Останні додані

 • Oрганізаційні передумови критеріальної оцінки інноваційних рішень 

  Сердюк, В. Р.; Франишина, С. Ю. (ВНТУ, 2019)
  Представлена необхідність впровадження мотиваційного механізму реалізації інноваційного потенціалу на вітчизняних підприємствах. Проведено критеріальне групування показників ефективності інноваційних рішень. The problem ...
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ МІСТА ВІННИЦІ 

  Сердюк, В. Р.; Колісніченко, В. В. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто основні переваги і недоліки транспортної системи м. Вінниці. Виконано аналіз основних етапів розвитку транспортного забезпечення міста та запропоновано шляхи його розвитку
 • Малоклинкерное жаростойкое вяжущее 

  Комаринский, С. А.; Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П.; Комаринский, С. А. (Кокшетау (Казахстан): КТИ КЧС МВД РК, 2019)
  На основе кремнезѐмной добавки золы-унос и глинозѐмной добавки красного шлама, предложено новое жаростойкое вяжущее с заданными свойствами и минимальным содержанием портландцемента.
 • Підвищення ефективності в житлово-комунальному господарстві 

  Ковальський, В. П.; Очеретний, В. П.; Постолатій, М.О. (Одеська національна академія харчових технологій, 2019)
  України має значний потенціал у напрямі скорочення енергоспоживання та покращення якості послуг, і як наслідок забезпечення нормативного рівня комфорту житлового середовища споживачів. На сьогоднішній день поставлено задача ...
 • Технології GPS і IoT для визначення місцеположення сміттєвозів 

  Гринчук, В. В. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто перспективи використання новітніх технологій визначення місцеположення сміттєвозів і переваги, що досягаються за їх допомогою.
 • Использованием промышленных отходов в технологии производства строительных материалов 

  Логоша, О. В. (Тюменский индустриальный университет, 2016)
  Проведены аналитические научные исследования направлены на комплексную переработку промышленных отходов.
 • Фізико-хімічна утилізація техногенних промислових відходів 

  Стаднійчук, М. Ю. (SWorld, 2017)
  В роботі запропоновано виготовляти стінові матеріалів з використанням промислових відходів. Досліджено вплив комплексної фізико-хімічної активації золи-винос.
 • Міжнародний досвід та проблеми формування бізнес-центрів 

  Шамраєва, О.О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018-11)
  У статті розглянуто значення ділового центру в сучасному контексті, а також його формування на прикладі зарубіжних аналогів. Визначено основні проблеми проектування бізнес- центрів на основі вже наявного досвіду.
 • Дослідження пам'ятки архітектури кінця XIX - початку XX ст. - Палацу Марії Щербатової 

  Ковальський, В. П.; Зузяк, С. Ю. (ВНТУ, 2018-10)
  У поданих матеріалах висвітлено дослідження пам’ятки архітектури палацу Марії Щербатової. Розглянута історія побудови палацу, його архітектурна частина та садово-парковий комплекс з дендрологічним парком.
 • BASILICA OF THE NATIONAL VOTE 

  Kovalskiy, V; Toalombo, L; Ковальський, В.П.; Тоаломбо, Л (ВНТУ, 2018-11)
  The Basilica of the National Vow is a neo-Gothic religious building of the historic center of the city of Quito D.M. Due to its size and style, it is considered the largest neo- Gothic temple in America. It is located in ...
 • Особливості створення ігрових майданчиків на тереторії дитячих дошкільних навчальних закладів 

  Лисій, Г. І.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2016-03)
  Доповідь присвячена особливостям створення ігрових майданчиків на території дитячих дошкільних навчальних закладів.
 • Формування архітектурного середовища дошкільних навчальних закладів 

  Лисій, Г. І. (ВНТУ, 2017-03)
  Розглядаються питання розвитку сучасної архітектури дошкільних навчальних закладів, приведений ряд пропозицій архітектурних методів і засобів щодо вдосконалення будівель дошкільних навчальних закладів.
 • Основи формування водно-розаважальних комплексів 

  Новікова, О. В.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018-06)
  Запропоновано класифікацію аквапарків та приведена інформація стосовно їх особливостей проектування. Надані рекомендації щодо розміщення водно-розважальних споруд у структурі міста та визначено склад функціонально-технологічних ...
 • Комплексні принципи формування архітектурно-планувальних рішень дошкільних навчальних закладів 

  Лисій, Г. І.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018-06)
  Візуальне сприйняття архітектури дорослими і дітьми докорінно відрізняється. При цьому архітектор, створюючи просторове середовище, близьке дитині за кольором, масштабом, формою, покликане втілити всі вимоги психологів і ...
 • Сухі будівельні суміші для підлог цивільних будівель 

  Ковальський, В. П.; Бондар, А. В.; Бурлаков, В. П.; Бричанський, А. О.; Ковальський, А. В. (Baltija Publishing, 2018-04)
  Розглянута можливість використання у складі СБС відходів промисловості та місцевої сировини дозволяє зекономити як матеріальні ресурси, так і знизити транспортні витрати на доставку сировини готових сумішей до споживача, ...
 • Формування структури анодних заземлювачів з бетелу-м для систем катодного захисту 

  Сердюк, В. Р.; Лемешев, М. С. (Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів, 2010)
  Бетонні і залізобетонні конструкції знаходять з кожним роком усе більш широке застосування в різних галузях промисловості. В останні роки велика увага, як в Україні, так і за кордоном, приділяється вивченню електротехнічних ...
 • Більше уваги малому бізнесу 

  Сердюк, В. Р.; Мимрик, Л. В. (Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; редакція журналу «Охорона праці», 2009)
  В Україні на фоні тенденції до зменшення кількості нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань стан охорони праці має великі резерви до покращання. Це передусім стосується підприємств малого бізнесу.
 • Розвиток енергоощадних рішень влаштування конструкції перекриття будинку 

  Сердюк, В. Р.; Франишина, С. Ю. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто інноваційні методи влаштування конструкції перекриття будинку, з урахуванням підвищених вимог теплозвукоізоляції та теплотехнічних показників. Представлені переваги збірно-монолітного перекриття з використанням ...
 • Тенденції використання сучасних вікон для житлових будинків 

  Сердюк, В. Р.; Гончарук, А. В. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто основні тенденції вдосконалення конструктивних рішень сучасних вікон. Досліджені нормативні вимоги виробництва сучасних енергоефективних вікон. Розкриті перспективи впровадження інноваційних енергоефективних ...
 • Перспективи використання композитної арматури в будівництві 

  Сердюк, В. Р.; Беньковський, І. В. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто основні переваги та недоліки композитної арматури у порівнянні з класичною металевою. Досліджена нормативна база виробництва композитної арматури. Виконано аналіз раціональної області використання базальтової ...

View more