківська, Л. В.; Бурлаков, В. П. (ВНТУ, 2019-11)
  Запропоновано оптимальні варіанти для того, щоб запобігти потраплянню шуму у квартири, як в новобудовах так і для квартир у панельних будинках. Нижче наведені характеристики будівельних матеріалів і формула для знаходження ...
 • Сучасні передумови щодо необхідності термомодернізації багатоповерхових житлових будинків 

  Підопригора, Д. А.; Христич, О. В. (ВНТУ, 2019)
  Проведено аналіз показників енергоефективності об’єктів житлового господарства України. Відмічено про перспективи запровадження заходів з термомодернізації об’єктів нерухомості.
 • Підвищення енергоефективності будівельних розчинів та бетонів 

  Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П. (ВНТУ, 2019-11)
  Розглянуто можливість підвищення енергоефективності будівельних розчинів та бетонів за рахунок вико-ристання в якості активної мінеральної добавки золу-винесення. Наведені техніко-економічні розрахунки вико-ристання ...
 • Комплексная переработка промышленных и бытовых отходов 

  Логоша, О. В. (Тюменский индустриальный университет, 2015)
  Проведенные аналитические исследования доводят возможность использования промышленных отходов – фосфогипса, золы унос и промышленных стоков с содержанием кислот и щелочи в технологии производства строительных материалов.
 • Доступне в’яжуче з використанням відходів промисловості 

  Стаднійчук, М. Ю. (Одеська національна академія харчових технологій, 2017)
  Запропоновано використовувати промислові відходи для отримання доступного низькомарочного безвипалювального в'яжучого. Таке в’яжуче можна отримати на основі промислових відходів - фосфогіпсу, червоного шламу, металевого ...
 • Покращення показників ефективності сміттєвозів з використанням датчика малих лінійних переміщень 

  Мельничук, О. І. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  Розроблено модель високоточного приладу, що дозволяє вимірювати малі лінійні переміщення виконавчих органів спецавтомобіля, що дозволить підвищити його ефективність.
 • Формування готельних комплексів в зонах рекреації 

  Ріваденейра, Т. К.; Очеретний, В. П. (ВНТУ, 2019-11)
  Розглянуто, що собою являє рекреаційне середовище та визначили чинники рекреаційного середовища. Проаналізовано основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу. Визначено склад рекреаційної ...
 • Принципи формування офісно-торгівельних комплексів 

  Щербатюк, К. А.; Дудар, І. Н. (ВНТУ, 2019-11)
  Розглянуто особливості формування офісно-торгівельних комплексів. Проведено аналіз робіт іноземних та українських авторів. Визначено етапи історичного формування слова мол синоніма ТЦ. Сформовано універса-льні характеристики ...
 • Застосування енергозберігаючих заходів у багатоквартирних житлових будинках 

  Вознюк, І. М.; Ковальський, В. П.; Ковальський, А. В. (ВНТУ, 2019-11)
  Запропоновано застосування енергозберігаючих заходів у багатоквартирних житлових будинках, враховуючи основні складові втрати тепла . Розроблений комплекс енергозберігаючих рішень який включає наступні заходи: заміна ...
 • Утилізація відходів промисловості шляхом виготовлення на їх основі сухих будівельних сумішей 

  Бондар, А. В.; Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П.; Матвійчук, Є. Р. (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,, 2018)
  Наведено результати розробки та дослідження складів сухих будівельних сумішей на основі золи-винос теплоелектростанцій та відходів каменерізання та обробки карбонатних порід. Доведено позитивний вплив введення відходів ...
 • Підвищення енергоефективності сміттєвозів за допомогою датчика малих лінійних переміщень 

  Мельничук, О. І. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  Запропоновано модель цифрового приладу, який дозволяє з високою точністю вимірювати малі лінійні переміщення робочих органів сміттєвоза з виведенням результатів вимірювань на екран комп’ютера в реальному часі та мінімальними ...

View more