Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Огляд схем та конструкцій гальмівних клапанів для гідросистем 

  Козлов, Л. Г.; Піонткевич, О. В.; Котик, С. І.; Пионткевич, О. В.; Котык, С. И.; Kozlov, L. G.; Piontkevych, O. V.; Kotyk, S. I. (ВНТУ, 2017)
  Проведено огляд схем та конструкцій гальмівних клапанів за типом керування. Визначено напрямки розвитку конструкцій гальмівних клапанів для гідросистем фронтальних навантажувачів.
 • Mechatronic hydraulic drive with regulator, based on artificial neural networks 

  Burennikov, Y.; Kozlov, L.; Pyliavets, V.; Piontkevych, O.; Бурєнніков, Ю. А.; Козлов, Л. Г.; Пилявець, В. Г.; Піонткевич, О. В. (IOPscience, 2017)
  Mechatronic hydraulic drives, based on variable pump, proportional hydraulics and controllers find wide application in technological machines and testing equipment. Mechatronic hydraulic drives provide necessary parameters ...
 • Перспективи застосування технології 3D-друку при виготовленні ливарного технологічного оснащення 

  Сухоруков, С. І.; Кошелєв, О. Ю.; Сухоруков, С. И.; Кошелев, А. Ю.; Sukhorukov, S. I.; Koshelev, A. Yu. (Центр наукових публікацій, 2016)
  В роботі проведено огляд методів 3D-друку. Визначено сфери застосування технологій швидкого прототипіювання. Розглянуто перспективи застосування 3D принтерів для виготовлення ливарного технологічного оснащення.
 • Нові матеріали та композити 

  Бурєнніков, Ю. А.; Сивак, І. О.; Сухоруков, С. І.; Буренников, Ю. А.; Сивак, И. О.; Сухоруков, С. И.; Burennikov, Yu. A.; Sivak, І. O.; Sukhorukov, S. I. (ВНТУ, 2013)
  В навчальному посібнику головна увага приділена армованим композиційним матеріалам – композиціям, в яких матриця зміцнена елементами ниткоподібної форми. Приведені методи отримання таких композиційних матеріалів та їх ...
 • Optimization of design parameters of the counterbalance valve for the front-end loader hydraulic drive 

  Kozlov, L. G.; Burennikov, Yu. A.; Piontkevych, O. V.; Paslavska, O. V.; Козлов, Л. Г.; Бурєнніков, Ю. А.; Піонткевич, О. В.; Паславська, О. В. (Kaunas University of Technology, 2017)
  A circuit of the front-end loader hydraulic drive has been developed and it is based on a counterbalance valve, which provides load fixation in a certain position, proportional speed control and energy saving due to the ...
 • Dynamics of adaptive drive of mobile machine belt conveyor 

  Polishchuk, L. K.; Piontkevych, O. V.; Поліщук, Л. К.; Піонткевич, О. В. (Kaunas University of Technology, 2017)
  Dynamic processes occurring in hydraulic drive of belt conveyor with the control system of parallel in-stalled hydraulic motors are studied by means of mathe-matical model, constructed with the account of physical phenomena, ...
 • Вплив параметрів системи керування на швидкодію механотронного гідропривода 

  Козлов, Л. Г.; Гайдамак, О. Л.; Піонткевич, О. В.; Пионткевич, О. В.; Kozlov, L. G.; Gaydamak, O. L.; Piontkevych, O. V. (ВНТУ, 2012)
  Розроблено розрахункову схему та математичну модель для мехатронного гідроприводу. Розв’язано систему рівнянь математичної моделі. Розраховано вплив параметрів системи керування на швидкодію гідроприводу.
 • Mechatronic hydraulic drive with regulator, based on artificial neural networks 

  Burennikov, Yu. A.; Kozlov, L. G.; Pyliavets, V. G.; Piontkevych, O. V.; Бурєнніков, Ю. А.; Козлов, Л. Г.; Пилявець, В. Г.; Піонткевич, О. В. (“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, 2017)
  Mechatronic hydraulic drives, based on variable pump, proportional hydraulics and controllers find wide application in technological machines and testing equipment. Mechatronic hydraulic drives provide necessary parameters ...
 • Про можливість підвищення ККД агрегату регульований насос-електродвигун 

  Репінський, С. В.; Козлов, Л. Г.; Бурєнніков, Ю. А.; Паславська, О. В.; Репинский, С. В.; Буренников, Ю. А.; Паславская, О. В.; Repinskyi, S. V.; Kozlov, L. G.; Burennikov, Yu. A.; Paslavska, O. V. (Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Проаналізовано можливість підвищення ККД агрегату регульований насос-асинхронний електродвигун (АД) з частотним керуванням в різних режимах роботи. Результати можуть бути використані при формулюванні практичних рекомендацій ...
 • Визначення ступеня герметичності багатофункціонального гальмівного клапана 

