Останні додані

 • Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» 

  Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П.; Бондар, А. В. (ВНТУ, 2017)
  Дані методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Основне завдання – допомогти студентам набути практичних навичок самостійно засвоювати теоретичні знання для вирішення ...
 • Будівельне матеріалознавство 

  Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П.; Бондар, А. В. (ВНТУ, 2017)
  У збірнику задач та розрахунків наведені задачі та розрахунки (розв’язання найбільш типових задач) за розділами: основи будівельного матеріалознавства, будівельна кераміка, мінеральні в’яжучі речовини, бетони та бетонознавство, ...
 • Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища 

  Ваганов, І. І.; Маєвська, І. В.; Попович, М. М. (ВНТУ, 2013)
  Подані загальні відомості про Землю, значний матеріал з мінералогії та петрографії, дані з історії земної кори та її тектоніки, ґрунтознавства, відомості про підземні води, геологічні та інженерно-геологічні процеси, ...
 • Прогнозування динаміки утворення ресурсоцінних фракцій муніципальних твердих побутових відходів 

  Дудар, І. Н.; Яворовська, О. В. (Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля національної академії аграрних наук України, 2016)
  У мiстi Вiнниця було пpоведено дослiдження моpфологiчного складу ТПВ. Пiд контpоль узято чинники, якi iстотно впливають на вихiд ТПВ, а саме – соцiальну стpатифiкацiю населення. Поpiвнюючи дохiд гpомадян i склад вiдходiв ...
 • Методичні розробки і завдання для практичних занять з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» 

  Загреба, В. П. (ВНТУ, 2011)
  В методичних розробках по проведенню практичних занять висвітлені теоретичні відомості, приклади виконання технологічних розрахунків, вказані контрольні запитання і індивідуальні завдання по виконанню окремих технологічних задач.
 • Методичні вказівки і приклад виконання технологічного проекту «Варіантне проектування монтажу підвісних стель із плит типу Армстронг» з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» 

  Загреба, В. П. (ВНТУ, 2014)
  В методичних вказівках наведена загальна структура і суть технологічної карти. Поданий приклад (пояснювальна записка) виконання технологічного проекту по варіантному проектуванню монтажу підвісних стель типу «Армстронг» з ...
 • Методичні вказівки і приклад виконання курсового проекту «Роботи нульового циклу» з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» Частина І. Промислова будівля 

  Загреба, В. П. (ВНТУ, 2014)
  В методичних вказівках наведена загальна структура і суть технологічної карти. Поданий приклад (пояснювальна записка) виконання курсового проекту по земляних і бетонних роботах нульового циклу для промислової будівлі з ...
 • Методичні вказівки і завдання для курсового проекту «Роботи нульового циклу» з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» 

  Загреба, В. П. (ВНТУ, 2014)
  В методичних вказівках висвітлені основи технологічного проектування, вказані види документації, що розробляється при технологічному проектуванні, наведена загальна структура і суть технологічної карти. Подані також варіанти ...
 • Методичні вказівки і приклад виконання курсового проекту “Роботи нульового циклу” з дисципліни “Технологія будівельного виробництва” Частина II. Цивільна будівля 

  Загреба, В. П. (ВНТУ, 2014)
  В методичних вказівках наведена загальна структура і суть технологічної карти. Поданий приклад (пояснювальна записка) виконання курсового проекту по земляних і бетонних роботах нульового циклу для цивільної будівлі з ...
 • Технічне обстеження, енергоаудит та паспортизація будинків та споруд 

  Лівінський, О. М.; Єсипенко, А. Д.; Гридякін, В. О.; Гриценко, Л. Г.; Євтушенко, В. А.; Очеретний, В. П.; Бойко, А. С. (ВНТУ; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Українська академія наук, 2012)
  У посібнику розглянуто питання порядку атестації та реестрації організацій для проведення енергетичного обстеження об'єктів, характеристики і технічні дані інструментів і пристосувань для проведення обстеження, методика і ...
 • Технологія зведення будівель і споруд 

  Лівінський, О. М.; Курок, О. І.; Єсипенко, А. Д.; Дудар, І. Н.; Тонкачеєв, Г. М.; Бондаренко, В. І.; Гридякін, В. О.; Хоменко, О. Г.; Ананєва, Т. В.; Потапова, Т. Е.; Прилипко, Т. В. (ВНТУ; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Українська академія наук, 2014)
  У посібнику викладені основні вимоги нормативних джерел, що регламентують технологію і організацію будівель та споруд,склад та зміст проектної організації, методи, технології і засоби механізації. Окремими розділами подаються ...
 • Технологія спеціальних будівельних робіт 

