Recent Submissions

 • Сучасні передумови щодо необхідності термомодернізації багатоповерхових житлових будинків 

  Підопригора, Д. А.; Христич, О. В. (ВНТУ, 2019)
  Проведено аналіз показників енергоефективності об’єктів житлового господарства України. Відмічено про перспективи запровадження заходів з термомодернізації об’єктів нерухомості.
 • Підвищення енергоефективності будівельних розчинів та бетонів 

  Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П. (ВНТУ, 2019-11)
  Розглянуто можливість підвищення енергоефективності будівельних розчинів та бетонів за рахунок вико-ристання в якості активної мінеральної добавки золу-винесення. Наведені техніко-економічні розрахунки вико-ристання ...
 • Комплексная переработка промышленных и бытовых отходов 

  Логоша, О. В. (Тюменский индустриальный университет, 2015)
  Проведенные аналитические исследования доводят возможность использования промышленных отходов – фосфогипса, золы унос и промышленных стоков с содержанием кислот и щелочи в технологии производства строительных материалов.
 • Доступне в’яжуче з використанням відходів промисловості 

  Стаднійчук, М. Ю. (Одеська національна академія харчових технологій, 2017)
  Запропоновано використовувати промислові відходи для отримання доступного низькомарочного безвипалювального в'яжучого. Таке в’яжуче можна отримати на основі промислових відходів - фосфогіпсу, червоного шламу, металевого ...
 • Покращення показників ефективності сміттєвозів з використанням датчика малих лінійних переміщень 

  Мельничук, О. І. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  Розроблено модель високоточного приладу, що дозволяє вимірювати малі лінійні переміщення виконавчих органів спецавтомобіля, що дозволить підвищити його ефективність.
 • Формування готельних комплексів в зонах рекреації 

  Ріваденейра, Т. К.; Очеретний, В. П. (ВНТУ, 2019-11)
  Розглянуто, що собою являє рекреаційне середовище та визначили чинники рекреаційного середовища. Проаналізовано основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу. Визначено склад рекреаційної ...
 • Принципи формування офісно-торгівельних комплексів 

  Щербатюк, К. А.; Дудар, І. Н. (ВНТУ, 2019-11)
  Розглянуто особливості формування офісно-торгівельних комплексів. Проведено аналіз робіт іноземних та українських авторів. Визначено етапи історичного формування слова мол синоніма ТЦ. Сформовано універса-льні характеристики ...
 • Застосування енергозберігаючих заходів у багатоквартирних житлових будинках 

  Вознюк, І. М.; Ковальський, В. П.; Ковальський, А. В. (ВНТУ, 2019-11)
  Запропоновано застосування енергозберігаючих заходів у багатоквартирних житлових будинках, враховуючи основні складові втрати тепла . Розроблений комплекс енергозберігаючих рішень який включає наступні заходи: заміна ...
 • Утилізація відходів промисловості шляхом виготовлення на їх основі сухих будівельних сумішей 

  Бондар, А. В.; Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П.; Матвійчук, Є. Р. (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,, 2018)
  Наведено результати розробки та дослідження складів сухих будівельних сумішей на основі золи-винос теплоелектростанцій та відходів каменерізання та обробки карбонатних порід. Доведено позитивний вплив введення відходів ...
 • Підвищення енергоефективності сміттєвозів за допомогою датчика малих лінійних переміщень 

  Мельничук, О. І. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  Запропоновано модель цифрового приладу, який дозволяє з високою точністю вимірювати малі лінійні переміщення робочих органів сміттєвоза з виведенням результатів вимірювань на екран комп’ютера в реальному часі та мінімальними ...
 • Енергоефективні конструктивні рішення термомодернізації огороджувальних конструкцій 

  Коновалов, С. В.; Салімова, Н. В. (Львів, 2020)
  В результаті проведених розрахунково-аналітичних досліджень підтверджено ефективність використання в технології термомодернізації конструкцій з вентильованими фасадами - повітряного прошарку
 • Вплив об’ємно-планувальних рішень на підвищення енергоефективності при будівництві зблокованих будинків 

  Гурман, Я. В.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2019-11)
  Проведено аналіз особливостей об’ємно-планувальних рішень зблокованих будинків . Наведені типи зблоко- ваних будинків й переваги при енергоефективності над іншими житловими будинками.
 • Джерела радіоактивності будівельних матеріалів 

  Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П.; Акімов, Н. А. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  Зменшення радіоактивності будівельних матеріалів можливо за рахунок використання низько-радіоактивних складових та використання технологічних заходів обробки матеріалів, при яких зменшується їх радіоактивність.
 • Ефективні конструктивні рішення з тепломодернізації зовнішніх оболонок житлових будівель 

  Багрій, В. В.; Москаленко, Д. О.; Христич, О. В. (ВНТУ, 2019)
  Обґрунтовано передумови запровадження інженерно-технічних заходів з термомодернізації огороджувальних конструкцій існуючих будівель. Запропоновано варіанти конструкції теплоізолювального покриття зовнішніх стін з улаштуванням ...
 • В’яжучі з використанням промислових техногенних відходів 

  Стаднійчук, М. Ю.; Березюк, О. В. (Одеська національна академія харчових технологій, 2017)
  Метою даних досліджень є розробка нової безвідходної технології переробки фосфогіпсу шляхом його відмивання з використанням дефлокулюючих добавок і отримання гіпсового в‘яжучого та послідуюче використання кислих стоків для ...
 • Раціональне використання промислових відходів в будівельні галузі 

  Логоша, О. В. (SWorld, 2017)
  В роботі запропоновано раціонально використовувати промислові відходи для отримання низькомарочного в’яжучого. Метою даних досліджень є розробка безвідходної технології переробки промислових відходів.
 • Джерела радіоактивності 

  Бурлаков, В. П.; Ковальський, В. П. (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, 2019-05)
  Слід зазначити, що найбільшу дозу опромінення людина одержує від природних джерел радіації, які знаходяться в середовищі його перебування постійно протягом всього його життя. Особливе місце серед цих джерел займають природні ...
 • Використання техногенних відходів у будівництві 

  Лемішко, К. К. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2019)
  В результаті проведених наукових досліджень спрямованих на комплексну переробку фосфогіпсових відходів, золи-виносу і металевих шламів. отримано гіпсове в‘яжуче та новий різновид комплексного металозолофосфатного в‘яжучого.
 • Напрямки підвищення енергоефективності сучасних готелів 

  Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Гурман, Я. В.; Матвійчук, Є. Р. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто особливості енергоефективної структури готельних комплексів. Проаналізовано основні чинники, що впливають на енергоефективність готельного комплексу. Визначені основні принципи, що беруться до уваги при ...
 • Сучасні стилі архітектури 

  Ковальський, В. П.; Постолатій, М. О.; Войтюк, Д. О. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019-05)
  Найчастіше використовують поєднання декількох стилів, але популярними, особливо серед молоді є саме деконструктивізм та органічна архітектура (біоніка).

View more