Recent Submissions

 • Промислові відходи – сировина для будівельної галузі 

  Вельгус, І. В. (Научный мир, 2016)
  Питома вага використання сировини техногенного походження вітчизняними підприємствами будівельних матеріалів дуже низька. Використання технології переробки промислових відходів в поєднанні з продуктами переробки будівельних ...
 • Принципи та прийоми архітектурно-планувальної організації будинків культури та дозвілля 

  Белинь, Т. І.; Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2020)
  На основі проведених наукових досліджень сформовано принципи архітектурно-планувальної організації будинків культури та дозвілля. Дотримання сформованих принципів організації території закладів культури та дозвілля надасть ...
 • Модифіковані теплоізоляційні сухі будівельні суміші на перлітовому заповнювачі 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020)
  На сьогоднішній день одним з основних стратегічно важливих питань в Україні є енергозбереження. Підвищення вимог до теплоізоляції будівель сприяє створенню нових та більш ефективних матеріалів.
 • Використання відходів у будівництві 

  Коновалов, С. В. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
  В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що використання золи-винос та червоного бокситового шламу у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяють покращенню фізико-хімічних властивостей ...
 • Рециклинг продуктов переработки осадков сточных вод городских канализаций 

  Христич, А. В.; Лемешев, М. С. (Одеса : ОНАХТ, 2020)
  Обосновано целесообразность рециклинга продуктов пиролизной переработки зольных остатков иловых масс как добавка-модификатора в составе строительных растворов. Подтверждена возможность добавления в состав строительных ...
 • Дослідження актуальності ревіталізації в Україні 

  Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020)
  Проведено дослідження процесу ревіталізації об’єктів мі- ського середовища. Розглянуто приклади такого виду реконструкції будівель та міських просторів в Україні. Опираючись на активне по- ширення поняття «ревіталізація», ...
 • Ревіталізація індустріальних об’єктів 

  Трофименко, К.О.; Ковальський, В. П.; Вознюк, І. М. (ВНТУ, 2020-05)
  Ревіталізація індустріальних об’єктів є доволі поширеною будівельною практикою у всьому світі. Розглянуто приклади перепрофілювання, які передбачають широкомасштабні зміни об'єкта, ревіталізація дозволяє знайти нові і ...
 • Жаростійке безвипалювальне в’яжуче 

  Багрій, В. В. (Дніпро, 2020)
  Проведені аналітичні дослідження підтверджують можливість комплексної переробки фосфогіпсових відходів, золи-винос і металевих шламів. Встановлено можливість отримання комплексного безвипалювального в’яжучого. Таке в’яжуче ...
 • Захист від корозії залізобетонних виробів у воднотранспортних мережах 

  Ковальський, В. П.; Очеретний, В. П.; Матвійчук, Є. Р. (Одеса : ОНАХТ, 2020)
  Досліджено методи захисту бетону від корозії. Проаналізовано основні причини, види, процеси порівняння методів захисту бетонів від корозії.
 • Захист середовища від радіоактивного впливу шляхом змінення складу бетону 

  Олійник, Ю. Г.; Ковальський, В. П. (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020-05)
  Метою досліджень визначено завдання створення безпечного бетону, в якому при введенні нових компонентів з високою радіаційною стійкістю забезпечується підвищення щільності і міцності та покращення радіаційно-захисних ...
 • Використання дрібнозернистих дисперснонаповнених сухих сумішей в технологіях переробки шкідливих відходів 

  Христич, О. В.; Черепаха, Д. В. (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020)
  Проведені дослідження фізико-механічних і радіаційно-захисних властивостей зразків дисперснонаповнених сухих сумішей підтверджують можливість застосування отриманого матеріалу для безпечного транспортування та подальшого ...
 • Енергоефективні рішення теплореконструкції існуючих будівель 

  Вельгус, І. В. (Научный мир, 2017)
  В роботі обґрунтовано запровадження енергозберігаючих заходів по теплореконструкції існуючих будівель. Запропоновано шляхи інженерно-технічних заходів для підвищення теплотехнічних та спеціальних характеристик огороджувальних ...
 • Шляхи використання побутових та промислових відходів 

  Сергійчук, С. В. (Сборник научных трудов SWorld, 2016)
  В роботі проведений аналітичні дослідження що до використання промислових та побутових відходів. В результаті проведених досліджень встановлено, що використання відходів є економічно вигідним та доцільним рішенням. Доведено ...
 • Гідротехнічний бетон для воднотранспортних мереж 

  Постолатій, М. О.; Бурлаков, В. П.; Ковальський, В. П. (Одеська національна академія харчових технологій, 2020-03)
  Отримання гідротехнічного бетону, що забезпечить надійність та довговічність конструкцій, можливе при використанні різноманітних добавок, пластифікаторів та при застосуванні спеціальних технологій.
 • Необхідність додавання заповнювачів до бетону для зниження радіаційного забруднення 

  Олійник, Ю. Г.; Ковальський, В. П.; Друкований, М. Ф. (ВНТУ, 2020-05)
  Розглянуто необхідність введення додаткових елементів до складу бетону, наведено існуючі розробки заповнювачів і добавок в бетонних сумішах для визначення їх радіоактивних властивостей, визначено способи створення радіаційно ...
 • Adding industrial waste to construction products 

  Karakulya, S. O. (ВНТУ, 2020)
  The research on the use of fly ash and red bauxite sludge in technologies for the production of building materials. It is established that the addition of industrial waste improves the physicochemical and rheological special ...
 • Перспективы использования электропроводного металлонасыщенного бетона в строительстве 

  Кузнецов, О. В. (Тюменский индустриальный университет, 2014)
  В результате проведенных аналитических исследований установлено, что металлический шлам может эффективно использоваться для изготовления специальных изделий из электропроводного бетона.
 • Problems of domestic waste landfills in Ukraine 

  Melnichuk, D. A. (ВНТУ, 2020)
  The paper considers the main problems of domestic waste landfills in Ukraine. It has been established that in order to increase the volume of solid waste processing and reduce the area of landfills, it is necessary to ...
 • Екологічні енергозберігаючі заходи термомодернізації житлового фонду 

  Козловський, І. В. (SWorld, 2017)
  В роботі обґрунтовано передумови запровадження енергозберігаючих екологічних заходів по термомодернізації об’єктів житлового фонду. Запропоновано перспективні шляхи реалізації інженерно-технічних заходів для підвищення ...
 • Research of mineral additive for mortars 

  Moskalenko, D. A. (ВНТУ, 2020)
  The study examines the effect of active mineral additives on the physical and mechanical properties of composite binders. Use of such additive will allow to adjust plasticity of binder and terms of hardening, water resistance, ...

View more