Recent Submissions

 • Особливості розташування автовокзальних комплексів 

  Ковальський, В. П.; Трофименко, К. О. (Академія технічних наук України, 2018-04)
  Аналіз світової практики будівництва автовокзалів в великих містах показує, що розміщення автовокзалів поблизу центра міста визнано найбільш відповідає потребам високого рівня обслуговування пасажирів і отримує повсюдне поширення.
 • Вторинна сировина для виготовлення будівельних матеріалів 

  Стаднійчук, М. Ю. (SWorld, 2017)
  В роботі запропоновано використовувати промислові відходи для отримання низько марочного в’яжучого. Метою даних досліджень є розробка нової безвідходної технології переробки фосфогіпсу шляхом його відмивання з використанням ...
 • Енергоефективність при плануванні міст 

  Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П.; Бондар, А. В. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглянуто та проаналізовано приклади архітектурно-планувальних та містобудівних рішень, які забезпечують енергоефективність житлової забудови та будинків у світовому досвіді. Визначено основні принципи досягнення ...
 • Радіаційна небезпека будівельних матеріалів 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019-05)
  Останніми роками в центрі постійної уваги населення і наукової громадськості знаходиться проблема радіації і її вплив на організм людини. Кожна людина в будь-якій частині Земної кулі піддається неухильному опроміненню від ...
 • Контроль робочих органів машин за допомогою сенсора малих лінійних переміщень 

  Мельничук, О. І. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
  Запропоновано модель цифрового приладу, що дозволяє з високою точністю вимірювати малі лінійні переміщення робочих органів машин та механізмів з виведенням результатів вимірювань на екран комп’ютера в реальному часі.
 • Рециклінг промислових відходів – потенційна альтернатива традиційним ресурсам будівельної галузі 

  Коновалов, C. В.; Салімова, В. В. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
  Встановлено, що використання технології рециклінгу промислових відходів в поєднанні з продуктами переробки будівельних відходів дозволяє отримати конкурентоздатні сировинні матеріали для виготовлення ефективних будівельних ...
 • Комплексна переробка промислових відходів Вінничини 

  Черніченко, О. М. (ДніпроМіжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
  Підтверджено можливість комплексної переробки фосфогіпсових відходів, золи-винос та металевих шламів.
 • Использование отходов для производства строительных материалов 

  Бондарь, А. В.; Ковальский, В. П.; Бондар, А. В.; Ковальський, В. П.; Bondar, A. V.; Kovalskiy, V. P. (Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, 2018)
  В работе будут представлены материалы исследований возможности использования отходов промышленности для производства сухих строительных смесей. Приведена актуальность использования вторичных минеральных ресурсов, остатков ...
 • Напрямки вирішення негативного впливу золи-винесення на екологічну безпеку 

  Бричанський, А. О.; Матвійчук, Є. Р. (ВНТУ, 2018-03)
  Розглянуто та проаналізовано екологічну ситуацію в Україні. Розглянута важливість утилізації відходів виробництва Ладижинської ТЕС (зола-винесення). Наведена схема використання золи-винесення. Проаналізовано вирішення ...
 • Використання техногенних відходів в галузі будівельних матеріалів 

  Оцупок, Л. М. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
  Встановлено, що використання комплексної технології механо-хімічної активації твердих промислових відходів дає можливість зменшити витрати в’яжучого на 15 – 40 % при збереженні заданих фізико-механічних характеристик зразків.
 • Основи формування готельних комплексів 

  Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Матвійчук, Є. Р.; Комаринський, С. А. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто особливості планувальної структури території готельних комплексів. Проаналізовано основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу. Визначені основні принципи, що беруться до уваги ...
 • Можливості зведення енергоефективних панельних будинків 

  Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П. (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019)
  Сучасні панельні будинки відрізняються від радянських прототипів. Значно покращилися тепло-технічні властивості та об’ємно-планувальні рішення квартир в таких будинках. Але їх переваги: висока швидкість будівництва та ...
 • Вплив опромінення джерел природного походження на людину 

  Войтюк, Д. О.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019)
  Аналізуючи сучасну інформації, яка стосується дослідження впливу радону та його ДПР на організм людини і радіаційної безпеки населення, дозволяє виявити пріоритети в питаннях зменшення доз опромінення населення в сучасних ...
 • Використання промислових відходів вінниччини для виготовлення будівельних виробів 

  Салімова, Н. В.; Коновалов, С. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  В результаті проведених досліджень встановлено, що використання активованої золи-винос у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяє покращенню фізико-хімічних та реологічних властивостей бетонної суміші.
 • Жаростійкий будівельний матеріал на основі комплексного в’яжучого 

  Зузяк, С. Ю.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019)
  Запропоноване комплексне в’яжуче можна використовувати для виготовлення жаростійких бетонів. В якості оксидного компоненту в’яжучого доцільно застосовувати залізовміщуючі відходи промисловості.
 • Антистатичні підлоги із струмопровідного бетону 

  Стаднійчук, М. Ю. (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019)
  В роботі запропоновано для боротьби з зарядами статичної електрики використовувати покриття із струмопровідного бетонна.
 • Використання промислових відходів в галузі будівельних матеріалів 

  Черепаха, Д. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  В результаті проведених досліджень підтверджено можливість використання промислових відходів у будівельні галузі.
 • В’яжуче з використанням промислових відходів хімічної галузі 

  Лемішко, К. К. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
  Встановлено, що використання активованої золи-виносу, як модифікованого заповнювача у складі формувальних розчинів є одним з перспективних шляхів ресурсозбереження.
 • Композиційні матеріали як джерело економії енергетичних ресурсів в будівництві 

  Сердюк, В. Р.; Франишина, С. Ю.; Serdyuk, V.; Franyshina, S. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019)
  У статті розглянуто основні напрямки зниження енергоємності будівельної продукції. Наведено загальні характеристики та перспективні напрямки застосування композитних матеріалів. Виконано аналіз експлуатаційних особливостей ...
 • Удосконалення огороджуючих конструкцій як джерело зниження теплових втрат сучасної будівлі 

  Сердюк, В. Р.; Сердюк, Т. В.; Франишина, С. Ю.; Serdyuk, V.; Serdyuk, T.; Franyshina, S. (ВНТУ, 2019)
  В статті висвітлена актуальна проблема підвищення енергетичної ефективності в будівельній галузі. Будівельний комплекс залишається одним із найбільших споживачів паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Напрямки ресурсо- ...

View more