Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Особливості пластичного оздоблення фасадів народного житла Поділля 

  Смоляк, В. В.; Козинюк, Н. В.; Асаулюк, О. І.; Субін, А. С. (ВНТУ, 2007)
  Народна архітектурна творчість найбільш яскраво проявила себе в сільському будівництві. Його характерною особливістю є органічна єдність утилітарних і технічних вимог а також мистецької форми. Народна творчість знаходить ...
 • Новий підхід до архітектури та технології зведення мансардних поверхів у котеджному будівництві 

  Власенко, А. М.; Смоляк, В. В. (Вінницький політехнічний інститут, 1996)
  Гострота проблеми індивідуального будівництва замовила зміну підходу до деяких традиційних матеріалів та виробів, що були незаслужено забуті. Маємо на увазі саман, що довгий час мав найбільше розповсюдження в сільськогос ...
 • Архітектура палацу Можайського вселищі Вороновиця біля Вінниці 

  Смоляк, В. В.; Козинюк, Н. В. (Національний університет "Львівська політехніка", 2011)
  Яскраве враження справляють палацові комплекси та панські садиби на східному Поділлі. На жаль, більшість з них потребують негайного ремонту та реставрації. Ті палаци, будівлі та парки, що збереглися змушують нас дивуватися ...
 • Розвиток народного житла на східному Поділлі в період кінця XIX - середини XX ст. 

  Смоляк, В. В.; Тимошенко, О. Е.; Smolyak, V. V.; Tymoshenko, O. (Вінницький національний технічний університет, 2011)
  В монографії розглянуто формування архітектури народного житла у Вінницькій та Хмельницькій областях ( Східне Поділля) у період кінця XIX - середини ХХ століття. Виявлено вплив соціально - економічних, політичних, природно ...
 • Будівельні суміші для виготовлення рентгенозахисних покриттів 

  Сердюк, В. Р.; Христич, О. В.; Ковальський, В. П.; Лемешев, М. С.; Смоляк, В. В. ("Бял ГРАД-БГ" ООД, 2011-04-17)
  У статті отримано результати наукових розробок і дослідження поліфункціональних властивостей електропровідного металонасиченого бетону ( бетел - М). Обгрунтовано можливість створення нового різновиду спеціальних будівельних ...
 • Використання сонячної енергії для тепловологої обробки бетону 

  Яворовська, О. В. (ВНТУ, 2014)
  Обгрунтовано актуальність та необхідність розробки і впровадження ефективних способів використання сонячної енергії в умовах нашого клімату.
 • Економічна ефективність використання сонячної енергії для тепловологісної обробки бетону 

  Яворовська, О. В. (ВНТУ, 2014)
  Запропоновані заходи, що сприяють збільшенню продукції на тих же виробничих площах в 1,5-2 рази, зменшення металоємності обладнання на 30-35%, підвищення продуктивності праці на 10-15%.
 • Вдосконалення моделі поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) на прикладі м. Вінниці 

  Яворовська, О. В. (ВНТУ, 2015)
  Аналізуючи існуючі установки сортування можемо виділити їх основний недолік – використання ручної праці, що значно зменшує продуктивність та негативно впливає на здоров’я працівників. Задачею нової установки для сортування ...
 • Безтраншейні методи поновлення трубопроводів 

  Яворовська, О. В. (ВНТУ, 2015)
  Стан мереж у містах України є незадовільним. В середньому по Україні 31% усіх мереж експлуатуються більше свого терміну служби. Тому у нашій країні гостро стоїть питання з заміною та реконструкцією існуючих трубопроводів. ...
 • Удосконалення процесу безпечного збирання та транспортування ТПВ 

  Дудар, І. Н.; Яворовська, О. В. (ВНТУ, 2014)
  В наш час проблема утворення, знешкодження та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) стає все більш актуальною. Вирішення даної проблеми ми вбачаємо в улаштуванні пунктів переробки безпосередньо в межах міста Вінниця. ...
 • Діагностика стану системи поводження з твердими побутовими відходами 

