Останні додані

 • Моделювання ударного навантаження на кузов автомобіля-самоскида при розвантаженні вантажу 

  Іскович-Лотоцький, Ростислав; Іванчук, Ярослав; Веселовський, Ярослав; Искович-Лотоцкий, Ростислав; Иванчук, Ярослав; Веселовский, Ярослав; Iskovych-Lototskyi, Rostislav; Ivanchuk, Yaroslav; Veselovsky, Yaroslav ("КІНПАТРІ ЛТД", 2012-09-10)
  На підставі отриманих результатів моделювання і розрахунку реального кузова автомобіля-самоскида марки КамАЗ-55111, в програмі APM Structure3D були отримані картини напружено-деформованого стану, що дозволили оцінити вплив ...
 • Транкінговий зв’язок для попередження та усунення наслідків пожеж 

  Трофанюк, Р. В.; Березюк, О. В. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2018)
  Використання транкінгового зв’язку є перспективним видом зв’язку для попередження та усунення наслідків пожеж, що дозволить значно скоротити час на їхнє проведення.
 • Актуальні проблеми полігонів твердих побутових відходів 

  Наконечна, А. В.; Лемешев, М. С. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018)
  В роботі встановлено що, організація переробки відходів ускладнюється цілим рядом факторів. Серед яких особливе значення мають: відсутність роздільного збору та наявність вільних територій для захоронення відходів.
 • Особливості поводження з твердими побутовими відходами в Китаї 

  Чанхао, Ю. О.; Лемешев, М. С. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018)
  Запропоновано застосування, на відміну від традиційних сміттєвозів на базі вантажних автомобілів із двигунами внутрішнього згорання. електроприводний сміттєвоз. Що дозволить економити близько 13 тис. $ в рік на кожному ...
 • Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода 

  Іскович-Лотоцький, Ростислав; Коц, Іван; Іванчук, Ярослав; Івашко, Євгеній; Iskovych-Lototskyi, Rostislav; Kots, Ivan; Ivanchuk, Yaroslav; Ivashko, Evheniy; Искович-Лотоцкий, Ростислав; Коц, Иван; Иванчук, Ярослав; Ивашко, Евгений (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2018-09-10)
  Розроблена нова оригінальна конструкція двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода, яка врівноважує надлишкові динамічні навантаження. Проведено теоретичне дослідження двомасового вібраційного ...
 • ВІБРАЦІЙНЕ ТА ВІБРОУДАРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ МАШИН 

  Іскович-Лотоцький, Ростислав; Іванчук, Ярослав; Кобилянський, Євгеній; Iskovych-Lototskyi, Rostislav; Kobylianskyi, Evheniy; Искович-Лотоцкий, Ростислав; Иванчук, Ростислав; Кобилянский, Євгений (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2018-09-03)
  Зростаючі вимоги до надійності приладів, механізмів і машин зумовлює необхідність застосування до них механічних випробувань, результати яких значно підвищує ефективність їх проектування і подальшої експлуа-тації. У статті ...
 • МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНЬОГО ВІБРАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

  Іванчук, Ярослав; Ivanchuk, Yaroslav; Иванчук, Ярослав (Чернігівський національний технологічний університет, 2018-09-03)
  Актуальність теми дослідження. Застосування вібраційної технології вимагає поглибленого вивчення фізичних явищ, які виникають у різних коливальних системах з метою визначення оптимальних параметрів вібраційного обладнання ...
 • Використання техногенних промислових відходів для виготовлення будівельних виробів 

  Постолатій, М. О. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018)
  В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що використання золи-винос та червоного бокситового шламу у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяють покращенню фізико-хімічних та реологічних ...
 • Жаростійке в’яжуче на основі відходів промисловості 

  Постолатій, М. О. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2018)
  Запропоноване комплексне в‘яжуче для виготовлення жаростійких бетонів. Основні складові компоненти запропонованого в’яжучого – техногенні відходи промисловості.
 • Ресурсозберігаюча технологія виробництва будівельних матеріалів з використанням техногенниг відходів 

  Лемешев, М. С.; Христич, О. В.; Зузяк, С. Ю. (ВНТУ, 2018)
  У публікації висвітлено перспективні напрямки отримання нових будівельних матеріалів з використанням техногенних відходів Вінницької області. Відображено отримані результати розробки ресурсозберігаючої технології переробки ...
 • Антистатичні покриття із електропровідного бетону 

  Лемешев, М. С.; Березюк, О. В. (ВНТУ, 2017)
  В даній статті запропоновано використовувати металонасиченний бетон в якості антистатичного покриття. Запропонована досить проста технологія виготовлення антистатичного покриття із електропровідного бетону яка не потребує ...
 • Оцінювання ефективності способів виготовлення заготовки за техніко-економічними показниками 