  Піонткевич, О. В.; Козлов, Л. Г.; Пионткевич, О. В.; Piontkevych, O. V.; Kozlov, L. G. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017)
  Розроблено експериментальний стенд для дослідження ступеня герметичності багатофункціонального гальмівного клапана. Експериментально визначено залежності втрати робочої рідини через золотники багатофункціонального гальмівного ...
 • Вибір параметрів механічної системи конвеєра для зменшення динамічних навантажень в гідроприводі 

  Поліщук, Л. К.; Піонткевич, О. В.; Полищук, Л. К.; Пионткевич, О. В.; Polishchuk, L. K.; Piontkevych, O. V. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017)
  На основі результатів теоретичних досліджень математичної моделі вмонтованого гідравлічного приводу з системою керування побудовано графіки зміни динамічних характеристик від параметрів механічної системи конвеєра, які ...
 • Вплив різнотовщинності листових зразків для випробувань на розтяг на поверхню граничних деформацій 

  Писаренко, В. Г.; Савуляк, В. В.; Билічкіна, В. Є.; Биличкина, В. Е.; Pisarenko, V. G.; Savuliak, V. V.; Bylichkina, V. E. (Хмельницький національний університет, 2014)
  В статті проаналізовано вплив геометричних характеристик листових зразків на показники напружено-деформованого стану в зоні вимірювання під час випробувань на розтяг. Встановлено, що на неоднорідність величини показників ...
 • Аналіз впливу точності і продуктивності верстата на технологічну собівартість механічної обробки 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Козинятко, К. В.; Дерибо, А. В.; Deribo, O. V.; Dusanyuk, Zh. P.; Cozineatco, C. V. (Вінницький національний аграрний університет, 2016)
  За допомогою статистичного аналізу досліджено вплив точності і продуктивності токарного і круглошліфувального верстатів на технологічну собівартість остаточної обробки циліндричної поверхні заготовки деталі. Це дозволило ...
 • Зносостійкі покриття з градієнтними властивостями 

  Савуляк, В. І.; Савуляк, В. В.; Савуляк, В. И.; Savuliak, V. І.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2016)
  Запропонована технологія нанесення металокарбідних покриттів з використанням екзотермічних порошкових сумішей дозволяє отримати змінні фізико-механічні властивості від робочої поверхні до серцевини деталі. Причому твердість ...
 • Складальні процеси в машинобудуванні 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2014)
  В посібнику розглянуті основні теоретичні питання побудови технологічних процесів складання виробів машинобудування, аналізу технологічності конструкції виробів, способів отримання різноманітних видів з'єднань та методам ...
 • Управління якістю продукції. Самостійна та індивідуальна робота студентів 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2012)
  В практикумі розглянуті основні питання аналізу оцінки рівня якості і побудови системи якості продукції в машинобудівному виробництві, сучасні підходи і методи управління якістю, принципи організації виробництва, його ...
 • Управління якістю продукції 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2012)
  В посібнику розглянуті основні теоретичні питання аналізу оцінки рівня якості і побудови системи якості продукції в машинобудівному виробництві, сучасні підходи і методи управління якістю, принципи організації виробництва, ...
 • Дослідження пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоків та стежною системою 

  Лозінський, Д. О.; Михайловський, І. С.; Наконечна, А. О.; Лозинский, Д. А.; Михайловский, И. С.; Наконечная, А. О.; Lozinskyi, D. O.; Mykhailovskyi, I. S.; Nakonechna, A. O. (ВНТУ, 2016)
  В статті розглянуто перспективи застосування стежної системи по переміщенню для підвищення точності позиціонування розподільного золотника другого каскаду пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним ...
 • Digital PD controller with dynamic correction of the differential component coefficient for a mechatronic hydraulic system 

  Kozlov, L. G.; Козлов, Л. Г. («Ştefan Sel Mare» University of Suceava, 2013)
  The paper presents a circuit of the mechatronic control system developed in Vinnytsia National Technical University (Ukraine). The mechatronic hydraulic system operation has been investigated according to the non-linear ...
 • Determining dynamic accuracy indicators of multicoordinate working machines in the form of rod structures for fuzzy inertia and dissipation parameters 

  Strutynskiy, V.; Kozlov, L. G.; Струтинський, В. Б.; Козлов, Л. Г.; Струтинский, В. Б. (University of Bacau, 2014)
  The paper considers a manipulator design and its dynamic model developed by the authors. On the basis of this dynamic model a mathematical model of the manipulator has been created, which enables its spatial motion ...

View more