  Дудар, І. Н.; Яворовська, О. В. (ВНТУ, 2016)
  Статтю присвячено розгляду методики оцінки ефективності системи поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ). Докладно розглядаються критерії по економічному, екологічному та соціальному аспекті системи. На ...
 • Скорочення викидів парникових газів при санації будинків 

  Очеретний, В. П.; Севастьянов, С. О.; Яворовська, О. В. (Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, 2016)
  У дослідженні було проаналізовано як скоротяться викиди парникових газів від проведення санації будівлі, а саме від утеплення стін і встановлення автоматичного регулювання теплоспоживання з застосуванням стійкої системи ...
 • Прогнозування динаміки утворення ресурсоцінних фракцій муніципальних твердих побутових відходів 

  Дудар, І. Н.; Яворовська, О. В. (Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля національної академії аграрних наук України, 2016)
  У мiстi Вiнниця було пpоведено дослiдження моpфологiчного складу ТПВ. Пiд контpоль узято чинники, якi iстотно впливають на вихiд ТПВ, а саме – соцiальну стpатифiкацiю населення. Поpiвнюючи дохiд гpомадян i склад вiдходiв ...
 • Скорочення викидів парникових газів за рахунок утеплення будинків 

  Очеретний, В. П.; Севастьянов, С. О.; Яворовська, О. В. (ВНТУ, 2016-01)
  Статтю присвячено дослідженню скорочення викидів парникових газів при утепленні будинку. Об’єктом дослідження була типова адміністративна будівля у м. Вінниця за адресою вул. Хмельницьке шосе, 13. Проаналізовано та складено ...
 • Analysis of modern methods of utilization of solid waste 

  Iavorovska, O. V.; Яворовська, О. В. (Publishing House «Problems of science», 2017-10)
  В статье рассмотрены основные современные методы утилизации твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Дана краткая характеристика, приведены основные преимущества и недостатки методов. Путем сравнения выбран наиболее ...
 • Аналіз законодавчої бази у сфері управління побутовими відходами на муніципальному рівні ( на прикладі м. Вінниця) 

  Яворовська, О. В.; Дудар, І. Н. (Одеська національна академія харчових технологій, 2016)
  У статті висвітлено законодавча база і стан нормативно – правого за- безпечення системи поводження з ТПВ на муніципальному рівні. Подано загальний аналіз проектів законів України, що покликані удосконалити та розширити ...
 • Методы активации золы уноса ТЕС 

  Ковальський, В. П.; Сідлак, О. С.; Kovalskyi, V. P.; Sidlak, A. S. (Сумський національний аграрний університет, 2014-12)
  При згорянні вугілля на теплових електростанціях в Україні щорічно утворюється золи та шлаків,7-9 млн. тонн (50 - 200 грамів золи на 1 кВт/г вироблюваної електроенергії) . Вирішення екологічних та економічних проблем ...
 • Вплив мінеральних мікронаповнювачів на властивості поризованих сухих будівельних сумішей. 

  Ковальський, В. П.; Очеретний, В. П.; Бондарь, А. В.; Kovalskyi, V. P.; Ocheretnyj, V. P.; Bondar, A. V. (Сумський національний аграрний університет, 2014-12)
  Стаття присвячена дослідженням властивостей поризованихсухих будівельних сумішей (СБС). Описано роль мінерального мікронаповнювачаяк активного компоненту сухих будівельних сумішей. Наведені основні результати експериментальних ...
 • Основні принципи роботи програмного комплексу PLAXIS 

  Малачковська, Р. І. (ВНТУ, 2016-11)
  У доповіді розглядається один з найбільш популярних програмних комплексів, ризначений для виконання складних геотехнічних розрахунків розвитку напружено-деформованого стану системи "грунтова основа - споруда" в процесі ...

View more