  Дусанюк, Ж. П.; Дерібо, О. В.; Репінський, С. В.; Плис, М. С.; Дерибо, А. В.; Репинский, С. В.; Dusaniuk, Zh. P.; Deribo, O. V.; Repinskyi, S. V.; Plys, M. S. (ВНТУ, 2018)
  Об’єкт дослідження – можливі способи виготовлення заготовки деталі типу «Фланець» литтям. Мета роботи – розробка методики вибору способу виготовлення литої заготовки на основі порівняння ефективності цих способів за ...
 • Сучасні технології обігріву будівель на основі надлишкового тепла центрів обчислення данних 

  Томчук, М. А.; Малініч, І. П.; Литвинюк, В. О. (ВНТУ, 2015)
  Впровадження альтернативних джерел для обігріву приміщень та гарячої води стає дедалі актуальнішим питанням сьогодення. Нині міські тепломережі в режимі заощадження газу не в змозі забезпечити достатню температуру для ...
 • Аналіз енергетичних втрат в системі керування гідроприводом фронтального навантажувача «БОРЕКС 2206» 

  Козлов, Л. Г.; Піонткевич, О. В.; Котик, С. І.; Мбуїм, В. П. Б; Козлов, Л. Г.; Пионткевич, О. В.; Котык, С. И.; Мбуим, В. П. Б.; Kozlov, L. G.; Piontkevych, O. V.; Коtyk, S. І.; Mbouyim, W. P. B. (ВНТУ, 2018)
  Удосконалено базову схему системи керування гідроприводом фронтального навантажувача «БОРЕКС 2206» за рахунок встановлення регульованого насоса та врівноважувальних клапанів. Проведено порівняльний аналіз енергетичних втрат ...
 • Дослідження сервозолотника врівноважувального клапана 

  Козлов, Л. Г; Піонткевич, О. В.; Ковальчук, В. А.; Пионткевич, О. В.; Kozlov, L. G.; Piontkevych, O. V.; Коvаlchuk, В. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018)
  Проведено кінетостатичний силовий аналіз роботи сервозолотника для врівноважувального клапана за допомогою Autodesk Simulation CFD. Розраховано та підібрано кількість розвантажувальних пазів на сервозолотнику, електромагніт ...
 • Технологічна спадковість в задачах обробки тиском 

  Огородніков, В. А.; Архіпова, Т. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", 2018)
  Разроблено розрахунковий апарат, за допомогою якого визначається пластичність попередньо деформованого металу при обробці тиском. Математична модель руйнування металу ґрунтується на тензорному опису накопичених пошкоджень. ...
 • Вплив схеми напруженого стану на діаграму рекристалізації деформованого металу 

  Огородніков, В. А.; Архіпова, Т. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", 2018)
  В роботі розглянуто вплив схеми напруженого стану на діаграму рекристалізації деформованого металу
 • Мехатронний привод залізничного гідроманіпулятора з частотним керуванням приводного асинхронного електродвигуна 

  Репінський, С. В.; Козлов, Л. Г.; Паславська, О. В.; Бартецький, А. А.; Репинский, С. В.; Паславская, О. В.; Бартецкий, А. А.; Repinskyi, S. V.; Kozlov, L. G.; Paslavska, O. V.; Bartetskyi, A. A. (Український державний університет залізничного транспорту, 2018)
  Розроблено структурну схему мехатронного приводу залізничного гідроманіпулятора з частотним керуванням приводного асинхронного електродвигуна, яка використана при подальшій побудові математичної моделі приводу та його ...
 • Експериментальні дослідження характеристик врівноважувального клапана для системи керування гідроприводом фронтального навантажувача 

  Козлов, Л. Г.; Поліщук, Л. К.; Піонткевич, О. В.; Коріненко, М. П.; Полищук, Л. К.; Пионткевич, О. В.; Кориненко, Н. П.; Kozlov, L. G.; Polishchuk, L. K.; Piontkevych, O. V.; Korinenko, M. P. (Український державний університет залізничного транспорту, 2018)
  В тезах доповідей розкрито результати експериментальних досліджень характеристик врівноважувального клапана для системи керування гідроприводом фронтального навантажувача.
 • Математична модель кута повороту автомобільної поворотної фари 

  Кашканов, А. А.; Кужель, В. П. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2005)
  Розглянуті основні причини недостатньої ефективності автомобільних фар і шляхи вирішення цієї проблеми. Проаналізовані передові системи адаптивного освітлення автомобілів. Представлена математична модель кута ...

View more