Collections in this community

Recent Submissions

 • Adsorption method of purification of stocks from chromium(III) ions by bentonite clays 

  Soloviy, Ch.; Malovanyy, M.; Palamarchuk, O.; Trach, I.; Petruk, H.; Sakalova, H.; Vasylinych, T.; Vronska, N; Трач, І. А.; Сакалова, Г. В. (PAN Komitet Nauk Agronomicznych Sekcja Melioracji i Inżynierii Środowiska w Rolnictwie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2021)
  The process of sorption of chromium(III) ions with a stationary sorbent layer of bentonite clays was investigated. The main advantages of using bentonites in water purification technologies are described: powerful geological ...
 • Магнітометричні перетворювачі інформаційних пристроїв керування рухомими об’єктами 

  Смирний, М. Ф.; Полив'янчук, А. П.; Smirnyi, M. F.; Polivianchuk, A. P. (Інститут електродинаміки, 2020)
  На підставі вирішення двовимірної потенціальної задачі, яка описується диференційними рівняннями еліптичного типу, отримано аналітичні вирази ортогональних складових напруженості зовнішнього магнітного поля з боку полюсу ...
 • Тіоамідні хелати купруму(ІІ) як регулятори росту сільськогосподарських культур 

  Гордієнко, О. А.; Діденко, Н. О.; Тітов, Т. С.; Сидорук, Т. І.; Римар, З. І. (Вінницький національний технічний університет, 2022)
  Досліджено ріст-регулювальну активність хелатів купруму(ІІ) з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами на пшениці, кукурудзі, соняшнику та салаті сорту «Берлінський». Встановлено, що досліджені хелати купруму(ІІ) мають ...
 • Сучасний ринок виробництва та переробки полімерних відходів 

  Коріненко, Б. В.; Гордієнко, О. А.; Хутько, М. В.; Ранський, А. П.; Підгурська, В. О. (Вінницький національний технічний університет, 2022)
  Розглянуто та проаналізовано сучасний ринок виробництва та переробки полімерних відходів на основі поліолефінів (ПЕВТ, ПЕНТ, ЛПЕ, ПП) а також інших полімерів – ПЕТФ, ПВХ. Показано, що в Україні основним методом переробки ...
 • Ефективність переробки полімерних відходів при низькотемпературному піролізі 

  Коріненко, Б. В.; Ранський, А. П.; Тітов, Т. С.; Гордієнко, О. А.; Сандул, О. М. (Вінницький національний технічний університет, 2022)
  Розглянуті та досліджені переваги та недоліки піролізної переробки промислових та побутових відходів. Показана перспективність використання цього термохімічного методу при переробці полімерних відходів. Встановлено ...
 • Використання координаційних сполук купруму(ІІ), кобальту(ІІ) та цинку з тіоамідами різного заміщення в сільському господарстві 

  Діденко, Н. О.; Гордієнко, О. А.; Тітов, Т. С.; Сидорук, Т. І.; Сандул, О. М. (Вінницький національний технічний університет, 2022)
  Встановлено вплив координаційних сполук купруму(ІІ), кобальту(ІІ) та цинку з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами на ріст-регулюючу активність деяких сільськогосподарських рослин. Доведено вплив досліджуваних ...
 • Оцінка забруднення атмосферного повітря при видобуванні граніту 

  Самойлова, О. Л.; Тітов, Т. С. (Вінницький національний технічний університет, 2022)
  В роботі наведено дані щодо забруднення атмосферного повітря при видобуванні граніту відкритим способом, а також розрахунок розсіювання пилу в кар’єрі за методом, що базується на моделі Гауса та за методикою ОНД-86. Подана ...
 • Physical Parameters of the Synthesized Semiconductor Material Based on a Heterometallic Complex Compound of Copper (II) with N, N'- Bis(Salicylidene)Semicarbazide 

  Osadchuk, O.; Martyniuk, V.; Semenova, O.; Semenov, A.; Martyniuk, H.; Sydoruk, T. (Lviv Polytechnic National University, 2022)
  A new stuff, heterometallic barium di[N,N'-bis(salicylidene)thiosemicarbazidatocuprate (II)] monohydrate(I) with such composition Ba[CuL']·Н2О, where H3L = N, N'-bis(salicylidene)thiosemicarbazide, has been synthesized. ...
 • X-ray fluorescence analysis of waste electrical and electronic equipment 

  Hlavatska, L.; Ishchenko, V.; Kamtoh Tebug, G.; Главацька, Л. Ю.; Іщенко, В. А. (Polonia University, 2021)
  The paper evaluates the composition of waste electrical and electronic equipment most often used by today’s society. For the five electronic devices (mobile phone, computer mouse, keyboard, web-camera, and computer monitor), ...
 • Обсяги утворення відпрацьованих батарей в Україні 

  Іщенко, В. А. (ВНТУ, 2021)
  У роботі оцінена маса батарей, які продаються в Україні (близько 20 тис. тонн щорічно). При цьому маса побутових батарей (без врахування автомобільних акумуляторів) оцінена в 4,5–7 тис. тонн/рік (110-170 г/рік на 1 людину), ...
 • Каталіз низькотемпературного піролізу полімерних відходів 

