Recent Submissions

 • Вторинна сировина для будівельної галузі 

  Кулик, В. В. (SWorld, 2017)
  В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що такі промислові відходи як золи-винос та червоний бокситовий шлам можна успішно використовувати у технологіях виробництва будівельних матеріалів. Встановлено, ...
 • Наукові основи реконструкції готельних комплексів на прикладі готелю Добродій 

  Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Матвійчук, Є. Р.; Brychanskyi, А. О.; Kovalskiy, V. P.; Matviychuk, E. R. (ВНТУ, 2019-10)
  Розглянуто особливості реконструкції готельних комплексів. Визначено основні чинники які впливають на реконструкцію готельних комплексів. Розроблено варіативну схему розширення готелів при реконструкції від початкової ...
 • Енергоефективні рішення в закладах ресторанного господарства 

  Червінська, О.О.; Ковальський, В. П.; Chervinska, О.О.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2019)
  Визначено специфіку енергозабезпечення підприємств ресторанного комплексу, запропоновано шляхи під-вищення ефективності використання енергії. Наведено рекомендації щодо зниження витрат на кондиціювання повітря, зниження ...
 • Аналіз об’ємно-планувальних рішень театрів 

  Загоруйко, А. О.; Ковальський, В. П.; Zagoruiko, А. А.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2019-11)
  У даній роботі розглянуто, на прикладі існуючих театрів, їх об’ємно планувальні рішення, наявність при- міщень різного призначення, та запропоновано додаткові приміщення для забезпечення комфортності відвіду- вачам та персоналу.
 • Використання ЛСТК для реконструкції мансардного поверху. Переваги та недоліки використання ЛСТК у будівництві. 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2019)
  Використання легких сталевих конструкцій у будівництві, переваги та недоліки даного типу конструкцій
 • Екологічно ефективні матеріали для тепломодернізації будівель 

  Лемешев, М. С.; Христич, О. В.; Лемішко, К. К. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто фактори впливу на технологію формування нового різновиду ніздрюватих бетонів з поліфункціональними властивостями. Запропоновано перспективні напрямки впровадження отриманих екологічно ефективних будівельних ...
 • Сучасні вимоги термомодернізації житлового фонду України 

  Сергійчук, В. В. (Научный мир, 2017)
  В роботі обґрунтовано запровадження енергозберігаючих екологічних заходів по термомодернізації житлового фонду. Запропоновані інженерно-технічні заходи для підвищення теплотехнічних та захисних характеристик огороджувальних ...
 • Research of mechanical properties of bituminous concrete at low-temperature 

  Мінцзюнь, Го; Ковальський, В. П.; Mingjun, Guo; Kovalskiy, V. P. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020)
  The low-temperature bending test has simple calculation of flexural tensile strength and flexure tensile strain, clear physical meaning, which is convenient for communication and learning. However, the low-temperature ...
 • Аналіз способу покращення складу будівельних матеріалів для радіаційної безпеки будівель і споруд 

  Олійник, Ю. Г.; Друкований, М. Ф. (ВНТУ, 2020)
  Розглянуто необхідність проведення радіаційного контролю будівельних матеріалів, виконано огляд методів зниження радіаційного впливу на будівлі і споруди, проаналізовано існуючі можливості надійності додавання різного роду ...
 • Фактори, що впливають на вибір напрямку ревіталізації міських об’єктів 

  Абрамович, В.С.; Ковальський, В. П. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020)
  Напрямок ревіталізації об’єктів визначається опираючись на функціональне призначення міста та території, розташування будівлі в системі міста, транспортну доступність, містобудівні допуски, екологічність та соціальні потреби ...
 • Дисперсно-наповнені композиційні матеріали поліфункціонального призначення 

  Христич, О. В. (ВНТУ, 2020)
  В роботі приведено результати дослідження дисперсно-наповнених композиційних матеріалів, виготовлених на основі техногенних відходів. Проаналізовано перспективи впровадження нових ресурсозберігаючих технологій переробки ...
 • Використання техногенної сировини для виготовлення мінеральних в’яжучих 

  Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П.; Ковальський, А. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020-04)
  Одним з практичних шляхів оновлення бази будівельної індустрії з мінімальними витратами є організація виробництва будівельних матеріалів з максимальним використанням техногенної сировини і впровадження ефектив-них технологій ...
 • Використання техногенних відходів у будівництві 

  Лемішко, К. К. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
  В результаті проведених наукових досліджень спрямованих на комплексну переробку промислових відходів, доведено можливість отримання нового різновиду ефективного комплексного в‘яжучого.
 • Композиційний матеріал для систем антикорозійного захисту інженерних мереж 

  Собчук, І. В.; Черепаха, Д. В.; Христич, О. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2020)
  В результаті проведених досліджень зразків спеціальних бетонів підтверджено можливість використання струмопровідного композиційного матеріалу для виготовлення активних елементів систем катодного захисту підземних міських ...
 • Пожежна та техногенна безпека 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020-05)
  Впровадження інформаційно-аналітичної систем дозволить: здійснити вибір найбільш ефективних і оперативних методів оцінки обставин, що приведе до скорочення часу на створення і реагування сил та засобів при ліквідації НС, ...
 • Ефективність використання карбонатних наповнювачів з відходів виробництва для сухих будівельних сумішей та поризованих розчинів на їх основі 

  Бондар, А. В. (ВНТУ, 2020-05)
  В роботі наведено результати дослідження щодо впливу введення тонкоподрібнених мінеральних порошків на міцність на стиск та середню густину поризованих розчинів. Еспериментальні дослідження стосуються рецептури поризованих ...
 • Антистатичні підлоги із електропровідного бетону 

  Стаднійчук, М. Ю. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
  Запропоновано для боротьби з зарядами статичної електрики влаштовувати підлоги спеціального призначення із електропровідного бетонна. В якості електропровідного компонента можна використовувати металевий шлам сталі ШХ-15.
 • Основні напрямки розвитку м. Вінниця 

  Трофименко, К. О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2019)
  Розвиток міста Вінниця, яке не маючи столичного статусу і не будучи мегаполісом, інтегровано у процеси сучасного розвитку, зростає в ногу з часом, у багатьох сферах є реальним лідером серед інших міст. Проте, темпи та ...
 • Research status of road deicing salt 

  Mingjun, Guo; Kovalskiy, V. P.; Мінцзюнь, Го.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020-04)
  The rapid development of highway construction has greatly improved socio-economic growth and people's living standards, and the safe and efficient operation of highway transportation network is the basis for ensuring the ...
 • Термомодернізація житлових будинків – вимога сьогодення 

  Кулик, В. В. (Научный мир, 2017)
  В роботі обґрунтовано передумови запровадження енергозберігаючих екологічних заходів по термомодернізації об’єктів житлового фонду. Запропоновано перспективні шляхи реалізації інженерно-технічних заходів для підвищення ...

View more