  Лівінський, О. М.; Дудар, І. Н.; Єсипенко, А. Д.; Ратушняк, Г. С.; Москаленко, В. І.; Прилипко, Т. В.; Потапова, Т. Е. (ВНТУ, 2010)
  В посібнику викладено основні відомості з технології виконання санітарно - технічних, електромонтажних і механо - монтажних робіт. Посібник направлений на цілісне наукове сприйняття студентами дисципліни "Технологія ...
 • Опоряджувальні роботи 

  Лівінський, О. М.; Лівінський, М. О.; Друкований, М. Ф.; Сердюк, В. І.; Прилипко, Т. В.; Потапова, Т. Е. (Українська академія наук; Відділення "Архітектури і будівельних робіт"; ВНТУ, 2005)
  В монографії викладено основні відомості з технології виконання опоряджувальних робіт. Містить головні теоретичні і практичні уявлення про опоряджувальні процеси, їх технологічну структуру, методи і засоби виконання робіт. ...
 • Монтажні та механо-монтажні роботи 

  Лівінський, О. М.; Дудар, І. Н.; Москаленко, В. І.; Бондаренко, М. І.; Бабіченко, В. Я.; Кучеренко, Л. В.; Потапова, Т. Е.; Прилипко, Т. В. (ВНТУ; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Українська академія наук, 2011)
  В посібнику містяться відомості про технологію монтажу будівельних конструкцій: бетонних, сталебетонних, металевих і дерев'яних, а також про механо - монтажні роботи. Приводяться характеристики будівельних монтажних кранів, ...
 • Конструкції та технологія будівництва інженерних мереж та споруд 

  Лівінський, О. М.; Дудар, І. Н.; Єсипенко, А. Д.; Гридякін, В. О.; Москаленко, В. І.; Ананєва, Н. В.; Потапова, Т. Е. (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Київський університет управління та підприємництва, 2013)
  В посібнику викладені відомості про інженерні мережі та споруди, приведені конструктивні рішення і технологія їх спорудження. Розглянуто конструктивні рішення і технологію будівництва об'ємних споруд систем водопостачання, ...
 • Будівельні матеріали та вироби 

  Лівінський, О. М.; Курок, О. І.; Пшінько, О. М.; Савицький, М. В.; Дудар, І. Н.; Бондаренко, М. І.; Хоменко, О. Г.; Потапова, Т. Е. (Українська академія наук, 2016)
  У підручнику поряд із загальними питаннями будівельного матеріалознавства детально розглянуто практично всі сучасні ефективні будівельні матеріали, галузь їх застосування, технічні характеристики, що важливо для отримання ...
 • Розробка тестів для дистанційних курсів 

  Дудар, І. Н.; Швець, В. В.; Ящолт, Я. І.; Боцула, М. П. (ВНТУ, 2009)
  В методичному посібнику розглянуті фундаментальні основи роботи над підготовкою дистанційних курсів для розробки тестових завдань різного роду складності, а також призначення дистанційного навчання. Посібник представляє ...
 • Випробування і визначення властивостей лакофарбових матеріалів 

  Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2009)
  В методичних вказівках висвітлені теоретичні відомості, опис приладів, методика досліджень властивостей пігментів, зв'язуючих речовин, фарбових сумішей і лаків, а також наведені форми запису результатів дослідження.
 • Ізоляційні роботи в будівництві 

  Лівінський, О. М.; Дудар, І. Н.; Терновий, В. І.; Москаленко, В. І.; Москаленко, В. І.; Петровський, А. Ф.; Прилипко, Т. В.; Потапова, Т. Е.; Стоян, О. В. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2010)
  Приведено відомості про матеріали, конструктивні рішення, технології гідроізоляційних, герметизаційних і теплоізоляційних робіт в будівництві. Для студентів будівельних і архітектурних спеціальностей вищих навчальних ...
 • Технологія зведення будівель і споруд 

  Дудар, І. Н. (ВНТУ, 2005)
  Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей. У посібнику викладено основні відомості з технології зведення житлових і цивільних будинків, багатоповерхових житлових будинків, висотних будинків, зведення ...

View more