Recent Submissions

 • Способи підвищення радіаційно-захисних властивостей бетонної суміші 

  Олійник, Ю. Г.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021-04)
  Практичне значення проведених досліджень полягає в розробці технологічного управління радіаційними властивостями будівельних матеріалів і виробів із бетону на етапі їх розробки і виготовлення без втрати їх експлутаційно- ...
 • Будівельні матеріали для термомодернізації огороджувальних конструкцій житлових будівель 

  Музира, Є. О.; Сич, В.О. (Дніпро, 2021)
  Реалізація технологічних рішень з термомодернізації існуючих житлових будівель, підвищення рівня умов проживання мешканців – це складне економічне завдання, яке потребує розроблення державної концепції. Інженерно-технічні ...
 • Structures of composite concrete for sewerage 

  Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П.; Постолатій, М. О.; Ocheretnyi, V. P.; Kovalskiy, V. P.; Postolatii, М. О. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021-03)
  The topic of special knitting for the reduction of the physical and mechanical powers of con-crete structures is relevant and promising for a given hour and the need for some scientific de-velopment.
 • Об’ємно-планувальні рішення ресторанних комплексів при ревіталізації промислових об’єктів 

  Дмитрів, О. В.; Ковальський, В. П.; Бондар, А. В.; Абрамович, В. С. (ВНТУ, 2021-05)
  В роботі наведено результати аналізу принципів прийняття об’ємно-планувальних рішень ресторанних комплексів при ревіталізації промислових об’єктів. Встановлено, що об’ємно-планувальні рішення нових ресторанних комплексів ...
 • Review of road geothermal snow melting technology 

  Mingjun, G; Kovalskiy, V. P.; Мінцзюнь, Го; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2021-03)
  In order to ensure the traffic, mechanical snow removal or spreading deicing salt are usually used, but there are corresponding disadvantages. This paper expounds the working principle of the road geothermal snow melting ...
 • Прогресивні будівельні конструкції 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, 2021-03)
  В результаті численних досліджень запропоновані нові види конструкцій можуть в майбутньому забезпечити стрімкий розвиток архітектури будівель, ефективну роботу під навантаженнями, раціональне використання кожного матеріалу ...
 • Аналіз архітектурних та об'ємно-планувальних рішень при проектуванні пасивного будинку 

  Medved, Y. O.; Kovalskiy, V. P.; Медведь, Я. О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2020-11)
  Розглянуто архітектурні та об'ємно-планувальні рішення при проектуванні пасивного будинку, що дозволи-ло оцінити їх вплив на енергозбереження.
 • Способи очищення радіаційно забрудненої води 

  Олійник, Ю. Г.; Ковальський, В. П.; Друкований, М. Ф. (Одеська національна академія харчових технологій, 2021-03)
  Специфічні властивості радіоактивних відходів вимагають застосування спеціальних методів переробки, які зводяться до концентрування відходів і розсіювання в навколишньому середовищі при дотриманні гранично допустимого ...
 • Радіологічний контроль будівельних матеріалів 

  Кушнір, М.М.; Друкований, М. Ф. (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021-05)
  У будівельному комплексі України створено Систему норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів. Системою охоплено, як вимоги до радіаційної безпеки та захисту людей, так і порядок контролю ...
 • Use of complex technology of activation of technogenic industrial waste 

  Sivak, K; Сівак, К. К. (ВНТУ, 2021)
  The research on the use of complex technology of mechano-chemical activation is carried out in the work. This technology makes it possible to reduce the cost of Portland cement by 15 - 40% in the composition of construction ...
 • Peculiarities of using industrial waste in the construction industry 

  Sivak, R.; Lemeshev, M.; Лемешев, М. С.; Сівак, Р. В. (ВНТУ, 2021)
  Analytical researches concerning use of industrial waste at manufacture of construction products are carried out in work. As a result of the conducted researches it is established that complex use of industrial waste gives ...
 • Перспективы использования промышленных отходов в строительной отрасли 

  Кулик, В. В.; Лемешев, М. С. (Тюменский индустриальный университет, 2012)
  В результате проведенных аналитических исследований установлено, промышленные отходы успешно можно использовать для создания безклинкерного вяжущего, а также для создания материалов специального назначения.
 • Industrial waste recycling 

  Стаднійчук, М. С.; Лемешев, М. (ВНТУ, 2021)
  The research on the use of industrial waste in recycling technology in combination with construction waste recycling products is carried out in the work. This technology allows to obtain competitive raw materials for the ...
 • Історичний досвід проектування видовищних будинків зального типа 

  Манзюк, А. А.; Manziuk, A. (ВНТУ, 2020)
  У статті розглядається історичний досвід проектування громадських видовищних будівель. Наведені прик- лади театрально-концертних будівель, кінотеатрів, клубів. Перераховано типологічні варіанти. Автор торкну- вся норми ...
 • Ресурсозберігаюча технологія виготовлення збірних будівельних конструкцій 

  Довгань, А. В.; Христич, О. В. (ВНТУ, 2021)
  Обґрунтовано необхідність впровадження на підприємствах виробничої бази будівельної галузі нових технологій по виробництву збірних будівельних конструкцій. Проведено аналітичні дослідження технологій переробки техногенних ...
 • Building products using industrial waste 

  Postolatii, М.; Yakivchuk, S.; Kovalskiy, V.; Постолатій, М. О.; Якiвчук, С. В.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2020)
  Research and data analysis have shown that the use of fly ash and red sludge can adjust the plasticity of the binder and hardening time, water resistance, binder density, increase the strength of finished construction ...
 • Application prospect of waste vegetable oil used in asphalt recycling 

  Mingjun, G.; Kovalskiy, V.; Hongjuan, Z.; Мінцзюнь, Го; Ковальський, В. П.; Хунцзюань, Чжао (ВНТУ, 2020)
  In order to guarantee the road performance of the recycled asphalt mixture, it is necessary to add rejuvenate agent to the reclaimed asphalt pavement(RAP). According to the theory of asphalt regeneration and related research, ...
 • Analysis of foaming agents in the production of foam concrete 

  Burlakov, V.; Mingjun, G.; Kovalskiy, V.; Бурлаков, В. П.; Мінцзюнь, Го; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2020)
  The method for determining the quantitative content mixing liquefied petroleum gas, thus improving the overall accuracy by of temperature on the measurement results of quantitative content components of liquefied petroleum gas.
 • Використання студентами методів тайм-менеджменту під час самостійного навчання в університеті 

  Лялюк, О. Г.; Лялюк, А.; Поліщук, О.; Lyalyuk, E.; Lyalyuk, A.; Polishchuk, A.; Лялюк, Е.; Полищук, А. (ВНТУ, 2020)
  самостійного навчання в університеті. Проаналізовано існуючі методи тайм-менеджменту та розкрито їх сутність. Для кожного студента може бути розроблена своя методика управління часом на основі загальних правил і принципів, ...
 • Особливості архітектури центральної частини м. Вінниці кінця XIX початку – XX століть 

  Субін-Кожевнікова, А. С.; Смоляк, В. В. (Національний університет "Львівська політехніка", 2017)
  У статті досліджено особливості архітектури центральної частини м. Вінниці кінця XIX початку XX століть. Визначено специфіку розвитку стильових тенденцій та типології споруд. Запропоновано періодизацію розвитку архітектури, ...

View more