  Коріненко, Б. В.; Ранський, А. П.; Худоярова, О. C.; Korinenko, B. V.; Ranskyi, A. P.; Khudoyarova, O. S.; Кориненко, Б. В.; Ранский, А. П.; Худоярова, О. С. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто та проаналізовано сучасний ринок виробництва та переробки полімерних відходів на основі поліолефінів (ПЕВТ, ПЕНТ, ЛПЕ, ПП) а також інших полімерів ПЕТФ, ПВХ. Показано, що в Україні основним методом переробки ...
 • Assessment of electromagnetic pollution in towns 

  Przystupa, K.; Vasylkivskyi, I.; Ishchenko, V.; Pohrebennyk, V.; Kochan, O.; Васильківський, І. В.; Іщенко, В. А. (Polish Society of Applied Electromagnetics, 2019)
  General characteristics of electromagnetic pollution in towns is analyzed. The sources of electromagnetic pollution in towns are defined here for the case study of the town of Vinnytsia in central Ukraine (that ...
 • Assessing air pollution nuclear power plants 

  Przystupa, K.; Vasylkivskyi, I.; Ishchenko, V.; Pohrebennyk, V.; Kochan, O.; Jun, Su.; Васильківський, І. В.; Іщенко, В. А. (Institute of Measurement Science, 2019)
  The main sources of radioactivity inside a typical nuclear power plant are analyzed. The paper presents the results of case study research of the environmental pollution near the Khmelnytskyi nuclear power plant in ...
 • Перетворювач магнітного поля на основі сенсора Холла 

  Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Мартинюк, В. В.; Євсеєва, М. В.; Мартинюк, Г. І. (ВНТУ, 2021)
  Розроблено методику синтезу комплексної сполуки – тетракіс-µ3-(метоксо)(метанол)пентакіс-(ацетилацетонато)(трикупрум(ІІ), ітрій(ІІІ)) метанол ( І ). Запропоновано схему розміщення хімічних зв`язків для даної комплексної ...
 • Water pollution by special waste 

  Ishchenko, V.; Vasylkivskyi, I.; Hlavatska, L.; Garcia, C.H.U.; Іщенко, В. А.; Васильківський, І. В; Главацька, Л. Ю. (Petro Mohyla Black Sea National University; University of the West of England, 2021)
  The environmental impact of special waste was determined using bioindication method. The results show that even small concentrations (1-2%) of shampoos in the water cause total loss of zooplankton and phytoplankton and ...
 • Technology of complex sorption treatment of industrial wastewater from sulphide and Copper(II)-iones 

  Khudoyarova, O.; Ranskiy, A.; Gordienko, O.; Худоярова, О. С.; Ранський, А. П.; Гордієнко, О. А. (Всеукраїнське Водне Товариство WaterNet, 2021)
  Complex processing of industrial waste of individual industries, including wastewater treatment, containing sulfur anions and cations of heavy metals, in order to obtain both purified water and finished industrial products ...
 • Циркулярна економіка та термохімічна конверсія твердих відходів 

  Коріненко, Б. В.; Худоярова, О. C.; Гура, К. Ю.; Ранський, А. П.; Korinenko, B. V.; Khudoyarova, O. S.; Hura, K. Yu.; Ranskiy, A. P.; Кориненко, Б. В.; Ранский, А. П. (ВНТУ, 2021)
  В рамках циркулярної та класичної лінійної економіки розглянуто основні термохімічні методи переробки твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів, перспективність їх промислового ...
 • Термічне розкладання полімерних відходів 

  Коріненко, Б. В.; Ранський, А. П.; Korinenko, B. V.; Ranskiy, A. P. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз сучасних хімічних уявлень про термічне розкладання (деструкцію) полімерних відходів, як джерела цінних енергетичних складових, що утворюються при цьому: газової компоненти, синтез-нафти та пірокарбону. ...
 • Оцінка якості питної води за деякими санітарно-хімічними показниками 

  Римар, З. І.; Гордієнко, О. А.; Сидорук, Т. І.; Rymar, Z. I.; Gordienko, O. A.; Sydoruk, T. I. (ВНТУ, 2021)
  Визначено вміст загального феруму та фторид-іонів у зразках питної води з джерел децентралізованого водопостачання, розташованих у Вінницькій області. Встановлено, що досліджені зразки відповідають нормативам безпечності ...
 • Практичне використання продуктів хімічного вилучення сірковуглецю з головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв 

  Тітов, Т. С.; Хутько, М. В.; Прокопчук, С. П.; Євсєєва, М. В.; Titov, T. S.; Khutko, M. V.; Prokopchuk, S. P.; Evseeva, M. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі розглянуто технологічні особливості виділення головної фракції сирого бензолу на сучасних коксохімічних виробництвах, проведено огляд наявних методів переробки головної фракції та утилізації сірковуглецю, запропоновано ...

View more