Recent Submissions

 • Комплексное вяжущее с использованием промышленных отходов 

  Сергийчук, С. В.; Лемешев, М. С. (Тюменский индустриальный университет, 2015)
  Обосновано получение низкомарочного комплексного вяжущего с использованием техногенных промышленных отходов. Добавление металлического мелкодисперсного шлама придает такому вяжущему повышенные жаростойкие свойства и улучшает ...
 • Особливості використання техногенних відходів в промисловості будівельних матеріалів 

  Лемішко, К. К.; Лемешев, М. С. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
  В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що тільки комплексне використання промислових техногенних відходів дозволить їх ефективно використовувати при виготовлені будівельних виробів.
 • Аналіз існуючих стінових панелей та розробка власного конструктивного рішення для зведення енергоефективних багатоповерхових будинків 

  Ковальський, В. П.; Абрамович, В. С.; Kovalskiy, V. P.; Abramovych, V. S. (ВНТУ, 2019)
  На сьогоднішній день панельне будівництво здебільшого асоціюється з радянськими «хрущівками», які почали масово зводитися в кінці 1950-х рр. Але сучасне застосування панелей може забезпечити необхідну енергоефективність, ...
 • Застосування різновиду інверсійного покриття, а саме «зелена» покрівля в готельних комплексах 

  Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Матвійчук, Є. Р. (ВНТУ, 2019-11)
  Розглянуто види плоских покрівель. Визначено поняття інверсійної покрівлі та саму конструкцію плоского даху. Наведено види інверсійних покрівель та їх пристрій.
 • Пріоритетні напрямки використання відходів 

  Стаднійчук, М. Ю.; Лемешев, М. С. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
  Враховуючи те, що виробництво будівельних матеріалів належить до найбільш матеріаломістких галузей промисловості, використання промислових відходів як сировини при виготовленні будівельних матеріалів може бути використане ...
 • Дизайн міського середовища 

  Ковальський, В. П.; Постолатій, М. О.; Вознюк, І. М. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020-04)
  Одним з найважливіших понять дизайну міського середовища є «візуальна комунікація», яка трактується як система візуально графічних знаків і рішень, яка покликана вирішувати забезпечення орієнтації, регулювання поведінки ...
 • Вплив складу бетонів на радіаційну безпеку 

  Друкований, М. Ф.; Олійник, Ю. Г.; Бурлаков, В. П.; Drukovanyi, M. F.; Oliynyk, Y.G.; Burlakov, V. P. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020-04)
  Концентрація природних радіонуклідів в будівельних матеріалах визначається сумарною величиною зовнішньої і внутрішньої складових дози опромінення людини. Контролюючи радіоактивність можна отримувати будівельні матеріали ...
 • Вторинна сировина для будівельної галузі 

  Кулик, В. В. (SWorld, 2017)
  В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що такі промислові відходи як золи-винос та червоний бокситовий шлам можна успішно використовувати у технологіях виробництва будівельних матеріалів. Встановлено, ...
 • Наукові основи реконструкції готельних комплексів на прикладі готелю Добродій 

  Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Матвійчук, Є. Р.; Brychanskyi, А. О.; Kovalskiy, V. P.; Matviychuk, E. R. (ВНТУ, 2019-10)
  Розглянуто особливості реконструкції готельних комплексів. Визначено основні чинники які впливають на реконструкцію готельних комплексів. Розроблено варіативну схему розширення готелів при реконструкції від початкової ...
 • Енергоефективні рішення в закладах ресторанного господарства 

  Червінська, О.О.; Ковальський, В. П.; Chervinska, О.О.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2019)
  Визначено специфіку енергозабезпечення підприємств ресторанного комплексу, запропоновано шляхи під-вищення ефективності використання енергії. Наведено рекомендації щодо зниження витрат на кондиціювання повітря, зниження ...
 • Аналіз об’ємно-планувальних рішень театрів 

  Загоруйко, А. О.; Ковальський, В. П.; Zagoruiko, А. А.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2019-11)
  У даній роботі розглянуто, на прикладі існуючих театрів, їх об’ємно планувальні рішення, наявність при- міщень різного призначення, та запропоновано додаткові приміщення для забезпечення комфортності відвіду- вачам та персоналу.
 • Використання ЛСТК для реконструкції мансардного поверху. Переваги та недоліки використання ЛСТК у будівництві. 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2019)
  Використання легких сталевих конструкцій у будівництві, переваги та недоліки даного типу конструкцій
 • Екологічно ефективні матеріали для тепломодернізації будівель 

  Лемешев, М. С.; Христич, О. В.; Лемішко, К. К. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто фактори впливу на технологію формування нового різновиду ніздрюватих бетонів з поліфункціональними властивостями. Запропоновано перспективні напрямки впровадження отриманих екологічно ефективних будівельних ...
 • Сучасні вимоги термомодернізації житлового фонду України 

  Сергійчук, В. В. (Научный мир, 2017)
  В роботі обґрунтовано запровадження енергозберігаючих екологічних заходів по термомодернізації житлового фонду. Запропоновані інженерно-технічні заходи для підвищення теплотехнічних та захисних характеристик огороджувальних ...
 • Research of mechanical properties of bituminous concrete at low-temperature 

  Мінцзюнь, Го; Ковальський, В. П.; Mingjun, Guo; Kovalskiy, V. P. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020)
  The low-temperature bending test has simple calculation of flexural tensile strength and flexure tensile strain, clear physical meaning, which is convenient for communication and learning. However, the low-temperature ...
 • Аналіз способу покращення складу будівельних матеріалів для радіаційної безпеки будівель і споруд 

  Олійник, Ю. Г.; Друкований, М. Ф. (ВНТУ, 2020)
  Розглянуто необхідність проведення радіаційного контролю будівельних матеріалів, виконано огляд методів зниження радіаційного впливу на будівлі і споруди, проаналізовано існуючі можливості надійності додавання різного роду ...
 • Фактори, що впливають на вибір напрямку ревіталізації міських об’єктів 

  Абрамович, В.С.; Ковальський, В. П. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020)
  Напрямок ревіталізації об’єктів визначається опираючись на функціональне призначення міста та території, розташування будівлі в системі міста, транспортну доступність, містобудівні допуски, екологічність та соціальні потреби ...
 • Дисперсно-наповнені композиційні матеріали поліфункціонального призначення 

  Христич, О. В. (ВНТУ, 2020)
  В роботі приведено результати дослідження дисперсно-наповнених композиційних матеріалів, виготовлених на основі техногенних відходів. Проаналізовано перспективи впровадження нових ресурсозберігаючих технологій переробки ...
 • Використання техногенної сировини для виготовлення мінеральних в’яжучих 

  Ковальський, В. П.; Бурлаков, В. П.; Ковальський, А. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020-04)
  Одним з практичних шляхів оновлення бази будівельної індустрії з мінімальними витратами є організація виробництва будівельних матеріалів з максимальним використанням техногенної сировини і впровадження ефектив-них технологій ...
 • Використання техногенних відходів у будівництві 

  Лемішко, К. К. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
  В результаті проведених наукових досліджень спрямованих на комплексну переробку промислових відходів, доведено можливість отримання нового різновиду ефективного комплексного в‘яжучого.

View more